MEGESIN 160 mg - PROSPECT

Prospectul pentru MEGESIN 160 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MEGESIN 160 mg
Substanța activă: MEGESTROLUM
Concentrația: 160mg
Cod atc: L02AB01
Acțiune terapeutică: HORMONI SI SUBSTANTE INRUDITE PROGESTATIVE
Prescripție: P-RF/S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9_22.02.07.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 100 compr.
Cod cim: W52184002
Firma producătoare: SINDAN PHARMA SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9/2007/01-02                                                        Anexa 1' 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

MEGESIN 160 mg comprimate 

Acetat de megestrol micronizat 

  
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca  dumneavoastră. 

Dacă  manifestați orice reacţii adverse, adresați-vă  medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiți în acest prospect: 
1.      Ce este Megesin şi pentru ce se utilizează 
2. 

Ce trebuie să șiți înainte să utilizaţi Megesin  

3. 

Cum să utilizaţi Megesin  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Megesin  

6.      Conținutul ambalajului și alte informaţii 
 
 
1. 

Ce este Megesin şi pentru ce se utilizează 

 
Megesin este un medicament care aparţine unui grup de medicamente numite antineoplazice.  
Megesin este indicat în tratamentul paleativ al neoplasmelor hormonodependente, cum sunt cancerul 
mamar sau endometrial, în stadii avansate (recurent, inoperabil sau metastazat).  
Administrarea Megesin nu poate înlocui terapia chirurgicală, radioterapia sau chimioterapia, în cazul 
în care acestea sunt indicate. 
 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Megesin 

 
Nu utilizaţi Megesin 

dacă sunteţi alergic la acetat de megestrol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6); 

dacă sunteţi gravidă (în special primele 4 luni) sau alăptaţi; 

dacă aveţi tromboembolie; 

dacă aveţi porfirie cutanată sau porfirie acută intermitentă. 

 
Atenționări și precauții 
Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte să utilizați acest medicament: 

dacă aveţi alte tipuri de cancer; 

dacă aveţi antecedente de tromboflebită (în general, nu se recomandă administrarea de Megesin 
la pacienţii cu antecedente de tromboflebită); 

dacă  aveţi  funcţia  hepatică  sever  afectată  (medicamentul  trebuie  administrat  cu  prudenţă  şi 
dozele trebuie ajustate în mod corespunzător); 

dacă aveţi tensiune arterială mare; 

dacă aveţi ateroscleroză.  

Page 2
background image

 

 

2

Datorită experienţei clinice insuficiente, Megesin nu trebuie administrat la copii. 
Spuneţi-i medicului dumneavoastră dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii. S-ar putea ca doza de 
Megesin să necesite modificări. 
 
Megesin împreună cu alte medicamente  
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luați 
orice alte medicamente. 
 
Unele  medicamente,  dacă  sunt  luate  în  acelaşi  timp  cu  Megesin,  pot  influenţa  modul  de  acţiune  al 
acestuia, sau Megesin poate influenţa modul de acţiune al medicamentelor respective.  
 
Informaţi-l pe medicul dumneavoastră dacă luaţi unul din următoarele medicamente: 
-

 

alte chimioterapice antineoplazice (nu este recomandată asocierea); 

-

 

glucocorticoizii; 

-

 

medicamente  inductoare  enzimatice  (asocierea  cu  medicamente  cum  sunt  barbituricele, 
fenitoină,  rifampicină  determină  creşterea  metabolizării  acetatului  de  megestrol,  necesitând 
creşterea dozelor administrate); 

-

 

colestiramină sau neomicină (duc la scăderea absorbţiei acetatului de megestrol). 

 
Megesin împreună cu alimente şi băuturi 
În timpul tratamentului cu Megesin trebuie evitat consumul excesiv de băuturi alcoolice. 
 
Sarcina, alăptarea și fertilitatea 
Sarcina  
Dacă  sunteți  gravidă  sau  alăptați,  credeți  că  sunteți  gravidă  sau  intenționați  să  rămâneți  gravidă, 
adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament.  
Acetatul  de  megestrol  are  efecte  farmacologice  dăunătoare  asupra  sarcinii  şi/sau  fătului/nou-
născutului. Megesin are efecte teratogene. 
Administrarea  în  primul  trimestru  de  sarcină  de  medicamente  progestative,  incluzând  Megesin,  în 
primul trimestru de sarcină, a fost asociată cu apariţia de anomalii genitale la făt.  
Riscul de apariţie a malformațiilor genitale la fătul de sex masculin este de aproximativ două ori mai 
mare în cazul expunerii la acetatul de megestrol. Nu sunt suficiente date privind evaluarea riscului la 
fetuşii  de  sex  feminin,  expuşi  acţiunii  medicamentelor  progestative,  totuşi  unele  dintre  aceste 
medicamente determină o virilizare uşoară a organelor genitale externe. 
Studii asupra fertilităţii şi funcţiei de reproducere, efectuate la şobolani cu administrarea de doze mari 
de acetat de megestrol au demonstrat la unii fetuşi de sex masculin, un efect de feminizare, reversibil. 
Femeile în perioada fertilă, trebuie sfătuite să evite o eventuală sarcină. 

 

Alăptarea 
Adresati-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament în timpul 
alăptării.  
Acetatul de megestrol se excretă în lapte şi datorită potenţialelor efecte adverse asupra nou-născutului 
sugarului  se  recomandă  întreruperea  alăptării  în  timpul  tratamentului  cu  Megesin  având  în  vedere 
importanţa tratamentului pentru mamă. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu  s-au  efectuat  studii  privind  efectele  Megesin  asupra  capacităţii  de  a  conduce  vehicule  sau  de  a 
folosi utilaje. 
 
Megesin conține lactoză monohidrat
 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă 
la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 
3. 

Cum să utilizați Megesin 

 

Page 3
background image

 

 

3

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Doze şi mod de administrare 
Pentru fiecare dintre următoarele indicaţii, perioada de evaluare a eficacităţii tratamentului cu Megesin 
se considera a fi de cel puţin două luni de tratament continuu. 
 
Adulţi: 
Cancer mamar: doza recomandată este de 160 mg acetat de megestrol pe zi, administrată oral în doză 
unică sau fracţionat în 4 prize (40 mg de 4 ori pe zi). 
 
Cancer endometrial: doza recomandată este de 40-320 mg acetat de  megestrol pe zi, administrată în 
doze fracţionate (40-80 mg de 1-4 ori pe zi sau 1-2 comprimate Megesin pe zi). 
 
Copii: 
Siguranţa şi eficacitatea administrării acetatului de megestrol la copii nu au fost stabilite. Megesin nu 
se recomandă pentru utilizarea la copii. 
 
Vârstnici: 
Nu este necesară ajustarea dozelor. 
 
La pacienţii cu afectarea severă a funcţiei hepatice:  
Se recomandă reducerea dozei. 
 
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Megesin 
Este important să luaţi doza prescrisă.  
Studii clinice efectuate la pacienţi care au primit acetat de megestrol în doze de până la 1600 mg pe zi 
timp de 6 luni nu au prezentat reacţii adverse severe neaşteptate.  
În  cazul  apariţiei  supradozajului  acut,  se  recomandă  tratament  de  susţinere  a  funcţiilor  vitale  şi 
tratament simptomatic. Nu există antidot specific. 
Posibilitatea de a elimina acetatul de megestrol prin dializă nu a fost studiată. Totuşi, datorită slabei 
sale solubilităţi, se presupune ca dializa nu ar fi un mijloc eficient de tratament al supradozajului. 
Dacă  luaţi  mai  mult  decât  această  doză  întrebaţi  medicul  dumneavoastră  sau  contactaţi  cel  mai 
apropiat spital. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Megesin 
Daca aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o de îndată ce vă amintiţi, apoi continuaţi ca mai înainte. Nu luați 
niciodată o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. 
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Megesin 
Medicul dumneavoastră va decide când trebuie să încetaţi tratamentul. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 
S-au observat următoarele reacţii adverse cu următoarea frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente 
(>1/100  şi  <1/10),  mai  puţin  frecvente  (>1/1000  şi  <1/100),  rare  (>1/10000  şi  <1/1000),  foarte  rare 
(<1/10000), inclusiv cazurile izolate. 
 
Tulburări metabolice şi de nutriţie: 
Reacţii adverse frecvente (>1/100 şi <1/10):  

Page 4
background image

 

 

4

Cea  mai  importantă  reacţie  adversă,  raportată  în  special  la  doze  mari  de  acetat  de  megestrol,  este 
creşterea  în  greutate,  care  nu  este  neapărat  asociată  cu  retenţie  de  lichid.  În  general,  creşterea  în 
greutate a fost asociată cu creşterea apetitului alimentar şi a consumului de alimente.  
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): hiperglicemie. 
 
Tulburări gastro-intestinale:  
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): greaţă, vărsături.  
 
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): metroragii. 
 
Tulburări cardiace: 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): oprirea respirației, insuficienţă cardiacă 
 
Tulburări vasculare: 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): hipertensiune arterială. 
 
Tulburări ale sistemului nervos:  
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): modificări ale dispoziţieisindromul de tunel 
carpian. 
 
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:  
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): eritem tranzitor al feţei şi gâtului. 
 
Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi): 
Reacţii  adverse  mai  puţin  frecvente  (>1/1000  şi  <1/100):  reluarea  creşterii  tumorale  (cu  sau  fără 
hipercalcemie). 
 
Tulburări cutanate şi a ţesutului subcutanat:  
Reacţii adverse mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100): căderea părului. 
 
Tulburări hematologice şi limfatice:  
Reacţii  adverse  mai  puţin  frecvente  (>1/1000  şi  <1/100):  tulburări  tromboembolice,  inclusiv 
tromboflebită şi embolie pulmonară (în unele cazuri fatal). 
 
Tulburări ale sistemului imunitar:  
Reacţii adverse rare (>1/10000 şi <1/1000): reacţii alergice la medicament, cum este urticaria, în cazul 
tratamentului de lungă durată cu acetat de megestrol. 
Acetatul  de  megestrol  nu  determină  mielosupresie,  caracteristică  majorităţii  medicamentelor 
citotoxice. 
 
Tulburări endocrine: 
Reacţii  adverse  rare  (>1/10000  şi  <1/1000):  în  timpul  tratamentului  cu  acetat  de  megestrol  au  fost 
raportate  anomalii  ale  axei  hipofizo-corticosuprarenale,  incluzând  intoleranţa  la  glucoză,  debutul 
diabetului zaharat, agravarea diabetului zaharat preexistent cu scăderea toleranţei la glucoză şi sindrom 
Cushing. 
 
Posibilitatea  inhibării  axului  hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian  trebuie  avută  în  vedere  la  toţi 
pacienţii cărora li se administrează acetat de megestrol sau la care se întrerupe un tratament cronic cu 
acetat  de  megestrol  şi  care  prezintă  simptome  cum  sunt  hipotensiune  arterială,  greaţă,  vărsături, 
ameţeli sau fatigabilitate. 
 
Tulburări renale şi ale căilor urinare:  
Reacţii  adverse  rare  (>1/10000  şi  <1/1000):  insuficienţa  suprarenală  manifestă  clinic  la  puţin  timp 
după întreruperea tratamentului cu acetat de megestrol.  
 

Page 5
background image

 

 

5

Investigaţii diagnostice:  
La aceşti pacienţi, pot fi necesare teste de evaluare a insuficienţei corticosuprarenale şi administrarea 
unui glucocorticoid cu acţiune rapidă. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http:/www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Megesin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne vizibile de deteriorare. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncațimedicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Megesin 

Substanţa activă este acetat de megestrol micronizat 160 mg. 

Celelalte  componente  sunt:  lactoză  monohidrat,  amidon  de  porumb,  amidon  de  porumb 
pregelatinizat, celuloză microcristalină, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru. 

 
Cum arată Megesin şi conţinutul ambalajului 
Cutie cu un flacon din sticlă brună a 30 de comprimate.  
Cutie cu un flacon din sticlă brună a 100 de comprimate. 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă  
ACTAVIS S.R.L. 
Bd-ul Ion Mihalache nr. 11, 
sector 1, cod 011171, Bucureşti,  
România 
Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77 
Fax: (+40) 21 312 44 99 
E-mail: [email protected] 
 
Fabricantul
 
S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.,  
Bd-ul Ion Mihalache nr. 11,  
sector 1, cod 011171, Bucureşti,  
România 
Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77 
Fax: (+40) 21 312 44 99 
E-mail: [email protected] 
 

Page 6
background image

 

 

6

Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie 2016 

MEGESIN 160 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 30 compr.