CLORURA DE SODIU 0,9% - PROSPECT

Prospectul pentru CLORURA DE SODIU 0,9% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLORURA DE SODIU 0,9%
Substanța activă: NATRII CHLORIDUM
Concentrația: 0,9%
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10700_19.04.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 100 ml
Cod cim: W04479002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10700/2018/01-02-03-04-05                                             

Anexa 1 

                                                                                                                                                                     Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

 

Clorură de sodiu 9 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă 

Clorură de sodiu 

  

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect: 

 
1.

 

Ce este Clorură de sodiu 9 mg/ml și pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Clorură de sodiu 9 mg/ml 

3.

 

Cum să vi se administreze Clorură de sodiu 9 mg/ml 

4.

 

Reacții adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Clorură de sodiu 9 mg/ml 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 

 
1.

 

Ce este Clorură de sodiu 9 mg/ml și pentru ce se utilizează 

 

Acest medicament este o soluție de clorură de sodiu care vă este administrată prin intermediul unui tub 
introdus într-o venă (picurare intravenoasă). 
Conţine  clorură  de  sodiu  la  o  concentrație  similară  cu  concentrația  sărurilor  din  sângele 
dumneavoastră. 

 

Vi se va administra pentru furnizarea de lichide și săruri atunci când: 

 

aveți o lipsă de lichide în organism (deshidratare izotonă) 

 

aveți o lipsă de lichide în organism, iar concentraţia de sodiu în sângele dumneavoastră este anormal 
de mică (deshidratare hipotonă) 

 

aveți o concentraţie scăzută de clorură în sânge și un pH sanguin anormal de mare (alcaloză 
hipocloremică) 

 

ați pierdut sodiu sau clorură 

 

Această soluție este utilizată, de asemenea: 

 

pentru recuperarea imediată a volumului de sânge după ce ați pierdut sânge, 

 

ca vehicul pentru administrarea altor electroliți sau medicamente,  

 

pentru tratamentul plăgilor şi umezirea tampoanelor și pansamentelor aplicate pe plăgi.  

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Clorură de sodiu 9 mg/ml 

 

Nu trebuie să vi se administreze Clorură de sodiu 9 mg/ml 

 

dacă aveţi prea multă apă în organism (hiperhidratare) 

 

dacă vi s-a spus că aveți o creștere severă a concentraţiei de sodiu sau clorură în sânge 
(hipernatremie severă sau hipercloremie severă). 

 

 

Atenţionări şi precauţii  

 


Page 2
background image

 

2

Înainte să vi se administreze Clorură de sodiu 9 mg/ml, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau 

farmacistului dacă

 

aveți:

 

 

 o concentraţie de potasiu în sânge anormal de scăzută (hipokaliemie) 

 

o concentraţie de sodiu în sânge anormal de crescută (hipernatremie) 

 

o concentraţie de clorură în sânge anormal de crescută (hipercloremie) 

 

orice boală pentru care aportul de sodiu trebuie să fie scăzut, cum sunt 
boala cardiacă (insuficiența cardiacă), boala renală severă (insuficiență renală severă), umflarea 
țesuturilor din corp din cauza apei în exces din țesuturile organismului (edem generalizat), apă 
la plămâni (edem pulmonar), tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială) sau eclampsie, 
o boală care apare în timpul sarcinii, care se manifestă prin tensiune arterială crescută, crampe și 
umflare (edem) 

 
Atunci când vi se administrează acest medicament, vor fi verificate periodic concentraţiile serice de 
electroliți, echilibrul apei și starea acido-bazică. 
Vor fi monitorizate funcția cardiacă și pulmonară în cazul în care este necesară perfuzarea rapidă a 
soluției. 
Pentru a evita apariţia leziunilor cerebrale (sindromul de demielinizare osmotică), medicul dumneavoastră 
se va asigura că nu are loc o creştere prea rapidă a concentraţiei de sodiu în sânge. 
Dacă soluția se utilizează ca vehicul pentru administrarea altor electroliți sau medicamente, medicul 
dumneavoastră va lua în considerare informațiile privind siguranța ale medicamentului care urmează să 
fie dizolvat sau diluat în Clorură de sodiu 9 mg/ml. 

 
Copii

 

Sugarii prematuri sau născuți la termen pot reține sodiu în exces, din cauza funcției renale insuficiente. 
Prin urmare, repetarea administrării de perfuzii cu clorură de sodiu se va efectua de către medic numai 
după determinarea concentraţiei serice de sodiu. 
 

Clorură de sodiu 9 mg/ml împreună cu alte medicamente 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Medicul dumneavoastră va avea grijă deosebită de dumneavoastră dacă vi se administrează/luați 
medicamente care determină retenția de sodiu (de exemplu glucocorticoizi sau medicamente 
antiinflamatoare nesteroidiene), deoarece acestea pot provoca acumularea de lichid în țesuturile 
organismului (edem). 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă, adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

  

Sarcina 

Clorură de sodiu 9 mg/ml poate fi utilizat după cum este indicat. 
Se vor lua măsuri speciale de precauție dacă aveți o tulburare specifică, numită eclampsie, care poate 
apărea în timpul sarcinii, cu următoarele simptome: tensiune arterială crescută, crampe, umflare. 
 

Alăptarea 

Deoarece concentrațiile de sodiu și clorură sunt similare cu cele din corpul uman, nu este de aşteptat 
apariția unor efecte dăunătoare în cazul în care medicamentul este utilizat după cum este indicat.  
Clorură de sodiu 9 mg/ml poate fi utilizat în timpul alăptării, dacă este necesar. 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Clorura  de  Sodiu  9  mg/ml

 

nu  influenţează  negativ  capacitatea  de  a  conduce  vehicule  şi  de  a 

folosi utilaje.  

 
 

3.

 

Cum să vi se administreze

 

Clorură de sodiu 9 mg/ml 

 

Medicamentul este destinat administrării intravenoase sau este utilizat pentru spălare sau umezire. 


Page 3
background image

 

3

Doze 

Adul

ţ

Cantitatea de medicament care vi se va administra depinde de necesarul dumneavoastră de apă și săruri 
(electroliți). 
   
Doza maximă  
Vi se vor administra până la 40 ml per kg de greutate corporală pe zi.  Aceasta înseamnă că vi se 
vor administra până la 6 mmoli sodiu per kg de greutate corporală pe zi.   
 
În caz de febră, diaree sau vărsături, medicul dumneavoastră va înlocui pierderea suplimentară în funcție 
de volumul și compoziția lichidului pierdut.

 

 
Viteza de administrare va depinde de necesarul dumneavoastră de apă și săruri (electroliți).

 

 
Persoanele vârstnice trebuie monitorizate cu atenție. La pacienții vârstnici poate fi necesară ajustarea 
dozei prevăzute, pentru a evita problemele de circulație sau renale din cauza hidratării.

 

 
În cazuri excepționale, dacă este necesară înlocuirea urgentă a volumului de sânge pierdut, este posibil să 
vi se administreze rapid această soluție, prin perfuzare sub presiune. Apoi se va asigura cu mare atenție 
faptul că aerul din recipient și tubulatură este eliminat înainte de începerea administrării perfuziei.

 

 
Cantitatea de soluție care va fi utilizată pentru spălarea sau umezirea plăgii depinde de necesarul efectiv.  

 

Utilizarea la copii

 

Medicul dumneavoastră va stabili individual doza pentru copilul dumneavoastră. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Clorură de sodiu 9 mg/ml decât trebuie 

Supradozajul poate duce la concentraţii anormal de crescute de lichid, sodiu și clorură din sânge, 
acumularea de lichide în țesuturi (edem) și/sau concentraţii crescute de substanțe acide în sânge (sângele 
devine acid). Primele semne de supradozaj pot fi reprezentate de sete, confuzie, transpirație, durere de 
cap, slăbiciune, somnolență sau tahicardie.  
În cazul în care concentraţia de sodiu crește prea rapid, este posibilă apariţia unor leziuni ale creierului 
(sindrom de demielinizare osmotică). 

În aceste cazuri, perfuzia va fi oprită imediat. Mai mult, este posibil să vi se administreze comprimate 
diuretice pentru a crește debitul de urină. Concentraţiile de electroliți din sângele dumneavoastră vor fi 
monitorizate continuu. Medicul dumneavoastră va decide dacă este necesară administrarea altor 
medicamente sau luarea altor măsuri pentru normalizarea concentraţiilor dumneavoastră de electroliți, a 
stării de hidratare și a echilibrului acido-bazic. 

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Clorură de sodiu 9 mg/ml poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele.

 

Administrarea de cantități mai mari poate duce la hipernatremie și hipercloremie. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt 
publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 
http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

  
5.

 

Cum se păstrează Clorură de sodiu 9 mg/ml 

 


Page 4
background image

 

4

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.  
 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetele flaconului sau pungii şi pe 
cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

Nu utilizați acest medicament dacă observați că soluția pare tulbure sau cu modificări de culoare, dacă 
observați particule în soluție sau dacă există scurgeri ale recipientului. 

Recipientele sunt numai pentru utilizare unică. După utilizare, recipientul și orice conținut rămas trebuie 
aruncate. 

 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 
Ce conţine Clorură de sodiu 9 mg/ml  

 
-

 

Substanţa activă este clorură de sodiu.  

-

 

Fiecare ml de soluţie conţine clorură de sodiu 9,0 mg.  

-

 

Celălalt component este: apă pentru preparate injectabile.  

 

Cum arată Clorură de sodiu 9 mg/ml şi conţinutul ambalajului

 

Clorură de sodiu 9 mg/ml este o soluţie limpede, incoloră, practic lipsită de particule vizibile.

 

 

Conţinutul ambalajului 

Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus (flacoane din PEJD, închise cu capac ”twin caps”) a câte 100 ml soluţie 
perfuzabilă.  
Cutie cu 20 flacoane Ecoflac plus (flacoane din PEJD, închise cu capac ”twin caps”) a câte 100 ml soluţie 
perfuzabilă. 
Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus (flacoane din PEJD, închise cu capac ”twin caps”) a câte 250 ml soluţie 
perfuzabilă.  
Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus (flacoane din PEJD, închise cu capac ”twin caps”) a câte 500 ml soluţie 
perfuzabilă. 
Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus (flacoane din PEJD, închise cu capac ”twin caps”) a câte 1000 ml 
soluţie perfuzabilă. 
 

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă  

B.Braun Mesulgen AG 
Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen 
Germania 
 
Fabricanţii 
B.BRAUN MELSUNGEN AG   

 

Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen,  
Germania 
 
B. BRAUN PHARMACEUTICALS S.A.  
Louis Pasteur Str. nr. 2, 300264 Timișoara,  
România 

 

B.BRAUN AVITUM AG 
Kattenvenner Str. 32, 49219 Glandorf,  
Germania 
 
B.BRAUN MEDICAL S.A. 


Page 5
background image

 

5

Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona,  
Spania 

 

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2018.

 


CLORURA DE SODIU 0,9% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 flacoane monobloc PE x 500 ml

Cutie x 20 flacoane Ecoflac® plus x 100 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 250 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 500 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 2000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 2000 ml

Cutie x 10 flacoane monobloc PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 60 pungi poliolefine x 50ml sol.perf.

Cutie x 50 pungi poliolefine x 100ml sol.perf.

Cutie x 30 pungi poliolefine x 250ml sol.perf.

Cutie x 20 pungi poliolefine x 500ml sol.perf.

Cutie x 10 pungi poliolefine x 1000ml sol.perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 100 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 40 flac. din PE KabiPac x 100 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 30 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 1000 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 50 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 100 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 50 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 100 ml

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 1 tub conector x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 1 tub conector x 500 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 2 tuburi conectoare x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 2 tuburi conectoare x 500 ml sol. perf.

Cutie x 40 flac. din PP KabiClear x 100 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PP KabiClear x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PP KabiClear x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PP KabiClear x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PP KabiClear x 1000 ml sol. perf.