SPASMOMEN® - PROSPECT

Prospectul pentru SPASMOMEN® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SPASMOMEN®
Substanța activă: OTILONIUM BROMIDUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: A03AB06
Acțiune terapeutică: MED. PT.TULBURARI INTESTINALE FUNCTIONALE ANTICOLINERGICE DE SINTEZA, COMPUSI CUATERNARI DE AMONIU
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12378_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W04674001
Firma producătoare: BERLIN CHEMIE AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12378/2019/01-04                                        

Anexa 1

   

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Spasmomen 40 mg comprimate filmate  

 

bromură de otiloniu 

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este SPASMOMEN şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi SPASMOMEN 

3.

 

Cum să utilizaţi SPASMOMEN 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează SPASMOMEN 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1.

 

Ce este Spasmomen şi pentru ce se utilizează

 

 

Spasmomen face parte din grupa terapeutică anticolinergice sintetice, compuşi cuaternari de amoniu. 
Spasmomen este indicat în: 
- stări spastice şi dischinezii funcţionale ale tractului gastro-intestinal cum sunt: sindromul de colon 
iritabil, gastrite, gastro-duodenite, enterite, tulburări esofagiene;  
- pregătirea pentru endoscopie (esofago-gastro-duodenoscopie, colonoscopie, rectoscopie). 

 

 

2.

 

Ce trebuie să stiţi înainte să utilizaţi Spasmomen  

 

Nu utilizaţi Spasmomen

- dacă sunteţi alergic la bromură de otiloniu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Spasmomen, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Se recomandă prudenţă la pacienţii cu glaucom, hiperplazie benignă de prostată sau cu stenoză 
pilorică. 

 

Nu se recomandă administrarea

 

la pacienţii cu intoleranţă la galactoză, deficit de lactază sau 

malabsorbţie a glucozei sau galactozei. 


Page 2
background image

 

2

 

Spasmomen împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea 
să utilizaţi orice alte medicamente. 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 

Deşi nu s-a raportat niciun caz de embriotoxicitate, de efecte teratogene sau mutagene la animale, 
similar altor medicamente, Spasmomen

 

trebuie administrat în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă 

este absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Până în prezent nu s-au raportat efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

 

 

Spasmomen conţine

 

lactoză monohidrat

. De aceea, dacă ştiţi că aveţi intoleranţă la anumite 

zaharuri, utilizaţi Spasmomen numai

 

după consultarea medicului dumneavoastră. 

 
 

3.

 

Cum să utilizaţi Spasmomen 

 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Doza recomandată este de un comprimat filmat Spasmomen (bromură de otiloniu 40 mg), de 2-3 ori 
pe zi. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Spasmomen decât trebuie  

Bromura de otiloniu este, practic, lipsită de toxicitate la animale. De aceea, la om nu trebuie să 
apară probleme din cauza supradozajului. În anumite cazuri, se recomandă tratament simptomatic 
şi de susţinere. 
 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Spasmomen 

Dacă uitaţi să luaţi o doză la timpul stabilit, administraţi-o imediat ce vă amintiţi. În orice caz, nu 
luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. 
 

 

4.

 

Reacţii adverse posibile

 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 

 

La doze terapeutice Spasmomen nu determină reacţii adverse şi în special, nu determină efecte de 
tip atropină. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România 

http://www.anm.ro

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 


Page 3
background image

 

3

e-mail:  

[email protected]

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 

 
5.

 

Cum se păstrează Spasmomen

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum 
să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 

 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 

Ce conţine Spasmomen  

-

 

Substanţa activă este bromura de otiloniu. Un comprimat filmat conține 40 mg bromură de 
otiloniu. 

 

-

 

Celelalte componente sunt: 

Nucleu

 - amidon de orez, lactoză monohidrat, amidonglicolat de sodiu tip A, stearat de magneziu  

Film

: hipromeloză, dioxid de titan (E 171), macrogol

, talc. 

 

 

corespunzător la: polietilenglicol 4000 şi polietilenglicol 6000 

 

Cum arată Spasmomen şi conţinutul ambalajului 

Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă. 

 

Cutie cu 3 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate 
Cutie cu 6 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 10 comprimate filmate 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 15 comprimate filmate 
Cutie cu 4 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 15 comprimate filmate 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţii 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.  
Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Italia 
 

Fabricanţii 

A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L. (AMMLS) 
Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila, Italia 
 
A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L. (AMMLS) 
Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Italia 
 
BERLIN-CHEMIE AG 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania

 


Page 4
background image

 

4

 
Acest prospect a fost revizuit în Decembrie, 2019.

 


SPASMOMEN® se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 6 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film.