BICARBONAT DE SODIU INFOMED 14 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BICARBONAT DE SODIU INFOMED 14 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BICARBONAT DE SODIU INFOMED 14 mg/ml
Substanța activă: NATRII HYDROGENI CARBONAS
Concentrația: 14mg/ml
Cod atc: B05XA02
Acțiune terapeutică: ALTE SOLUTII INTRAVENOASE SOLUTII DE ELECTROLITI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9064_13.06.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 20 flac. din sticla incolora x 250 ml sol. perf.
Cod cim: W52896001
Firma producătoare: MONICO S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9064/2016/01-02                                                                       Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Bicarbonat de sodiu Infomed 14 mg/ml soluţie perfuzabilă 

Hidrogenocarbonat de sodiu 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului, sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi 
pct. 4.  

Bicarbonat de sodiu Infomed 14 mg/ml soluție perfuzabilă este denumit ,,Bicarbonat de sodiu Infomed 
perfuzie” în acest prospect. 

 
 
Ce găsiți în acest prospect: 

1. 

Ce este Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie  

3. 

Cum să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 
1. 

Ce este Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie și pentru ce se utilizează  

 
Bicarbonatul de sodiu este o sare alcalină. Administrarea sa creşte concentraţia bicarbonatului si corectează 
manifestările clinice ale acidozei metabolice (tulburare  caracterizată prin creșterea acidității plasmei). 
Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie se utilizează pentru: 

  alcalinizarea urinii, când administrarea orală nu este posibilă: 
  în cazul tratamentului intoxicaţiei cu diferite medicamente cum ar fi: barbiturice (medicamente care 

induc somnul),  acid acetilsalicilic (aspirina) etc; 

  reechilibrarea hidro-electrolitică şi acido-bazică în cazul pierderilor digestive severe alături de alte 

medicamente. 

 
 
 2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie  

 
Nu utilizați Bicarbonat de sodiu  Infomed perfuzie: 
 
- dacă sunteţi alergic la bicarbonat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6); 

- dacă sângele dumneavoastră este prea alcalin; 

Page 2
background image

 - dacă respiraţia dumneavoastră este rară sau superficială sau ambele; 

 - dacă valorile din sânge ale sodiului sunt anormal de mari;  

 - dacă valorile din sânge ale potasiului sunt anormal de mici; 

 - dacă pierdeţi cantităţi prea mari de cloruri. 

Atenționări și precauții:  

Înainte să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie, adresați-vă medicului dumneavoastră, dacă : 

-  suferiți de insuficienţă cardiacă congestivă,  
-  aveți ciroză hepatică decompensată,  
-  suferiți de insuficienţă renală severă ,  
-  aveți  alte  stări  clinice  asociate  cu  edeme  (umflături)  şi  retenţie  hidrosalină  (reţinere  de  apă  şi  sare  în 

organism), 

-  vă aflaţi în tratament cu corticosteroizi, corticotrofină, 
-  dacă aveți cantități reduse de sodiu și potasiu în sânge. 
 
Copii și adolescenți 

Se va avea o grijă deosebită la nou-născuți, sugari și copii mici, deoarece o perfuzare prea rapidă cu soluții 
de bicarbonat de sodiu poate duce la prezența unor cantități prea mari de sodiu în sânge, scăderea presiunii 
lichidului din creier și (la sugarii născuți prematur) la sângerare intracraniană. 

 
Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie împreună cu alte medicamente 

Să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizați,  aţi  utilizat  recent  sau    s-ar  putea  să 
utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie trebuie administrat cu prudenţă dacă vă aflaţi în tratament concomitent 
cu glucocorticoizi, mineralocorticoizi, hormoni sexuali masculini (androgeni), corticotrofină. 
 
O atenţie deosebită trebuie avută dacă luaţi alte medicamente care ar putea interacţiona cu Bicarbonat de 
Sodiu Infomed  perfuzie. În mod deosebit, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi:  
-tetracicline (în special doxiciclină) 
-acid acetilsalicilic (aspirină) 
-fenobarbital 
-chinidină 
-amfetamină 
-efedrină 
-pseudoefedrină 
- medicamente care măresc fluxul urinar (diuretice, de tip furosemid) 
În  mod special, Bicarbonat de  sodiu Infomed perfuzie nu trebuie  să  vi se  administreze  pe  aceeaşi linie  de 
perfuzie cu soluţii conţinând calciu, magneziu sau fosfaţi, ca urmare a riscului de precipitare. 
 
 
Bicarbonat de sodiu  Infomed perfuzie împreună cu alimente şi băuturi 
 
Nu se cunosc interacţiuni cu alimente şi băuturi. 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 
 
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă,    
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament.  

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă 
înainte de a vi se administra Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie.  

Page 3
background image

Sarcina  

Dacă  sunteţi  gravidă,  vi  se  va  administra  acest  medicament  numai  dacă  medicul  dumneavoastră  consideră 
acest  lucru  absolut  necesar  pentru  recuperarea  dumneavoastră.  Medicul  dumneavoastră  vă  va  administra 
acest  medicament cu  prudenţă  dacă prezentaţi eclampsia (toxemie  gravidică), deoarece  conţinutul  mare  de 
sodiu al acestui medicament poate fi periculos pentru dumneavoastră.  

Alăptarea  

Dacă alăptaţi, vi se administra acest medicament numai în cazul în care medicul dumneavoastră consideră că 
beneficiile depăşesc riscurile. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Administrarea  de  Bicarbonat  de  sodiu  Infomed  perfuzie  nu  va  afecta  capacitatea  dumneavoastră  de  a 
conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul 
dumneavoastră dacă nu sunteți sigur. 

În mod normal Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie vă este administrat în perfuzie intravenoasă de către 
personal medical calificat. 

Doza  recomandată    este  stabilită  de  medic  şi  depinde  de  vârstă,  greutatea  corporală  şi  de  starea 
dumneavoastră clinică.  

Medicamentul se administrează strict intravenos.  

Acest medicament vă va fi administrat de către un medic sau o asistentă medicală. Vi se va administra acest 
medicament cu picătura, printr-un tub mic sau o canulă poziţionate într-o venă mare.  

Medicul dumneavoastră va calcula doza exactă de medicament pentru dumneavoastră. De asemenea, medicul 
va  decide  durata  de  timp  în  care  vi  se  va  administra  perfuzia.  Acest  lucru  va  depinde  de  starea 
dumneavoastră clinică. 

Pentru  alcalinizarea  urinii,  doza  dumneavoastră  se  ajustează  în  funcție  de  gradul  de  alcalinizare  dorit,  iar 
administrarea  va  fi  asociată  cu  monitorizarea  atentă  a  echilibrului  acido-bazic,  a  echilibrului  hidric  și  a 
concentrațiilor de săruri din sânge. 

 
Dacă utilizați mai mult Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie decât trebuie   
 
Medicamentul  vă  va  fi  administrat  de  personal  medical  calificat  aşa  încât  este  puţin  probabil  să  vi  se 
administreze  o  cantitate  prea  mare  de  Bicarbonat  de  sodiu  Infomed  perfuzie.  Dacă  totuşi  se  întâmplă, 
medicul dumneavoastră este pregătit să trateze aceste situaţii. 
 
Dacă uitați să utilizați Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 
 
Având în vedere că acest medicament vă va fi administrat de personal medical calificat este puţin probabil ca 
să fie uitată administrarea unei doze de Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie. 
Dacă  credeți  că  s-a  omis  o  doză  din  cadrul  tratamentului,  spuneți  imediat  medicului  dumneavoastră  sau 
asistentei medicale. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 
Medicul va stabili cum se va proceda în această situație 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 

Page 4
background image

 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
După frecvență, reacțiile adverse sunt clasificate în următoarele categorii: 

Foarte frecvente 

pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 

Frecvente 

pot afecta până la 1 din 10 persoane 

Mai puțin frecvente 

pot afecta până la 1 din 100 persoane 

Rare  

pot afecta până la 1 din 1000 persoane 

Foarte rare 

pot afecta până la 1 din 10000 persoane 

Cu frecvență necunoscută 

frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Reacții adverse cu frecvență necunoscută: 

-  Valori anormal de mari ale sodiului din sânge, valori anormal de mari ale sărurilor din sânge. 

Administrarea pe cale injectabilă a soluţiei de Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie poate produce 

-hipernatremie (creşterea nivelului de sodiu în sânge )  
 
 iar la doze mari: 

-alcaloză metabolică (scăderea acidităţii plasmei) , 
 
-hipokaliemie (scăderea nivelului de potasiu în sânge) ,  
 
-hipocalcemie (scăderea nivelului de calciu în sânge).  
 
În cazul apariţiei reacţiilor adverse se întrerupe administrarea.  
Pătrunderea soluției în afara venei poate produce necroză a țesuturilor. 
Alte reacții adverse raportate sunt: 
 

  infecție la locul de injectare, 

 

  stare febrilă, 

 

  inflamația venelor, 

 

  inflamația venelor însoțită de formarea de cheaguri de sânge. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă  manifestați  orice  reacții  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau  asistentei 
medicale. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta 
reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe 
web-site-ul  Agenției  Naționale  a  medicamentului  și  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui 
medicament. 
 
 
 

 

5. 

Cum se păstrează Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 

 

Page 5
background image

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon și cutie. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

A nu se păstra la frigider. A nu se congela. 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie 
 
Substanţa  activă  este  hidrogenocarbonat  de  sodiu.  Fiecare  mililitru  de  soluție  conține  14  mg  de 
hidrogenocarbonat de sodiu. 

 
Celelalte componente sunt: edetat disodic şi apă pentru preparate injectabile.  
 
Cum arată Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie şi conţinutul ambalajului 
 
Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie este o soluţie  limpede, incoloră şi fără particule vizibile. 
Bicarbonat de sodiu Infomed perfuzie este disponibil în flacoane de 250 ml si 500 ml. 

 

Ambalaj 

 

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a câte 250 ml soluţie perfuzabilă 
Cutie cu 12 flacoane din sticlă incoloră a câte 500 ml soluţie perfuzabilă 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
INFOMED FLUIDS S.R.L.,  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, România  
Tel : 021 345 02 22 
Fax: 021 345 31 85 
E-mail: 

[email protected]

 

 
Fabricant 
 
MONICO S.p.A. 
Via Ponte di Pietra 30173, Veneția Mestre, Italia 
 
INFOMED FLUIDS S.R.L.,  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,  
032266, Bucureşti, România 

 
 
Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului 
autorizației de punere pe piață:  
 
 
Acest prospect a fost revizuit în iunie 2016. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Compoziţie 

Page 6
background image

 
1 ml soluţie perfuzabilă conţine: hidrogenocarbonat de sodiu 14 mg . 
 
Electroliţi: 
Na

+

                          167 mEq/l 

HCO

3

¯                     167 mEq/l 

Osmolaritate: 334 mOsmol/l 
pH = 7,0 – 8,5  
 
Doze 
 
Pentru corectarea acidozei metabolice doza administrată depinde de gradul dezechilibrului acido-bazic. Doza 
se stabilește în funcţie de deficitul de HCO3 cu aproximaţie conform următoarei formule: 
cantitate HCO3

-

 (mmol) necesară = deficit bazic (mmol/l) x kg greutate corporală x 0,2  

(factorul 0,2 corespunde raportului dintre lichidul extracelular şi cantitatea totală de lichid din organism). 

Exemplu: 

La  un  pacient  cu  greutatea  corporală  de  70  kg,  cu  deficit  bazic  5  mmol/l,  trebuie  să  i  se  administreze             
5 × 70 × 0,2 = 70 mmol bicarbonat de sodiu (≈ 100 ml bicarbonat de sodiu mg/ml).  

Doza zilnică maximă:  

 
Se  va  ţine  cont  că  soluţia  de  Bicarbonat  de  sodiu  Infomed  14  mg/ml  conţine  167  mmol/l  HCO3

-

.  Când 

situaţia clinică impune restricţie hidrică este de preferat utilizarea soluţiei hipertone (soluţie de bicarbonat de 
sodiu 8,4%), care conţine 1000 mmol/l HCO3

-

 . 

  
Se  recomandă  să  nu  se  obţină  o  corecţie  totală  a  acidozei  în  primele  24  ore,  pentru  evitarea  unei  alcaloze 
legate de o decompensare respiratorie.  
Se  recomandă  să  se  administreze  jumătate  din  doza  calculată  în  interval  de  3-4  ore,  iar  restul  dozei  să  se 
administreze lent şi să se ajusteze în funcţie de rezultatele reale ale analizei gazelor sanguine.  
 
Pentru alcalinizarea urinii, doza se va ajusta în funcţie de pH-ul urinar dorit şi se va însoţi de monitorizarea 
echilibrului hidric şi acido-bazic.  

Viteza maximă de perfuzare:  

 
Ritmul  de  administrare  nu  trebuie  să  depăşească  1,5  mmol  bicarbonat  de  sodiu/kg  şi  oră  ceea  ce  este 
echivalent cu 9 ml/kg şi oră. 
 
Copii și adolescenți 
 
La copii se administrează foarte lent şi nu mai mult de 8 mEq/kg şi zi.  
Doza  trebuie  ajustată  pentru  fiecare  individ.  Prima  doză  trebuie  să  fie  de  maxim  1  mmol/kg,  administrată 
prin perfuzare intravenoasă lentă.  

 
Mod de administrare  
 
Soluţia perfuzabilă de Bicarbonat de sodiu Infomed trebuie administrată strict intravenos.  
 
Supradozaj 
 
În  caz  de  supradozaj  se  poate  produce  alcaloză  metabolică  însoţită  de  hiperventilaţie  compensatorie, 
hipernatremie, hipokaliemie severă, hipocalcemie. 
 
Dacă acidoza se corectează prea rapid, în special în cazurile cu tulburări respiratorii concomitente, eliberarea 
crescută de dioxid de carbon poate agrava tranzitoriu acidoza cerebrală. 
 

Page 7
background image

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune 
 
Bicarbonat  de  sodiu  trebuie  administrat  cu  prudenţă  la  pacienţii  aflaţi  în  tratament  concomitent  cu 
glucorticoizi şi mineralocorticoizi, androgeni, corticotrofină.  
 
Alcalinizarea urinii creşte clearance-ul renal al tetraciclinelor (în special al doxiciclinei) şi al medicamentelor 
slab acide, de exemplu acid acetilsalicilic, fenobarbital, dar determină prelungirea timpului de înjumătăţire 
plasmatică şi durata acţiunii medicamentelor slab bazice: chinidină, amfetamină, efedrină şi pseudoefedrină.  
 
În cazul administrării concomitente cu diuretice de ansă există riscul instalării alcalozei hipocloremice.  

 

 

BICARBONAT DE SODIU INFOMED 14 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 12 flac. din sticla incolora x 500 ml sol. perf.