LAEVOLAC 670mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru LAEVOLAC 670mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAEVOLAC 670mg/ml
Substanța activă: LACTULOSUM
Concentrația: 670mg/ml
Cod atc: A06AD11
Acțiune terapeutică: LAXATIVE LAXATIVE OSMOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_362_12.12.07.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din PET brun x 1000 ml sol. orala + masura dozatoare cu gradatii de la 5 ml la 30 ml
Cod cim: W07013017
Firma producătoare: FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.  362/2007/01-08                                                            Anexa 1 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Laevolac 670 mg/ml 

soluţie orală 

Lactuloză  

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pe

ntru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Laevolac 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie 

să ştiţi înainte să utilizaţi Laevolac  

3. 

Cum să utilizaţi Laevolac 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum 

se păstrează Laevolac  

6. 

Con

ţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Laevolac 

şi pentru ce se utilizează 

 
Laevolac 

conţine un laxativ denumit lactuloză. Acesta face scaunul de consistenţă mai moale şi mai 

uşor de eliminat, atrăgând apă în intestin. Medicamentul nu se absoarbe în organismul dumneavoastră. 
 
Laevolac 

se utilizează în: 

-  

tratamentul simptomelor 

constipaţiei  

tratamentul unei boli speciale a ficatului (encefalopatia porto-sistemic

ă) 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Laevolac  

 

Nu utilizaţi Laevolac  

dacă sunteţi alergic la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă suferiţi de: 

galactozemie (o tulburare genetică gravă, în care nu se poate digera galactoza);  

boală inflamatorie acută a intestinului (cum sunt, boala Crohn sau colita ulceroasă), blocaj 

la nivelul intestinului (

cu excepţia constipaţiei normale), perforaţie digestivă, durere 

abdominală de cauză nedeterminată  sau risc de perforaţie digestivă, durere abdominală 

de cauză nedeterminată. 

 
Aten

ţionări şi precauţii 

Î

nainte să utilizaţi Laevolac, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă suferiţi de 

sindrom gastro-cardiac (sindrom Roemheld). 

Dacă aveţi simptome precum meteorism sau balonare după utilizarea medicamentului, întrerupeţi 

tratamentul şi cereţi sfatul medicului dumneavoastră. 

În aceste cazuri, medicul dumneavoastră va supraveghea tratamentul cu atenţie. 
 

Page 2
background image

 

Utilizarea pe termen lung a unor doze neajustate (cu mai mult de 2-3 scaune moi pe zi) sau utilizarea 

abuzivă pot determina diaree şi tulburarea echilibrului electroliţilor. 

Dacă sunteţi un pacient vârstnic sau un pacient cu stare generală alterată care ia lactuloză pe o 

perioadă mai mare de 6 luni, medicul dumneavoastră va verifica periodic valorile electroliţilor din 

sângele dumneavoastră. 
 

Pacienţii cu encefalopatie porto-sistemică trebuie să evite administrarea concomitentă de alte laxative, 

întrucât aceasta împiedică individualizarea dozei de medicament. 

Vă rugăm să nu utilizaţi Laevolac fără indicaţie medicală pe o perioadă mai îndelungată de două 

săptămâni. 
 
Copii 
În mod obi

şnuit, Laevolac nu trebuie administrat la sugari şi copii mici, întrucât poate deregla 

reflexele normale de eliminare a scaunelor. 

În situaţii speciale, medicul dumneavoastră poate să prescrie Laevolac pentru un copil, sugar sau copil 

mic. În aceste cazuri, medicul dumneavoastră va supraveghea tratamentul cu atenţie. 
 
În urma procesului 

de sinteză, Laevolac poate să conţină urme de zaharuri. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a comunicat că prezentaţi intoleranţă la anumite zaharuri, contactaţi-l 
înainte de a utiliza acest medicament. 
 
În timpul 

tratamentului cu laxative, trebuie să consumaţi lichide în cantităţi suficiente (aproximativ 

2 l/zi, echivalentul a 6-8 pahare). 
 

Laevolac împreună cu alte medicamente 
S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 

orice alte medicamente. 
 

Lactuloza poate spori pierderea de potasiu indusă de alte medicamente (de exemplu, tiazide, steroizi şi 

amfotericină B). Utilizarea concomitentă de glicozide cardiace poate amplifica efectul glicozidelor, 
prin deficit de potasiu. 
 
La doze crescute, se con

stată o scădere a valorii pH-ului la nivelul colonului. Prin urmare, 

me

dicamentele care se eliberează în colon, dependent de valoarea pH-ului (de exemplu, 5-ASA), pot fi 

inactivate. 
 
Laevolac 

împreună cu alimente şi băuturi 

Laevolac 

poate fi administrat cu sau fără alimente. Nu există restricţii cu privire la alimentele sau 

b

ăuturile pe care le puteţi consuma. 

 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresa

ţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Conducerea vehic

ulelor şi folosirea utilajelor 

Laevolac nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Informaţii importante privind unele componente ale Laevolac 
Laevolac 

poate să conţină un zahar din lapte (lactoză), galactoză sau epilactoză. 

 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 

să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

15 ml lactuloză conţin 42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 unităţi-pâine. Poate fi necesar ca doza utilizată pentru 

tratament să fie luată în considerare la diabetici. 
 
 

Page 3
background image

 

3. 

Cum să utilizaţi Laevolac  

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu 

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 

Luaţi-vă dozele la aceeaşi oră în fiecare zi. Doza poate fi administrată o dată pe zi, de exemplu la 
micul dejun 

sau împărţită în două doze pe zi. 

Înghiţiţi medicamentul rapid. Nu îl ţineţi în gură. 
 

Puteţi să luaţi Laevolac în formă nediluată sau diluat într-un lichid. Folosiţi măsura dozatoare 
furnizat

ă. 

 
În timpul 

tratamentului cu laxative, trebuie să consumaţi lichide în cantităţi suficiente (aproximativ 

2 l/zi, echivalentul a 6-8 pahare). 
 

Constipaţie  
 

 

Doză iniţială 

Doză de întreţinere 

Adulţi şi 

adolescenţi cu 
vârsta mai mare de 
14 ani 

15-45 ml 

 

corespunz

ătoare la  

10-

30 g lactuloză 

15-30 ml 

 

corespunz

ătoare la 

10-20 g 

lactuloză 

Copii  
(7-14 ani) 

15 ml 

corespunz

ătoare la  

10 g lactuloză 

10-15 ml 

 

corespunz

ătoare la  

7-

10 g lactuloză 

Copii  
(1-6 ani) 

5-10 ml 

corespunz

ătoare la  

3-

7 g lactuloză 

 
 
 

Sugari  

până la 5 ml 

corespunz

ătoare la 

maximum 

 3 g 

lactuloză 

 
Ulterior

, doza poate să fie redusă individual. 

Doza zilnică trebuie să fie luată dintr-o dată, la micul dejun. Este posibil să dureze 2-3 zile până la 

obţinerea efectului dorit, întrucât lactuloza nu se degradează până când nu ajunge în colon.  
 
Encefalopatia porto-sistemic

ă (afecţiune a creierului determinată de o boală a ficatului) 

 

Adulţi: 
Începând cu 

o doză de 30-50 ml de 3 ori pe zi (corespunzătoare la 60-100 g lactuloză pe zi). 

Doza trebuie stabili

tă astfel încât să se obţină 2-3 scaune moi pe zi, cu pH-ul scaunelor situat între 5,0 

şi 5,5. 
 
Copii 

şi adolescenţi: 

Siguranţa şi eficacitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani nu au fost stabilite. 
 

Nu există recomandări speciale privind dozele pentru pacienţii vârstnici şi pacienţii cu insuficienţă 

renală sau hepatică. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Laevolac decât trebuie 
În caz de supradozaj, 

este posibil să prezentaţi diaree şi dureri abdominale. Adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă aţi luat mai mult Laevolac decât trebuie. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Laevolac  

Dacă uitaţi să luaţi o doză din Laevolac, nu vă faceţi griji. Pur şi simplu, luaţi următoarea doză la ora 

obişnuită. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Laevolac  

Este posibil să nu se obţină efectul terapeutic dorit al medicamentului. 

Page 4
background image

 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
La administrarea Laevolac 

au fost raportate următoarele reacţii adverse: 

 
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): 

Flatulenţă (vânturi), mai ales în primele câteva zile de tratament. Aceasta dispare, de obicei, după 

câteva zile. 

La utilizarea unei doze mai mari decât cea recomandată, este posibil să prezentaţi dureri abdominale 

şi diaree. 

 
Frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 persoane): 

- Gre

aţă (senzaţie de rău) 

Vărsături 

 
Raportarea reac

ţiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 

adverse direct 

prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-

site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. 

Raportând reac

ţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 

acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Laevolac  

 
A nu 

se păstra la temperaturi peste 25°C. 

A se menţine recipientul închis etanş. 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutia 

secundară, după EXP.  Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

După prima deschidere, Laevolac poate fi utilizat timp de 12 luni. 
 
Nu arunca

ţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

arunca

ţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. 

Con

ţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Laevolac  

Substanţa activă este lactuloza (sub formă de lactuloză lichidă) 

 

Un ml de Laevolac solu

ţie conţine 670 mg lactuloză. 

Nu există alte componente. 

 

Cum arată Laevolac şi conţinutul ambalajului 
Laevolac 

este o soluţie limpede, vâscoasă, incoloră sau galben-brun deschis şi este disponibil în 

următoarele mărimi de ambalaj: 
 

Cutie cu un flacon din PET brun a 100 ml soluţie orală, cu capac din HDPE, dispozitiv de curgere şi o 

măsură dozatoare din PP cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Page 5
background image

 

Cutie cu un flacon din PET brun a 200 ml soluţie orală, cu capac din HDPE, dispozitiv de curgere şi o 

măsură dozatoare din PP cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din PET brun a 500 ml soluţie orală, cu capac din HDPE, dispozitiv de curgere şi o 

măsură dozatoare din PP cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din PET brun a 1000 ml soluţie orală, cu capac din HDPE, dispozitiv de curgere şi 

o măsură dozatoare din PP cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din PET brun a 100 ml soluţie orală, cu capac din HDPE şi o măsură dozatoare din 
PP 

cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din PET brun a 200 ml 

soluţie orală, cu capac din HDPE şi o măsură dozatoare din 

PP 

cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din PET brun a 500 ml soluţie orală, cu capac din HDPE şi o măsură dozatoare din 
PP 

cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

Cutie cu un flacon din 

PET brun a 1000 ml soluţie orală, cu capac din HDPE şi o măsură dozatoare 

din PP 

cu gradaţii de la 5 ml la 30 ml.  

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
Fresenius Kabi Austria GmbH 
Hafnerstra

βe 36, 8055 Graz, Austria 

Tel.: +43 316 249 0 
Fax.: + 43 316 249 1422 
E-mail: 

[email protected]

 

 
Fabricantul  
Fresenius Kabi Austria GmbH 
Estermannstra

βe 17, 4020 Linz, Austria 

Tel.: +43 732 7651 0 
Fax.: + 43 732 7651 2429 
E-mail: 

[email protected]

 

 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2015. 

LAEVOLAC 670mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 100 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 200 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 500 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 1000 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 100 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 200 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 500 ml sol. orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 1000 ml sol.orala + dispozitiv de curgere + masura cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 100 ml sol. orala + masura dozatoare cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 200 ml sol. orala + masura dozatoare cu gradatii de la 5 ml la 30 ml

Cutie x 1 flacon din PET brun x 500 ml sol. orala + masura dozatoare cu gradatii de la 5 ml la 30 ml