GLUCOZA 10% - PROSPECT

Prospectul pentru GLUCOZA 10% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLUCOZA 10%
Substanța activă: GLUCOSUM
Concentrația: 10%
Cod atc: B05BA03
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII PENTRU NUTRITIE PARENTERALA
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13647_15.01.21.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane monobloc din PE x 500 ml
Cod cim: W51305001
Firma producătoare: STADA HEMOFARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13647/2021/01                                              

Anexa 1 

Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

GLUCOZĂ STADA HEMOFARM 100 mg/ml  soluţie perfuzabilă 

 

glucoză 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

-

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.   

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce  este 

Glucoză

 

STADA  HEMOFARM  100  mg/ml

 

soluţie  perfuzabilă

  şi  pentru  ce  se 

utilizează 

2.

 

Ce  trebuie  să  ştiţi  înainte  să  utilizaţi 

Glucoză

 

STADA  HEMOFARM  100  mg/ml

 

soluţie 

perfuzabilă

  

3.

 

Cum să utilizaţi 

Glucoză

 

STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă

  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează 

Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă

  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă  şi pentru ce se 

utilizează  
 

Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml soluţie perfuzabilă soluţie perfuzabilă conţine substanţa 
activă glucoză anhidră (sub formă de glucoză monohidrat) care face parte din grupul de soluţii pentru 
administrare intravenoasă; soluţii pentru alimentaţie parenterală. 
 
Indicaţii terapeutice 
-Prevenirea deshidratării intra şi extracelulare 
-Aport caloric glucidic. 
-Vehicul pentru aport terapeutic în perioada preoperatorie, peroperatorie şi postoperatorie imediată. 

 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Glucoză

 

STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie 

perfuzabilă

  

 
Nu utilizaţi Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă

 

:

  

-Dacă  sunteţi  alergic  la  glucoză  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament 
(enumerate la punctul 6). 
-Incărcare hidrică. 
-Deshidratare hipotonă. 
-Comă diabetică. 
-Formele uşoare de diabet sunt considerate contraindicaţii relative, administrarea soluţiei perfuzabile 
Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml făcându-se doar cu monitorizarea glicemiei şi glicozuriei. 
 
 


Page 2
background image

 

2

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  Glucoză  STADA  HEMOFARM  100  mg/ml  soluţie  perfuzabilă,  adresaţi-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 
Precauţii 

-Soluţiile de glucoză nu se vor folosi pentru dilutii sanguine, şi nu vor fi administrate împreună cu 
sânge sau prin aceleaşi sisteme. 
-Pentru pacienţii care suferă de pierderi masive de electroliţi, soluţia de glucoză poate determina 
accentuarea hemodiluţiei şi a hipokaliemiei. 
-Doar soluţiile absolut clare din recipiente intacte pot fi utilizate. 
-În timpul tratamentului trebuie supravegheată starea clinică şi biologică ale pacientului, în principal 
echilibrul hidrosodat, glicemia, glicozuria, kaliemia şi fosforemia. 
-Când se adaugă un medicament în soluţia perfuzabilă de Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml, 
amestecul trebuie administrat imediat. 
 

Atenţionări speciale 

În caz de insuficienţă renală, volumul total de soluţie administrată nu va depăşi 500 ml/zi. 
 

Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă

 

împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Administrarea concomitentă de soluţie de glucoză şi sânge conservat cu acid-citrat-dextroză (ACD) 
sau administrarea lor prin intermediul aceloraşi sisteme pentru perfuzie este contraindicată datorită 
pseudoaglutinării eritrocitare. 
Nu au fost evidenţiate interacţiuni între soluţia perfuzabilă de Glucoză STADA HEMOFARM 100 
mg/ml şi alimentele sau testele diagnostice. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

 

Soluţia de glucoză poate fi administrată dacă se monitorizează cu grijă şi frecvent glicemia şi balanţa 
hidroelectrolitică şi dacă doza este adaptată la necesarul fiziologic şi limitele metabolice. 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

Dozajul se va adapta în funcţie de vârsta pacientului, greutatea corporală şi severitatea stării clinice. 
 

Doza zilnic

ă

 uzual

ă

recomandată la adulţi este de 15-20 ml/kg, echivalând cu 1,5-2 g glucoză /kg (sau 

105-140 ml echivalând cu 105-140 g glucoză, pentru o persoană de 70 kg). 
 

Doza maxim

ă

 zilnic

ă

 

la adulţi nu trebuie să depăşească 6 g glucoză/kg. 

 
Pentru creşterea vitezei de utilizare a glucozei la nivel tisular, ocazional este nevoie de administrarea a 
4-12 UI insulină/500 ml soluţie glucoză. 
 
 


Page 3
background image

 

3

 

Pentru evitarea leziunilor la nivel venos periferic, viteza de administrare va fi restrictionată la maxim 
0,5 g glucoză/kg şi oră (5 ml soluţie perfuzabilă Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml /kg şi 
oră). 
Viteza de administrare maxim admisă este de 0,8 g glucoză/kg şi oră (8 ml soluţie perfuzabilă Glucoză 
STADA HEMOFARM 

 

100 mg/ml 

 /

kg şi oră). O viteză mai mare va depăşi capacitatea de excreţie a 

rinichiului, ducând nu numai la pierderi de glucoză, dar şi de lichide. 
Viteza de administrare uzuală pentru adulţi este de 1,75 – 2,5 ml Glucoză STADA HEMOFARM  100 
mg/ml soluţie perfuzabilă

 /

kg şi oră. 

 

Utilizarea la

 

copii şi adolescenţi

  

Viteza de administrare recomandată este de 0,25 g glucoză/kg şi oră (2,5 ml soluţie perfuzabilă 
Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml 

/

kg şi oră) cu maxim zilnic de 1,5-3,0 g glucoză/kg (15-30 

ml soluţie perfuzabilă Glucoză STADA HEMOFARM  100 mg/ml 

/

kg ) 

 

Dacă  utilizaţi  mai  mult  Glucoză  STADA  HEMOFARM  100  mg/ml

 

soluţie  perfuzabilă  decât 

trebuie 

Supradozajul poate duce la « intoxicaţie cu apă », manifestată prin edeme periferice şi edem pulmonar. 
Cauza complicaţiilor este hipotonia fluidului extracelular datorită relativei scăderi a concentraţiei sale 
de electroliţi. Cea mai potrivită atitudine terapeutică va cuprinde intreruperea perfuziei, terapie 
diuretică intensivă şi aport electrolitic corespunzător. 
Apariţia hiperglicemiei este rară, iar glicozuria se semnalează chiar mai puţin frecvent. Tratamentul se 
bazează pe intreruperea perfuziei şi administrarea de doze mici de insulină. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă

  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă 

 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 
Raportarea reacţiilor adverse

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți 
raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din 
România 

http://www.anm.ro

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478-RO 
Tel: +4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța 
acestui medicament. 

 

 
 
 
 
 


Page 4
background image

 

4

 

5. 

Cum se păstrează Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml

 

soluţie perfuzabilă 

 

 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

°

C. 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml soluţie perfuzabilă 

-

 

Substanţa activă este glucoză. 1 ml soluţie perfuzabilă conţin glucoză anhidră 100 mg sub formă 
de glucoză monohidrat 110 mg  

-

 

Celelalte componente sunt:

 

acid clorhidric 25%, apă pentru preparate injectabile. 

 
Osmolaritate teoretică: 555 mOsm/l 

 

 
Cum arată Glucoză STADA HEMOFARM 100 mg/ml soluţie perfuzabilă şi conţinutul 
ambalajului 

Cutie cu 10 flacoane din polietilenă de joasă densitate Bottlepack a câte 500 ml soluţie perfuzabilă.
 

  

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

 

STADA HEMOFARM S.R.L. 

 

Calea Torontalului, km.6  

 

Timişoara, Judeţul Timiş, România 
 

Fabricantul

*)

 

S.C. STADA M&D S.R.L. 
Str. Sfîntul Elefterie nr. 18, Partea A, Etaj 1, Sector 5 
Cod poștal 050525, Municipiul București , România 
 

*)

 se referă la responsabilul cu eliberarea seriei medicamentului 

 

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2021. 


GLUCOZA 10% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml sol. perf.

Cutie x 30 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol.perf.

Cutie x 30 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol.perf.

Cutie x 20 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol.perf.

Cutie x 20 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml sol.perf.

Cutie x 10 flacoane PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.