APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE - PROSPECT

Prospectul pentru APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: -
Cod atc: V07ABN1
Acțiune terapeutică: PREPARATE FARA ACTIUNE TERAPEUTICA SOLVENTI SI AGENTI PENTRU DILUTII, INCL. SOL. PENTRU IRIGARE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7280_12.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane tip Ecoflac plus x 500ml
Cod cim: W13039002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7280/2006/01-02                                                              Anexa 1 
                                                                                                                                                                      
Prospect 

 
 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Apă pentru preparate injectabile, solvent pentru uz parenteral 

 
 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece 

conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru d

umneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

În acest prospect găsiţi: 
 

1. 

Ce este Apă pentru preparate injectabile şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile 

3. 

Cum să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Apă pentru preparate injectabile 

6.   

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1. Ce este 

Apă pentru preparate injectabile şi pentru ce se utilizează 

 

Apa pentru preparate injectabile este o soluţie sterilă pentru injecţii. 
 

Este o soluţie folosită la reconstituirea şi diluarea medicamentelor care se injectează (printr-o seringă) 

sau se perfuzează (prin picurare). 
 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile 

 
Nu ut

ilizaţi Apa pentru preparate injectabile  

Nu sunt cunoscute cazuri sau afecţiuni care să interzică administrarea produsului Apă pentru preparate 
injectabile. 
 

Atenţionări şi precauţii 
 

Apă  pentru  preparate  injectabile  nu  trebuie  să  se  utilizeze  ca  atare.  Medicul  dumneavoastră  va 
dizolva sau dilua un alt medicament în apa pentru preparate injectabile înainte ca medicamentul gata 

preparat să vi se administreze. 
 

Page 2
background image

 

 
Utilizarea altor medicamente  
Nu sunt cunoscute interac

ţiuni cu alte medicamente. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Apa pentru preparate injectabile se poate utiliza în timpul sarcinii şi al alăptării. 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Produsul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
3. 

C

um să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile 

Acest medicament 

vi se va administra doar de către personalul medical competent. 

 
Modul de administrare depinde de instruc

ţiunile de utilizare ale medicamentului diluat  sau  dizolvat. 

Medicamentul trebuie reconstituit/  sau  diluat imedi

at  înainte  de  utilizare.  Apă  pentru  preparate 

injectabile nu trebuie admin

istrat direct in venă. 

Doza  de  Apă  pentru  preparate  injectabile  şi durata tratamentului sunt în acord cu cele ale 
medicamentului reconstituit/diluat. 
 

Dacă aţi utilizat mai mult Apă pentru preparate injectabile decât trebuie 

Supradozajul este foarte puţin probabil, deoarece acest medicament este destinat exclusiv preparării şi 

diluării preparatelor parenterale.  

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
4. Reac

ţii adverse posibile 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Nu sunt cunoscute reac

ţii adverse în cazul medicamentului Apă pentru preparate injectabile. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile 
adverse direct 

prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-

site-ul 

Agenţiei  Naţionale  a Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 

acestui medicament. 
 
5. 

Cum se păstrează Apă pentru preparate injectabile 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament nu nece

sită condiţii speciale de păstrare. 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

Page 3
background image

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Apa pentru preparate injectabile 
1000 

ml de apă pentru preparate injectabile conţine 1000 ml apă pentru preparate injectabile. 

 
 

Cum arată Apa pentru preparate injectabile şi conţinutul ambalajului 

Apa pentru preparate injectabile este o soluţie pentru diluarea şi reconstituirea medicamentelor necesare 

injectării sau perfuzării. 
 

Este o soluţie limpede incoloră. 
 

Conţinutul ambalajului 
10 flacoane  Ecoflac plus a  250 ml solvent pentru uz parenteral. 
10 flacoane Ecoflac plus a  500 ml solvent pentru uz parenteral. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
B.BRAUN Melsungen AG,  
Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen,  
Germania. 
 
 
Pentru orice informa

ţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi reprezentanţa  locală  a 

de

ţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 
B. Braun Medical S.R.L. 
Remetea Mare nr. 636 DN6, RO-307350 

Timiş, Romania. 

 
Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2015. 
 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor în domeniul sănătăţii 
 

În cazul dizolvării diferitelor medicamente în soluţie se vor verifica eventualele incompatibilităţi.  
 

APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 5 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si doua inele colorate (albe) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt uz parenteral

Cutie cu 10 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si doua inele colorate (albe) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt uz parenteral

Cutie x 10 flac. PE tip PLASCO x 500 ml

Cutie x 10 flacoane tip Ecoflac plus x 250ml

Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 348 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 240 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral