PARACETAMOL 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru PARACETAMOL 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARACETAMOL 500 mg
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 500 mg
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13174_30.04.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W07589003
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13174/2020/01-02-03                                            

Anexa 1 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

Paracetamol 500 mg comprimate 

paracetamol 

 
 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luați  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-      Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct.4. 

-        Dacă după 10 zile de tratament al durerii la adulți și 5 zile la copii, precum și după 3 zile de 
tratament  în  caz  de  febră,  nu  vă  simţiţi  mai  bine  sau  vă  simţiţi  mai  rău,  trebuie  să  vă  adresaţi 
medicului dumneavoastră.  
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Paracetamol 500 mg şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Paracetamol 500 mg 

3.

 

Cum să luaţi Paracetamol 500 mg  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Paracetamol 500 mg 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Paracetamol 500 mg şi pentru ce se utilizează 

 
Paracetamol  500  mg  face  parte  din  clasa  de  medicamente  cunoscute  sub  denumirea  de 
analgezice-antipiretice. Paracetamol 500 mg acţionează împotriva durerilor uşoare şi moderate şi 
reduce febra. 

 
2.   Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Paracetamol 500 mg 
 
Nu luați Paracetamol 500 mg dacă: 

-sunteţi alergic la paracetamol sau la oricare din celelalte componente ale medicamentului (enumerate 
la punctul 6);  
-suferiţi de afecţiuni grave hepatice; 
-suferiţi de un deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază.

 

 

Atenţionări şi precauţii 


Page 2
background image

 

2

 
Înainte  să  luaţi  Paracetamol  500  mg  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului 
dacă: 

-  suferiţi de alcoolism, boli hepatice sau renale; 
-  mai  luaţi  şi  alte  medicamente  în  timpul  tratamentului  cu  paracetamol,  verificaţi  prezenţa 
paracetamolului în compoziţia lor pentru a evita supradozajul; 
- suferiţi de boli de ficat, inclusiv hepatită virală (creşte riscul hepatotoxicităţii) sau boli renale 
grave (numai tratamentul ocazional fiind acceptabil in acest caz); 
- durerea persistă mai mult de 10 zile la adulţi sau 5 zile la copii, dacă febra persistă mai mult de 
3 zile şi simptomatologia se agravează; 
-  aveţi  diabet, deoarece paracetamolul poate da rezultate fals scăzute ale  glicemiei  prin  metode 
enzimatice. 

 
Copii și adolescenți 

-la copii sub 6 ani se recomandă administrarea unor forme farmaceutice adecvate vârstei. 
 

Paracetamol 500 mg împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să 
luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Dacă luaţi Paracetamol  500  mg  împreună  cu alte  medicamente  se  poate  modifica  modul lor de 
acţiune.  Adresaţi-vă  medicului  în  condiţiile  în  care  mai  luaţi:  antiepileptice,  carbamazepină, 
fenitoin,  barbiturice,  primidona,  anticoagulante  cumarinice,  alte  medicamente  din  clasa 
antiinflamatoarelor  nesteroidiene  (de  exemplu  salicilaţi  sau  diflunisal),  metoclopramid, 
colestiramină. 
Există şi alte medicamente decât cele enumerate mai sus, care pot interacţiona cu paracetamolul.  
 

Paracetamol 500 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Nu  consumaţi  alcool  în  timpul  tratamentului  cu  paracetamol,  mai  ales  dacă  tratamentul  este  pe 
termen  lung  şi  /sau  în  doze  mari,  deoarece  creşte  riscul  toxicităţii  paracetamolului  la  nivelul 
ficatului. 

 
Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă,  adresaţi-vă  medicului  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. 
La dozele recomandate de  medic, pe termen scurt, medicamentul poate fi administrat în timpul 
sarcinii şi alăptării după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Paracetamol 500 mg nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să luați

 

Paracetamol 500 mg 

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus  medicul  dumneavoastră  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu  medicul  dumneavoastră  sau  cu 
farmacistul dacă nu sunteţi sigur

Doza uzual

ă

 este: 


Page 3
background image

 

3

Adul

ţ

ş

i adolescen

ț

i peste 15 ani: 

doza iniţială este de 1-2 comprimate Paracetamol 500 mg. La 

nevoie se poate repeta doza,  respectând un  interval de  4-6 ore între administrări.  Doza  maximă 
admisă este de 8 comprimate (4 g paracetamol) pe zi. 

Copii 12-15 ani (41-50 kg)

: doza recomandată este de un comprimat de 500 mg, repetat la nevoie 

la 4-6 ore, fără a se depăşi 3 g pe zi (6 comprimate). 

Copii 8-12 ani (27-40 kg)

: doza recomandată este de un comprimat de 500 mg, repetat la nevoie 

la 4-6 ore, fără a se depăşi 2 g pe zi (4 comprimate). 

Copii 6-8 ani (17-26 kg)

: 250 mg, repetat la nevoie de 4 ori pe zi, fără a se depăşi 1 g pe zi (2 

comprimate). 

Copii cu vârsta sub 6 ani

: se recomandă utilizarea unei forme farmaceutice adecvată vârstei. 

 
Mod de administrare 

Paracetamol 500 mg se administrează pe cale orală.

  

Paracetamolul 500 mg poate fi administrat indiferent de momentul mesei. 
Medicamentul  nu  se  va  administra  la  intervale  mai  mici  de  4  ore.  Nu  depăşiţi  dozele 
recomandate. 
Luaţi fiecare doză cu o cantitate corespunzătoare de lichid (aproximativ 200 ml la adult dacă este 
posibil). 
Adresaţi-vă medicului dacă: durerea persistă mai mult de 10 zile la adulţi sau 5 zile la copii, dacă 
febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia se agravează. 
 

Dacă luați mai mult Paracetamol 500 mg decât trebuie  

Administrarea  oricărui  medicament  în  exces  poate  avea  consecinţe  severe.  Dacă  suspectaţi 
supradozajul,  anunţaţi  de  urgenţă  medicul.  Simptomele  în  cazul  supradozajului  cu  paracetamol 
sunt: tulburări gastrointestinale (diaree, pierderea poftei de mâncare, greaţă, vărsături, crampe sau 
dureri  abdominale),  transpiraţii  intense.  Dozele  mai  mari de  10 g la  adulţi şi 150  mg/kg corp  la 
copii, pot provoca afectarea gravă, ireversibilă a ficatului. Simptomatolgia apare după 24 - 48 ore de 
la  ingestia  medicamentului  devenind  mai  gravă  după  2  –  7  zile,  odată  cu  instalarea  insuficienţei 
hepatice. 

Afectarea hepatică poate apare la adultul care ingeră mai mult de 10 g paracetamol sau la copilul 
la  care  se  administrează  mai  mult  de  150  mg  paracetamol/kg  corp.  Ingestia  a  peste  5  g  de 
paracetamol  poate  conduce  la  afectare  hepatică  în  cazul  în  care  pacientul  prezintă  următorii 
factori de risc: 
-se află sub tratament prelungit cu carbamazepină, fenobarbital, fenitoin, primidonă, rifampicină 
sau alte inductoare enzimatice; 
-este consumator cronic de cantităţi excesive de alcool; 
-se află într-una din următoarele situaţii posibil generatoare de scădere a glutationului: tulburări în 
alimentaţie, fibroză chistică, infecţie HIV, post prelungit, caşexie. 
 
Dacă suspectaţi că aţi luat paracetamol mai mult decît trebuie, adresaţi-vă medicului. La nevoie, se 
va  iniţia  un  tratament  specific  de  către  personalul  medical  specializat,  inclusiv  evacuarea 
conţinutului  gastric  prin  provocarea  de  vărsături  şi  lavaj  gastric.  Pot  fi  utile  hemodializa, 
hemoperfuzia sau dializa peritoneală.

 

 

Dacă uitaţi să luați Paracetamol 500 mg 

Daca aţi uitat să luaţi o doză, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul 
pentru următoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată. 

 
 


Page 4
background image

 

4

 
 
Dacă încetaţi să luați Paracetamol 500 mg 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Paracetamol 500 mg poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar 
la toate persoanele. 
 
Rare 

(pot afecta pân

ă

 la 1 din 1000 persoane)

 

-  reacţii  alergice  manifestate  prin:  roşeaţă  cutanată,  mâncărimi,  parestezii.  În  aceste  situaţii, 
întrerupeţi administrarea paracetamolului şi anunţaţi de urgenţă medicul. 
 
Foarte rare 

(pot afecta pân

ă

 la 1 din 10000 persoane)

 

- sângerări sau hematoame, scaune negre, sânge în urină şi fecale, pete roşii pe tegumente, dureri 
în gît sau febră neaşteptată, îngălbenirea ochilor sau tegumentelor, durere lombară apărută brusc 
(poate  fi  o  colică  renală),  semne  de  afectare  renală,  reacţii  alergice  grave  (sindrom  Stevens-
Johnson, necroliză toxică epidermică). 
 
Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  devine  gravǎ  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversǎ 
nemenţionatǎ  în  acest  prospect,  vă  rugăm  să  comunicaţi  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected]

 

 

Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind 
siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Paracetamol 500 mg 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister sau pe cutie după “EXP”. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

 

 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 


Page 5
background image

 

5

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6.   Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
Ce conţine Paracetamol 500 mg 

-Substanţa activă este paracetamol.  Fiecare comprimat conţine paracetamol 500 mg. 
-Celelalte componente sunt: amidon de porumb, povidonă K

29-32

, talc, stearat de magneziu. 

 

Cum arată Paracetamol 500 mg şi conţinutul ambalajului 

Paracetamol  500  mg  se  prezintă  sub  formă  de  comprimate  rotunde,  plate,  de  culoare  albă  sau 
aproape albă, cu aspect uniform, structură compactă şi omogenă, cu margini intacte.

 

 
Cutie cu un blister din PVC/Al a 10 comprimate. 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1,

 

707410 Iaşi, România 

 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa 
locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410

 

 Iaşi, România 

 

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2020. 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PARACETAMOL 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.

Cutie x 150 blist. Al/PVC x 10 compr.

Cutie x 2 blist. x 10 compr.

Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.