SOLUTIE RINGER LACTAT - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER LACTAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER LACTAT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5172_01.03.05.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml
Cod cim: W42181007
Firma producătoare: INFOMED FLUIDS SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5172/2005/01-02-03-04                                                 Anexa 1 

                                                                                                                                                                  Prospect 

 
 
 

SOLUŢIE RINGER  LACTAT  

Soluţie perfuzabilă 

 
 
 

Compoziţie 

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin: 
Clorură de sodiu         

                    

6,00 g 

Clorură de potasiu                       0,40 g 
Clorură de calciu  dihidrat           0,27 g 
Lactat de sodiu                            3,20 g 
şi excipienţi: apă distilată pentru preparate injectabile. 
 
Conţinutul în electroliţi:  

 g/l 

mEq/l 

Na

+

                 3,017 

131,2 

K

+

                   0,2098 

    5,4 

Ca

++

               0,0736 

    3,6 

Cl

-

                   3,96 

111,7 

Lactat 

-

           2,543 

  28,5 

Osmolaritate teoretică: 278,5 mosm/l 
 

Grupa farmacoterapeutică: soluţii implicate în balanţa hidroelectrolitică. 

 

Indicaţii terapeutice 

Soluţia Ringer Lactat este indicată ca tratament de substituţie hidroelectrolitică în: 
-  deshidratări predominant extracelulare (de exemplu în caz de vărsături, diaree, fistule); 
-  hipovolemie (determinată de şoc hemoragic, arsuri, pierderi hidroelectrolitice 

perioperatorii); 

-  acidoză metabolică (cu excepţia acidozei lactice). 
 

Contraindicaţii 

-  insuficienţă cardiacă congestivă; 
-  hiperhidratare, predominant extracelulară; 
-  hiperkaliemie, hipercalcemie; 
-  alcaloză metabolică; 
-  asociere cu digitalice şi diuretice care economisesc potasiu. 
 

Precauţii 

Această soluţie nu trebuie administrată prin injectare intramusculară. În caz de transfuzii 

concomitente, sângele şi  Soluţia Ringer Lactat nu trebuie administrate în acelaşi dispozitiv de 
perfuzie, datorită riscului de coagulare. 

În timpul tratamentului cu Soluţie Ringer Lactat există risc de complicaţii determinate de 

volumul de soluţie şi de cantitatea de electroliţi administrate.  

Poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienţii cu risc. 

Perfuzarea  Soluţiei Ringer Lactat poate provoca alcaloză metabolică, datorită conţinutului în 
lactat. In timpul tratamentului cu Soluţie Ringer Lactat este necesară supravegherea echilibrelor 
hidroelectrolitic şi acido-bazic. 

Utilizarea soluţiei necesită supraveghere clinică  şi biologică, în special la pacienţii cu 

insuficienţă renală severă, edeme cu retenţie sodată, tratament cu glucocorticoizi şi derivaţi. 

Page 2
background image

 

2

Deoarece soluţia conţine potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienţii cu 

risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficienţă renală severă. 

 

Interacţiuni 

Legate de conţinutul în calciu 
Asocieri contraindicate cu

-     digitalice – risc de tulburări grave de ritm, uneori letale. 
Asocieri de avut în vedere cu
-  diuretice tiazidice – risc de hipercalcemie prin scăderea eliminării urinare a calciului. 
Legate de conţinutul în potasiu 
Asocieri contraindicate cu

-  diuretice care economisesc potasiu (amilorid, canreonat de potasiu, spironolactonă, 

triamteren) – risc de hiperkaliemie cu potenţial de evoluţie letală, îndeosebi în caz de insuficienţă 
renală (adiţia efectelor hiperkaliemiante). 

Asocieri nerecomandate cu
-  inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, tacrolimus - risc de hiperkaliemie cu 

potenţial de evoluţie letală, îndeosebi în caz de insuficienţă renală (adiţia efectelor 
hiperkaliemiante). 

 

Incompatibilităţi 

Soluţia Ringer Lactat nu trebuie administrată prin acelaşi dispozitiv de perfuzie cu sângele, 

deoarece există riscul de coagulare, datorită conţinutului în calciu. 

În cazul în care Soluţia Ringer  Lactat  trebuie amestecată cu alte medicamente, este 

obligatoriu să se verifice compatibilitatea, să se asigure sterilitatea şi uniformizarea amestecului. 
După realizarea amestecului, acesta trebuie administrat imediat. 
 
Atenţionări speciale 

La pacienţii cu insuficienţă hepatică există posibilitatea ca acţiunea alcalinizantă a soluţiei 

să nu se producă din cauza afectării metabolismului lactatului. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Acest produs poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării, numai dacă este necesar şi sub 

supravegherea atentă a echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice. 
 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Nu este cazul. 
 

Doze şi mod de administrare 

Doza zilnică maximă se stabileşte în funcţie de vârstă, greutate şi starea clinică a 

pacientului, precum şi de tabloul biologic al acestuia. 

Doza orientativă la adulţi este de 500-1000 ml Soluţia Ringer  Lactat, în perfuzie 

intravenoasă lentă, în ritm de 60-70 picături/min; la copii doza se stabileşte în funcţie de vârstă şi 
greutate corporală. 

Mod de administrare 
Soluţia Ringer
 Lactat se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, în condiţii riguroase 

de asepsie.  

 

Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării  şi 
manipularea sa 

Înainte de administrare se verifică pungile, care trebuie să fie intacte, iar soluţia trebuie să 

fie limpede. Inainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc. Nu se utilizează pungile 
deteriorate, ale căror dopuri au fost perforate anterior sau din care s-a extras lichid. 

 
 
 

Page 3
background image

 

3

Reacţii adverse 

Legate de conţinutul în lactat – există risc de alcaloză metabolică în caz de aport în exces 

sau de afectare a metabolismului lactatului. 

 

Supradozaj 

Supradozajul poate provoca supraîncărcare lichidiană, dezechilibre hidroelectrolitice, 

hiperosmolaritate şi acidoză metabolică. 

Tratamentul constă în întreruperea perfuziei cu Soluţie Ringer Lactat şi administrarea de 

diuretice, de exemplu furosemid. În caz de oligurie sau anurie pot fi necesare hemodializă sau 
dializă peritoneală. 

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 
Ambalaj 

Cutie cu 10 pungi din PVC plastifiat cu un tub conector lateral a câte 250 ml soluţie 

perfuzabilă. 

Cutie cu 10 pungi din PVC plastifiat cu un tub conector lateral a câte 500 ml soluţie 

perfuzabilă. 

Cutie cu 10 pungi din PVC plastifiat cu două tuburi conectoare laterale a câte 250 ml 

soluţie perfuzabilă. 

Cutie cu 10 pungi din PVC plastifiat cu două tuburi conectoare laterale a câte 500 ml 

soluţie perfuzabilă. 

 

Producător 

S.C. Sicomed S.A., România 

 
Detinătorul Autorizatiei de punere de piată 

S.C. Sicomed S.A. 
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, România 

 
Data ultimei verificări a prospectului 

Februarie, 2005 

SOLUTIE RINGER LACTAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 flac. monobloc, din PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 500 ml sol. perf.