SOLUTIE RINGER LACTAT - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER LACTAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER LACTAT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7236_11.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.
Cod cim: W08131014
Firma producătoare: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7236/2006/01-16                                                            Anexa 1 

Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Soluţie Ringer Lactat soluţie perfuzabilă 

Electroliţi 

 
 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Soluţie Ringer Lactat şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat  

3. 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Lactat 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Soluţie Ringer Lactat şi pentru ce se utilizează 

 
Soluţie Ringer Lactat conţine săruri, care se administrează prin picurare într-o venă (perfuzie 
intravenoasă). 
 
Soluţie Ringer Lactat este indicat: 

pentru înlocuirea pierderilor de apă şi săruri (electroliţi) din organism, la pacienţii cu 
metabolism acido-bazic echilibrat şi în acidoza metabolică uşoară (cu excepţia acidozei lactice); 

-  

pentru tratamentul pe termen scurt al scăderii volumului de sânge din organism (hipovolemie), 
în cazul pierderilor de apă şi săruri din organism (deshidratări izotone sau hipotone); 

pentru rehidratare după tratamentul cu coloizi – medicamente utilizate pentru înlocuirea 
volumului de sânge pierdut (substituţie de volum coloidală). 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat 

 
Nu utilizaţi Soluţie Ringer Lactat:  

dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă aveţi prea mult lichid în organism, în spaţiul din afara celulelor (hiperhidratare 
predominant extracelulară); 

dacă aveţi prea mult potasiu sau calciu în sânge; 

dacă aveţi prea mult bicarbonat în sânge (alacaloză metabolică); 

dacă efectuaţi tratament concomitent cu medicamente numite digitalice sau diuretice care 
economisesc potasiul; 

dacă sunteţi în situaţii în care se impune restricţionarea aportului de sodiu [de exemplu, afectare 
severă a funcţiei inimii (insuficienţă cardiacă), prea mult lichid în organism (edeme 
generalizate), lichid în plâmâni (edem pulmonar), tensiune arterială crescută, sunteţi gravidă şi 
suferiţi de o complicaţie gravă numită eclampsie, afectare severă a funcţiei rinichilor 
(insuficienţă renală gravă)]. 

Page 2
background image

 

 

2

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Medicul dumneavoastră vă va supraveghea şi este posibil să dorească să efectueze testări suplimentare 
(din sânge şi din urină), mai ales dacă vi se administrează volume mari din acest medicament. 
 
În următoarele situaţii, Soluţie Ringer Lactat trebuie administrat cu prudenţă: 

dacă inima dumneavoastră nu pompează suficient sânge în organism (insuficienţă cardiacă) sau 
suferiţi de afecţiuni severe ale rinichilor, medicul dumneavoastră va lua în considerare riscul 
crescut de acumulare exagerată a lichidelor în organism (hiperhidratare) şi modificarea modului 
de administrare a medicamentului; 

dacă aveţi prea mult lactat (substanţă acidă) în sânge (acidoză lactică); 

dacă aveţi o afectare severă a funcţiei ficatului (insuficienţă hepatică severă); 

dacă aveţi dezechilibre severe ale sărurilor din sânge (tulburări electrolitice severe), de exemplu, 
prea mult sodiu sau clor în sânge; 

dacă aveţi presiunea sângelui crescută (hipertensiune arterială); 

dacă aveţi o afectare severă a funcţiei inimii (insuficienţă cardiacă); 

dacă aveţi prea mult lichid în organism (edeme periferice); 

dacă aveţi lichid în plămâni (edem pulmonar); 

dacă aveţi o afectare severă a funcţiei rinichilor (insuficienţă renală); 

dacă aveţi o complicaţie a sarcinii numită preeclampsie; 

dacă suferiţi de hiperaldosteronism sau altă tulburare sau urmaţi un tratament (de exemplu, 
corticosteroizi) asociat cu reţinerea sodiului în organism (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat 
împreună cu alte medicamente); 

dacă aveţi risc de creştere a concentraţiei potasiului în sânge, de exemplu, suferiţi de o afectare 
severă a funcţiei rinichilor (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte medicamente); 

dacă urmaţi tratament concomitent cu medicamente, precum: inhibitori ai enzimei de conversie 
a angiotensinei II, suxametoniu, tacrolimus, ciclosporină (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat 
împreună cu alte medicamente); 

dacă urmaţi tratament cu diuretice tiazidice (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte 
medicamente); 

dacă urmaţi tratament cu corticosteroizi sau medicamente derivate (vezi pct. Soluţie Ringer 
Lactat împreună cu alte medicamente). 

 
Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi,  aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Nu se recomandă administrarea Soluţie Ringer Lactat, dacă utilizaţi alte medicamente, precum: 

corticosteroizi (medicamente antiinflamatoare); 

carbenoxolonă (medicament utilizat pentru tratamentul ulcerului de stomac); 

diuretice care reţin potasiul în organism (medicamente utilizate pentru a creşte volumul de 
urină), cum sunt amilorid, spironolactonă şi triamteren; 

diuretice tiazidice (medicamente utilizate pentru a creşte volumul de urină); 

inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (inhibitori ai ECA) şi antagonişti ai    

receptorilor angiotensinei II (medicamente utilizate pentru scăderea presiunii arteriale); 

tacrolimus şi ciclosporină (medicamente utilizate pentru a preveni respingerea unui organ 
transplantat); 

suxametoniu (medicament utilizat pentru relaxarea muşchilor); 

preparate digitalice (medicamente utilizate pentru tratamentul bolilor de inimă) – asociere 
contraindicată. 

 
Acest medicament produce alcalinizarea urinei şi poate modifica concentraţia în sânge a altor 
medicamente, precum:  

salicilaţi (medicamente utilizate pentru febră şi inflamaţii); 

litiu (medicament utilizat pentru tratamentul unor boli psihice); 

Page 3
background image

 

 

3

simpatomimetice (medicamente care stimulează sistemul nervos, de exemplu amfetamina). 

 
Sarcina şi alăptarea  
Soluţie Ringer Lactat poate fi administrat în timpul sarcinii sau alăptării, dacă echilibrul apei şi al 
sărurilor, precum şi echilibrul acido-bazic sunt menţinute sub control şi dacă medicul dumneavoastră 
consideră acest lucru necesar.  
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest 
medicament.  
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu se cunosc efecte ale Soluţie Ringer Lactat asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer Lactat 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteţi sigur. 
 
Acest medicament vi se va administra prin picurare într-o venă (perfuzie intravenoasă), de către 
medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.   
Medicul dumneavoastră va decide doza de care aveţi nevoie, în funcţie de starea organismului 
dumneavoastră.  
 
Detalii privind dozele şi modul de administrare sunt prezentate la punctul destinat profesioniştilor din 
domeniul sănătăţii. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Soluţie Ringer Lactat decât trebuie 
Este puţin probabil să primiţi mai mult Soluţie Ringer Lactat decât trebuie, deoarece acest medicament 
vi se va administra de către medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.  
 
În cazul supradozajului, pot să apară următoarele semne:  

creşterea volumului de sânge din organism; 

umflare (edeme); 

prea mult lichid în plămâni (edem pulmonar) sau în creier (edem cerebral); 

formare de cheaguri în vene (tromboză venoasă); 

dezechilibre ale apei, acizilor şi sărurilor din sânge. 

 
Daca aceste semne apar, medicul dumneavoastră va opri perfuzia cu acest medicament şi va lua 
măsurile necesare pentru eliminarea excesului de lichid din organismul dumneavoastră.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavostră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Soluţie Ringer Lactat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele.  
 
Cele mai frecvente reacţii adverse sunt: 

prea mult lichid în organism (hiperhidratare);  

afectarea funcţiei inimii (insuficienţă cardiacă), mai ales la pacienţii care suferă deja de o 
boală de inimă sau prezintă lichid în plămâni (edem pulmonar). 

 

Page 4
background image

 

 

4

Alte reacţii adverse sunt: 

umflare (edeme); 

modificarea unor teste de laborator, ca urmare a diluării componentelor sângelui. 

 
O tehnică de injectare în venă necorespunzătoare poate produce: 

febră; 

durere locală; 

înroşirea şi infectarea locului de injectare; 

formarea de cheaguri de sânge în venă; 

extravazarea lichidului perfuzat (ieşirea lichidului în afara venei). 

 
De asemenea, este posibil să apară reacţii adverse legate de medicamentul care se dizolvă în Soluţie 
Ringer Lactat. 
 
Dacă vreuna dintre aceste reacţii adverse apare, medicul dumneavoastră va opri perfuzia. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.  
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.

 

 
 

5. 

Cum se păstrează Soluţie Ringer Lactat 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutie, după 
EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Pentru medicamentul ambalat în flacoane din sticlă și flacoane din PE KabiPac:  
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 

 

Pentru medicamentul ambalat în flacoane din PE tip Bottlepack:  
Acest medicament se păstrează în cutie.   
 
Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală va verifica, înainte de administrare, dacă soluţia este 
limpede şi fără particule vizibile.  
Orice soluţie rămasă după tratament trebuie aruncată.  
 
Medicul dumneavoastră sau farmacistul spitalului sunt responsabili pentru păstrarea, utilizarea şi 
eliminarea corectă a acestui medicament. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Soluţie Ringer Lactat  
1000 ml soluţie perfuzabilă conţin: 
 

Substanţele active sunt: 

Clorură de sodiu 

 

 

 

6,00 g 

Lactat de sodiu soluţie (50%)   

 

6,34 g (echivalent cu lactat de sodiu 3,17 g) 

Page 5
background image

 

 

5

Clorură de potasiu 

 

 

 

0,40 g 

Clorură de calciu dihidrat 

 

 

0,27 g 

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu. 

 
Cum arată Soluţie Ringer Lactat şi conţinutul ambalajului 
Soluţie Ringer Lactat este ambalat în flacoane din sticlă sau în flacoane din plastic, având capacitatea 
de 250 ml sau 500 ml. 
 
Mărimi de ambalaj: 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 12 flacoane din sticlă incoloră a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 12 flacoane din sticlă incoloră a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din PE tip Bottlepack a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din PE tip Bottlepack a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 30 flacoane din PE tip Bottlepack a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din PE tip Bottlepack a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din PE tip Bottlepack a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din PE KabiPac cu sistem de închidere „DuoCap” a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din PE KabiPac cu sistem de închidere „DuoCap” a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 30 flacoane din PE KabiPac cu sistem de închidere „DuoCap” a 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 10 flacoane din PE KabiPac cu sistem de închidere „DuoCap” a 500 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 20 flacoane din PE KabiPac cu sistem de închidere „DuoCap” a 500 ml soluţie perfuzabilă 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Fresenius Kabi Deutschland  
D-61343 Bad Homburg,  
Germania 
Telefon: ++ 49 6172 686 0 
Fax: ++ 49 6172 686 8119 
e-mail: [email protected] 
 
Fabricantul 
Fresenius Kabi Deutschland  
D-61343 Bad Homburg,  
Germania 
 
Fresenius Kabi Italia S.R.L. 
Isola della Scala, 37063 Verona,  
Italia 
 
Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o. 
25 Sienkiewicza Street, 99- 300 Kutno,  
Polonia 
 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

S.C. Fresenius Kabi România S.R.L. 

Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, România 

Page 6
background image

 

 

6

Telefon: +40 (0)268 406 260 

Fax: +40 (0)268 406 263 

e-mail: [email protected] 

 
Acest prospect a fost revizuit în  Iulie 2015. 
 
Alte surse de informaţii 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii 
 
Electroliţi: 
Na

+

: 130,90 mmol/l 

K

+

: 5,40 mmol/1 

Ca

++

: 1,84 mmol/1 

Cl

: 111,70 mmol/1  

Lactat: 28,30 mmol/1 
pH: 5,0-7,0  
Aciditate titrabilă: 0,5-2,0 mmol NaOH/l 
Osmolaritate teoretică: 278 mosm/l  
 
Doze 
Pentru perfuzie intravenoasă, pe cale periferică sau centrală. 
Doza recomandată depinde de necesităţile hidroelectrolitice ale pacientului. 
 
Cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie altfel, se recomandă următoarele doze: 
 
Viteza maximă de perfuzare 
Viteza maximă de perfuzare trebuie stabilită în funcţie de strarea clinică a pacientului. 
 
Doza zilnică maximă recomandată 
Doza zilnică maximă recomandată depinde de necesităţile hidroelectrolitice ale pacientului. 
Se recomandă un aport maxim de lichide de 40 ml/kg şi zi. Pot fi necesare doze individuale care 
depăşesc aceste recomandări, în cazul unor pierderi mari de lichide şi a unor necesităţi crescute, de 
exemplu, la pacienţi care au suferit arsuri. 
 
Atenţionări şi precauţii  
Starea clinică a pacientului şi parametrii de laborator (concentraţiile electroliţilor în sânge şi urină, 
echilibrul acido-bazic) trebuie monitorizate corespunzător, mai ales în timpul utilizării unor volume 
mari din această soluţie. 
 
În general, trebuie evitată hiperhidratarea cauzată de supradozaj. În special, în cazul pacienţilor cu 
insuficienţă cardiacă sau disfuncţii renale severe, trebuie luat în considerare riscul crescut de 
hiperhidratare; în acest caz trebuie modificat modul de administrare. 
 
Trebuie acordată o atenţie deosebită pacienţilor cu acidoză lactică, insuficienţă hepatică severă şi 
tulburări electrolitice severe, cum sunt hipernatremie şi hipercloremie. 
 
Soluţiile care conţin clorură de sodiu trebuie administrate cu precauţie pacienţilor cu hipertensiune 
arterială, insuficienţă cardiacă, edeme periferice sau pulmonare, insuficienţă renală, preeclampsie, 
hiperaldosteronism sau alte tulburări sau care urmează alt tratament (de exemplu, corticosteroizi) 
asociat cu retenţia de sodiu. (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte medicamente). 
 
Concentraţiile plasmatice ale potasiului trebuie atent monitorizate, în special la pacienţii cu risc de 
hiperkaliemie, de exemplu, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică severă (vezi pct. Soluţie Ringer 

Page 7
background image

 

 

7

Lactat împreună cu alte medicamente). 
 
Trebuie luate măsuri de precauţie atunci când acest medicament se utilizează în combinaţie cu 
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei II, suxametoniu, tacrolimus, ciclosporină (vezi pct. 
Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte medicamente). 
 
Deşi Soluţie Ringer Lactat are o concentraţie a potasiului similară concentraţiei din plasmă, aceasta 
este insuficientă pentru a produce un efect util în cazul unui deficit sever de potasiu şi, prin urmare, nu 
trebuie utilizat în acest scop.  
 
Soluţiile parenterale care conţin calciu trebuie utilizate cu prudenţă la pacienţii trataţi cu diuretice 
tiazidice (vezi pct. Soluţie Ringer Lactat împreună cu alte medicamente). 
 
În cazul unei pierderi masive, acute, de lichid sau de sânge în spaţiul extracelular, administrarea de 
Soluţie Ringer Lactat trebuie însoţită, eventual, de soluţii coloidale. În caz de transfuzie sanguină, 
datorită prezenţei calciului, soluţia Ringer lactat nu se administrează în acelaşi timp, din cauza riscului 
de coagulare. 
Deoarece conţine calciu, soluţia Ringer lactat nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin carbonaţi, 
oxalaţi sau fosfaţi. 
Se recomandă precauţie la administrarea soluţiei Ringer lactat la pacienţii aflaţi în tratament cu 
corticosteroizi sau medicamente derivate.  
În tratamentul deshidratării hipertone trebuie evitată o viteză mare de perfuzare, deoarece cresc 
osmolaritatea şi natremia.  
Există riscul de supraîncărcare a sistemului cardiovascular şi de edem pulmonar la pacienţii cu factori 
de risc predispozanţi.  
Perfuzarea soluţiei Ringer Lactat poate induce alcaloză metabolică, din cauza prezenţei ionilor de 
lactat. 
 
Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune 
 
Interacţiuni datorate prezenţei sodiului 
Asocieri nerecomandate (vezi şi pct. Atenţionări şi precauţii) 
Corticosteroizii şi carbenoxolona sunt asociate cu retenţia de sodiu şi apă (cu edeme şi hipertensiune 
arterială). 
 
Interacţiuni datorate prezenţei potasiului 
Următoarele asocieri cresc concentraţia plasmatică a potasiului şi pot duce la hiperkaliemie, potenţial 
letală, mai ales în cazul insuficienţei renale, care potenţează efectele hiperkaliemiei: 
Asocieri nerecomandate (vezi pct. Atenţionări şi precauţii) 

-  Diuretice care economisesc potasiu: amilorid, spironolactonă, triamteren, în monoterapie sau 

în asociere; 

-  Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (inhibitori ai ECA) şi antagonişti ai 

receptorilor angiotensinei II; 

-  Tacrolimus, ciclosporină; 
-  Suxametoniu. 

 
Interacţiuni datorate prezenţei calciului 
Asocieri contraindicate: 
Preparate digitalice: aritmii cardiace grave sau chiar letale, mai ales în prezenţa hipokaliemiei. 
 
Asocieri care necesită precauţii: 
Diuretice tiazidice: risc de hipercalcemie prin scăderea excreţiei urinare de calciu. 
 
Alcalinizarea urinei 
Trebuie luate măsuri de precauţie, deoarece alcalinizarea urinei prin bicarbonatul rezultat în urma 
metabolizării lactatului creşte eliminarea anumitor medicamente (cum sunt, salicilaţi, litiu) şi reduce 
eliminarea medicamentelor alcaline, precum simpatomimetice (cum este, amfetamină). 

Page 8
background image

 

 

8

 
Incompatibilităţi 
Este responsabilitatea medicului de a determina incompatibilitatea unui medicament adăugat, prin 
verificarea posibilelor modificări de culoare şi/sau posibila formare a unui precipitat, complex 
insolubil sau cristale. 
 
Exemple de medicamente care sunt incompatibile cu Soluţie Ringer Lactat: soluţii care conţin 
carbonaţi, oxalaţi sau fosfaţi, acid aminocaproic, amfotericină B, tartrat de metaraminol, cefamandol, 
acetat de cortizon, dietilstilbestrol, etamivan, alcool etilic, oxitetraciclină, tiopental de sodiu, versenat 
disodic. 
 
Exemple de medicamentele care sunt parţial incompatibile cu Soluţie Ringer Lactat: tetraciclină 
(stabilitate 12 ore), ampicilină sodică (concentraţiile de 2-3% au o stabilitate de 4 ore, soluţiile cu 
concentraţia 3% trebuie administrate în decurs de o oră), minociclină (stabilitate 12 ore), doxiciclină 
(stabilitate 6 ore). 
 
Înainte de a adăuga orice medicament, trebuie verificat dacă intervalul de pH în care acesta este 
eficient corespunde cu pH-ul soluţiei Ringer Lactat. 
 
Dacă se adaugă alte medicamente, trebuie acordată o atenţie deosebită condiţiilor igienice, amestecării 
complete şi compatibilităţii. 
 
După adăugarea unui medicament la Soluţia Ringer Lactat, amestecul trebuie administrat imediat. 
 
În absenţa unor studii de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente. 

SOLUTIE RINGER LACTAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 flac. monobloc, din PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 500 ml sol. perf.