TELMISARTAN FAIR-MED 40 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TELMISARTAN FAIR-MED 40 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TELMISARTAN FAIR-MED 40 mg
Substanța activă: TELMISARTANUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: C09CA07
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II ANTAGONISTI DE ANGIOTENSINA II
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8202_09.10.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 14 compr.
Cod cim: W62224001
Firma producătoare: PHARMADOX HEALTHCARE LTD. - MALTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8201/2015/01-02-03-04-05                                           Anexa 1 
                                                                                 8202/2015/01-02-03-04-05-06-07-08 
        

 8203/2015/01-02-03-04-05-06-07-08        

          Prospect 

 

 

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Telmisartan Fair-Med 20 mg comprimate 
Telmisartan Fair-Med 40 mg comprimate 
Telmisartan Fair-Med 80 mg comprimate 

Telmisartan 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect 
 
1.  Ce este Telmisartan Fair-Med şi pentru ce se utilizează 
2.  Ce trebuie să stiţi înainte să luaţi Telmisartan Fair-Med 
3.  Cum să luaţi Telmisartan Fair-Med 
4.  Reacţii adverse posibile 
5.  Cum se păstrează Telmisartan Fair-Med 
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1. 

Ce este Telmisartan Fair-Med şi pentru ce se utilizează 

 
Telmisartan Fair-Med aparţine unei clase de medicamente cunoscute sub denumirea de antagonişti ai 
receptorilor angiotensinei II. Angiotensina II este o substanţă produsă de corpul dumneavoastră, care 
produce  micşorarea  diametrului  vaselor  sanguine,  determinând  astfel  creşterea  tensiunii 
dumneavoastre  arteriale.  Telmisartan  Fair-Med  blochează  acest  efect  al  angiotensinei  II,  vasele 
sanguine se relaxează şi tensiunea dumneavoastră arterială scade. 
 
Telmisartan  Fair-Med  este  folosit  pentru  tratamentul  hipertensiunii  arteriale  esenţiale  (tensiune 
arterială mare) la adulţi. Termenul “esenţială” înseamnă că tensiunea arterială mare nu este cauzată de 
alte afecţiuni. 
 
Dacă  nu  este  tratată,  tensiunea  arterială  mare  poate  afecta  vasele  de  sânge  în  unele  organe,  ceea  ce 
poate determina uneori infarct miocardic, insuficienţă cardiacă sau renală, accident vascular cerebrai 
sau orbire. De obicei nu există simptome ale tensiunii arteriale mari înainte de apariţia afecţiunii. Prin 
urmare este important ca tensiunea arterială să fie măsurată periodic pentru a verifica dacă se află în 
limitele normale. 
 
Telmisartan  Fair-Med  este  folosit,  de  asemenea,  pentru  reducerea  evenimentelor  cardiovasculare 
(de exemplu infarct miocardic sau accident vascular cerebral) la adulţi cu risc determinat de reducerea 
sau blocarea circulaţiei sângelui către inimă sau către picioare, sau care au avut un accident vascular 
cerebral sau au o formă de diabet zaharat cu risc mare. Medicul dumneavoastră vă poate informa dacă 
prezentaţi un risc crescut de apariţie a acestor evenimente. 
 

Page 2
background image

 

2

 
2. 

Ce trebuie să stiţi înainte să luaţi Telmisartan Fair-Med 

 
Nu utilizaţi Telmisartan Fair-Med 
 
•  dacă sunteţi alergic la telmisartan sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6). 

•  dacă sunteţi gravidă de mai mult de 3 luni. (De asemenea, este bine să evitaţi utilizarea Telmisartan 

Fair-Med la începutul sarcinii- vezi secţiunea Sarcina). 

•  dacă aveţi de afecţiuni severe ale ficatului cum sunt colestaza sau obstrucţia biliară (dificultăţi în 

eliminarea bilei din ficat şi din vezica biliară) sau alte afecţiuni severe ale ficatului. 

•  dacă  aveţi  diabet  zaharat  sau  funcţia  rinichilor  afectată  şi  urmaţi  tratament  cu  un  medicament 

pentru scăderea tensiunii arteriale care conţine aliskiren. 

 
Dacă  oricare  dintre  situaţiile  de  mai  sus  sunt  valabile  în  cazul  dumneavoastră,  vă  rugăm  să  spuneţi 
medicului dumneavoatră sau farmacistul înainte de a lua Telmisartan Fair-Med. 
 
Atenţionări şi precauţii 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi sau aţi avut oricare dintre afecţiunile următoare: 
 
•  Afecţiuni ale rinichilor sau aveţi un transplant renal. 
•  Stenoza arterei renale (îngustarea vaselor de sânge la unul sau ambii rinichi). 
•  Afecţiuni ale ficatului. 
•  Probleme cu inima. 
•  Valori  crescute  ale  concentraţiei  de  aldosteron  (retenţie  de  apă  şi  de  sare  în  corp  împreună  cu 

dezechilibre ale diferitelor minerale din sânge). 

•  Tensiune  arterială  mică  (hipotensiune  arterială)  care  poate  să  apară  dacă  sunteţi  deshidratat 

(pierdere  excesivă  de  apă  din  corp)  sau  aveţi  un  deficit  de  sare  din  cauza  terapiei  cu  diuretice 
(“comprimate care elimină apa din corp"), dietă cu restricţie de sare, diaree sau vărsături. 

•  Valori crescute ale concentraţiei potasiului în sânge. 
•  Diabet zaharat. 
 
Înainte să luaţi Telmisartan Fair-Med, spuneţi medicului dumneavoastră: 
•  dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale mari: 
-  un  inhibitor  al  ECA  (de  exemplu,  enalapril,  lisinopril,  ramipril),  mai  ales  dacă  aveţi  probleme  ale 

rinichilor asociate diabetului zaharat. 

- aliskiren. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă verifice funcţia rinichilor, tensiunea arterială şi valorile 

electroliţilor (de exemplu, potasiu) din sânge, la intervale regulate de timp. Vezi şi informaţiile de 
la punctul „Nu utilizaţi Telmisartan Fair-Med”. 

•  dacă luaţi digoxină. 
 
Trebuie  să  vă  informaţi  medicul  dacă  dumneavoastră  credeţi  că  aţi  putea  fi  (sau  aţi  putea  rămâne) 
gravidă. Administrarea Telmisartan Fair-Med nu este recomandată la începutul sarcinii şi nu trebuie 
utilizat după 3 luni de sarcină deoarece poate afecta în  mod  grav dezvoltarea fătului dumneavoastră 
(vezi pct. Sarcina). 
 
în cazul în care urmează să vi se efectueză o intervenţie chirurgicală sau anestezie, trebuie să-i spuneţi 
medicului dumneavoastră că luaţi Telmisartan Fair-Med. 
 
Telmisartan Fair-Med poate fi mai puţin eficace în scăderea tensiunii arteriale la pacienţii ce aparţin 
rasei negre.  
 
Copii şi adolescenţi 
 
Nu se recomandă utilizarea Telmisartan Fair-Med la copii şi adolescenţi cu vârsta până la 18 ani. 

Page 3
background image

 

3

 
Telmisartan Fair-Med împreună cu alte medicamente 
 
Vă  rugăm  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar 
putea să luaţi orice alte  medicamente. Medicul dumneavoastră ar putea fi nevoit să  modifice dozele 
acestor medicamente sau să ia alte măsuri de precauţie. În unele cazuri ar putea să fie nevoie să opriţi 
utilizarea  unuia  dintre  aceste  medicamente.  Aceasta  se  aplică  în  special  medicamentelor  enumerate 
mai jos dacă sunt luate în acelaşi timp cu Telmisartan Fair-Med:  
 
•  Medicamente care conţin litiu folosite pentru tratarea unor tipuri de depresie. 
•  Medicamente care pot creşte concentraţia sanguină a potasiului, cum sunt înlocuitori de sare care 

conţin  potasiu,  diuretice  care  economisesc  potasiul  (anumite  „comprimate  care  elimină  apa  din 
corp”),  inhibitori  ECA,  antagonişti  ai  receptorilor  angiotensinei  II,  AINS  (medicamente 
antiinflamatoare  nesteriodiene,  de  exemplu  acid  acetilsalicilic  sau  ibuprofen),  heparină, 
medicamente  imunosupresoare  (de  exemplu  ciclosporină  sau  tacrolimus)  şi  antibioticul 
trimethoprim. 

•   Diureticele  („comprimate  care  elimină  apa  din  corp”),  mai  ales  dacă  sunt  luate  în  doze  mari 

împreună cu Telmisartan Fair-Med, pot duce la o pierdere excesivă a apei din corp şi la scăderea 
tensiunii arteriale (hipotensiune arterială). 

•  Dacă luaţi un inhibitor al ECA sau aliskiren (vezi şi informaţiile de la punctele „Nu utilizaţi 
     Telmisartan Fair-Med” şi „Atenţionări şi precauţii”). 
•  Digoxin. 
 
Efectul  Telmisartan  Fair-Med  poate  fi  redus  când  luaţi  AINS  (medicamente  antiinflamatoare 
nesteroidiene de exemplu acid acetilsalicilic sau ibuprofen) sau corticosteroizi. 
 
Telmisartan Fair-Med poate spori efectul de scădere a tensiunii arteriale al altor medicamente utilizate 
pentru  tratamentul  tensiunii  arteriale  mari  sau  al  medicamentelor  cu  potenţial  de  a  reduce  tensiunea 
arterială (de exemplu baclofen, amifostină). 
În plus, tensiunea arterială mică poate fi agravată de alcool, barbiturice, narcotice sau antidepresive. 
Puteţi observa aceast lucru, ca de exemplu ameţeli, atunci când staţi în picioare. Trebuie să vă adresaţi 
medicului  dumneavoastră  dacă  este  necesară  modificarea  dozei  celuilalt  medicament  pe  care  îl  luaţi 
împreună cu Telmisartan Fair-Med. 
 
Sarcina şi alăptarea 
 
Sarcina 
Trebuie să vă informaţi medicul dumneavoastră dacă credeţi că sunteţi (sau aţi putea rămâne) gravidă. 
În mod obişnuit, medicul dumneavoastră vă va sfătui să nu mai luaţi Telmisartan Fair-Med înainte de 
a rămâne sau de îndată ce aţi aflat că sunteţi gravidă şi să luaţi alt medicament în locul Telmisartan 
Fair-Med. Telmisartan Fair-Med nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie luat după 3 luni 
de sarcină deoarece poate afecta în mod grav dezvoltarea fătului dumneavoastră. 
 
Alăptarea 
Trebuie  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  alăptaţi.sau  vă  pregătiţi  să  alăptaţi.  Telmisartan 
Fair-Med nu  este recomandat femeilor care alăptează, iar medicul dumneavoastră poate alege un alt 
tratament pentru dumneavoastră dacă vreţi să alăptaţi, mai ales în cazul în care copilul dumneavoastră 
e nou-născut sau a fost născut prematur. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Unele  persoane  pot  avea  ameţeli  sau  pot  avea  senzaţie  de  oboseală  în  cursul  tratamentului  cu 
Telmisartan Fair-Med. Dacă vă simţiţi ameţit sau obosit, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Telmisartan Fair-Med 

 

Page 4
background image

 

4

Luaţi  întotdeauna  Telmisartan  Fair-Med  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră.  Dacă  nu  sunteţi 
sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. 
 
Doza  recomandată  de  Telmisartan  Fair-Med  este  de  un  comprimat  o  dată  pe  zi.  Încercaţi  să  luaţi 
comprimatul  la  aceeaşi  oră  în  fiecare  zi.  Puteţi  lua  Telmisartan  Fair-Med  cu  sau  fără  alimente. 
Comprimatele trebuie înghiţite cu apă sau cu altă băutură fără alcool. Este important să continuaţi să 
luaţi Telmisartan Fair-Med în fiecare zi până când medicul dumneavoastră vă recomandă altfel. Dacă 
aveţi  impresia  că  efectul  Telmisartan  Fair-Med  este  prea  puternic  sau  prea  slab,  spuneţi  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Pentru majoritatea pacienţilor, doza obişnuită de Telmisartan Fair-Med, administrat pentru tratamentul 
tensiunii arteriale crescute, este de un comprimat de 40 mg o dată pe zi, pentru a controla tensiunea 
arterială timp de 24 ore. Medicul dumneavoastră poate să vă recomande o doză mai mică, de 20 mg pe 
zi  sau  o  doză  mai  mare,  80  mg  pe  zi.  Telmisartanul  poate  fi  utilizat,  de  asemenea,  în  asociere  cu 
diuretice  („comprimate  care  elimină  apa  din  corp”),  cum  ar  fi  hidroclorotiazida,  despre  care  s-au 
demonstrat că au efect aditiv cu telmisartanul în scăderea tensiunii arteriale. 
 
Pentru  a  reduce  evenimentele  cardiovasculare,  doza  obişnuită  de  Telmisartan  Fair-Med  este  de  un 
comprimat 80 mg o dată pe zi. La începutul tratamentului de prevenţie cu Telmisartan Fair-Med 80 
mg, trebuie monitorizată frecvent tensiunea arterială. 
 
Dacă ficatul dumneavoastră nu funcţionează normal, doza obişnuită nu trebuie să depăşească 40 mg o 
dată pe zi. 
 
Dacă luaţi mai mult Telmisartan Fair-Med decât trebuie 
 
Dacă  în  mod  accidental  aţi  luat  mai  multe  comprimate,  nu  întârziaţi  să  îl  informaţi  pe  medicul 
dumneavoastră, pe farmacist sau adresaţi-vă serviciului de urgenţă al celui mai apropiat spital. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Telmisartan Fair-Med 
 
Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu vă îngrijoraţi. Luaţi doza imediat ce vă amintiţi şi continuaţi în modul 
obişnuit. Dacă într-o zi nu aţi luat doza de medicament, atunci luaţi doza normală în ziua următoare. 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Unele reacţii adverse pot fi grave şi necesită asistenţă medicală imediată: 
 
Dacă  manifestaţi  oricare  dintre  următoarele  simptome,  luaţi  imediat  legătura  cu  medicul 
dumneavoastră: 
 
Sepsis*(deseori  numit  „otrăvirea  sângelui”,  care  este  o  infecţie  gravă  cu  răspuns  inflamator  al 
întregului corp), inflamarea rapidă a pielii şi mucoaselor (angioedem); aceste reacţii adverse sunt rare 
(pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori) dar sunt extrem de grave, iar pacienţii trebuie să nu mai ia 
acest medicament şi să se adreseze imediat medicului lor. Dacă aceste efecte nu sunt tratate, ele pot 
avea o evoluţie letală. 
 
Reacţii adverse posibile ale Telmisartan Fair-Med: 
 

Page 5
background image

 

5

Reacţiile adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 utilizatori): 
Tensiune  arterială  mică  (hipotensiune  arterială)  la  pacienţi  trataţi  pentru  reducerea  evenimentelor 
cardiovasculare. 
 
Reacţiile adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 utilizatori): 
Infecţie de tract urinar ,infecţii ale căilor respiratorii superioare (de exemplu dureri în gât, inflamarea 
sinusurilor,  răceală),  număr  scăzut  al  celulelor  roşii  ale  sângelui  (anemie),  concentraţii  sanguine 
crescute ale potasiului, dificultăţi la adormire, senzaţie de tristeţe (depresie), leşin (sincopă), senzaţie 
de  învârtire  (vertij),  scăderea  ritmului  bătăilor  inimii  (bradicardie),  tensiune  arterială  mică 
(hipotensiune  arterială)  la  pacienţi  trataţi  pentru  hipertensiune  arterială,  ameţeală  la  ridicarea  în 
picioare (hipotensiune arterială ortostatică), senzaţia de lipsă de aer, tuse, durere abdominală, diaree, 
disconfort abdominal, balonare, vărsături, mâncărime, transpiraţii crescute, erupţii pe piele produse de 
medicament,  dureri  de  spate,  crampe  musculare,  dureri  musculare  (mialgie),  insuficienţă  renală, 
inclusiv  insuficienţă  renală  acută,  dureri  toracice,  simptome  de  slăbiciune  şi  concentraţii  sanguine 
crescute ale creatininei. 
 
Reacţiile adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori): 
Sepsis*(deseori  numit  „otrăvirea  sângelui”,  care  este  o  infecţie  gravă  cu  răspuns  inflamator  al 
întregului  corp  şi  care  poate  duce  la  deces),  creşterea  numărului  anumitor  celule  ale  sângelui 
(eozinofilie),  număr  scăzut  de  plachete  sanguine  (trombocitopenie),  reacţii  alergice  grave  (reacţii 
anafilactice),  reacţii  alergice  (de  exemplu  erupţii  trecătoare  pe  piele,  mâncărimi,  dificultăţi  în 
respiraţie, respiraţie şuierătoare, umflarea feţei sau scăderea tensiunii arteriale), scăderea concentraţiei 
de  zahăr  din  sânge  (la  pacienţii  diabetici),  senzaţie  de  nelinişte,  somnolenţă,  tulburări  vizuale,  bătăi 
rapide  ale  inimii  (tahicardie),  senzaţie  de  uscăciune  a  gurii,  disconfort  gastric,  tulburări  ale  gustului 
(disgeuzie), funcţie hepatică anormală (Pacienţii japonezi sunt mai predispuşi la manifestarea acestei 
reacţii  adverse.),  inflamarea  rapidă  a  pielii  şi  mucoaselor  care  poate  evolua  de  asemenea  spre  deces 
(angioedem  de  asemenea  cu  evoluţie  letală),  eczemă  (o  afecţiune  a  pielii),  înroşire  a  pielii,  erupţie 
(urticarie), erupţii grave pe piele produse de medicament, dureri articulare (artralgie), durere la nivelul 
extremităţilor,  dureri  ale  tendoanelor,  afecţiuni  asemănătoare  gripei,  scăderea  concentraţiei 
hemoglobinei  (o  proteină  din  sânge).  concentraţii  sanguine  crescute  ale  acidului  uric,  concentraţii 
sanguine crescute ale enzimelor hepatice sau creatin-fosfokinazei. 
 
Reacţii adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori): 
Cicatrizare progresivă a ţesutului pulmonar (boală pulmonară interstiţială)**. 
 
*Acest aspect poate fi întâmplător sau poate fi legat de un mecanism care încă nu este cunoscut. 
**  Cazuri  de  cicatrizare  progresivă  a  ţesutului  pulmonar  au  fost  raportate  în  timpul  administrării  de 
telmisartan. Cu toate acestea, nu s-a stabilit dacă telmisartanul a fost cauza. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct la: 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

How to store <Product name> 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Page 6
background image

 

6

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după „EXP”. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. A se păstra în ambalajul original pentru a 
fi  protejat  de  umiditate.  Scoateţi  comprimatul  dumneavoastră  de  Telmisartan  Fair-Med  din  blister 
numai înainte de a-l lua/înghiţi. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Telmisartan Fair-Med  
 
Substanţa activă este telmisartan.  
Fiecare comprimat conţine telmisartan 20 mg.  
Fiecare comprimat conţine telmisartan 40 mg. 
Fiecare comprimat conţine telmisartan 80 mg. 
 
Celelalte ingrediente sunt manitol (E 421), povidonă K29/32, hidroxid de sodiu, meglumină, stearat de 
magneziu. 
 
Cum arată Telmisartan Fair-Med şi conţinutul ambalajului 
 
Comprimatele Telmisartan Fair-Med 20 mg sunt de culoare albă sau aproape albă, de formă rotundă, 
cu un diametru de aproximativ 6,95 mm, inscripţionate cu „C” pe o faţă şi cu „03” pe cealaltă faţă. 
Comprimatele  Telmisartan  Fair-Med  40  mg  sunt  de  culoare  albă  sau  aproape  albă,  alungite,  cu  o 
lungime de aproximativ 11,9 mm şi o lăţime de aproximativ 5,8 mm, inscripţionate cu „C” pe o faţă şi 
cu„04” pe cealaltă faţă. 
Comprimatele  Telmisartan  Fair-Med  80  mg  sunt  de  culoare  albă  sau  aproape  albă,  alungite,  cu  o 
lungime de aproximativ 16,1 mm şi o lăţime de aproximativ 7,8 mm, inscripţionate cu „C” pe o faţă şi 
cu „05” pe cealaltă faţă. 
 
Telmisartan Fair-Med este disponibil în pachete de blistere ce conţin 14, 28, 30, 56 sau 98 de tablete. 
Telmisartan Fair-Med este disponibil în pachete de blistere ce conţin 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 sau 100 
de tablete. 
Telmisartan Fair-Med este disponibil în pachete de blistere ce conţin 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 sau 100 
de tablete. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
 
Fair-Med Healthcare GmbH 
Planckstrasse 13, Hamburg 22765,  
Germania 
 
Fabricantul 
 
Pharmadox Healthcare Ltd 
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 
Malta 
 

Page 7
background image

 

7

Acest  medicament  este  autorizat  în  Statele  Membre  ale  Spaţiului  Economic  European  sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 
Belgia:   

 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg, Comprimés 

Franţa:   

 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg, Comprimés 

Germania:  

 

Telmisartan Fair-Med Healthcare 20mg, 40mg, 80mg Tabletten 

Grecia:  

 

Telmisartan/Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Δισκία 

Irlanda:  

 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Tablets 

Italia:   

 

Telmisartan Fair-Med 

Marea Britanie:  

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Tablets 

Olanda:  

 

Telmisartan Fair-Med, 20mg, 40mg, 80mg tabletten 

Polonia: 

 

Telmisartan Fair-Med 

Portugalia:  

 

Telmisartan Fair-Med 

Republica Cehă: 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg 

Republica Slovacă: 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg, Tablety 

România: 

 

Telmisartan Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Comprimate 

Spania:  

 

Τelmisartán Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Comprimidos EFG 

Ungaria: 

 

Telmizartán Fair-Med 20mg, 40mg, 80mg Tabletta 

 
Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2015
 
 
 
 
 
 
 

TELMISARTAN FAIR-MED 40 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 56 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 84 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 90 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 98 compr.

Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 100 compr.