MECLON - PROSPECT

Prospectul pentru MECLON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MECLON
Substanța activă: COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM)
Concentrația: -
Cod atc: G01AF20
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE(EXCL.COMB.CU CORTICOSTEROIZI) DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11859_31.05.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 flacoane PVC-PE x 10 ml + 5 flacoane PEJD x 130 ml + 5 canule
Cod cim: W63732001
Firma producătoare: ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11859/2019/01                                              

Anexa

 

                                                                                                                        

Prospect 

 

 

Prospect: Informații pentru pacient

 

 

Meclon soluție vaginală 

clotrimazol + metronidazol 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Meclon soluție vaginală și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon soluție vaginală  

3.

 

Cum să utilizați Meclon soluție vaginală  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Meclon soluție vaginală  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Meclon soluție vaginală și pentru ce se utilizează 

 
Meclon soluție vaginală este o combinație de clotrimazol și metronidazol.

 

 

- Flaconul cu 10 ml soluţie vaginală conţine clotrimazol 200 mg.  
- Flaconul cu 130 ml soluţie vaginală conţine metronidazol 1 g.  

 

Meclon  soluţie  vaginală  este  utilizat  ca  tratament  adjuvant  al  vulvo-vaginitei  și  vaginitei  cervicale, 
determinate de 

Trichomonas vaginalis

, chiar şi în cazurile în care germenul se asociază cu 

Candida 

albicans

Gardnerella vaginalis 

şi alţi germeni sensibili.  

 
De asemenea, Meclon soluţie vaginală este recomandat după alte tratamente locale sau orale pentru a 
reduce riscul de recidivă.  
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon soluție vaginală 

 

Nu utilizați Meclon soluție vaginală:

 

dacă sunteți alergic la clotrimazol și metronidazol sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

dacă sunteți în perioada de menstruație.  

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Meclon soluție vaginală, adresați-vă medicului dumneavoastră  sau farmacistului. 
În  cazul  asocierii  unui  tratament  oral  cu  metronidazol,  se  recomandă  să  se  ia  în  considerație 
contraindicațiile, precauțiile, atenționările și reacțiile adverse ale acestui medicament. 


Page 2
background image

Meclon soluție vaginală împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
Nu s-au raportat interacţiuni.   
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
În  timpul  sarcinii  şi  alăptării  medicamentul  trebuie  utilizat  numai  dacă  este  absolut  necesar,  sub 
supraveghere medicală.  
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Meclon  soluție  vaginală  nu  are  nicio  influenţă  sau  are  influență  neglijabilă  asupra  capacităţii  de  a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
 
 

3.

 

Cum să utilizați Meclon soluție vaginală 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Se recomandă utilizarea soluţiei obținute din amestecul conținutului celor două flacoane, o dată pe zi, 
preferabil dimineaţa. 
 
Se toarnă conţinutul flaconului mic în cel mare și se ataşează canula la flacon prin inserare. 
Stând în poziția culcat pe spate se introduce capătul canulei adânc în vagin şi se goleşte lent tot conţinutul 
flaconului. 
 
În faza de atac a tratamentului, soluţia vaginală va fi asociată cu tratament local şi oral corespunzător. 
 

Utilizarea la copii și adolescenți 

Meclon soluţie vaginală este indicat la adulţi 
 

Dacă utilizați mai mult Meclon soluție vaginală decât trebuie

 

Dacă  ați  utilizat  mai  mult  Meclon  soluție  vaginală  decât  este  necesar,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră. 

 

Dacă uitați să utilizați Meclon soluție vaginală

 

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Meclon soluție vaginală 

Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Datorită  absorbţiei  slabe  a  metronidazolului  şi  clotrimazolului  după  administrare  topică,  nu  sunt  de 
aşteptat reacţii adverse sistemice.  
Ocazional,  pot  să  apară  fenomene  de  iritaţie  locală,  care  necesită  rareori  întreruperea  tratamentului. 
Eritemul cutanat care apare ocazional poate necesita întreruperea administrării.  
 
Când apar reacții adverse, tratamentul cu Meclon soluție vaginală trebuie întrerupt. 

 


Page 3
background image

 
 
Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând 
reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Meclon soluție vaginală 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
A nu se păstra la temperaturi peste 25

o

C. 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Meclon soluție vaginală  

Substanțele active sunt clotrimazol și metronidazol. 

 

- Celelalte componente sunt: 

- flaconul de 10 ml:

 alcool ricinoleic 40 (OE), etanol, apă purificată  

- flaconul de 130 ml:

 clorură de sodiu (pentru ajustarea pH), acid clorhidric (pentru ajustarea pH), apă 

purificată 
 

Cum arată Meclon soluție vaginală și conținutul ambalajului 

Se prezintă ca soluție limpede, de culoare gălbuie. 
 
Este disponibil în cutii cu 5 flacoane din PVC-PE (cu aspect de fiolă) a câte 10 ml soluţie vaginală şi 5 
flacoane din PEJD a câte 130 ml soluţie vaginală plus 5 canule de unică utilizare. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață 

Alfasigma S.p.A. 
Via Ragazzi del ’99, 5 
40133 Bologna (BO), Italia 

 
Fabricantul 

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno Scalo (PE),  
Italia 
 

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie, 2021

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 
 


MECLON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 tub din Al x 30 g crema vag. + 6 aplicatoare din PP

Cutie x 2 folii PVC-PE x 5 ovule