SOLUTIE RINGER - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE RINGER - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE RINGER
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_4970_23.12.04.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane monobloc din PE x 500 ml
Cod cim: W51314001
Firma producătoare: STADA HEMOFARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4970/2004/01                                  

Anexa 1 

Prospect 

                                

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

 

SOLUŢIE RINGER

 

STADA HEMOFARM soluţie perfuzabilă 

Clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu 

 
 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

-

 

Acest  medicament a  fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie  să-l daţi 
altor  persoane.  Le  poate  face  rău,  chiar  dacă  au  aceleaşi  semne  de  boală  ca 
dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest 
prospect. Vezi pct. 4.   

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Soluţie Ringer STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Ringer 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţie Ringer 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Soluţie Ringer STADA HEMOFARM şi pentru ce se utilizează 

 
Soluţia Ringer STADA HEMOFARM soluţie perfuzabilă conţine substanţele active clorură 
de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu şi face parte din grupul de 
medicamente soluţii perfuzabile pentru dezechilibre hidroelectrolitice.  
          
Indicaţii terapeutice: 

Solu

ţ

ia Ringer STADA HEMOFARM 

este indicată ca tratament de substituţie 

hidroelectrolitică în: 
-

 

deshidratări predominant extracelulare (de exemplu în caz de vărsături, diaree, 
fistule); 

-

 

hipovolemie (determinată de şoc hemoragic, arsuri, pierderi hidroelectrolitice 
perioperatorii). 

 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Soluţie Ringer STADA HEMOFARM 

 

-

 

 

Nu utilizaţi Soluţie Ringer

 

STADA HEMOFARM 

Dacă sunteţi allergic la 

substanţele active sau la oricare dintre celelalte component ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

-

 

insuficienţă cardiacă congestivă;  

-

 

hiperhidratare, predominant extracelulară; 


Page 2
background image

 

-

 

hiperkaliemie, hipercalcemie; 

-

 

asociere cu digitalice şi diuretice care economisesc potasiu. 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  Soluţie  Ringer  STADA  HEMOFARM,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
Precauţii: 
         

Această soluţie nu trebuie administrată prin injectare intramusculară. În caz de transfuzii 

concomitente, sângele şi 

Solu

ţ

ia Ringer

 STADA HEMOFARM nu trebuie administrate în 

acelaşi dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare. 
         În timpul tratamentului cu 

Solu

ţ

ie Ringer

 

STADA HEMOFARM 

există risc de 

complicaţii determinate de volumul de soluţie şi de cantitatea de electroliti administrate. 
         Poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienţii cu 
risc. În timpul tratamentului cu 

Solu

ţ

ie Ringer

 

STADA HEMOFARM 

este necesară 

supravegherea echilibrelor hidroelectrolitic şi acido-bazic. 
 
 

Atenţionări speciale 

           Utilizarea soluţiei necesită supraveghere clinică şi biologică, în special la pacienţii cu 
insuficienţă renală severă, edeme cu retentie sodată, tratament cu glucocorticoizi şi derivaţi. 
          Deoarece soluţia conţine potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienţii cu 
risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficienţă renală severă. 

 
Soluţie Ringer împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 
luaţi orice alte medicamente. 

 

        Această soluţie nu trebuie administrată prin injectare intramusculară. În caz de transfuzii 
concomitente, sângele şi 

Solu

ţ

ia Ringer

 STADA HEMOFARM nu trebuie administrate în 

acelaşi dispozitiv de perfuzie, datorită riscului de coagulare. 
        În timpul tratamentului cu 

Solu

ţ

ie Ringer STADA HEMOFARM 

există risc de complicaţii 

determinate de volumul de soluţie şi de cantitatea de electroliti administrate. 
        Poate să apară supraîncărcare circulatorie cu edem pulmonar, îndeosebi la pacienţii cu 
risc. În timpul tratamentului cu 

Solu

ţ

ie Ringer STADA HEMOFARM 

este necesară 

supravegherea echilibrelor hidroelectrolitic şi acido-bazic. 
          Utilizarea soluţiei necesită supraveghere clinică şi biologică, în special la pacienţii cu 
insuficienţă renală severă, edeme cu retentie sodată, tratament cu glucocorticoizi şi derivaţi. 
          Deoarece soluţia conţine potasiu, kaliemia trebuie monitorizată în special la pacienţii cu 
risc de hiperkaliemie, de exemplu insuficienţă renală severă. 

 

           

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

           

Acest produs poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării, numai dacă este necesar şi 

sub supraveghere atentă a echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice. 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 
gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
 

           

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

           

Nu este cazul. 

 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer

 

STADA HEMOFARM  

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  sau  farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 


Page 3
background image

 

 
Doze şi mod de administrare: 

            

Doza zilnică maximă se stabileşte în funcţie de vârstă, greutate şi starea clinică a 

pacientului, precum şi de tabloul biologic al acestuia. 
            Doza orientativă la adulţi este de 500-1000 ml 

Solu

ţ

ie Ringer STADA HEMOFARM, 

în perfuzie intravenoasă lentă, în ritm de 60-70 picături/min; la copii doza se stabileste în 
funcţie de vârstă şi greutate corporală. 
             

Mod de administrare 

             Solu

ţ

ia Ringer STADA HEMOFARM 

se administrează în perfuzie intravenoasă lentă, 

în condiţii riguroase de asepsie.

 

              Incompatibilit

ăţ

i  

              Solu

ţ

ia Ringer STADA HEMOFARM nu trebuie administrat

ă

 prin acela

ş

i dispozitiv 

de perfuzie cu sângele, deoarece exist

ă

 riscul de coagulare, datorit

ă

 con

ţ

inutului în calciu. 

              Solu

ţ

ia Ringer STADA HEMOFARM nu trebuie amestecat

ă

 cu solu

ţ

ii care con

ţ

in 

carbona

ţ

i sau fosfa

ţ

i anorganici, datorit

ă

 riscului de precipitare. 

              În cazul în care 

Solu

ţ

ia Ringer STADA HEMOFARM 

trebuie amestecată cu alte 

medicamente, este obligatoriu să se verifice compatibilitatea, să se asigure sterilitatea şi 
uniformizarea amestecului. După realizarea amestecului, acesta trebuie administrat imediat. 
              

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului medicamentos în vederea administr

ă

rii 

ş

manipularea sa 
              

Înainte de administrare se verifică flacoanele, care trebuie să fie intacte, iar solutia 

trebuie să fie limpede. Înainte de utilizare trebuie dezinfectat dopul de cauciuc. Nu se 
utilizează flacoanele deteriorate, ale caror dopuri au fost perforate anterior sau din care s-a 
extras lichid. 
               Produsul se utilizează imediat după deschiderea ambalajului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Soluţie Ringer STADA HEMOFARM decât trebuie                 
                

Supradozajul poate determina supraîncărcare lichidiana, dezechilibre 

hidroelectrolitice, hiperosmolaritate. 
                Tratamentul constă  în întreruperea perfuziei cu 

Solu

ţ

ie Ringer STADA 

HEMOFARM 

şi administrarea de diuretice, de exemplu furosemidă. In caz de oligurie sau 

anurie pot fi necesare hemodializă sau dializă peritoneală. 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Soluţie Ringer STADA HEMOFARM 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Soluţie Ringer STADA HEMOFARM 

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar 
la toate persoanele. 
În condiţiile utilizării conform recomandărilor de mai sus, cu supravegherea atentă a 
echilibrelor hidroelectrolitice şi acido-bazice, nu există riscul apariţiei nici unei reacţii 
adverse.

            

  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  Acestea  include  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De 
asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  national  de 
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului 
şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro

.  Raportând  reacţiile  adverse, 

puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 


Page 4
background image

 

 
 

5. Cum se păstrează Soluţia Ringer STADA HEMOFARM

 

  
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.          
A se păstra la temperaturi sub 25

°

C. 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
Ce conţine Soluţie Ringer

 

STADA HEMOFARM  

-

 

Substanţele active sunt: clorură de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de 
potasiu

 

 

        1000 ml de soluţie perfuzabilă conţin: clorură de sodiu 8,60 g, clorură de calciu dihidrat 
0,33 g, clorură de potasiu 0,30 g  
         Conţinutul în electroliţi: 
                                         g/l            mEq/l 
                   Na

+      

            3,38         147,10 

                   K

+

                  0,16          4,00 

                   Ca

++

               0,09          2,25 

                   Cl

-        

            5,52          155,60 

  
          Osmolaritatea teoretică: 309 mOsm/l 

 

-

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile 

         

Cum arată Soluţie Ringer STADA HEMOFARM şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu 10 flacoane monobloc din polietilenă a câte 500 ml soluţie perfuzabilă.    
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

              STADA HEMOFARM S.R.L. 
              Calea Torontalului, km.6  
              Timişoara, Judeţul Timiş, România 
 

Fabricantul

*)

 

S.C. STADA M&D S.R.L. 
Str. Sfântul Elefterie nr. 18, Parte A, Etaj 1 
Sector 5, Cod poștal 050525, București, România

 

 

*)

 se referă la responsabilul cu eliberarea seriei medicamentului 

 

Acest prospect a fost revizuit în Iunie, 2021

 


SOLUTIE RINGER se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non-PVC cu 1 tub conector x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non-PVC cu 1 tub conector x 500 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non-PVC cu 2 tuburi conectoare x 250 ml sol. perf.

Cutie cu 10 pungi non-PVC cu 2 tuburi conectoare x 500 ml sol. perf.