Localizarea cancerului de colon va influenţă atitudinea terapeutică?

Există oare diferenţe de evoluţie, prognostic şi răspuns terapeutic între cancerele localizate la nivelul colonului drept comparativ cu cel stâng? Conform rezultatelor unui studiu independent efectuat pe mai multe mii de pacienţi,se pare că da..

Supravieţuirea este semnificativ mai mare pentru pacienţii cu tumori localizate la nivelul colonului stâng( colonul descendent,sigmoid şi rect) comparativ cu cele de la nivelul colonului drept(cec şi colonul ascendent).Supravieţuirea mediană pentru cancerele drepte este de 19,4 luni comparativ cu cea pentru cancerele stângi de 33.3 luni.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA

Aceste diferenţe sugerează că neoplaziile colonului drept versus colon stâng sunt entităţi cu anatomie şi biologie distinctă. În plus, cancerele colonului drept prezintă o frecvenţa a mutaţiilor genetice mult mai mare decât cele ale  colonulul stâng. Probabil că această diferenţa derivă şi din originea embriologică diferită a colonului drept versus stâng. De altfel există şi diferenţe de ordin demografic pentru cele 2 localizări prin caracteristicile pacienţilor.Dacă pacienţii cu cancer de colon drept metastatic sunt în general vârstnici, cei cu cancer colonic stâng sunt mai tineri. Probabil că supravieţuirea mai mică a cancerelor de colon drept se datorează şi depistării tardive a acestora prin lipsa în general, pentru multă vreme,a simptomatologiei. Acest lucru se datorează calibrului mai mare al colonului drept şi consistenţei lichide a bolului fecal la acest nivel, ceea ce face ca tumora,chiar dacă ajunge la dimensiuni considerabile să nu pună probleme de ordin obstructiv. Principalul semn al cancerului colonic drept rămâne anemia cauzată de hemoragiile repetitive din tumoră. În plus,s-ar părea că neoplaziile colonului drept metastazează mai frecvent hepatic comparativ cu cele stângi.

 

 

De asemenea tumorile colonului drept sunt mai hipermetilate prezentând o instabilitate microsatelitara superioară.

Tratamentele cancerului de colon metastatic standard asociază chimioterapia cu inhibitorii VEGF(factorul de creştere endotelial vascular)-Bevacizumab,sau ,pentru cancerele fără mutaţii ale genei k-ras,Cetuximab ,care este un anticorp monoclonal împotriva EGFR(factorul de creştere endotelial)..Alegerea asocierii terapeutice este dictată de analiza genetică All  RAS,de prezenţa bolii simptomatice,vârstă,afecţiunile asociate dar şi preferinţele pacientului.

TE-AR MAI PUTEA INTERESA

În general, pentru o tumoră de colon metastatică ras wild type simptomatică, terapia de prima linie asociază chimioterapia cu Cetuximab şi această datorită răspunsului terapeutic mai rapid la această asociere. Atunci când pacientul nu are o simptomatologie zgomotoasă se preferă asocierea chimioterapiei cu Bevacizumab. Studii comparative head to head nu au arătat diferenţe notabile între cele două formule terapeutice în ceea ce priveşte supravieţuirea generală. Conform ultimelor date,cancerele colonului drept ar părea să nu fie influenţate de terapia cu Cetuximab. Aceste concluzii preliminare ar putea schimba practica curentă, recomandând evitarea Cetuximab sau a oricăror alţi anticorpi anti EGFR în cancerele metastatice ale colonului drept şi aceasta datorită densităţii mult mai mari a mutaţiilor genice implicate în rezistenţa anti-EGFR incluzând şi mutaţiile genei BRAF sau RAS.

 

Sursa foto: Shutterstock

Pentru a comenta este nevoie de
Comentarii 0