SOLUTIE RINGER LACTAT - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER LACTAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER LACTAT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2289_29.12.09.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. monobloc, din PEJD tip PLASCO x 500 ml sol. perf.
Cod cim: W56813001
Firma producătoare: B.BRAUN PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2289/2009/01                                                                

Anexa 1’ 

                                                                                                                                                              Prospect 

 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Soluţie Ringer Lactat soluţie perfuzabilă 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră. 

 

 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Soluţia Ringer Lactat şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Înainte să vi se administreze Soluţia Ringer Lactat 

3.

 

Cum vi se va administra Soluţia Ringer Lactat 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţia Ringer Lactat 

6.

 

Informaţii suplimentare 

 
 
 

1. 

CE ESTE SOLUŢIA RINGER LACTAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 

Soluţia perfuzabilă Ringer Lactat este o soluţie de lichide şi electroliţi (săruri şi ioni) cu o compoziţie 
asemănătoare lichidului din afara celulelor organismului (lichid extracelular). Soluţia Ringer Lactat este 
utilizată pentru: 

înlocuirea lichidelor şi electroliţilor; 

înlocuirea pe termen scurt a lichidelor în anumite tipuri de pierderi de lichide (deshidratare izotonă 
şi hipotonă); 

rehidratare după înlocuirea lichidelor pierdute cu un anumit tip de soluţii (soluţii coloidale); 

soluţie vehicul pentru concentrate de electroliţi şi medicamente compatibile. 

 
 

2. 

ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE SOLUŢIA RINGER LACTAT 

 
Nu vi se va administra Soluţie Ringer Lactat 

• 

dacă aveţi o cantitate prea mare de apă în organism (hiperhidratare) 

• 

dacă aveţi concentraţii crescute de potasiu sau calciu în sânge (hiperkaliemie, hipercalcemie) 

• 

dacă aveţi alcaloză metabolică (dereglare a metabolismului în cadrul unor afecţiuni) 

• 

dacă sunteţi tratat concomitent cu medicamente digitalice (utilizate în tratamentul bolilor de inimă) 
sau cu un anumit tip de medicamente care elimină excesul de apă din organism (diuretice care 
economisesc potasiu) 

• 

dacă aveţi o afecţiune în care se impune scăderea consumului de sodiu (sare), de exemplu 


Page 2
background image

 

2

-

 

dacă funcţia inimii dumneavoastră este afectată (insuficienţă cardiacă) 

-

 

dacă picioarele sau chiar întregul corp sunt umflate prin acumularea apei în exces 
(edeme/anasarcă, edem pulmonar) 

-

 

dacă aveţi tensiune arterială mare (hipertensiune arterială)

 

-

 

dacă aveţi sarcină toxică (eclampsie)

 

-

 

dacă funcţia rinichilor dumneavoastră este sever afectată

 

-

 

dacă funcţia ficatului dumneavoastră este sever afectată.

 

 

Aveţi grijă deosebită când vi se va administra Soluţie Ringer Lactat

 

În timpul tratamentului cu soluţie perfuzabilă Ringer Lactat medicul dumneavoastră vă va supraveghea 
atent concentraţiile de electroliţi din sânge. 
Soluţia perfuzabilă Ringer Lactat trebuie utilizată cu precauţie în următoarele cazuri: 
-

 

deshidratare hipertonă 

-

 

concentraţie crescută a sodiului în sânge 

-

 

concentraţie crescută a clorului în sânge 

-

 

afectare a funcţiei rinichilor cu tendinţă la hiperpotasemie (creşterea concentraţiei potasiului în 

sânge) 

-

 

afectare a funcţiei ficatului 

-

 

tratament cu corticosteroizi (medicamente cu efect antiinflamator) şi medicamente înrudite. 

 

Utilizarea altor medicamente 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, 
inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. În special, spuneţi medicului dumneavoastră dacă 
luaţi: 
-

 

medicamente digitalice; 

-

 

diuretice care economisesc potasiul (de exemplu amilorid, spironolactonă, triamteren) sau diuretice 
tiazidice; 

-

 

inhibitori ai ECA, antagonişti ai angiotensinei II (medicamente utilizate în tratamentul hipertensiunii 
arteriale); 

-

 

ciclosporină şi tacrolimus (utilizate după transplantul de organe). 

 

Sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Soluţia perfuzabilă Ringer Lactat poate fi administrată în timpul sarcinii şi alăptării, sub supravegherea 
atentă a medicului. 
Acest medicament nu vi se va administra în caz de sarcină toxică. 

 
Informaţii importante privind unele componente ale soluţiei Ringer Lactat soluţie perfuzabilă 

Acest medicament conţine 131 mmoli sodiu la 1000 ml soluţie. Acest lucru trebuie avut în vedere la 
pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu. 
 
Acest medicament conţine 5,4 mmoli potasiu la 1000 ml soluţie. Acest lucru trebuie avut în vedere la 
pacienţii cu funcţie renală diminuată sau la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de potasiu. 

 
 
3. 

CUM VI SE VA ADMINISTRA SOLUŢIA RINGER LACTAT 

 


Page 3
background image

 

3

Soluţia perfuzabilă Ringer Lactat se administrează numai de către personalul medical de specialitate. 
Medicul dumneavoastră vă va administra soluţia perfuzabilă Ringer -Lactat în funcţie de necesarul 
organismului dumneavoastră. 
 
Doza zilnică maximă recomandată este 40 ml/kg şi zi. 
Acest medicament vi se va administra în perfuzie (medicamentul este administrat continuu o perioadă mai 
lungă de timp) într-o venă. 
 

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Soluţia Ringer Lactat 

Deoarece acest medicament este administrat de către un cadru medical este foarte puţin probabil să vi se 
administreze prea mult sau prea puţin. 
 
În caz de supradozaj puteţi avea următoarele reacţii adverse: înroşirea feţei, umflarea venelor, acumularea 
de lichide în exces în organism (edeme) care pot fi însoţite în cazuri grave de dificultăţi la respiraţie (edem 
pulmonar), tulburări metabolice (dezechilibre electrolitice şi acido-bazice, hiperosmolaritate). Medicul 
dumneavoastră vă va administra tratamentul adecvat pentru aceste reacţii adverse. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoatră sau 
farmacistului. 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 

Ca toate medicamentele, Soluţia Ringer Lactat, soluţie perfuzabilă poate provoca reacţii adverse, cu toate 
că nu apar la toate persoanele. 
 
În timpul administrării poate să apară creşterea concentraţiei clorului în sânge şi tulburări ale echilibrului 
acido-bazic. 
În cazul administrării unei doze mai mari decât cea recomandată, pot să apară edeme, uneori generalizate. 
În caz de perfuzare rapidă, pot să apară reacţii adverse cum sunt frisoane, greaţă, vărsături. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră. 

 
 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ SOLUŢIA RINGER LACTAT 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
Nu utilizaţi Soluţia Ringer Lactat, soluţie perfuzabilă după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după 
„EXP:”). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 

 
 
6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Soluţia perfuzabilă Ringer-Lactat 


Page 4
background image

 

4

-

 

Substanţele active sunt clorura de potasiu, clorura de calciu dihidrat, clorura de sodiu şi soluţia 
lactat de sodiu 50%. 1000 ml soluţie perfuzabilă conţin

 

clorură de potasiu 0,40 g, clorură de 

calciu dihidrat 0,27 g,clorură de sodiu 6,0 g, lactat de sodiu 3,12 g. 

-

 

Celelalte componente sunt apa pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Soluţia Ringer-Lactat soluţie perfuzabilă şi conţinutul ambalajului 

Soluţie Ringer Lactat

 

se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră. 

Soluţie Ringer Lactat este disponibil în cutii cu 10 flacoane monobloc, din polietilenă de joasă densitate a 
câte 500 ml soluţie perfuzabilă. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul 

B.BRAUN MELSUNGEN AG 
Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germania

 

 
Acest prospect a fost aprobat în Februarie, 2021. 
 
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical 

 

Compoziţia calitativă şi cantitativă

 

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin

 

clorură de potasiu 0,40 g, clorură de calciu dihidrat 0,27 g,  

clorură de sodiu 6,0 g, lactat de sodiu 3,12 g. 
 
Sodiu                                      131 mmol/l 
Potasiu                                       5,4 mmol/l 
Calciu                                        1,8 mmol/l 
Clorură                                     112 mmol/l 
Lactat   

 

            28 mmol/l 

 
Osmolaritate teoretică             277 mOsm/l 
Aciditate titrabilă                       <1 mmol/l 
pH 

 

 

 

  5,0 – 7,0 

 

Doze şi mod de administrare 

 
Doza se stabileşte în funcţie de necesităţile hidroelectrolitice ale pacientului. 
Viteza de perfuzare maximă recomandată este 3 ml/kg şi oră. 
Doza zilnică maximă recomandată este 40 ml/kg şi zi. 
Se administrează prin perfuzie intravenoasă. 
 

Incompatibilităţi 

Deoarece conţine calciu, Soluţia Ringer Lactat nu trebuie amestecată cu soluţii care conţin carbonaţi, 
oxalaţi sau fosfaţi anorganici, datorită riscului de precipitare. 
Înainte de utilizarea în amestec cu alte medicamente, trebuie să se verifice compatibilitatea şi să se asigure 
sterilitatea şi uniformizarea amestecului. 

Soluţia perfuzabilă Ringer-Lactat nu trebuie administrată prin acelaşi dispozitiv de perfuzie cu sângele, 
deoarece există riscul de coagulare. 


Page 5
background image

 

5

Se utilizează doar soluţii limpezi, fără depuneri, din ambalaje originale, nedeteriorate. 
Soluţia Ringer Lactat nu trebuie păstrată după amestecarea cu alte medicamente. 
 

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor 

Flaconul este destinat unei singure utilizări. 
Se utilizează doar soluţii limpezi, fără depuneri. 
Se utilizează doar soluţii în ambalaje originale, nedeteriorate. 
Orice cantitate rămasă neutilizată după prima administrare se aruncă. 
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. 
 

 


SOLUTIE RINGER LACTAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 12 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE tip Bottlepack x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE tip Bottlepack x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 flac. din PE KabiPac x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 20 flac. din PE KabiPac x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacoane din PEJD x 500 ml sol. perf.