VENASTAT 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru VENASTAT 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VENASTAT 50 mg
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: 50mg
Cod atc: C05CXN1
Acțiune terapeutică: MEDICATIA CAPILARELOR (CAPILAROTONICE) ALTE PREPARATE CAPILAROTONICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6511_29.05.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 6 blist. formate din film transparent PVC-PVDC si folie din Al x 10 caps. elib. prel.
Cod cim: W63295002
Firma producătoare: SWISS CAPS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6511/2014/01-02                                                   Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

VENASTAT 50 mg capsule cu eliberare prelungită 

Extract uscat standardizat din seminţe de castan sălbatic - Aesculus hippocastanum  (4,5-5,5:1), 

corespunzător la 50 mg glicozide triterpenice exprimate în escină uscată (solvent de extracţie: 

etanol 50%, v/v) 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest 
medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

Dacă după 4 săptămâni nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi 
unui medic. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.  Ce este VENASTAT şi pentru ce se utilizează 
2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi VENASTAT 
3.  Cum să utilizaţi VENASTAT 
4.  Reacţii adverse posibile 
5.  Cum se păstrează VENASTAT 
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
 
1. 

Ce este VENASTAT şi pentru ce se utilizează 

 
Venastat este un extract obț inut din seminț e de castan sălbatic.

 Acesta are un efect asupra 

tonusului venos ș i a ratei de filtrare capilară.

 

 
Este utilizat la adulț i ș i vârstnici pentru tratamentul insuficienț ei venoase cronice (IVC), 

caracterizată prin umflarea picioarelor, varice, o senzaț ie de greutate, durere, oboseală, senzaț ie 
de mâncărime, tensiune ș i crampe la nivelul gambelor

 
Dacă după 4 săptămâni nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui 
medic. 
 
 
 

Page 2
background image

 

2. 

Ce trebuie să ș tiț i înainte să utilizaţi VENASTAT 

 
Nu utilizaţi VENASTAT 
-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la castan sălbatic - Aesculus hippocastanum sau la oricare 
dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);  
 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi VENASTAT, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
 

În cazul în care apare o inflamaț ie a pielii, tromboflebită (o inflamaț ie a venelor) sau o 
induraț ie sub piele, dureri severe, ulcere, umflarea bruscă a unuia sau a ambelor picioare, 
insuficienț ă cardiacă sau renală, trebuie să vă adresaț i unui medic pentru acesta să reevalueze 
diagnosticul ș i tratamentul.

 

 
Dacă după 6 săptămâni, răspunsul terapeutic este insuficient sau neadecvat, pacientul se va adresa 
medicului iar acesta va reevalua tratamentul, deoarece se poate ca edemul să se producă din alte 
cauze. 
 
VENASTAT împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea 
să utilizaţi orice alte medicamente. 
 
Dacă primiț i medicamente ce pot creşte riscul de sângerare trebuie să vă adresaț i medicului 
înainte de a lua aceste medicamente. 
 
VENASTAT împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Capsulele Venastat vor fi înghiţite întregi cu o cantitate suficientă de lichid, înainte de masă. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 
gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
 
VENASTAT nu este recomandat în timpul sarcinii şi la femei aflate la vârsta fertilă care nu 
utilizează măsuri contraceptive. 
 

Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abţine de la 
tratamentul cu 

VENASTAT

, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul 

tratamentului pentru femeie. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităț ii de a conduce vehicule ș i de a 
folosi utilaje. 

 
 
3. 

Cum să utilizaţi VENASTAT 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum 
v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur. 

Page 3
background image

 

 
Adulț i ș i vârstnici 
Doza recomandată pentru adulţi ș i vârstnici este de o capsulă cu eliberare prelungită de două ori 
pe zi (dimineaţa şi seara).  
Capsulele cu eliberare prelungită vor fi înghiţite întregi cu o cantitate suficientă de lichid, înainte 
de masă. 
Dacă apar simptome gastro-intestinale de intensitate medie, capsulele se vor administra în timpul 
meselor.  

Pot fi necesare cel puț in 4 săptămâni de tratament, înainte ca orice efect benefic al 
medicamentului să poată fi observat.  
Utilizarea pe termen lung este posibilă, doar sub supravegherea unui medic.

 

 

 
Copii şi adolescenţi 
Nu există experienţă privind utilizarea Venastat la copii ș i adolescenț i cu vârsta sub 18 ani ș i 
de aceea acest medicament nu este recomandat la această grupă de vârstă. 
 
Dacă utilizaţi mai mult VENASTAT decât trebuie 
În acest caz adresaț i-vă medicului dumneavoastră. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi VENASTAT 
Nu luaţi o doză dublă, pentru a compensa o doză uitată. 
 
Dacă încetaţi să luaţi utilizaţi VENASTAT 
Dacă încetaţi să utilizaţi VENASTAT, simptomele dumneavoastră pot reapare. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, VENASTAT poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibil

e

 

 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţă crescută a bătailor inimii, cefalee, ameţeală, vertij,  
tulburări  gastro-intestinale  inclusiv  greaţă,  prurit,  tensiune  arterială  crescută,  reacţii  alergice, 
sângerare menstruală neregulată. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

Page 4
background image

 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
5. 

Cum se păstrează VENASTAT 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP.. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine VENASTAT 
Substanţa activă este extract uscat standardizat din seminţe de castan sălbatic - Aesculus 
hippocastanum  (4,5-5,5:1), corespunzător la 50 mg glicozide triterpenice exprimate în escină 
uscată (solvent de extracţie: etanol 50%, v/v). Fiecare comprimat gastrorezistent conţine acid 
acetilsalicilic 75 mg. 
Celelalte componente sunt: dextrină pentru standardizarea extractului din seminţe de castan 
sălbatic, copovidonă (Kollidon VA64), talc, dextrină pentru fabricarea microgranulelor 
eudragit RS 100 (copolimer de metacrilat de amoniu tip B), eudragit RL 100 (copolimer de 
metacrilat de amoniu tip A), trietilcitrat. 
 
Cum arată VENASTAT şi conţinutul ambalajului 
VENASTAT se prezintă sub formă de capsule gelatinoase tari mărimea 0, cu cap slab roz, opac 

ș i corp alb opac, conț inând microgranule cu eliberare prelungită, de formă sferică ș i culoare 
brună luminoasă până la brună. 
 
Este disponibil în cutii cu 3 sau 6 blistere formate din film transparent PVC-PVDC şi folie din 
aluminiu, conţinând 10 capsule cu eliberare prelungită. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Boehringer Ingelheim Internaţional GmbH 
Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Germania 
 
Fabricantul 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Germania 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 
Acest prospect a fost revizuit în Mai 2014. 

VENASTAT 50 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 3 blist. formate din film transparent PVC-PVDC si folie din Al x 10 caps. elib. prel.