HOLOXAN 1 g - PROSPECT

Prospectul pentru HOLOXAN 1 g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HOLOXAN 1 g
Substanța activă: IFOSFAMIDUM
Concentrația: 1g
Cod atc: L01AA06
Acțiune terapeutică: AGENTI ALCHILANTI ANALOGI DE NITROGEN MUSTARD
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11919_11.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flac. cu pulb. pt. sol. perf.
Cod cim: W12497002
Firma producătoare: BAXTER ONCOLOGY GMBH/SINDAN-PHARMA - GERMANIA/ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 11919/2019/01-02                                              Anexa 1 

                                                                                                                                                         Prospect 

 

 

 
 

HOLOXAN

 

 1 g pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Ifosfamidă 

 
 

Compoziţia  

Un flacon cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă conţine ifosfamidă 1 g. 
Grupa farmacoterapeutică: antineoplazice ; agenţi alchilanţi ; analogi de nitrogen mustard.  
 

Indicaţii terapeutice 
Tumori testiculare 

In cadrul polichimioterapiei la pacienţi cu tumori avansate, in stadiile II – IV conform clasificării TNM 
(seminoame şi non-seminoame), care răspund insuficient sau deloc la chimioterapia iniţială.  

Carcinom ovarian 

In  cadrul  polichimioterapiei  la  pacientele  cu  tumori  avansate  (stadiile  FIGO  III  şi  IV)  după  eşecul 
chimioterapiei iniţiale, inclusiv cu derivaţi de platină. 

Carcinom de col uterin 

Ca monoterapie la pacientele cu tumori avansate (FIGO III şi IV) şi recurente. 

Cancer mamar 

Terapia paleativă a cancerului mamar avansat, refractar sau recurent. 

Carcinom bronşic cu alt tip de celulă decât celulă mică 

Ca monoterapie sau în cadrul polichimioterapiei la pacienţi cu tumori metastatice sau inoperabile.  

Carcinom bronşic cu celulă mică (microcelular

În cadrul polichimioterapiei. 

Sarcoame ale ţesuturilor moi (inclusiv osteosarcom şi rabdomiosarcom) 

Ca  monoterapie  sau  în  cadrul  polichimioterapiei  pentru  rabdomiosarcom  sau  osteosarcom  după  eşecul 
tratamentelor  standard.  Ca  monoterapie  sau  în  cadrul  polichimioterapiei  pentru  alte  sarcoame  ale 
ţesuturilor moi, după eşecul terapiei chirurgicale şi radioterapiei. 

Sarcomul Ewing 

În cadrul polichimioterapiei după eşecul terapiei citostatice primare. 

Carcinom pancreatic 

Ca  monoterapie  sau  în  cadrul  polichimioterapiei  pentru  tumori  avansate,  după  eşecul  altor  forme  de 
tratament. 

Limfoame non-Hodgkin 

În  cadrul  polichimioterapiei  la  pacienţii  cu  limfoame  non-Hodgkin  cu  grad  înalt  de  malignitate,  care 
răspund  insuficient  sau  deloc  la  terapia  iniţială.  În  cadrul  polichimioterapiei  la  pacienţi  cu  tumori 
recurente. 

Boala Hodgkin 

În chimioterapia combinată după eşecul terapiei citostatice primare, la pacienţi cu limfoame recurente sau 
refractare.  

 
Contraindicaţii 

Ifosfamida este contraindicată la pacienţii cu: 

-

 

hipersensibilitate cunoscută la ifosfamidă 

-

 

deprimare  severă  a  funcţiei  măduvei  osoase  (în  special  la  pacienţii  trataţi  anterior  cu  agenţi 

citotoxici sau radioterapie) 

-

 

inflamaţia vezicii urinare (cistită) 

-

 

insuficienţă renală şi/sau obstrucţie urinară 

-

 

infecţii acute 

-

 

sarcină şi alăptare (vezi punctul „

Sarcina şi alăptarea”

 
Precauţii  
Afecţiuni hematologice şi ale sistemului limfatic/Investigaţii 

Până  la  normalizare,  tabloul  hematologic  trebuie  controlat  cu  regularitate.  Mielosupresia  severă  este  de 
aşteptat  la  pacienţii  cu  tratament  chimioterapic  anterior  şi/sau  radioterapie  sau  la  cei  cu  insuficienţă 
renală.  În  consecinţă,  este  recomandată  monitorizarea  hematologică  atentă.  Numărul  de  leucocite,  de 


Page 2
background image

 

trombocite  şi  valoarea  hemoglobinei  se  determină  înaintea  fiecărei  administrări  şi,  dacă  este  necesar, 
zilnic la  intervale  corespunzătoare.  Dacă  nu  este  absolut  necesar, ifosfamida  nu  trebuie  administrată  la 
pacienţi cu un număr de leucocite mai mic de 2500/mm

3

. În caz de febră şi/sau leucopenie se recomandă 

administrarea profilactică de antibiotice şi/sau antimicotice.  

Afecţiuni gastro-intestinale 

Pentru reducerea frecvenţei stomatitei trebuie acordată o atenţie specială igienei cavităţii orale.  
Este necesară administrarea la momentul oportun a antiemeticelor, pentru a reduce frecvenţa şi severitatea 
greţurilor şi vărsăturilor. 

 
Sistemul de reproducere şi afecţiuni mamare/Boli congenitale, familiale şi genetice 

Ifosfamida  are  un  potenţial  mutagen  şi  efect  genotoxic.  Bărbaţii  care  vor  face  tratament  cu  ifosfamidă 
trebuie  informaţi  despre  modalităţile  de  conservare  a  spermei  înainte  de  iniţierea  tratamentului  şi  nu 
trebuie să conceapă în timpul tratamentului sau până la şase luni după încheierea acestuia.  

Tulburări generale şi reacţii la locul de administrare

 

Deoarece efectul citostatic al ifosfamidei se instalează numai după activarea sa la nivel hepatic, nu există 
riscuri  de  apariţie  a  leziunilor  tisulare  în  caz  de  administrare  paravenoasă  a  unei  soluţii  de  ifosfamidă. 
Totuşi,  în  caz  de  extravazare  se  recomandă  întreruperea  imediată  a  perfuziei,  aspirarea  substanţei 
extravazate cu acul de la locul administrării, spălarea cu ser fiziologic şi imobilizarea extremităţii. 

Investigaţii 

La pacienţii diabetici, nivelul glicemiei trebuie determinat cu regularitate, pentru ajustarea tratamentului 
antidiabetic. Vezi, de asemenea, 

Interacţiuni

 
Interacţiuni  

- Trebuie luată în considerare potenţarea mielotoxicităţii datorită interacţiunii cu alte citostatice sau 

cu iradierea. Administrarea concomitentă de ifosfamidă şi alopurinol sau hidroclorotiazidă poate creşte, 
de asemenea, efectul mielosupresor.  

- Datorită efectului imunosupresor al ifosfamidei este de aşteptat un răspuns redus la vaccinuri. În 

cazul vaccinurilor vii există pericolul apariţiilor infecţiilor determinate de vaccin.  

-  Administrarea  concomitentă  de  ifosfamidă  şi  warfarină  poate  creşte  efectul  anticoagulant  al 

warfarieni, cu risc crescut de hemoragie.  

-  Administrarea  anterioară  sau  concomitentă  de  medicamente  nefrotoxice,  cum  ar  fi  cisplatină, 

aminoglicozide,  aciclovir  sau  amfotericină  B  poate  potenţa  nefrotoxicitatea  ifosfamidei  şi  consecutiv 
hematotoxicitatea şi toxicitatea SNC.  

-  Medicamentele  cu  acţiune  asupra  SNC  (de  exemplu,  antiemetice,  tranchilizante,  narcotice  sau 

antihistaminice) trebuie utilizate cu deosebită prudenţă în caz de encefalopatie indusă de ifosfamidă sau, 
daca este posibil, întrerupte.  

- Ifosfamida poate potenţa efectului hipoglicemiant al derivaţilor de sulfoniluree. 
- Observaţiile din experimente 

in vitro

 au indicat că bupropiona este metabolizată, în principal, de 

enzimele microsomale ale citocromul P450, IIB6 (CYP2B6). De aceea, este necesară prudenţă în cazul 
administrării  concomitente  de  bupropionă  şi  preparate  cu  acţiune  asupra  izoenzimei  CYP2B6  (ca 
orfenadrină, ciclofosfamidă şi ifosfamidă). În caz de tratament anterior sau concomitent cu fenobarbital, 
fenitoină sau cloralhidrat există un risc de inducţie a izoenzimelor microzomale CYP, prezente în mod 
special la nivel hepatic. 

-  Fructele  de  grapefruit  conţin  o substanţă  care inhibă  izoenzimele  CYP   şi,  de aceea,  pot reduce 

activarea  metabolică  a  ifosfamidei  şi,  consecutiv,  eficacitatea  sa.  Din  acest  motiv,  pacienţii  trataţi  cu 
ifosfamidă trebuie să evite consumul de grapefruit şi/sau alimente sau băuturi ce conţin acest fruct.  

- Ifosfamida poate intensifica reacţia dermică la iradiere  
-  Următoarele  interacţiuni  sunt  posibile,  prin  analogie  cu  ciclofosfamida:  efect  terapeutic  şi 

toxicitate intensificate la administrarea concomitentă de clorpromazină, triiodotironină sau inhibitori de 
aldehiddehidrogenază, ca disulfiramul (Antabus); potenţarea efectului miorelaxant al suxametoniului. 

 
Atenţionări speciale 
Afecţiuni ale sistemului imunitar 

Pacienţii  cu  imunitate  redusă  (de  exemplu  în  diabet  zaharat  sau  afecţiuni  renale  sau  hepatice  cronice) 
necesită monitorizare atentă. 

Afecţiuni psihiatrice/Afecţiuni ale sistemului nervos 

Pacienţii cu metastaze şi/sau simptome cerebrale trebuie monitorizaţi cu regularitate. 
Riscul apariţiei unor efecte toxice ale ifosfamidei asupra SNC impun monitorizarea atentă a pacientului. 
În cazul apariţiei encefalopatiei, tratamentul trebuie întrerupt. 


Page 3
background image

 

Factorii de risc pentru dezvoltarea encefalopatiei sunt deteriorarea funcţiei renale (creatinină > 1,5 mg/dl), 
tratamentul  anterior  cu  medicamente  nefrotoxice  (de  exemplu  cisplatina)  şi  obstrucţii  postrenale  (de 
exemplu, tumori pelvine). Factori de risc suplimentari pentru encefalopatie sunt starea generală precară de 
sănătate, vârsta înaintată, istoric de consum de alcool, concentraţie plasmatică scăzută a albuminelor sau 
hidrocarbonaţilor, acidoza şi disfuncţia hepatică. 
Medicamentele care acţionează la nivelul SNC (cum ar fi antiemeticele, tranchilizantele, narcoticele sau 
antihistaminicele) trebuie utilizate cu deosebită prudenţă în cazul encefalopatiei indusă de ifosfamidă sau 
întreruptă, dacă este posibil. 

Afecţiuni cardiace/Investigaţii

 

La  pacienţii  cu  afecţiuni  cardiace  preexistente  se  impune  o  atenţie  specială.  Este  necesar  controlul 
periodic al ionogramei. Mai mult, există dovezi că efectul cardiotoxic al ifosfamidei poate fi amplificat la 
pacienţii care au făcut anterior radioterapie în regiunea cordului şi/sau tratament adjuvant cu antracicline. 

Afecţiuni hepatobiliare 

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică preexistentă se va face în funcţie de evaluarea individuală a 
cazului.  Se  recomandă  monitorizarea  atentă  a  pacienţilor.  Consumul  de  alcool  poate  creşte  riscul  de 
apariţie a unei disfuncţii hepatice. 

Afecţiuni ale aparatului reno-urinar 

Utilizarea la pacienţii cu insuficienţă renală preexistentă se va face în funcţie de evaluarea individuală a 
cazului. Se recomandă monitorizarea atentă a pacienţilor. 
Sub  tratament  cu  ifosfamidă  este  necesar  controlul  regulat  al  funcţiei  renale,  statusului  urinar  şi 
sedimentului urinar. Înainte de fiecare doză de ifosfamidă se recomandă efectuarea unui examen sumar de 
urină.  Tulburările  fluxului  în  tractul  urinar  eferent,  cistita  şi  infecţiile  ca  şi  dezechilibrele  electrolitice 
trebuie excluse înainte de instituirea terapiei. În cazul apariţiei cistitei însoţite de hematurie macroscopică 
sau microscopică în timpul tratamentului cu ifosfamidă, terapia trebuie întreruptă până la normalizare. 
Sub tratament cu ifosfamidă este necesară o atenţie specială privind hidratarea suficientă, drenajul regulat 
al vezicii urinare şi utilizarea mesna (vezi 

Doze şi mod de administrare

). 

Asigurarea unei diureze suficiente şi controlul regulat al funcţiei renale vor fi necesare în mod special în 
cazul tratamentului de lungă durată cu ifosfamidă. În particular, această cerinţă se aplică mai ales la copii. 
În cazul instalării nefropatiei sunt de aşteptat leziuni renale ireversibile dacă se continuă tratamentul cu 
ifosfamidă. Este necesară o evaluare atentă a raportului beneficiu-risc.  
Factorii predispozanţi pentru nefrotoxicitate includ dozele cumulate mari de ifosfamidă (mai ales la copii 
sub 3 ani). Din această, caută funcţia renală glomerulară şi tubulară trebuie evaluate şi controlate înainte 
de  iniţierea tratamentului, precum şi în timpul şi după tratament. 
Este necesară prudenţă în cazul administrării la pacienţi nefrectomizaţi, cu funcţie renală deteriorată şi la 
cei  pre-trataţi  cu  medicamente  neforotixice  (de  exemplu  cisplatina).  La  aceşti  pacienţi  frecvenţa  şi 
intensitatea mielotoxicităţii, nefrotoxicităţii şi toxicităţii cerebrale sunt crescute.  

 
Sarcina şi alăptarea 

Femeile trebuie să evite sarcina în timpul tratamentului cu ifosfamidă. 
Studiile efectuate la animale au arătat că tratamentul cu ifosfamidă poate avea un efect genotoxic şi poate 
determina malformaţii fetale dacă este administrat la gravide.  
Consultaţia  medicală  privind  oportunitatea  avortului reprezintă  o indicaţie  vitală  în primul trimestru  de 
sarcina.  După  primul  trimestru  de  sarcină,  dacă  terapia  nu  poate  fi  amânată,  chimioterapia  poate  fi 
efectuată după informarea pacientei privind riscurile minore, dar posibile, de efecte teratogene. 
Dacă tratamentul este necesar la femei de vârstă fertilă, o metodă contraceptivă sigură trebuie utilizată în 
cursul terapiei precum şi până la şase luni după încheierea tratamentului. Dacă ifosfamida este utilizată în 
timpul sarcinii sau dacă pacienta rămîne gravidă în timpul tratamentului cu ifosfamidă, pacienta trebuie 
informată despre riscuri.  
Nu  se  ştie  dacă  ifosfamida  este  excretată  în  laptele  matern.  Cu  toate  acestea,  datorită  potenţialului  de 
producere  a  unor  reacţii  adverse  severe  şi  a  carcinogenităţii  demonstrate  pentru  ifosfamidă  în  studii  la 
animale,  trebuie  luată  o  decizie  privind  întreruperea  alăptării  sau  a  tratamentului,  luând  în  consideraţie 
importanţa medicamentului pentru mamă.  

Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Ifosfamida poate determina scăderea capacităţii de a conduce un vehicul sau de a utiliza echipamente, în 
mod  direct  prin  inducerea  encefalopatiei  şi  indirect  prin  inducerea  de  greaţă  şi  vărsături  –  mai  ales  în 
cazul administrării concomitente de medicamente cu acţiune asupra SNC sau alcool. 

 

Doze şi mod de administrare 
Holoxan

 trebuie administrat exclusiv de medici cu experienţă in tratamentul chimioterapic. 

Este necesară atenţie pentru ca soluţia preparată de ifosfamidă să nu depăşească concentraţia de 4%. 


Page 4
background image

 

Dozele  trebuie  întotdeauna  adaptate  individual,  luînd  în  considerare  starea  generală  a  pacientului  şi 
hemoleucograma.  

 

Dacă nu se prescrie altfel, următoarele recomandări de doze trebuie aplicate: 

Administrarea fracţionată:

  1,2 – 2,4 g m

2

 (=30 - 60 mg/kg), zilnic, timp de 5 zile consecutive. 

 

În  general,  doza  totală  pentru  o cură atinge  6  -12  g/m

2

  (=  150  –  300  mg/kg).  Administrarea  se  face  în 

perfuzie  intravenoasă  cu  durată  scurtă,  pe  o  perioadă  variind  între  30  minute  şi  două  ore,  în  funcţie  de 
volumul perfuziei.  

 

Administrarea continuă:

 5 g/m

2

 (= 125 g/kg) în doză unică, de obicei sub forma unei perfuzii continue de 

24 ore. 

 

Doza totală pentru o cură nu trebuie să depăşească 8 g/m

2

 (=200 mg/kg). 

 

Comparativ cu administrarea fracţionată,administrarea de ifosfamidă în doză unică mare poate determina 
efecte toxice hematologice, urologice, nefrologice şi asupra SNC mai severe.  

 

Notă

:  Recomandările  privind  dozele  menţionate  mai  sus  se  aplică  în  principal  monoterapiei  cu 

ifosfamidă.  Când  se  utilizează  în  polichimioterapie,  împreună  cu  alte  citostatice,  trebuie  respectate 
instrucţiunile de doze din schema terapeutică indicată.În cazul utilizării în asociere cu alte chimioterapice 
cu toxicitate similară pot fi necesare reducerea dozei şi/sau prelungirea intervalelor dintre cure. 

 

Durata tratamentului 

Ciclurile  terapeutice  pot  fi  repetate  la  fiecare  3  –  4  săptămâni.  Durata  tratamentului

 

şi/sau

 

intervalele 

depind  de  indicaţia  terapeutică,  de  schema  asocierii  terapeutice,  de  starea  generală  a  pacientului,  de 
parametrii de laborator ca şi de refacerea tabloului sanguin. 

 

Recomandări speciale de doze 

 

-Copii şi adolescenţi

 

Pe baza schemelor terapeutice stabilite, la copii şi adolescenţi vor fi utilizate doze similare celor indicate 
la adulţi. 

 
-Vârstnici şi pacienţi slăbiţi 

În general, alegerea dozei la pacienţii vîrstnici se face cu prudenţă, datorită frecvenţei mai mari a 

disfuncţiilor hepatice, renale sau cardiace, a bolilor asociate sau tratamentelor concomitente. 

 

-Pacienţi cu insuficienţă renală

 

Utilizarea  ifosfamidei  este  contraindicată  la  pacienţii  cu  insuficienţă  renală.  Prin  urmare  nu  există 
recomandări de doze (stabilite) pentru acest grup pacienţii  şi, cu toate acestea, doza trebuie redusă, dat 
fiind că ifosfamida şi metaboliţii săi sunt excretaţi în principal pe cale renală. 

 

-Pacienţi cu insuficienţă hepatică 

 

Ifosfamida este metabolizată de enzimele microsomale hepatice. Dat fiind că nu au fost efectuate studii la 
pacienţi cu insuficienţă hepatică, nu există recomandări de doze la aceşti pacienţi. 

 

Indicaţii privind ajustarea dozei la pacienţii cu mielosupresie 

Leucocite/μl  

Trombocite/μl 

 

> 4000 

> 100000 

100% din doza planificată 

4000 – 2500 

100000 – 50000 

50% din doza planificată 

< 2500 

< 50000 

Amânare  până  la  normalizare  sau 

decizie individuală 

 

Reacţii adverse 

La  pacienţii  care  primesc  monoterapie  cu  ifosfamidă,  reacţiile  adverse  toxice  care  limitează  doza  sunt 
mielosupresia şi urotoxicitatea. Utilizarea unui medicament uroprotector, ca mesna, hidratarea abundentă 
şi fracţionarea dozelor pot reduce semnificativ incidenţa hematuriei, în special macroscopice, asociată cu 
cistită  hemoragică.  Dacă  apare,  leucopenia  este,  de  obicei,  uşoară  sau  moderată.  Alte  reacţii  adverse 
semnificative includ alopecia, greaţa, vărsăturile şi toxicitatea la nivelul sistemului nervos central. 


Page 5
background image

 

 

Incidenţa reacţiilor adverse 
 
Clasificarea în 
funcţie 

de 

organe 

şi 

sisteme 

Foarte 
frecvente  
> 1/10 

Frecvente  
> 1/100  -   
< 1/10 

Mai 

puţin 

frecvente 
>1/1000 –  
< 1/100 

Rare 
> 1/10000 - 
< 1/1000 

Foarte rare 
>  1/10000, 
inclusiv 
raportări 
izolate 

Infecţii 

şi 

infestări 

 

Infecţii 

Pneumonie 
Stare 
septicemică 

 

 

Tumori 
benigne şi 
maligne 
(inclusiv 
chisturi şi 
polipi) 

 

 

Tumori 
secundare 
Carcinom 

de 

tract urinar 
Sindrom 
mielodisplazic 
Leucemie acută 

 

 

Tulburări  
hematologice 
şi ale 
sistemului 
limfatic 

Mielosupresie 
Leucopenie 
Neutropenie 

Trombocitopeni

 

Anemie 

Sindrom 
hemolitic-
uremic 
Coagulare 
intravascular
ă diseminată 

Tulburări  ale 
sistemului 
imunitar 

 

 

 

Reacţii 

de 

hipersensibilitat

Şoc 
anafilactic 

Tulburări  
endocrine 

 

 

Afectarea 
ireversibilă a 
ovulaţiei 

SIADH 
(Sindromul 
secreţiei 
inadecvate de 
ADH) 

 

Tulburări de  
metabolism şi 
nutriţie 

 

Acidoză 
metabolică 

Anorexie 

Hiponatremie 
Deshidratare 
Retenţie de apă 
Dezechilibru 
electrolitic 

Hipokaliemie 

Tulburări 
psihiatrice 

 

 

Halucinaţii 
Psihoză 
depresivă 
Dezorientare 
Anxietate 
Confuzie 

 

 

Tulburări  ale 
sistemului 
nervos 

Encefalopatie 
Letargie

 

 

Somnolenţă 
Pierderea 
memoriei 
Ameţeală 

Sindrom 
cerebelos 

Comă 
Convulsii 
Polineuropati

Tulburări  
oftalmologice 

 

 

 

Vedere neclară  Scăderea 

acuităţii 
vizuale 

Tulburări  
cardiace 

 

 

Aritmii 
Aritmii 
ventriculare 
Aritmii 
supraventriculare 
Insuficienţă 
cardiacă 

 

Stop cardiac 
Infarct 
miocardic 

Tulburări  
vasculare 

 

 

Hemoragii 

Hipotensiune 
arterială 

Tromboembo 
lism 


Page 6
background image

 

Tulburări  
respiratorii 

 

 

 

Afecţiuni 
pulmonare 
Tuse 
Dispnee 

Pneumonie 
interstiţială 
Fibroză 
pulmonară 
interstiţială 
Insuficienţă 
respiratorie 
Edem 
pulmonar 
alergic toxic 

Tulburări  
gastro-
intestinale 

Greaţă 
Vărsături 

 

Diaree  
Constipaţie 

Stomatită 
Incontinenţă 
fecală 

Pancreatită 
acută 

Tulburări  
hepatobiliare 

 

 

Tulburări 
funcţionale 
hepatice 

 

 

Tulburări  
cutanate şi ale 
ţesutului 
subcutanat 

Alopecie 

 

 

Rash 
Dermatită 

Reacţii 
cutanate 
toxice 

Tulburări  
osteomuscular

şi 

ale 

ţesutului 
conjunctiv 

 

 

 

Crampe 

Rahitism 
Osteomalacie 
Rabdomioliz
ă 

Tulburări  
reno-urinare 

Hematurie  
Microhema 
turie 

Cistită 
hemoragică 
Nefropatii 
Disfuncţie 
tubulară 
Macrohematuri

Incontinenţă 
Disurie 
Perturbarea 
frecvenţei 
micţiunilor 
Iritaţie vezicală 

Disfuncţii 
glomerulare 
Acidoză 
tubulară 
Proteinurie 
Insuficienţă 
renală acută 
Insuficienţă 
renală cronică 
Incontinenţă 
urinară 

Sindrom 
Fanconi 

Tulburări  ale 
sistemului de 
reproducere şi 
glandei 
mamare 

 

Reducerea 
spermatogeneze

Amenoree 
Reducerea 
nivelului 
hormonilor 
sexuali feminini 

Azoospermie 
Oligospermie 
persistentă 

 

Tulburări 
generale şi 
reacţii la locul 
administrării 

Febră 

Astenie 
Oboseală 
Slabiciune  
Disconfort 
general 

 

Mucozite 
Reacţii  la  locul 
injectării 

Deces 

Investigaţii 

 

 

Supradenivelarea 
segmentului ST 
Creşterea 
enzimelor 
hepatice 
Creşterea SGOT 
Creşterea SGPT 
Creşterea 
gamma-GT 
Creşterea FA 
Hiperbilirubinem
ie 

Fosfaturie 

 

Complicaţii 
procedurale 

 

 

 

 

Hiperreacti
vitate la 


Page 7
background image

 

radioterapie 

Tulburări  
congenitale, 
familiale şi 
genetice 

 

 

 

Aminoacidurie 

 

 
Infecţii şi infestări/ Tulburări  respiratorii

 

Puţin frecvent s-a raportat pneumonie. 
Pneumonita interstiţială şi fibroza pulmonară interstiţială cronică pot apare foarte rar. 
Rareori,  tulburările  pulmonare  sunt  acompaniate  de  semne  clinic,  respectiv  tuse  şi  dispnee,  foarte  rar 
evoluînd spre insuficienţă respiratorie. 
Au fost descrise cazuri foarte rare de edem pulmonar toxic-alergic. 

 

Tumori benigne, maligne şi neprecizate (inclusiv chisturi şi polipi)

 

Ca  în  cazul  tuturor  agenţilor  alchilanţi,  tratamentul  cu  ifosfamidă  implică  un  mic  risc  de  dezvoltare  a 
tumorilor  secundare  sau  precursorilor  acestora,  ca  sechele  tardive.  Printre  altele  au  fost  raportate 
carcinoamele  de  tract  urinar  şi  sindroamele  mielodisplazice  cu  evoluţie  finală  spre  leucemie  acută. 
Studiile  la  animale  au  dovedit  că  riscul  de  cancer  al  vezicii  urinare  poate  fi  marcat  redus  prin 
administrarea corespunzătoare de mesna. 

 

Tulburări

 

hematologice  şi  ale  sistemului  limfatic/Infecţii  şi  infestări/Afecţiuni  vasculare/Afecţiuni 

generale şi reacţii la locul injectării 

Mielosupresia este foarte frecventă, corelată cu doza şi limitând doza. Constă în principal în leucopenie 
şi,  în  mai  mică  măsură,  trombocitopenie  asociată  cu  risc  crescut  de  hemoragii.  La  doze  mai  mari 
leucopenia este aproape întotdeauna prezentă. În general anemia este o complicaţie rară şi nu se dezvoltă 
decât  după  administrarea  mai  multor  cure  terapeutice.  De  obicei  mielosupresia  este  reversibilă, 
tratamentul putând fi administrat la intervale de 4 – 5 săptămîni. Când ifosfamida se utilizează în asociere 
cu alţi agenţi mielosupresori poate fi necesară ajustarea dozei. Febra poate apare în contextul neutropeniei 
şi poate însoţi infecţiile. 
Pacienţii cu mielosupresie severă au un risc crescut de infecţii care pot evolua către septicemie cu risc 
vital. 
Există  anumite  complicaţii,  ca  tromboembolismul,  CID  (coagulare  intravasculară  diseminată)  sau 
sindromul hemolitic uremic (SHU) care pot fi induse de o boală asociată, dar care se pot manifesta cu o 
frecvenţă crescută în cazul chimioterapiei care include ifosfamida. 

 

Tulburări  ale  sistemului  imunitar/  Tulburări  vasculare/  Tulburări  ale  tegumentului  şi  ţesutului 
subcutanat 

În  rare  cazuri  au  fost  raportate  reacţii  de  hipersensibilitate.  Semnele  clinice  obişnuite  sunt  rash,  febră, 
hipotensiune arterială, etc. Foarte rar reacţiile alergice pot evolua către şoc anafilactic. 

 

Tulburări  endocrine/Tulburări de metabolism şi nutriţie

 

În  rare  cazuri  au  fost  observate  SIADH  (sindromul  secreţiei  inadecvate  de  hormon  antidiuretic),  cu 
hiponatremie şi retenţie de apă şi simptomele asociate (confuzie, crampe). 

 

Tulburări  osteomusculare şi ale ţesutului conjunctiv

 

În cazuri foarte rare, polichimioterapia incluzând ifosfamidă poate reprezenta un factor care contribuie la 
declanşarea rabdomiolizei.  

 

Tulburări  psihiatrice/ Tulburări  ale sistemului nervos

 

Encefalopatia  poate  apare  foarte  frecvent  şi  se  poate  instala  în  interval  de  cîteva  ore  sau  zile  de  la 
instituirea tratamentului cu ifosfamidă. Encefalopatia şi simptomele asociate sunt, de obicei, reversibile şi 
dispar spontan în câteva zile de la administrarea ultimei doze de ifosfamidă. 
Letargia  este  simptomul  de  encefalopatie  raportat  cel  mai  frecvent,  care  rareori  poate  evolua  de  la 
somnolenţă până la comă. Alte simptome infrecvente includ tulburările de memorie, psihoza depresivă, 
dezorientarea, anxietatea, ameţeala, confuzia, halucinaţiile şi rareori sindromul cerebelos şi incontinenţa 
(fecală şi urinară). Convulsiile şi coma cu deznodământ fatal au fost raportate extrem de rar. 

 

S-a raportat ameliorarea mai rapidă a simptomelor în cazul administrării albastrului de metilen la pacienţii 
cu encefalopatie indusă de ifosfamidă. Totuşi, alte rapoarte nu susţin utilizarea albastrului de metilen în 


Page 8
background image

 

această situaţie. În consecinţă, administrarea albastrului de metilen trebuie luată în considerare ca opţiune 
terapeutică numai la pacienţii cu encefalopatie foarte severă indusă de ifosfamidă, după analiza raportului 
risc-beneficiu.  

 

Rareori poate surveni o polineuropatie. 

 

Tulburări  oftalmice

 

Rareori au fost raportate cazuri de vedere neclară şi scăderea acuităţii vizuale. 

 

Tulburări  cardiace/Investigaţii

 

Rareori au fost raportate tulburări de ritm ventriculare şi supraventriculare, supradenivelarea segmentului 
ST şi insuficienţă cardiacă, în special după administrarea unor doze foarte mari de ifosfamidă. În cazuri 
foarte rare, aritmia poate duce la stop cardiac fatal. Infarctul miocardic a fost raportat foarte rar, neputând 
fi totuşi atribuit cu claritate tratamentului cu ifosfamidă.  

 

Tulburări gastro-intestinale/Tulburări metabolism şi nutriţie/Tulburări generale şi la locul administrării

 

Greaţa  şi  vărsăturile  sunt  reacţii  adverse  dependente  de  doză.  Forme  moderate  până  la  severe  apar  în 
aproximativ 50% din cazuri şi pot duce la deshidratare. Anorexia, diareea şi constipaţia, ca şi inflamaţiile 
mucoasei orale de tip stomatită sau mucozită sunt destul de rare. În cazuri rare poate apare pancreatita 
acută. 

 

Tulburări  hepatobiliare/Investigaţii

 

Rareori  pot  apare tulburări  funcţionale  hepatice,  cu  creşterea  SGOT,  SGPT,  gamma-GT,  FA  sau  şi/sau 
bilirubinei. 

 

Tulburări  cutanate şi ale ţesutului subcutanat 

Alopecia este o reacţie adversă foarte frecventă. În funcţie de doza administrată şi durata tratamentului, 
poate fi prezentă la 100% din pacienţi, dar este în general reversibilă. 
Pot apare cazuri rare de dermatită şi foarte rar reacţie cutanată toxică.  
Au  fost  raportate  cazuri  foarte  rare  de  reacţie  cutanată  intensificată  post  radioterapie  (sindromul 
postradioterapie). 

   

Tulburări  reno-urinare/  Tulburări  de  metabolism  şi  nutriţie/  Tulburări    osteoarticulare  şi  ale  ţesutului 
conjunctiv/ Tulburări  familiale, congenitale sau genetice  

 
Vezică urinară 
Hematuria după administrarea de ifosfamidă este o complicaţie foarte frecventă, dependentă de doză.  
Întreruperea tratamentului poate fi necesară în funcţie de severitatea hematuriei micro-sau macrosopice 
sau a cistitei hemoragice. 
Alte semne clinice sunt disuria, polakiuria şi alte semne de iritaţie vezicală.  
 
Rinichi  
Ifosfamida induce nefropatii care se manifestă de obicei ca disfuncţii tubulare sau, mai rar, glomerulare. 
Semnele  clinice  ale  nefropatiei  induse  de  ifosfamidă  sunt  reducerea  clearance-ului  creatininei  sau 
creşterea, de obicei tranzitorie, a concentraţiilor plasmatice ale ureei şi creatininei,  
Disfuncţia  tubulară  renală  sub  tratament  cu  ifosfamidă  este  rareori  acompaniată  de  aminoacidurie, 
fosfaturie, acidoză tubulară, proteinurie şi/sau dezechilibru electrolitic.  
Acidoza indusă de ifosfamidă este frecvent raportată ca acidoză metabolică.  
Cu toate acestea, în cazuri foarte rare, de obicei la copii, pacienţi cu disfuncţie tubulară renală cronică se 
poate dezvolta sindromul Fanconi, care poate duce la rahitism sau osteomalacie la adulţi. Nefropatiile cu 
evoluţie  spre  insuficienţă  renală  cronică  sau  acută,  în  special  în  cazul  asocierii  de  medicamente 
nefrotoxice sunt, de asemenea, foarte rare.  
Hipokaliemia a fost raportată foarte rar. 

 

Tulburări  la nivelul aparatului

 

genital/Boli endocrine

 

Datorită  mecanismului  de  acţiune  alchilant,  ifosfamida  poate  determina  frecvent  reducerea 
spermatogenezei – rareori ireversibilă – cu azoospermie sau oligospermie persistentă.  
Tulburări de ovulaţie ireversibile, cu amenoree şi niveluri reduse ale hormonilor sexuali feminini au fost 
raportate în cazuri rare. 
 


Page 9
background image

 

 
 
 
Tulburări  generale şi reacţii la locul administrării

 

Febra apare frecvent sub tratament cu ifosfamidă, în contextul neutropeniei şi în asociere cu infecţiile sau 
în contextul reacţiilor de hipersensibilitate, uneori de origine necunoscută. 
Oboseala, astenia, disconfortul general, etc., sunt complicaţii frecvente la pacienţii cu cancer. Ca şi alte 
tratamente citostatice, ifosfamida poate intensifica aceste simptome. 
Reacţiile la locul injectării apar rareori. 

 

Supradozaj 

Întrucât nu se cunoaşte nici un antidot specific al ifosfamidei, se recomandă utilizarea ei cu mare 
precauţie. Tratamentul supradozajului include măsuri suportive generale pe perioada în care ar fi posibilă 
apariţia oricăror efecte toxice.  
Ifosfamida este dializabilă 

in vitro

. De aceea, instituirea rapidă a hemodializei este indicată în tratamentul 

oricarui caz de supradozaj accidental sau în scop de suicid sau în intoxicaţie. Printre alte reacţii, în cazul 
unei supradozaj este de aşteptat mielosupresia, mai ales sub forma leucopeniei. Severitatea şi durata 
mielosupresiei depind de gradul supradozajului. Sunt necesare controlul frecvent al hemogramei şi 
monitorizarea pacientului. Dacă se dezvolta neutropenia trebuie efectuată profilaxia infecţiilor iar acestea 
trebuie tratate adecvat cu antibiotice. Dacă se dezvoltă trombocitopenia, substituţia masei trombocitare 
trebuie efectuată în funcţie de necesităţi. În scopul evitării efectelor urotoxice, administrarea de mesna 
este absolut necesară. În cazurile de encefalopatie indusă de ifosfamidă poate fi luată în considerare 
administrarea albastrului de metilen. 

Incompatibilităţi 

Nu se cunosc până în prezent. 

 
Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea sa 

La prepararea soluţiilor de 

Holoxan

 trebuie respectate regulile de securitate privind manipularea agenţilor 

citostatici.  
Soluţiile neutilizate, flacoanele goale şi deseurile trebuie îndepărtate corespunzător.  
Prepararea soluţiei pentru perfuzie 
Trebuie avut grijă ca soluţia preparată de ifosfamidă să nu depăşească concentraţia de 4%. 
Pentru prepararea soluţiei izotonice cu concentraţia de 4%, gata pentru utilizare, pulberea se dizolvă în 
apă pentru preparate injectabile, după cum urmează: 

Holoxan 1 g

 în 25 ml. 

Pulberea se dizolvă rapid dacă flacoanele sunt agitate energic timp de ½-1 minut după adăugarea 
solventului. Dacă dizolvarea completă nu are loc imediat, substanţa trebuie lăsată în repaus câteva minute. 
Pentru administrarea în perfuzie,  se recomandă ca soluţia reconsituită să se dilueze în soluţie de glucoză 
5%, soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie Ringer. Se recomandă următoarele diluţii: în 250 ml 
pentru o perfuzie cu durată de 30 – 60 minute şi în 500 ml pentru o perfuzie administrată în 1-2 ore. 
Pentru perfuzie continuă de 24 ore cu doze mari de 

Holoxan

, se recomandă diluţia dozei totale (de 

exemplu 5 g/m

2

) în 3 litri de soluţie de glucoză 5% şi/sau clorură de sodiu 0,9%. 

Atât pentru soluţia reconstituită cît şi pentru cea diluată s-a demonstrat o perioadă de stabilitate chimică şi 
fizică de 48 ore.  
Din raţiuni de securitate microbiologică, se recomandă utilizarea soluţiei reconstituite şi/sau diluate 
imediat după preparare. Dacă acestea nu sunt utilizate imediat, utilizatorului îi revine responsabilitatea de 
a respecta instrucţiunile privind perioada de valabilitate şi condiţiile de depozitare; cu toate acestea, nu 
trebuie depăşită o perioadă de 24 ore la 2º-8ºC.  
Datorită acţiunii alchilante, ifosfamida este o substanţă cu efect mutagenic şi, de asemenea, potenţial 
carcinogen. De aceea, trebuie evitat contactul cu pielea şi mucoasele. 
La prepararea soluţiilor de 

Holoxan

 trebuie respectate regulile de securitate privind manipularea agenţilor 

citostatici.  
Soluţiile neutilizate, flacoanele goale şi orice reziduu trebuie îndepărtate corespunzător.

 

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original (produsul finit). 
A se păstra la temperaturi între 2-8°C (soluţia reconstituită). 
 
 


Page 10
background image

 

10 

 

Ambalaj 

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 20 ml cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă. 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră a 20 ml cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă. 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricant 

 
BAXTER ONCOLOGY GmbH 
Kantstraβe 2, 33790 Halle, Germania 
 

Data ultimei verificări a prospectului 

 
Iunie 2019 

 


HOLOXAN 1 g se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. perf.