APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE - PROSPECT

Prospectul pentru APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: -
Cod atc: V07ABN1
Acțiune terapeutică: PREPARATE FARA ACTIUNE TERAPEUTICA SOLVENTI SI AGENTI PENTRU DILUTII, INCL. SOL. PENTRU IRIGARE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14373_30.03.22.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flac. PE tip PLASCO x 500 ml
Cod cim: W56815001
Firma producătoare: B.BRAUN PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 14373/2022/01                                                               

Anexa 1 

                                                                                                                                                                      

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale 

Solvent pentru preparate parenterale 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

-

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 

 
1. 

Ce este Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale 

şi pentru ce se utilizează 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent 

pentru preparate parenterale 
3. 

Cum să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 

parenterale 
4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 

parenterale 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 

parenterale şi pentru ce se utilizează  
 

Apă  pentru  preparate  injectabile  B.  Braun  plasco  solvent  pentru  preparate  parenterale  este  o  soluţie 
sterilă pentru injecţii. 
 
Este o soluţie folosită la reconstituirea şi diluarea medicamentelor care se injectează sau se perfuzează 
în venă sau intramuscular (uz parenteral).

 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco 

solvent pentru preparate parenterale 
 
Nu utilizaţi Apa pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 
parenterale 
 

Nu sunt cunoscute cazuri sau afecţiuni care să interzică administrarea produsului Apă pentru preparate 
injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale. 

 
Atenţionări şi precauţii

 


Page 2
background image

 

2

 

Înainte să utilizați Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 
parenterale, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale

 

nu trebuie să se 

utilizeze ca atare. Medicul dumneavoastră va dizolva sau dilua un alt medicament în apa pentru 
preparate injectabile înainte ca medicamentul gata preparat să vi se administreze.

 

 

Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco

 

solvent pentru preparate parenterale 

împreună cu alte medicamente  

Nu sunt cunoscute interacţiuni cu alte medicamente. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Apa pentru preparate injectabile

 

B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale

 

poate fi 

administrată în perioada de sarcină și alăptare.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum  să  utilizaţi  Apă  pentru  preparate  injectabile  B.  Braun  plasco  solvent  pentru 

preparate parenterale 

Acest medicament vi se va administra doar de către personalul medical competent. 
 
Dozele şi modul de administrare depind de recomandările date pentru produsele reconstituite sau 
diluate. 
Medicamentul trebuie reconstituit sau diluat imediat înainte de utilizare.  
Doza de Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate parenterale şi 
durata tratamentului sunt în acord cu cele ale medicamentului reconstituit sau diluat. 
 

Dacă aţi utilizat mai mult Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru 
preparate parenterale decât trebuie 

 
Supradozajul este foarte puţin probabil, deoarece acest medicament este destinat exclusiv preparării şi 
diluării preparatelor parenterale.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Nu sunt cunoscute reacţii adverse în cazul medicamentului Apă pentru preparate injectabile

 

B. Braun 

plasco solvent pentru preparate parenterale. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestați  orice  reacții  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse  nemenționate în acest prospect. De 
asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, 
ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitive-lor 
Medicale din România http://www.anm.ro. 
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478-RO 

e‐mail: 

[email protected]

 

Website: www.anm.ro 


Page 3
background image

 

3

 

 
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru 

preparate parenterale 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC, în ambalajul original. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 
parenterale 
 

1 ml de apă pentru preparate injectabile conţine 1 ml apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Apă pentru preparate injectabile B. Braun plasco solvent pentru preparate 
parenterale şi conţinutul ambalajului 
 

Apa  pentru  preparate  injectabile  B.  Braun  plasco  solvent  pentru  preparate  parenterale  este  o  soluţie 
pentru diluarea şi reconstituirea medicamentelor necesare injectării sau perfuzării. 
 
Este o soluţie limpede incoloră. 
 

Conţinutul ambalajului 

 
Cutie cu 10 flacoane din polietilenă de joasă densitate a câte 500 ml solvent pentru preparate 
parenterale. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 
B. BRAUN MELSUNGEN AG 
Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germania 
 
Fabricantul 
B. BRAUN PHARMACEUTICALS S.A. 
Str. Louis Pasteur nr. 2, 300264,Timişoara, România 
 
Acest prospect a fost revizuit în Martie 2022.  
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor în domeniul sănătăţii 
 

În cazul dizolvării diferitelor medicamente în soluţie se vor verifica eventualele incompatibilităţi.  
 

 


APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 5 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si doua inele colorate (albe) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt uz parenteral

Cutie cu 10 fiole din sticla incolora, prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si doua inele colorate (albe) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml solv. pt uz parenteral

Cutie x 10 flacoane tip Ecoflac plus x 250ml

Cutie x 10 flacoane tip Ecoflac plus x 500ml

Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 348 fiole din sticla incolora x 5 ml sol. pt. uz parenteral

Cutie x 240 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. pt. uz parenteral