ERYFLUID - PROSPECT

Prospectul pentru ERYFLUID - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ERYFLUID
Substanța activă: ERYTHROMYCINUM
Concentrația: 4g/30ml
Cod atc: D10AF02
Acțiune terapeutică: PRODUSE PT. TRAT. ACNEEI DE UZ TOPIC ANTIINFECTIOASE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6282_22.03.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon x 30 ml sol. cut.
Cod cim: W02981001
Firma producătoare: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6282/2006/01-02 

 

 

 

 

 Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 
 

ERYFLUID 40 mg/ml soluție cutanată 

eritromicină 

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Eryfluid și pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eryfluid 

3. 

Cum să utilizați Eryfluid 

4. 

Reacții adverse posibile 

5. 

  Cum se păstrează Eryfluid 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
1. 

Ce este Eryfluid și pentru ce se utilizează 

 
Eryfluid conține eritromicină, un antibiotic topic care distruge anumite bacterii de pe piele. Se utilizează 
în tratamentul acneei. 
 
Copii 
Nu există experiență cu utilizarea topică a eritromicinei la copii cu vârsta mai mică de 12 ani, prin urmare 
nu este recomandată utilizarea Eryfluid la această categorie de pacienți. 
 
Dacă  simptomele  nu  se  ameliorează  în  6-8  săptănmâni  sau  se  agravează,  vă  rugăm  să  întrerupeți 
tratamentul și adresați-vă unui medic. 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eryfluid 

 
Nu utilizați Eryfluid: 

-  dacă sunteți alergic (hipersensibil) la eritromicină sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la punctul 6) 

 
Precauții speciale pentru Eryfluid 

  Nu înghițiți, nu trebuie să ajungă în contact cu ochii, mucoasele, buzele sau zonele de piele iritată 

sau lezată; 

  Nu lăsați la îndemâna copiilor; 

  În  cazul  iritațiilor  extinse,  medicul  vă  poate  recomanda  să  reduceți  numărul  de  aplicări  sau, în 

anumite cazuri, vă poate recomanda să întrerupeți tratamentul. 

 
Dacă infecția nu cedează tratamentul trebuie întrerupt și trebuie consultat medicul. 
Dacă aveți diaree intensă sau persistentă, întrerupeți tratamentul și consultați medicul. 
 
Acest  medicament  conține  alcool.  De  aceea,  trebuie  evitat  contactul  cu  membranele  mucoase  (de 
exemplu, interiorul nasului) și zonele sensibile precum gâtul și zona din jurul ochilor. 
 
Eryfluid conține propilenglicol. Poate provoca iritație cutanată. 
 

Page 2
background image

 

2

Eryfluid împreună cu alte medicamente 
Spuneți  medicului dumneavoastră  sau farmacistului  dacă luați, ați luat sau  s-ar putea să luați orice  alte 
medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție. 
 
Sarcina și alăptarea 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Sarcina 
Deși este estimat că absorbția sistemică de eritromicină din Eryfluid este neglijabilă, este recomandat ca 
Eryfluid să fie folosit în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar și dacă beneficiile tratamentului 
depășesc riscurile impuse de tratament. 
 
Alăptarea 
Deși  este  puțin  probabil  ca  eritromicina  să  fie  excretată  în  cantități  semnificative  în  laptele  matern,  se 
recomandă ca utilizarea Eryfluid să fie folosit pe durata alăptării numai dacă este absolut necesar și numai 
dacă beneficiile tratamentului depășesc riscurile.  
Este contraindicată aplicarea Eryfluid direct pe pielea sânilor în timpul alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Eryfluid nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. 
 
Eryfluid conține propilenglicol. Poate provoca iritație cutanată. 
 
3. 

Cum să utilizați Eryfluid 

 
Doze 
Luați  întotdeauna  Eryfluid  exact  așa  cum  v-a  spus  medicul  sau  farmacistul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Frecvența de administrare obișnuită este de 1 până la 2 aplicări pe zi. 
În cazul iritațiilor extinse, medicul vă poate recomanda să reduceți numărul  de aplicări sau, în anumite 
cazuri, vă poate recomanda să întrerupeți tratamentul. 
 
Mod de administrare 
Utilizare cutanată. A nu se înghiți. 
Înainte de aplicarea Eryfluid, este necesară spălarea și uscarea pielii. 
 
Spălați-vă  pe  mâini  după  aplicare,  evitați  contactul  cu  mucoasele  precum  ochii,  pleoapele,  buzele  și 
interiorul nasului. 
Spălați-vă pe mâini cu grijă după aplicare. 
 
Durata tratamentului 
Este posibil ca în primele 6-8 săptămâni să nu observați niciun semn de ameliorare. Tratamentul trebuie 
continuat mai multe luni, dar nicioadată mai mult de 6 luni. 

 

Dacă utilizați mai mult Eryfluid decât trebuie 
Nu este cazul. 
 
Dacă uitați să utilizați Eryfluid 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

Page 3
background image

 

3

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea topică de eritromicină : 
 
Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 utilizatori) : 

-  senzație de arsură cutanată,  
-  iritație cutanată,  
-  uscăciunea pielii,  
-  senzație de înțepătură la locul de aplicare,  
-  înroșire la locul de aplicare. 

 
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) : 

-  diaree,  
-  disconfort abdominal,  
-  durere în etajul abdominal superior, 
-  reacții alergice, 
-  umflarea feței, 
-  erupție cutanată tranzitorie,  
-  urticarie,  
-  mâncărime. 

 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea  reacţiilor  adverse  suspectate  după  autorizarea  medicamentului  este  importantă.  Acest  lucru 
permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul 
sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de 
raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a 
Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro

.  

 
5. 

Cum se păstrează Eryfluid 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizați  Eryfluid  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se  referă  la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Păstrați la temperaturi sub 25°C în ambalajul original. 
Închideți bine flaconul după utilizare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conține Eryfluid 
Substanța activă este eritromicina. Fiecare mililitru de soluție cutantă conține 40 mg eritromicină. 
Celelalte componente sunt: alcool etilic 95% v/v, polioxietilenglicol 400, polipropilenglicol. 
 
 
Cum arată Eryfluid și conținutul ambalajului 
Acest medicament este disponibil sub formă de soluție cutanată. Flacoane de 30 ml sau 100 ml. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Pierre Fabre Dermatologie,  
45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Franţa 

Page 4
background image

 

4

 
Fabricantul 
Pierre Fabre Medicament Production,  
45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Franţa 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 
Acest prospect a fost revizuit în august 2015.
 
 
Alte surse de informaţii 
 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 

 

ERYFLUID se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon x 100 ml sol. cut.