MEDITONSINMED - PROSPECT

Prospectul pentru MEDITONSINMED - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MEDITONSINMED
Substanța activă: HOMEOPATE
Concentrația: -
Cod atc: R02AH
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6740_11.08.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna, prevazut cu picurator din PEJD si capac din PP a 70 g pic. orale, sol.
Cod cim: W61076002
Firma producătoare: MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & COKG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6740/2014/01-02                                                                      Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

 

MEDITONSINMED picături orale, soluţie 

Aconitinum D5/ Atropinum sulfuricum D5/ Mercurius cyanatus D8  

 

Pentru administrare la sugari (peste 7 luni), copii şi adulţi. 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
 
Luaţi  întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-   
-  Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
-  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
       includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
-  Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Meditonsinmed şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Meditonsinmed  

3. 

Cum să utilizaţi Meditonsinmed  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Meditonsinmed 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Meditonsinmed şi pentru ce se utilizează  

 
Meditonsinmed

 

 este un medicament homeopat folosit pentru tratarea răcelilor uşoare, comune.  

Indicaţiile sunt derivate din caracteristicile medicinei homeopate.  
Acestea includ: inflamaţie acută în gât, nas şi faringe. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Meditonsinmed 

 
Nu utilizaţi Meditonsinmed: 

dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă suferiţi de alcoolism (Meditonsinmed

 

 conţine alcool etilic 6 vol %) 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi Meditonsinmed, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Nu există suficiente informaţii disponibile cu privire la tratamentul sugarilor  cu vârsta sub 7 luni. Aşadar, 
produsul nu trebuie administrat acestei categorii de pacienţi.  
 

Page 2
background image

Vă rugăm să consultaţi medicul dumneavoastră dacă simptomele persistă sau apar altele noi, dacă există 
dificultăţi de respiraţie sau temperatura corpului creşte.  
 
Meditonsinmed împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 
 
Meditonsinmed împreună cu alimente, băuturi şi alcool  
Activitatea medicamentelor homeopate poate fi influenţată de factori generali cu efect nociv asupra stilului 
de viaţă și de consumul de ceai, cafea, alcool, tutun etc. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Deoarece nu există suficiente informaţii disponibile, Meditonsinmed

 

 se va administra în timpul sarcinii sau 

alăptării numai după ce aţi  consultat  medicul. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Meditonsinmed

 

 nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a de a folosi utilaje.  

 
 
3. 

Cum să utilizaţi Meditonsinmed 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
 Dacă nu s-a prescris altfel, doza recomandată este: 

Doza pentru simptome acute: 

A se lua zilnic la fiecare jumătate de oră până la o oră, de cel mult 12 ori pe zi 

Sugari cu vârsta peste 7 luni 

1-3  picături  pe  doză,  după  ce  a  fost  consultat 
medicul 

Copii cu vârsta cuprinsă între  1- 6 
ani 

2-5 picături pe doză 

Copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 
ani 

3-6 picături pe doză 

Adulţi  şi  adolescenţi  cu  vârsta 
peste 12 ani 

5-10 picături pe doză 

 

 

 
Pentru  tratarea  simptomelor  acute,  adulţilor  şi  adolescenţilor  cu  vârsta  peste    12  ani  trebuie  să  li  se 
administreze zilnic 5-10 picături la fiecare jumătate de oră – o oră, de cel mult 12 ori pe zi.  
Dacă simptomele persistă pentru o perioadă mai lungă de timp, doza trebuie redusă la 5 - 10 picături de 1-3 
ori pe zi.  
Sugarilor cu vârsta cuprinsă între 7 luni şi 1 an nu trebuie să li se administreze mai mult de o treime din doza 
unui adult, după ce s-a consultat medicul.  
Copiilor cu vârsta până la 6 ani nu trebuie să li se administreze decât jumătate din doza unui adult, iar celor 
cu vârsta între 6 şi 12 ani nu li se va administra mai mult de două treimi din doza unui adult. 
 
Sugarii cu vârsta între 7 şi 12 luni trebuie trataţi cu Meditonsinmed

 

, numai după consultarea unui medic. 

 
 

Page 3
background image

Modul de administrare 
Picăturile sunt administrate în formă nediluată şi înainte de a fi înghiţite, acestea vor fi reţinute în cavitatea 
bucală pentru o perioadă scurtă de timp. Picăturile nu trebuie luate în timpul meselor. 
 
Durata tratamentului 
Tratamentul  cu  Meditonsinmed

 

  trebuie  început  imediat.  Dacă  nu  este  altfel  recomandat  de  către  medic, 

Meditonsinmed nu trebuie administrat mai mult de o săptămână. 
 
Vă rugăm să contactaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul  dacă simţiţi că efectele Meditonsinmed

 

 sunt 

prea puternice sau prea slabe. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Meditonsinmed decât trebuie 
În  cazul  unei  supradoze  accidentale  din  acest  medicament,  ingredientele  acestuia  pot  provoca  greaţă, 
vărsături şi diaree. Consultaţi imediat medicul dacă apar aceste  simptome.  
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Meditonsinmed 
Nu  luaţi  o  doză  dublă  pentru  a  compensa  doza  uitată.  Luaţi  următoarea  doză  în  mod  normal,  aşa  cum  s-a 
descris mai sus. 
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Meditonsinmed 
Dacă tratamentul cu Meditonsinmed

 

 este întrerupt sau finalizat mai devreme, simptomele bolii pot reapărea.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
După  ce  Meditonsinmed

 

  a  fost  administrat,  se  poate  ca  salivaţia  să  fie  excesivă,  situaţie  în  care  trebuie 

întreruptă administrarea acestuia. 
 
Observaţie: Când se administrează medicamente homeopate, simptomele existente se pot înrăutăţi temporar 
(exacerbare iniţială). Dacă acest lucru se întâmplă, opriţi administrarea medicamentului şi consultaţi medicul 
dumneavoastră. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Meditonsinmed 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare şi depozitare. 
A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere a flaconului. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

Page 4
background image

 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Meditonsinmed 
10 g de picături orale, soluţie (19 picături/g) conţin: 
Aconitinum D5 (HAB, V.5a) .................1g 
Atropinum sulfuricum D5 .....................5g 
Mercurius cyanatus D8 .........................4g 
Din Aconitinum D3, Atropinum sulfuricum D3 şi Mercurius cyanatus D5, fiecare potenţat cu o mixtură care 
conţine etanol 94% (m/m)/glicerol 85%/ apă purificată (5:10:85). 
 
Cum arată Meditonsinmed şi conţinutul ambalajului 
 
Meditonsinmed

 

 este o soluţie limpede, incoloră până la o culoare uşor maronie, cu gust ușor dulce-amar . 

Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, prevăzut cu picurător incolor din polietilenă de joasă densitate şi 
capac roşu din polipropilenă, închis prin înşurubare; conține 35 g sau 70 g picături orale, soluție. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GmbH & Co. KG 
Kuhloweg 37-39, 58638 Iserlohn, Germania 
 
Fabricantul 
Medice Arzneimittel Pütter GmbH&CoKG  
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,  
North Rhine-Westphalia, Germania  
 
Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2016.
 
 
 
 
 
 

MEDITONSINMED se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla bruna, prevazut cu picurator din PEJD si capac din PP a 35 g pic. orale, sol.