CLORURA DE POTASIU 74,56mg/ml BRAUN - PROSPECT

Prospectul pentru CLORURA DE POTASIU 74,56mg/ml BRAUN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLORURA DE POTASIU 74,56mg/ml BRAUN
Substanța activă: KALII CHLORIDUM
Concentrația: 74,56mg/ml
Cod atc: B05XA01
Acțiune terapeutică: ALTE SOLUTII INTRAVENOASE SOLUTII DE ELECTROLITI (B05BB)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12379_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 20 flacoane x 100ml
Cod cim: W57365004
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12379/2019/01-02                                                         Anexa 1 

Prospect 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Clorură de potasiu

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 
Ce găsiți în acest prospect: 

1. Ce este Clorură de potasiu 74,56 mg/ml

 

Braun și pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Clorură de potasiu 74,56 mg/ml

 

Braun 

3. Cum să vi se administreze Clorură de potasiu74,56 mg/ml Braun 
4. Reacții adverse posibile 
5. Cum se păstrează Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 
6. Conținutul ambalajului și alte informații  

 
 
1.

 

Ce este Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun și pentru ce se utilizează 

 

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun este o soluție concentrată de clorură de potasiu. 
Este utilizată pentru a vă furniza o doză suplimentară de potasiu 

-

 

atunci când aveţi un deficit de potasiu, mai ales când deficitul de potasiu este însoțit de un exces 
de substanțe alcaline şi de valori anormal de scăzute de clorură în sânge (alcaloză 
hipocloremică) 

-

 

dacă aveți un nivel scăzut de clorură în sânge, 

-

 

ca parte a nutriției parenterale, atunci când nu puteți consuma alimente pe cale normală. 

 
 
2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 

 

Nu utilizați Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun: 

-

 

dacă aveți un nivel prea mare de potasiu sau clor în sânge (hiperkaliemie, hipercloremie)  

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.

 

 
Este necesară o atenţie specială când utilizați Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 

 

dacă aveţi probleme la inimă 

 

dacă aveţi o boală la care eliminarea de potasiu în urină este adesea redusă, cum sunt 
insuficiența renală, boala Addison (o boală a glandei suprarenale) sau anemie cu celule în seceră 
(o boală moștenită a globulelor roșii din sânge). Dacă funcția renală este afectată sever sau dacă 
vi se efectuează dializă, medicul dumneavoastră va consulta un specialist în afecțiuni renale 
înainte de a vă administra acest medicament. 

 

dacă luați sau vi se administrează medicamente care reduc excreția de potasiu prin urină. De 

 

exemplu, dacă luați: 

medicamente pentru creșterea fluxului de urină (diuretice), 


Page 2
background image

 

anumite medicamente pentru tensiune arterială (antagoniști ai receptorilor de angiotensină 
II, inhibitori ECA). 

 

daca luați sau vi se administrează medicamente care pot afecta funcția renală (de exemplu 
medicarnente care suprimă procesele inflamatorii).  

 

dacă aveţi şoc (o condiţie medicală însoţită de scăderea tensiunii arteriale, piele rece, creşterea 
ritmului cardiac şi respiraţie neregulată, care poate să apară de ex.  după pierderi masive de 
sânge, arsuri severe, reacţie alergică) 

 

dacă prezentaţi deteriorări severe ale ţesuturilor, cum sunt arsurile 

 

dacă suferiţi de o boală care cauzează slăbiciune musculară şi uneori un nivel crescut de potasiu 
în sânge (paralizie periodică familială hiperkalemică). 

 
Medicul dumneavoastră va ține cont de aceste aspecte înainte și în timpul tratamentului cu acest 
medicament. 
 

Dacă luaţi acest medicament din cauza lipsei de potasiu, nu veţi primi perfuzie cu glucoză 
concomintent deoarece glucoza poate duce la scăderea nivelului de potasiu. 
 
Pe perioada în care vi se administrează acest medicarnent nivelurile de electroliți din sânge și 
echilibrul acido-bazic vă vor fi monitorizate. Acest lucru va fi făcut pentru a avea siguranța că acestea 
sunt în limitele normale. În plus, electrocardiograrna vă va putea fi monitorizată. 
 
Trebuie luate măsuri de siguranță privind administrarea soluției în venă, pentru a se evita deteriorarea 
țesutului. 
 
Dacă vi se administrează acest medicament deoarece aveți o lipsă de potasiu, medicul dumneavoastră 
vi-l va administra de obicei cu ajutorul unei pompe de perfuzie. 
 
Pacienții vârstnici, la care există o probabilitate crescută de a suferi de probleme la inimă și la rinichi, 
vor fi monitorizați îndeaproape în timpul tratamentului, iar doza va fi ajustată cu atenție. 
 
Dacă sunteţi subnutrit, de ex. dacă nu aţi primit hrană suficientă, există riscul de a suferi de o 
afecţiune denumită “Sindromul de realimentare”. Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu 
atenţie şi vă va creşte treptat aportul de nutrienţi. 

 

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun împreună cu alte medicamente 

 
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 
medicamente. 
 
Medicul durnneavoastră va trebui să acorde atenție specială în următoarele situații: 
 
• Medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cardiace (glicozide cardiace, de exemplu, digoxina): 
Efectele acestor medicarnente se vor diminua atunci când crește nivelul de potasiu din sânge. Acestea 
vor avea efecte mult mai puternice (eventual cu bătăi neregulate ale inimii), atunci când scade nivelul 
de potasiu din sânge. 
 
• Medicamentele care determină scăderea excreției de potasiu în urină: 
Acest grup de produse farmaceutice include: 
- unele medicarnente pentru creșterea fluxului de urină (diuretice care economisesc potasiul, cum sunt 
triamterenul, amilorida, spironolactona), 
- anumite medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale (antagoniști ai receptorilor de 
angiotensină II, inhibitori ECA), 
- medicamente imunosupresoare (de exemplu, tacrolimus, ciclosporină), 
- anumite medicamente utilizate pentru combaterea durerii sau pentru a trata inflamaţia 
(antiinflamatoare nesteroidiene), 
- medicamente pentru subțierea sângelui (heparină). 
 


Page 3
background image

 

Administrarea soluțiilor care conțin potasiu împreună cu acestea poate duce la niveluri foarte ridicate 
de potasiu din sânge. Acest lucru vă poate afecta ritmul cardiac. 
 
• Medicamente care determină creşterea excreţiei de potasiu în urină: 
Următoarele medicamente pot determina creşterea eliminării de potasiu prin urină: 
- un anumit hormon (hormonul adenocorticotrop [ACTH]) 
- anumite medicamente pentru tratarea inflamaţiei (corticosteroizi) 
- unele medicamente care determină creşterea producţiei de urină (diuretice de ansă) 
 
Administrarea soluțiilor care conțin potasiu împreună cu acestea poate duce la primirea unei doze 
greşite de potasiu deoarece potasiul primit se va elimina mai repede decât în mod normal. 
 
• Suxametoniu (un agent ce induce relaxarea mușchilor utilizat în anestezia generală): 
Administrarea de potasiu, împreună cu acesta poate duce, de asemenea, la niveluri foarte ridicate de 
potasiu în sânge. Acest lucru vă poate afecta ritmul cardiac. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
 

Sarcina 

Până în prezent nu există raportări privind riscurile utilizării acestui medicament la ferneile gravide 
sau ferneile care alăptează.

 

Medicul dumneavoastră vă va administra această soluție cu prudență și doar atunci când este absolut 
necesar. 
 

Alăptarea 

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun poate fi administrată pe perioada alăptării. 

 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Acest medicament nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să vi se administreze Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 

 

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml

 

Braun vă va fi administrată după diluarea într-o soluție adecvată. Se 

administrează printr-o canulă sau un tub subțire plasat într-o venă (perfuzie intravenoasă). 
 

Dozele recomandate 

Cantitatea care urrnează să vă fie administrată va fi calculată de către medicul dumneavoastră pe baza 
valorilor electroliților din sânge, a echilibrului acido-bazic, a vârstei şi a nevoii individuale. 
 

Dacă ați utilizat mai mult Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun decât trebuie 
 

Este puțin probabil să vi se administreze o cantitate prea mare de medicament. Medicul 
dumneavoastră sau personalul medical va monitoriza administrarea. 
 
Simptomele supradozajului 
Supradozajul poate conduce la niveluri crescute de potasiu în sânge și reacțiile adverse enumerate mai 
jos. E posibil să apară reacții adverse dacă suferiți de o creștere a acidității sângelui (acidoză) sau 
afecțiuni ale rinichilor. 
 

Tulburări cardiovasculare: 

• bătăi lente ale inimii sau blocaj cardiac 
• modificări ale electrocardiogramei 
• scăderea tensiunii arteriale 


Page 4
background image

 

• redistribuirea sângelui circulant de la membre la cap și trunchi. 
 

La nivelul mușchilor și sistemului nervos: 

• stare de slăbiciune 
• oboseală 
• stări de confuzie 
• senzație de greutate a membrelor 
• spasme musculare 
• pierderea simțurilor 
• paralizie. 
 
Tratament 
În caz de supradozaj perfuzarea va fi oprită imediat și medicul dumneavoastră vă va administra 
tratamentul necesar. 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Următoarele reacții adverse pot fi grave. Dacă apare una dintre următoarele reacţii adverse, 
consultaţi imediat un medic. 

 
• acumularea de substanțe acide în sânge (acidoză) (frecvenţă necunoscută), 
• niveluri crescute de clor în sânge (hipercloremie) (frecvenţă necunoscută), 
• bătăi neregulate ale inimii (aritmie cardiacă, rezultatul unor rate de administrare anormal de mari) 
(frecvenţă necunoscută). 
 

Alte reacții adverse 

• senzaţie de rău (greață) (frecvenţă necunoscută), 
• reacţii la locul de injectare, incluzând durere locală, iritaţie sau inflamare a venelor (tromboflebită) şi 
scurgeri de lichid în ţesut (extravazare) (frecvenţă necunoscută). 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  [email protected]
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon și cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 


Page 5
background image

 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră, iar recipientul şi sistemul de închidere al 
acestuia sunt nedeteriorate. 
 
Acest medicament este furnizat în recipiente pentru o singură utilizare. După utilizare, aruncaţi 
recipientul şi orice conţinut neutilizat. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 
Ce conține Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun 
 

 

Substanța activă este clorura de potasiu. 1 ml de soluție conține 74,56 mg de clorură de potasiu, 

 

ce corespunde la 1 mmol de potasiu și 1 mmol clorură. 

 

Celălalt component este apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun şi conţinutul ambalajului 

 
Clorură  de  potasiu  74,56  mg/ml  Braun  este  un  concentrat  folosit  pentru  prepararea  unei  soluţii 
perfuzabile. A se dilua înainte de utilizare. A se administra prin perfuzie intravenoasă. 
Este o soluţie apoasă limpede, incoloră. 
 
Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun este disponibilă în următoarele ambalaje: 
● Cutie cu 20 fiole din polietilenă a 20 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă, 
● Cutie cu 20 flacoane din sticlă sigilate cu dopuri de cauciuc a 100 ml soluție perfuzabilă 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun Strasse 1, 34212, Melsungen, 
Germania 
Telefon: +49-5661-71-0 
Fax: +49-5661-71-4567 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

B. Braun Medical S.R.L. 
Log Center Remetea Mare, DN6, km 546+400 dreapta, RO-307350 Timiş, România. 
Tel: 0256 284 905 
Fax: 0256 282 988 

 
Acest prospect a fost revizuit în august 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 6
background image

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății: 
 
Pentru informații complete privind acest medicament, vă rugăm să consultați rezumatul 
caracteristicilor produsului. 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/ 
 
 


CLORURA DE POTASIU 74,56mg/ml BRAUN se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 20 fiole (Mini-PLASCO®) x 20ml