MECLON - PROSPECT

Prospectul pentru MECLON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MECLON
Substanța activă: COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM)
Concentrația: 200mg/g+40mg/g
Cod atc: G01AF20
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE(EXCL.COMB.CU CORTICOSTEROIZI) DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9426_27.10.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub din Al x 30 g crema vag. + 6 aplicatoare din PP
Cod cim: W63731001
Firma producătoare: FARMIGEA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9426/2016/01                                                                            

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 

 

 

 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

Meclon 40 mg/g + 200 mg/g cremă vaginală

 

clotrimazol + metronidazol 

 
Citiți  cu  atenție  și  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizați  acest  medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestați  orice  reacții  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Meclon cremă vaginală și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon cremă vaginală 

3.

 

Cum să utilizați Meclon cremă vaginală 

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Meclon cremă vaginală 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
1.

 

Ce este Meclon cremă vaginală și pentru ce se utilizează 

 

1 g Meclon cremă vaginală conține 40 mg clotrimazol și 200 mg metronidazol. 
 
Meclon  cremă  vaginală  este  indicat  în  tratamentul  vaginitei  cervicale  şi  vulvo-vaginitei  determinate  de 
Trichomonas  vaginalis,  chiar  şi  în  cazurile  în  care  germenul  se  asociază  cu  Candida  albicans,  Gardnerella 
vaginalis şi alţi germeni sensibili.  
 
De asemenea, Meclon cremă vaginală se poate utiliza ca tratament profilactic de către partener. 

 
2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon cremă vaginală 

 

Nu utilizați Meclon cremă vaginală:

 

dacă  sunteți  alergic  la  clotrimazol  și  metronidazol  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Meclon cremă vaginală, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Se recomandă evitarea tratamentului cu Meclon cremă vaginală în timpul menstruației. 
 
În  cazul  asocierii  metronidazolului  administrat  pe  cale  orală,  se  recomandă  să  se  ia  în  considerație 
contraindicațiile, precauțiile, atenționările și reacțiile adverse ale acestui medicament. 
 

Meclon cremă vaginală împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați 
orice alte medicamente. 
Nu au fost raportate interacțiuni. 

 
Sarcina și alăptarea  

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 


Page 2
background image

În timpul sarcinii şi alăptării medicamentul trebuie utilizat numai dacă este absolut necesar, sub supraveghere 
medicală. 

 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Meclon cremă vaginală nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Meclon cremă vaginală conține p-Hidroxibenzoat de metil sodic, P-Hidroxibenzoat de propil sodic și 
poate provoca reacții alergice (chiar întârziate). 
 
3.

 

Cum să utilizați Meclon cremă vaginală 

 
Utilizați  întotdeauna  acest  medicament  exact  așa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau  farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
În cazul în care medicul nu recomandă altfel, conţinutul unui aplicator se introduce profund în vagin, o dată 
pe zi, preferabil seara la culcare. Medicamentul se va aplica cel puţin 6 zile consecutiv.  
 
În  tricomoniază,  pentru  creşterea  eficacităţii  tratamentului  se  recomandă  asocierea  de  metronidazol 
administrat pe cale orală la femeia neînsărcinată şi la partenerul acesteia.  
 

Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea sa  

 
1. 

Se deschide tubul folosind vârful ascuţit al aplicatorului.  

2. 

Se înşurubează aplicatorul pe tubul deschis (figura 1).  

3. 

Stoarceţi tubul până ce aplicatorul se umple cu cremă (figura 2).  

4. 

Se îndepărtează aplicatorul de pe tub şi se introduce profund în vagin (figura 3).  

5. 

Se apasă pistonul până când aplicatorul se goleşte complet (figura 3).  

 

 

 

 
                      

Figura 1                                          Figura 2                                            Figura 3 

 
Utilizarea la copii 

Meclon este contraindicat la copii. 
 

Dacă utilizați mai mult Meclon decât trebuie 

Dacă  ați  utilizat  mai  mult  Meclon  sau  dacă  altcineva  a  utilizat  accidental  Meclon,  discutați  cu  medicul 
dumneavoastră. 
 

Dacă uitați să utilizați Meclon 

Utilizați-l imediat ce v-ați amintit. Nu folosiți o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 


Page 3
background image

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacții  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Datorită absorbţiei slabe a metronidazolului şi clotrimazolului după administrare topică, nu sunt de aşteptat 
reacţii adverse sistemice.  
 
Ocazional, pot să apară fenomene de iritaţie locală, care necesită rareori întreruperea tratamentului. Eritemul 
cutanat care apare ocazional poate necesita întreruperea administrării. 
Când apar reacții adverse, tratamentul cu Meclon cremă vaginală trebuie întrerupt. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

5.

 

Cum se păstrează Meclon cremă vaginală 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu  aruncați  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebați  farmacistul  cum  să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Meclon cremă vaginală 

-

 

Substanțele  active sunt: clotrimazol și metronidazol. 

100  g cremă vaginală  conţin  clotrimazol  4  g, 

metronidazol 20 g

 

-

 

Celelalte  componente  sunt:  parafină  lichidă,  etilenglicol  şi  polioxietilenglicol  palmitostearat,  p-
Hidroxibenzoat de metil sodic, p-Hidroxibenzoat de propil sodic, apă purificată. 

 
Cum arată Meclon cremă vaginală și conținutul ambalajului 

Cutie  cu  un  tub  din  aluminiu  închis  cu  capac  de  polietilenă  albă,  conţinând  30  g  cremă  vaginală  și  6 
aplicatoare din polipropilenă. 

 
Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ  

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Ragazzi del ’99, 5 
40133, Bologna (BO), Italia  

 
Fabricantul 

DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. 
Via Martiri Delle Foibe, 1 
29016 Cortemaggiore - Piacenza, Italia 
 

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2020

 
Alte surse de informaţii

 


Page 4
background image

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  


MECLON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 folii PVC-PE x 5 ovule

Cutie x 5 flacoane PVC-PE x 10 ml + 5 flacoane PEJD x 130 ml + 5 canule