STRESAM 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru STRESAM 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STRESAM 50 mg
Substanța activă: ETIFOXINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: N05BX03
Acțiune terapeutică: ANXIOLITICE ALTE ANXIOLITICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10139_17.08.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 12 caps.
Cod cim: W58407001
Firma producătoare: BIOCODEX - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10139/2017/01-02                                                          Anexa 1                         
                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

STRESAM 50 mg capsule 

Clorhidrat de etifoxină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semen de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse,  adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este STRESAM şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să luați STRESAM 

3. 

Cum să luaţi STRESAM 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează STRESAM 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este STRESAM și pentru ce se utilizează 

 
Acest medicament este un anxiolitic şi se administrează în tratamentul manifestărilor psiho-somatice 
ale anxietăţii.  
 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să luați STRESAM 

 
Nu luaţi STRESAM  

dacă sunteţi alergic la clorhidratul de etifoxină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă suferiţi de insuficienţă hepatică şi/sau renală severă; 

dacă suferiţi de miastenie; 

dacă vă aflaţi în stare de şoc. 

 
Atenționări și precauții 
Înainte să luați STRESAM, adresați-vă medicului dumneavoastră. 
Nu trebuie să consumaţi băuturi alcoolice în timpul tratamentului cu STRESAM. 
Întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului dumneavoastră dacă manifestați reacții alergice sau  
reacții adverse cu manifestare cutanată sau dacă suferiți de afecțiuni hepatice grave. 
 
STRESAM împreună cu alte medicamente  
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 
 
STRESAM împreună cu alimente şi băuturi 
Nu consumaţi băuturi alcoolice simultan cu administrarea STRESAM. 
 
Sarcina şi alăptarea 

Page 2
background image

 

2

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului  pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu luaţi STRESAM dacă sunteţi gravidă.  
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Conducătorii de vehicule precum şi cei care folosesc utilaje trebuie informaţi asupra riscului de 
apariţie a senzaţiei de somnolenţă şi a scăderii atenţiei după administrarea STRESAM.  
 
STRESAM conţine lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de 
lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
 
 
3. 

Cum să luați STRESAM 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza uzuală este de 3-4 capsule pe zi administrate în două sau trei prize.Durata tratamentului este de 
la câteva zile la câteva săptămâni. 
Capsulele se înghit cu puţină apă. 
 
Dacă luați mai mult STRESAM decât trebuie 
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 
 
Dacă uitați să luaţi STRESAM 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 
În cadrul fiecărei grupe de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a  
gravității. 
 
Reacții adverse rare (afectează mai puțin de 1 din 1000 utilizatori): ușoară somnolență, care apare 
la debutul tratamentului și dispare spontan în timp; erupție trecătoare pe piele însoțită sau nu de 
înroșirea pielii, umflarea feței. 
 
Reacții adverse foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 utilizatori):
 urticarie, edem 
Quincke. 
 
Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):
 șoc 
anafilactic, sindrom DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms – Erupţie cutanată 
medicamentoasă cu eozinofilie şi simptome sistemice), sindrom Stevens-Johnson, vasculită 
leucocitoclastică; hepatită, sindrom de citoliză hepatică; metroragie la femei aflate în tratament cu 
contraceptive orale; colită limfocitară. 
 
Raportarea reacţiilor adverse  
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Page 3
background image

 

3

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 
5. 

Cum se păstrează STRESAM 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să  
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine STRESAM 

Substanţa activă este clorhidratul de etifoxină. O capsulă conţine clorhidrat de etifoxină 50 mg. 

Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei- lactoză monohidrat, talc, celuloză 
microcristalină, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; capsula: corp- dioxid de 
titan (E 171); capac- indigotină (E 132), dioxid de titan (E 171). 

 
Cum arată STRESAM şi conţinutul ambalajului 
STRESAM se prezintă sub formă de capsule gelatinoase tari nr. 2, cu capac de culoare albastru opac şi 
corp de culoare alb opac şi care conţin o pulbere de culoare albă. 
 
Ambalaj 
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 12 capsule. 
Cutie cu 5 blistere din Al/PVC a câte 12 capsule. 
 
Este posibil ca pe piaţă să nu existe toate mărimile de ambalaj. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

BIOCODEX 

7, avenue Gallieni 94250 Gentilly 
Franţa 
 
Fabricantul
  

BIOCODEX 
1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais,  
Franţa 
 
Acest prospect a fost revizuit în august 2017.
 
 
 

STRESAM 50 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 5 blist. Al/PVC x 12 caps.