HEDELIX 40 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HEDELIX 40 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEDELIX 40 mg/ml
Substanța activă: PLANTE
Concentrația: 40mg/ml
Cod atc: R05FB01
Acțiune terapeutică: ANTITUSIVE SI EXPECTORANTE COMBINATII ALTE ANTITUSIVE SI EXPECTORANTE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2095_26.10.09.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon din sticla bruna x 50 ml pic. orale, sol.
Cod cim: W12121002
Firma producătoare: KREWEL MEUSELBACH GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 2095/2009/01-02-03                                

Anexa 1

 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

HEDELIX 40 mg/ml picături orale, soluție

 

Extract moale de 

Hedera helix

 L., folium (frunze de iederă)

 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Luați întotdeauna acest 

medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.  Dacă 
manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

-

 

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

1.

 

Ce este Hedelix 40 mg/ml şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Hedelix 40 mg/ml 

3.

 

Cum să luați Hedelix 40 mg/ml 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Hedelix 40 mg/ml 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 
 
1.

 

Ce este Hedelix 40 mg/ml și pentru ce se utilizează

 

 
Hedelix 40 mg/ml aparține grupului de medicamente denumit „alte antitusive și expectorante”.  
 
Hedelix 40 mg/ml este utilizat ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor inflamatorii acute ale căilor 
respiratorii superioare și pentru ameliorarea simptomalogiei în bolile inflamatorii cronice ale căilor 
aeriene.  
Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Hedelix 40 mg/ml 

 

Nu luați Hedelix 40 mg/ml

 

-dacă sunteţi alergic la frunzele de iederă, levomentol, plante din familia Araliaceae, cum ar fi 
Schefflera sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 
-la sugari și copii cu vârsta sub 2 ani, deoarece există un risc de agravare a simptomelor respiratorii. 
-dacă aveți deficit al enzimei argininsuccinat-sintetaza (o boală metabolică a ciclului ureei). 

 

Pentru sugari și copii cu vârsta sub 2 ani există alte forme farmaceutice care pot fi administrate 
acestora. 
 

Atenționări și precauții

 

Hedelix 40 mg/ml conține substanțe extrase din plante, ceea ce poate favoriza apariția unui sediment 
ce poate determina un aspect tulbure al soluției. În plus, gustul se poate modifica puțin; aceasta nu face 
medicamentul mai puțin eficient. 


Page 2
background image

 

 

 
Înainte să luați Hedelix 40 mg/ml, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
  
Dacă simptomatologia persistă sub tratament sau apare respirația dificilă, febra, expectorația purulentă 
sau cu sânge, vă rugăm adresați-vă de urgență medicului.

 

 

Hedelix 40 mg/ml împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţiaţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 
 
Nu sunt cunoscute interacțiuni ale Hedelix cu alte medicamente. 

 

Hedelix 40 mg/ml împreună cu alimente, băuturi și alcool

 

Nu se cunosc interacțiuni cu alimentele sau băuturile.  

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

 

 
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Deoarece nu există informații suficiente, acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau 
alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Hedelix nu are nicio influență asupra capacității de a conduce maşini și de a folosi utilaje. 
 
 
3.

 

Cum să luați Hedelix 40 mg/ml

 

 
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur. 
 
Doza recomandată este: 

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 10 ani 

31 picături de 3 ori pe zi (echivalent a 120 mg 
extract pe zi)

Copii cu vârsta între 4 și 10 ani 

21 picături de 3 ori pe zi (echivalent a 81,3 mg 
extract pe zi)

Copii cu vârsta între 2 și 4 ani 

16 picături de 3 ori pe zi (echivalentul a 62 mg 
extract pe zi)

 

Mod de administrare

 

Aministrare orală 
 
Hedelix 40 mg/ml trebuie administrat nediluat. Hedelix 40 mg/ml poate fi administrat la copii cu puțin 
ceai sau suc de fructe. Hedelix 40 mg/ml se poate administra independent de aportul de alimente. 
 

Durata tratamentului

 

Durata tratamentului depinde de tipul și gradul afecțiunii. Hedelix 40 mg/ml se va administra 5-7 zile 
iar dacă simptomele persistă sau se agravează după 5 zile, trebuie să vă adresați medicului.   
 
Dacă aveți impresia că efectul Hedelix 40 mg/ml este prea puternic sau prea slab, vă rugăm să 
consultați medicul sau farmacistul.             
 

Dacă luați mai mult Hedelix 40 mg/ml decât trebuie

 


Page 3
background image

 

 

Dacă ați luat o doză mai mare decât cea recomandată poate să apară gastro-enterită. . Adresați-vă 
imediat medicului dumneavoastră. El este în măsură să vă recomande ce măsuri să luați.  

 

Dacă uitați să luați Hedelix 40 mg/ml

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați să luați medicamentul așa cum v-a 
prescris medicul dumneavoastră sau așa cum este descris în acest prospect. 
 

Dacă încetați să luați Hedelix 40 mg/ml

 

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează. 

 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.    
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile 
 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 

Reacții adverse posibile:

 

Foarte rare (pot afecta 1 din 10000 pacien

ț

i): 

Reacții alergice precum lipsă de aer, tumescență 

(umflături), eritem (înroșire superficială a pielii), mâncărimi pot apărea după ingestia de medicamente 
conținând extract de iederă.  
 

Mai pu

ț

in frecvente (pot afecta pân

ă

 la 1 din 100 pacien

ț

i): 

Pot să apără simptome gastro-intestinale 

(stare de greață, vărsături, diaree) la persoanele sensibile. 
 

 
Raportarea reacţiilor adverse

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare: Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, 
Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, 

Fax: +4 0213 163 497, 

e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
 

5.

 

Cum se păstrează Hedelix 40 mg/ml

 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  

 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.  Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Condiții de păstrare:

 

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
 

Informații despre perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului:

 

A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului.  
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 


Page 4
background image

 

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații

 

 

Ce conţine Hedelix 40 mg/ml

 

- Substanţa activă este extract moale din frunză de iederă. 
 
1 ml (= 31 picături) conține: 40 mg extract moale de 

Hedera helix 

L., folium (frunze de iederă) (2.2-

2.9:1). Solvenții de extracție sunt etanol 50 % (v/v) și propilenglicol (98:2 m/m). 
- Celelalte componente sunt: propilenglicol, glicerol, arome: ulei volatil de 

Anisi stellati fructus

, ulei 

de eucalipt, levomentol, ulei de mentă solubil în apă. 
 
Produsul finit nu conține alcool. 

 

Cum arată Hedelix 40 mg/ml şi conţinutul ambalajului

 

Hedelix 40 mg/ml se prezintă sub formă de soluție limpede, de culoare brun-verzuie, vâscoasă, cu 
miros aromat. 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă brună a 20, 50 sau 100 ml picături orale soluție, prevăzut 
cu picurător. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstraße 2, 53783 Eitorf, Germania 
Tel.: +49(0)2243/87-0 
Fax: +49(0)2243/87-175 
 

Fabricanții

 

Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstraße 2, 53783 Eitorf, Germania

 

 

Krewel Meuselbach GmbH

 

Xavier-Vorbrűggen-Straße 6, 98708 Gehren, Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2020.

 


HEDELIX 40 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flacon din sticla bruna x 20 ml pic. orale, sol.

Cutie cu 1 flacon din sticla bruna x 100 ml pic. orale, sol.