CLORURA DE SODIU 0,9% - PROSPECT

Prospectul pentru CLORURA DE SODIU 0,9% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLORURA DE SODIU 0,9%
Substanța activă: NATRII CHLORIDUM
Concentrația: 0,9%
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13757_05.03.21.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane monobloc PE x 500 ml
Cod cim: W51310002
Firma producătoare: STADA HEMOFARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13757/2021/01                                                              

Anexa 1 

Prospect 

 

 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

CLORURĂ DE SODIU STADA HEMOFARM 9 mg/ml soluţie perfuzabilă

 

clorură de sodiu  

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.   

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml 

3. 

Cum să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml şi pentru ce se utilizează 

 

Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml conţine substanţa activă clorură de sodiu şi face 
parte din grupul

 

soluţii implicate în balanţa hidroelectrolitică, electroliţi. 

 
Indicaţii terapeutice: 
-Tratamentul deshidratărilor izotone sau hipotone prin pierdere de lichid extracelular (diureză 
excesivă, gastroenterite, dietă cu restricţie salină). 
-Solvent pentru electroliţi sau medicamente compatibile. 

 
2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

 
Nu utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml , 

-Stări de hiperhidratare, hipernatremie, hipokaliemie, acidoză. 
-Insuficienţă renală acută. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  Clorură  de  sodiu  STADA  HEMOFARM  9  mg/ml,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Precauţii: 

-Soluţiile perfuzabile de clorură de sodiu nu trebuie utilizate dacă soluţia este tulbure, dacă ambalajul 
este perforat sau există scurgeri de soluţie. 
-Soluţia nu trebuie utilizată după data de expirare înscrisǎ pe ambalaj. 
-Se va evita administrarea în doze mai mari decât cele recomandate. 
 


Page 2
background image

 

2

 

Atenţionări speciale 

-Se administreazǎ cu prudenţă în caz de insuficienţă cardiacă sau renală gravă, edem pulmonar acut, 
preeclampsie. 
-Soluţia trebuie administrată cu prudenţă la vârstnici sau la copii mici. 
 

Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml împreună cu alte medicamente 

Nu s-au observat interacţiuni cu alte medicamente. Soluţiile de clorură de sodiu se folosesc deseori ca 
mediu de perfuzie precum şi la prepararea sau diluarea altor medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
În timpul sarcinii şi alăptării se administrează după evaluarea raportului risc/beneficiu.

  

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Clorura de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule 
sau de a folosi utilaje. 
 

3. 

Cum să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul

 

dumneavoastră sau 

farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doze şi mod de administrare: 
-Clorura de sodiu

 

STADA HEMOFARM 9 mg/ml se administrează în perfuzie intravenoasă. 

-Concentraţia şi doza se stabilesc în funcţie de vârsta, greutatea corporală, starea clinică a bolnavului 
şi de necesarul de lichide şi electroliţi.  
-Viteza de perfuzie recomandată este de până la 7,7 ml/kg şi oră (180 pic./min. şi 70 kg). 
-Doza zilnică medie este de 1000 ml/zi şi 70 kg greutate. 
-Doza maximă zilnică este de 40 ml/kg (respectiv 2800 ml pentru un pacient în greutate de 70 kg). 
 

Dacă utilizaţi mai mult Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml decât trebuie 

În caz de supradozaj pot să apară dezechilibre hidroelectrolitice însoţite de greaţǎ, vǎrsǎturi, diaree, 
crampe abdominale, sete, reducerea salivaţiei, lǎcrimare, transpiraţie, febră, hipotensiune arterialǎ, 
tahicardie, insuficienţă renală, edeme periferice şi edem pulmonar, stop respirator, cefalee, ameţeli, 
insomnie, iritabilitate, slǎbiciune, spasme musculare şi rigiditate, convulsii, comǎ şi deces. 
 
Excesul de clor în organism poate sǎ producǎ scǎderea bicarbonatului cu apariţia acidozei. 
Concentraţia plasmaticǎ normalǎ a sodiului trebuie restabilitǎ cu grijǎ, administrând intravenos soluţii 
saline hipotone în doze care să nu depăşeascǎ 10-15 mmol pe zi. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În caz de perfuzare prea rapidă se poate produce creşterea diurezei. De asemenea, pot să apară la 
pacienţi cu tulburări ale funcţiei renale sau cardiace edeme, hipernatremie, hipercloremie, 
hipokaliemie şi hipercalcemie. 


Page 3
background image

 

3

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului national de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale

 

din 

România http://www.anm.ro.

  

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478-RO 
Tel: +4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
5. 

Cum se păstrează Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml  

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

°

C, în ambalajul original . 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml 
 

-

 

Substanţa activă este clorură de sodiu. 1 ml soluţie perfuzabilă conţin clorură de sodiu 9 mg,  

-

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric 25%, hidroxid de 
sodiu 1 M. 

 
Cum arată Clorură de sodiu STADA HEMOFARM 9 mg/ml 

 Cutie cu 10 flacoane din polietilenă de joasă densitate Bottlepack a 500 ml soluţie perfuzabilă.    
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

STADA HEMOFARM S.R.L. 
Calea Torontalului, Km 6 
Timișoara, jud. Timiș 
România 
 

Fabricantul

*)

 

S.C. STADA M&D S.R.L. 
Str. Sf. Elefterie nr.18, Parte A, Etaj 1, Sector 5 
Cod poștal  050525, Municipiul București, România 
 

*)

 se referă la responsabilul cu eliberarea seriei medicamentului 

 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2021. 
 


CLORURA DE SODIU 0,9% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 100 ml

Cutie x 20 flacoane Ecoflac® plus x 100 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 250 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 500 ml

Cutie x 10 flacoane Ecoflac® plus x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 2000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 1000 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 2000 ml

Cutie x 10 flacoane monobloc PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla x 500 ml sol. perf.

Cutie x 60 pungi poliolefine x 50ml sol.perf.

Cutie x 50 pungi poliolefine x 100ml sol.perf.

Cutie x 30 pungi poliolefine x 250ml sol.perf.

Cutie x 20 pungi poliolefine x 500ml sol.perf.

Cutie x 10 pungi poliolefine x 1000ml sol.perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 100 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 40 flac. din PE KabiPac x 100 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 30 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 1000 ml sol. perf.,prev. cu sistem de inchidere DuoCap

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 50 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 1 tub conector x 100 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 50 ml

Cutie x 10 pungi PVC x 2 tuburi conectoare x 100 ml

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 1 tub conector x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 1 tub conector x 500 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 2 tuburi conectoare x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non - PVC cu 2 tuburi conectoare x 500 ml sol. perf.

Cutie x 40 flac. din PP KabiClear x 100 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PP KabiClear x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PP KabiClear x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PP KabiClear x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PP KabiClear x 1000 ml sol. perf.