PARACETAMOL SANTA - PROSPECT

Prospectul pentru PARACETAMOL SANTA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARACETAMOL SANTA
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11862_31.05.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W04764002
Firma producătoare: SANTA SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11862/2019/01                                     

Anexa

 

                                                                                                                                       

Prospect 

 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Paracetamol Santa 500 mg comprimate  

Paracetamol 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Paracetamol Santa și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Paracetamol Santa  

3.

 

Cum să utilizați Paracetamol Santa  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Paracetamol Santa  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Paracetamol Santa și pentru ce se utilizează 

 
Paracetamolul Santa 500 mg, comprimate face parte din grupa medicamentelor analgezice-antipiretice. 
Paracetamolul Santa este indicat în: 
- combaterea simptomatică a febrei (peste 38

C) de cauză infecțioasă; 

-  a  durerilor  medii  (cefalee,  nevralgii  dentare,  sciatice,  etc),  artralgii  nereumatismale,  dismenoree, 
dureri după unele intervenții chirurgicale, entorse, fracturi, luxații.  
În cazul indicatiilor de mai sus beneficiază de preparat în special persoanele cu intoleranță digestivă la 
salicilați sau cu sensibilitate la derivații pirazolonici. 
Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Paracetamol Santa 

 

Nu utilizați Paracetamol Santa:

 

-dacă  sunteți  alergic  la  substanța  activă  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la pct. 6); 
- dacă suferiţi de insuficienţă hepatică sau renală; 
- dacă suferiţi de anemie hemolitică severă;  
- dacă aţi fost diagnosticat cu deficit de glucozo-6 fosfatdehidrogenază; 
- dacă manifestaţi dureri intense, în special în cele de origine viscerală, dureri reumatice; 
-la copii cu vârsta sub 6 ani datorită formei farmaceutice. 


Page 2
background image

 

 

Atenționări și precauții  

 
Înainte  să  utilizați  Paracetamol  Santa,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului,  dacă 
oricare din situațiile de mai jos menționate sunt valabile pentru dumneavoastră. 
-dacă  utilizaţi  alte  medicamente  care  conţin  paracetamol,  verificaţi  prezenţa  paracetamolului  în 
medicamentele  administrate  în  acelaşi  timp,  pentru  a  evita  introducerea  în  organism  a  unei  cantităţi 
mari de paracetamol; 
- dacă în mod frecvent consumaţi băuturi alcoolice. Se impune prudenţă în caz de alcoolism cronic; 
- dacă aveţi insuficienţă renală severă intervalul dintre dozele de paracetamol va fi de minimum 8 ore ; 
-  dacă  aţi  luat  mai  multe  comprimate  de  paracetamol  şi  sunteţi  cunoscut  cu  ciroză  hepatică 
nonalcoolică, vă rugăm să vă adresaţi medicului, chiar dacă vă simţiţi bine; 
- la pacienţii cu leziuni hepatice preexistente este necesară monitorizarea funcţiilor hepatice în cazul 
tratamentului de lungă durată şi cu doze mari; 
-durata terapiei nu trebuie să depăşească 5 zile, decât cu aviz medical. 
-anumiţi bolnavi sensibili la acidul acetilsalicilic au prezentat reacţii bronhospastice la administrarea 
paracetamolului.  
-se impune consultarea unui medic, dacă durerea persistă peste 10 zile (5 zile la copii şi numai 2 zile 
dacă este vorba de o durere de gât), iar febra persistă peste 3 zile de utilizare a paracetamolului. 
 

Copii și adolescenți 

Nu se recomandă administrarea la copii între 6 şi 12 ani. 
 

Paracetamol Santa împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
În caz de supradozaj, alcoolul și barbituricele pot crește riscul unei reacții hepatotoxice. Asocierea cu 
fenobarbitalul și alte antiepileptice, rifampicina și alte diferite medicamente inductoare enzimatice îi 
poate crește hepatotoxicitatea, favorizând formarea metaboliților agresivi pentru ficat.  
Deoarece paracetamolul nu afectează mucoasa gastrică, poate fi administrat la pacienții ulceroși și se 
poate asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene.  
Legarea slabă de proteinele plasmatice permite asocierea cu anticoagulante cumarinice. 
Folosit  timp  îndelungat  și  asociat  cu  doze  mari  de  acid  acetilsalicilic  (1,35  g/zi  cantitate  totală 
paracetamol+  acid  acetilsalicilic,  sau  1  kg/an)  apare  riscul  semnificativ  al  unei  nefropatii,  nefroze 
renale, necroză papilară renală, cancer de rinichi sau vezică urinară. Asocierea paracetamol-salicilați 
trebuie administrată pe termen scurt. 
Metoclopramidul sau domperidona potențează absorbția paracetamolului.  
Colestiramina poate scade viteza de absorbție a paracetamolului. 
Diflunisalul  creşte  cu  50%  concentraţia  plasmatică  a  paracetamolului  şi  creşte  astfel  riscul 
hepatotoxicităţii acestuia. 
Paracetamolul crește concentrația plasmatică a cloramfenicolului. 
 
Testele  de  laborator:  interferă  cu  dozarea  acidului  uric  din  ser  și  a  glucozei  prin  metoda  glucozo-
oxidazei, nu însa și metoda hexokinazei G6-PD; determină creșterea tranzitorie a transaminazelor, mai 
ales la alcoolici, creșterea timpului protrombinic, a activității lactatdehidrogenazei și a bilirubinemiei. 
 

Paracetamol Santa împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Nu se cunosc interacţiuni cu alimentele sau băuturile. Trebuie să evitaţi consumul de băuturi alcoolice 
în timpul tratamentului de lungă durată, cu doze mari, deoarece consumul cronic de alcool etilic creşte 
riscul  afectării  ficatului.  La  pacienţii  cu  alcoolism  cronic  există  risc  de  hepatotoxicitate  în  cazul 
administrării prelungite de doze mari de paracetamol. 
 
 
 
 


Page 3
background image

 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Dacă este necesar, Paracetamol Santa poate fi utilizat în timpul sarcinii. Trebuie să utilizați cea mai 
mică doză posibilă care ajută la reducerea durerii și/sau febrei și cât mai scurt timp posibil.  
Adresați-vă  medicului  dumneavoastră  în  cazul  în  care  durerea  și/sau  febra  nu  scade  sau  dacă  aveți 
nevoie să luați mai des medicamentul. 
Paracetamolul se excretă în laptele matern. Deși s-au gă sit concentrații de 10 

g/ml în lapte după o 

doză  de  500  mg,  nu  s-au  putut  detecta  paracetamolul  sau  metaboliții  lui  în  urina  sugarului. 
Comprimatele de paracetamol se pot administra pe toată durata alăptarii la doze terapeutice. 
Dacă urmaţi tratament pentru infertilitate, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră pentru a 
stabili oportunitatea administrării de paracetamol.

 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Nu sunt relevante. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Paracetamol Santa 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Se administrează 500-1000 mg paracetamol (1-2 comprimate de Paracetamol Santa 500 mg) la interval 
de 4-6 ore. Nu se recomandă administrarea la intervale mai mici de 4 ore. Doza maximă recomandată 
pentru adulţi este de 4 g pe zi (8 comprimate). 
 

Utilizarea la copii

 

şi adolescenţi  

 

Adolescenţi cu vârsta 16 -18 ani şi greutatea corporală peste 50 de kg: la fel ca la adulţi. 
Adolescenţi cu vârsta 12 -15 ani şi greutatea corporală cuprinsă între 41 şi 50 kg:  doza este de 500 mg 
(1 comprimat Paracetamol Santa 500 mg), doză care se poate repeta la 4-6 ore dacă e necesar, fără a 
depăşi doza de 2 g pe zi (4 comprimate Paracetamol Santa 500 mg). 
Copii  cu  vârsta  cuprinsă  între    6  -  12  ani:  nu  se  recomandă  administrarea  la  acest  grup  de  vârstă, 
deoarece comprimatul nu poate fi divizat in doze egale. 
Copii cu vârsta sub 6 ani: acest medicament nu este indicat la copiii cu vârsta sub 6 ani. Se recomandă 
utilizarea altor concentraţii şi a unor forme farmaceutice adecvate vârstei. 
Respectarea unui anumit interval de administrare evită fluctuațiile de intensitate a durerii sau febrei. 

 

Dacă utilizați mai mult Paracetamol Santa decât trebuie 

 
Dacă aţi utilizat mai mult Paracetamol Santa decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului 
sau mergeţi la camera de gardă a celui mai apropiat spital. Este important să-i spuneţi medicului, chiar 
dacă vă simţiţi bine. Dacă o persoană a luat prea multe comprimate de Paracetamol Santa, există riscul 
de afectare hepatică gravă întârziată 
 

Dacă uitați să utilizați Paracetamol Santa

 

Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi  o  altă  doză  imediat  ce  v-aţi  amintit,  iar  după  4-6  ore  reluaţi 
tratamentul obişnuit.  
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza de Paracetamol Santa uitată. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 
 


Page 4
background image

 

 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Pot să apară reacții alergice (rash cutanat, parestezii sau prurit), trombocitopenie (în general 
asimptomatică, rar sângerări sau hematoame, scaune negre și moi, sânge în urină și fecale, pete roșii 
pe tegumente), agranulocitoză (faringită și febră neașteptată), dermatită, hepatită (icter conjunctival 
sau tegumentar), colică renală (algie lombară puternică apărută brusc), insuficiență renală (oligo–
anurie), piurie sterilă.  
La doze mari și tratament prelungit, paracetamolul poate produce afectarea funcției renale până la 
insuficiență renală cronică (nefropatie caracteristică analgezicelor), în special la persoanele cu 
afectarea preexistentă a rinichiului.  
Au fost raportate cazuri rare de sindrom Stevens Johnson, necroliză toxică epidermică, pustuloză 
exantematoasă acută generalizată. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Paracetamol Santa 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
A  se  păstra  la  temperaturi  sub  25ºC,  în  ambalajul  original.  A  nu  se  lăsa  la  îndemâna  şi  vederea 
copiilor.  
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Paracetamol Santa  

-

 

Substanța activă este paracetamolul. Fiecare comprimat conține 500 mg paracetamol. 

 

-

 

   Celelalte componente sunt:  amidon pregeletinizat, povidona K30, acid stearic. 

 

Cum arată Paracetamol Santa și conținutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate sub formă de discuri, de culoare albă. 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

S.C. Santa S.A. 
Str. Carpaţilor, nr. 83, 85, spaţiu comercial V–parter comercial, Biroul nr. 1,  
Braşov, judeţul Braşov 
România 
 
 
 


Page 5
background image

 

 

Fabricantul 

S.C. SANTA S.A. 
Str. Carpaților nr. 60, Obiectiv nr. 47, 48, 58, 133 
Brașov jud. Brașov, cod 500269, România 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 
S.C. Santa S.A. 
Str. Carpaţilor, nr. 83, 85, spaţiu comercial V–parter comercial, Biroul nr. 1,  
Braşov, judeţul Braşov 
România 
Tel: 0368 401 092 
 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021.

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/

 

 
 
 


PARACETAMOL SANTA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 60 blist. Al/PVC x 10 compr.