XYZAL - PROSPECT

Prospectul pentru XYZAL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: XYZAL
Substanța activă: LEVOCETIRIZINUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: R06AE09
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE PIPERAZINE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13501_30.09.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 15 ml pic. orale, sol., prevazut cu picurator
Cod cim: W58148002
Firma producătoare: U.C.B. PHARMA SA - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 13501/2020/01-02-03 

 

                        

Anexa 1 

                                                                                                                                                                      

Prospect

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

XYZAL 5 mg/ml picături orale, soluţie  

diclorhidrat de levocetirizină

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 

 
1. 

Ce este Xyzal şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Xyzal  

3. 

Cum să utilizaţi Xyzal  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Xyzal 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Xyzal şi pentru ce se utilizează 

 

 
Xyzal  este  un  medicament  antialergic  utilizat  pentru  tratamentul  semnelor  de  boală  (simptomelor) 
asociate cu reacţii alergice, cum sunt: 
- febra de fân, 
- rinite, 
- urticarie la adulţi, copii cu vârsta peste 2 ani şi adolescenţi. 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Xyzal 

 

Nu utilizaţi Xyzal: 

dacă  sunteţi  alergic  la  diclorhidrat  de  levocetirizină/cetirizină,  la  oricare  altă  substanţă  cu  o 
structură  chimică  asemănătoare  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă funcţia dumneavoastră renală este complet sau aproape complet afectată (anurie). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Xyzal, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Nu este recomandată administrarea Xyzal la copiii cu vârsta sub 2 ani, datorită lipsei datelor. 
Componenţii săi metil parahidroxibenzoat (E218) şi propil parahidroxibenzoat (E216) pot determina 
reacţii  alergice  (posibil  întârziate),  iar  propilenglicolul  poate  produce  simptome  asemănătoare 
consumului de alcool.  
 
Trebuie manifestată precauție dacă aveți factori predispozanți pentru retenție urinară (de ex. leziuni ale 
măduvei spinării, hiperplazia prostatei), deoarece levocetirizina poate crește riscul de retenție urinară. 
 


Page 2
background image

 

2

 

Trebuie  manifestată  precauție  la  pacienții  cu  epilepsie  și  pacienții  cu  risc  de  convulsii  deoarece 
levocetirizina poate cauza agravarea convulsiilor. 

 
Xyzal împreună cu alte medicamente 

Acţiunea altor medicamente poate fi influenţată de Xyzal. Acestea la rândul lor pot influenţa modul în 
care acţionează Xyzal. Xyzal poate interacţiona cu: 

medicamente  care  deprimă  sistemul  nervos  central  (medicamente  care  încetinesc  activitatea 

normală  a  creierului,  cum  sunt  sedativele  şi  tranchilizantele),  de  exemplu  diazepam,  morfină.  La 
pacienţii sensibili, efectul asupra creierului poate fi accentuat sau diferit de cel aşteptat. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
 

Xyzal împreună cu alimente, băuturi şi alcool

 

Xyzal poate fi luat cu sau fără alimente. 
Se recomandă prudenţă dacă Xyzal se administrează concomitent cu alcool etilic. 
La  pacienţii  sensibili,  administrarea  concomitentă  de  levocetirizină  şi  alcool  etilic  poate  avea  efecte 
asupra vigilenţei şi a abilităţii de a conduce şi utiliza maşini. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Sunt disponibile date limitate (date colectate în mai puţin de 300 de cazuri de rezultate ale sarcinii) şi 
acestea nu indică nicio toxicitate asupra fătului sau nou-născutului cauzată de levocetirizină.  
Nu  sunt  disponibile  informaţii  privind  siguranţa  utilizării  Xyzal  în  timpul  alăptării.  Reacții  adverse 
asociate cu levocetirizina pot fi observate la sugarii alăptați. Atunci când sunteţi gravidă sau alăptaţi 
utilizaţi Xyzal doar dacă beneficiile depăşesc posibilele riscuri. Medicul dumneavoastră vă poate ajuta 
să luaţi această decizie. Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi 
să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

La  anumiţi  pacienţi,  Xyzal  poate  provoca  somnolenţă,  oboseală  şi  epuizare.  Dacă  resimţiţi  vreunul 
dintre aceste simptome, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje. 
 

Xyzal conține Sodiu 

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conţine 
sodiu”.   
 

Xyzal conține propilenglicol 

Acest medicament conține 350 mg propilenglicol per fiecare ml (sau 20 de picături)  care este 
echivalent cu 6,03 mg/kg/day pentru adulți și 19,44 mg/kg/day pentru copii sub vârsta de 6 ani. 
 
Dacă copilul dumneavoastră are mai puțin de 4 săptămâni, adresați-vă medicului sau farmacistului 
înainte de a utiliza acest medicament, în special dacă copilului i se administrează alte medicamente 
care conțin propilen glicol sau alcool. 
 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Xyzal 

 
Luaţi  întotdeauna  Xyzal  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.   
 
Doza recomandată este: 
 
Adulţi şi adolescenţi peste 12 ani : 5 mg (20 picături) 
 
Copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani: 5 mg (20 picături) 


Page 3
background image

 

3

 

 
Copii cu vârste cuprinse între 2-6 ani: 2,5 mg în 2 prize a câte 1,25 mg (5 picături de două ori pe zi).  
 
Dacă suferiţi de insuficienţă renală uşoară până la moderată, medicul dumneavoastră vă poate prescrie 
o doză mai redusă conform cu severitatea afecţiunii renale. 
Picăturile trebuie diluate cu lichid, putând fi administrate cu sau fără alimente. 
 
Durata  tratamentului  depinde  de  tipul,  durata  şi  evoluţia  simptomatologiei.  Medicul  dumneavoastră 
sau farmacistul vă vor sfătui în această privinţă.  
 
Dacă  aveţi  impresia  că  efectul  Xyzal  este  prea  puternic  sau  prea  slab,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă luaţi mai mult Xyzal decât trebuie

 

Dacă luaţi mai mult Xyzal decât vi s-a recomandat, este posibil să vă simţiţi somnolent. Copiii pot fi la 
început hiperexcitaţi şi neliniştiţi, iar apoi somnolenţi. Contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră 
pentru ca acesta să evalueze ce tratament necesitaţi. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Xyzal

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa  doza uitată.  Renunţaţi la doza omisă  şi continuaţi să luaţi 
comprimatele la ora obişnuită. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Xyzal 

Dacă întrerupeţi tratamentul cu Xyzal mai devreme decât ar trebui, aceasta nu vă produce nicio reacţie 
adversă. Cu toate acestea, este posibil ca simptomele pentru care luaţi levocetirizină să reapară. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  produs,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea de levocetirizină: 

Frecvente (pot afecta pân

ă

 la 1 din 10 persoane):  

 

Dureri de cap;  

 

Somnolenţă;  

 

Uscăciune a gurii;  

 

Oboseală.  

 

Mai pu

ţ

in frecvente (pot afecta pân

ă

 la 1 din 100 persoane):  

 

Epuizare 

 

Dureri abdominale.  

 

Rare (pot afecta pân

ă

 la 1 din 1000 persoane) sau foarte rare (pot afecta pân

ă

 la 1 din 10000 

persoane) 

 

Umflarea gurii, feţei şi/sau a gâtului sau dificultăţi la înghiţire însoţite de urticarie,  

 

Dificultăţi  de  respiraţie  sau  scădere  bruscă  a  tensiunii  arteriale  ducând  la  colaps  sau  şoc, 
potenţial letale.  

La primele semne ale unei reacţii alergice, nu mai luaţi levocetirizină şi mergeţi imediat la 
medicul dumneavoastră. 

 

 

Creșterea poftei de mâncare  

 

Creştere în greutate, 

 

Agresivitate, 


Page 4
background image

 

4

 

 

Agitaţie, 

 

Halucinații, 

 

Depresie, 

 

Insomnie, 

 

Gânduri de sinucidere, 

 

Coșmaruri 

 

Convulsii, 

 

Senzație de furnicătură, amorțeală în extremități, 

 

Amețeli, 

 

Leșin, 

 

Tremurături, 

 

Gust anormal (modificări ale gustului), 

 

Vertij, tulburări vizuale, 

 

Vedere încețoșată, 

 

Mișcări oculogire (ochii prezintă mișcări circulare necontrolate) 

 

Palpitaţii, 

 

Tahicardie (bătăi mai rapide ale inimii), 

 

Dispnee (greutate în respirație),greață, 

 

Vomă, inflamare a ficatului, dificultate la urinare,  

 

Imposibilitatea de a urina, edem tisular rapid provocat de acumularea lichidului sub piele, 

 

Mâncărimi, 

 

Erupţii cutanate,  

 

Urticarie, 

 

Reacţii de sensibilitate locală pe piele, dureri musculare,  

 

Dureri articulare 

 
Reacţii adverse suplimentare la copii şi adolescenţi 

Față  de  reacțiile  adverse  observate  la  adulți,  în  studiile  clinice  la  copii  și  adolescenți  s-au  observat 
frecvent  (pot  afecta  până  la  1  din  10  persoane)  următoarele  reacții  adverse  suplimentare :  diaree  și 
constipație. Mai puțin frecvent (pot afecta până la 1 din 100 de persoane) s-au observat dureri de cap. 
 

Raportarea reacţiilor adverse

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile  adverse  direct  către  Agenţia  Naţională  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din 
România, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti 011478- RO, tel: + 4 0757 117 259, fax: +4 
0213  163  497,  e-mail: 

[email protected]

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de 

informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 
 
5. 

Cum se păstrează Xyzal 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta de flacon sau cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

 
 
 
 


Page 5
background image

 

5

 

 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Xyzal 

Substanţa  activă  este  levocetirizina.  Fiecare  ml  (20  picături)  conţine  diclorhidrat  de 
levocetirizină 5 mg. 

Celelalte  componente  sunt:  acetat  de  sodiu  trihidrat,  acid  acetic,  propilenglicol,  glicerol  85%, 
parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de propil, zaharină sodică şi apă purificată.  

 

Cum arată Xyzal şi conţinutul ambalajului 

Soluţia orală în picături este limpede, de la incoloră până la ușor brun-gălbuie. 
 
Xyzal este disponibil în flacoane a 10 ml, 15 ml şi 20 ml.  
Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, conţinând 10 ml picături orale soluţie, prevăzut cu picurător 
din polietilenă de joasă densitate, închis cu capac cu filet din polipropilenă de culoare albă, cu sistem 
de siguranţă pentru copii 
Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, conţinând 15 ml picături orale soluţie, prevăzut cu picurător 
din polietilenă de joasă densitate, închis cu capac cu filet din polipropilenă de culoare albă, cu sistem 
de siguranţă pentru copii 
Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, conţinând 20 ml picături orale soluţie, prevăzut cu picurător 
din polietilenă de joasă densitate, închis cu capac cu filet din polipropilenă de culoare albă, cu sistem 
de siguranţă pentru copii. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: 

UCB Pharma GmbH 
Alfred-Nobel-Str. 10 
40789 Monheim,  
Germania 
 

Fabricantul: 

Aesica Pharmaceuticals S.r.l. 
Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO),  
Italia 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 
România 
UCB Pharma România SRL 
Tel: + 40 21 300 29 04 
 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2021.

 

 
 


XYZAL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 10 ml pic. orale, sol., prevazut cu picurator

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 20 ml pic. orale, sol., prevazut cu picurator