TRACUTIL - PROSPECT

Prospectul pentru TRACUTIL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRACUTIL
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05XA31
Acțiune terapeutică: ALTE SOLUTII INTRAVENOASE SOLUTII DE ELECTROLITI (B05BB)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_759_30.05.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 suporturi x 5 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W10715002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 759/2008/01-02                    

                                            

Anexa 1 

                                                                                                                                                                        Prospect 

 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Tracutil, concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Electroliţi şi oligoelemente 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 

farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect: 

1.

 

Ce este Tracutil şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Tracutil 

3.

 

Cum să vi se administreze Tracutil 

4.

 

Reacţii adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Tracutil 

6.

 

 Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1. Ce este Tracutil şi pentru ce se utilizează  

 
Tracutil  este  o  soluţie  pentru  administrarea  de  oligoelemente  folosită  în  timpul  alimentaţiei  parenterale 
(alimentaţie prin cateter venos) la pacienţi adulţi. 
 
Acesta este un concentrat care este diluat înainte de utilizarea în soluţie perfuzabilă adecvată. 
 
 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze

 

Tracutil 

 

Nu trebuie să vi se administreze

 

Tracutil: 

 

dacă sunteţi alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelelte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6), 

 

dacă  aveţi  colestază  (reducere  semnificativă  a  fluxului  biliar)  şi  unele  analize  ale  funcţiei  
ficatului(enzimele hepatice) indică în mod clar valori anormale 

 

dacă aveţi boala Wilson

 

(în care este prezentă incapacitatea eliminării cuprului) sau anumite tipuri de 

tulburări de depunere a fierului (hemosideroză, hemocromatoză). 

 
Tracutil nu trebuie administrat nou-născuţilor, sugarilor şi copiilor. 

 
Atenționări și precauții 

Aveţi grijă deosebită când trebuie să vi se administreze Tracutil 

 

 

dacă aveţi  afecțiuni ale ficatului  


Page 2
background image

 

2

 

dacă aveţi  afecțiuni ale rinichilor deoarece excreţia seleniului, fluorului, cromului, molibdenului şi 
zincului ar putea fi semnificativ diminuată. 

 
Se recomandă de asemenea precauţie în caz de 

 

hipertiroidism (funcționarea în exces a glandei tiroide ), 

 

hipersensibilitate la iod, 

sau dacă se administrează sau se utilizează concomitent alte medicamente care conţin iod, de ex., agenţi 
dezinfectanţi care conţin iod. 
 
Se vor efectua mai multe analize de laborator pentru a asigura faptul că nici unul dintre oligoelementele 
din componenţa Tracutil nu se acumulează în exces în organism. 
 
În cazul în care în timpul alimentaţiei parenterale apar deficitul de zinc şi seleniu, doza dumneavoastră de 
Tracutil va fi crescută în mod corespunzător sau veţi primi aceste oligoelemente în cantităţi suplimentare. 
 
Corectarea  deficitului  de  crom  duce  la  îmbunătăţirea  utilizării  glucozei.  Acest  aspect  trebuie  luat  în 
considerare  la  pacienţii  cu  diabet  zaharat  insulino-dependent.  Pentru  a  preveni  scăderea  glicemiei,  este 
posibil să fie necesară reducerea dozei de insulină. 

 
Tracutil împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizați  sau  aţi  utilizat  recent  orice  alte 

medicamente. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
 
Sarcina 
Nu  sunt  disponibile  date  adecvate  privind  siguranţa  utilizării  în  timpul  sarcinii.  Astfel,  medicul 
dumneavoastră  va  aprecia  cu  atenţie  dacă  administrarea  acestui  medicament  este  adecvată  în  cazul 
dumneavoastră. 
 
Alăptarea 
Nu  există  date  suficiente  privind  excreţia  componentelor  din  Tracutil  în  laptele  matern.  Astfel,  medicul 
dumneavoastră  va  aprecia  cu  atenţie  dacă  administrarea  acestui  medicament  este  adecvată  în  cazul 
dumneavoastră. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Tracutil nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
Tracutil conține sodiu.  
Tracutil  conține  mai  puţin  de  1  mmol  de  sodiu  (23  mg)  per  10  ml  şi  se  poate  considera  că  nu  conţine 
sodiu.  
 

3. Cum să vi se administreze Tracutil 

 
Acest medicament vă va fi administrat de către un medic sau de alte cadre medicale specializate. 
 

Mod de administrare 

Vi se va administra Tracutil sub formă de perfuzie (în venă) după diluare în soluţia perfuzabilă adecvată. 

 
Doze 

Medicul dumneavoastră va decide care este doza indicată în cazul dumneavoastră. 


Page 3
background image

 

3

În cazul în care necesarul este normal, veţi primi 1 fiolă de Tracutil pe zi, iar în cazurile în care necesarul 
este moderat crescut maximum 2 fiole. 
 
În cazul în care necesarul este mult mai mare (de ex., după leziuni grave, arsuri sau intervenţii chirurgicale 
importante) pot fi necesare doze mai mari. 
 
Dacă aveţi o boală hepatică sau renală, doza dumneavoastră ar putea fi redusă după necesităţi. 
 

Dacă vi s-a administrat mai mult Tracutil decât trebuie 

Este  puţin  probabilă  producerea  unui  supradozaj  deoarece  cantitatea  de  oligoelemente  din  componenţa 
Tracutil se situează cu mult sub valorile care ar putea determina simptome de toxicitate. 
 
În cazul în care se suspectează supradozajul, trebuie întreruptă administrarea Tracutil. 
Supradozajul poate fi confirmat prin intermediul analizelor adecvate de laborator. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.Reacții adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, Tracutil poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 

 

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită folosind următoarea convenţie: 

 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane  
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane  
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane  
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane  
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane  

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile  

 

 

În  cazul  în  care  observaţi  oricare  dintre  reacţiile  adverse  următoare,  anunţaţi  imediat  medicul 

dumneavoastră: 

 

Reacţii alergice  

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

S-au raportat cazuri izolate de reacţii alergice (anafilactice) la fier administrat intravenos, care, în anumite 
circumstanţe, pot fi grave. 
 
Iodul poate determina reacţii alergice. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată 

în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând 
reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 

 


Page 4
background image

 

4

 

5. Cum se păstrează Tracutil 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Nu utilizaţi Tracutil după data de expirare înscrisă pe fiolă şi ambalaj după “EXP”. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
 
A se utiliza doar soluţia limpede şi incoloră, în fiole nedeteriorate. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Tracutil  

 

Substanţele active sunt săruri de oligoelemente: 

 
1 fiolă cu 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine: 
Clorură de fer (II) tetrahidrat  6,958   mg  
Clorură de zinc   6,815   mg  
Clorură de mangan (II) tetrahidrat 1,979   mg 

 

Clorură de cupru (II) dihidrat 2,046   mg  
Clorură de crom (III) hexahidrat 0,053   mg 

 

Selenit de sodiu pentahidrat 0,0789 mg   
Molibdat de sodiu dihidrat 0,0242 mg   
Iodură de potasiu 0,166   mg 

 

Fluorură de sodiu 1,260   mg 

 

 

 

Celelalte componente sunt: acidul clorhidric şi apa pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Tracutil şi conţinutul ambalajului 

Tracutil este concentrat pentru soluţie perfuzabilă, ceea ce înseamnă că este administrat în perfuzie după 
diluarea în soluţie adecvată pentru administrare perfuzabilă. 
 
Este o soluţie apoasă, limpede şi incoloră. 
 
Tracutil este ambalat în fiole din sticlă de 10 ml. 
Tracutil este ambalat în cutii care conţin 5 sau 50 fiole de sticlă. 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straße 1 

Adres

ă

:

 

34212 Melsungen 

34209 Melsungen, Germany 

 
Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
B. Braun Medical S.R.L. 
Log Center Remetea Mare, DN6, km 546+400 dreapta, RO-307350 Timiş, România. 
Tel: 0256 284 905 


Page 5
background image

 

5

Fax: 0256 282 988 

 
  
Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2016

 

 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Incompatibilităţi 

Acest medicament nu trebuie adăugat în soluţii alcaline cu capacitate crescută de tamponare, de exemplu 
soluţie de bicarbonat de sodiu. 
 
A nu se adăuga în emulsii lipidice. 
 
Oligoelementele pot determina pierderi ale vitaminei C în soluţiile perfuzabile.  
 
Tracutil nu trebuie amestecat direct cu soluţii de fosfat anorganic (aditivi). 
 
Amestecurile cu soluţii perfuzabile diferite de cele menţionate în instrucţiunile de dozare, dar şi adăugarea 
altor medicamente trebuie evitată în absenţa testelor de compatibilitate. 

 
Calea de administrare şi durata administrării 

Tracutil este concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Poate fi administrat în perfuzie numai după diluarea în 
minimum  250 ml  de  soluţie  perfuzabilă  compatibilă.  Soluţiile  adecvate  pentru  administrare  perfuzabilă 
includ, de exemplu: 
– soluţiile de glucoză (glucoză 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml, 400 mg/ml şi 500 mg/ml) 
– soluţii de electroliţi (de ex., clorură de sodiu 0,9 %, soluţie Ringer) 
 
Înainte de adăugarea în altă soluţie perfuzabilă trebuie testată compatibilitatea. 
 

Dup

ă

 diluare sau reconstituire 

Injectarea în soluţia perfuzabilă trebuie efectuată imediat înainte de utilizare şi în condiţii aseptice. 
 
Stabilitatea fizico-chimică a fost demonstrată pentru 24 de ore la 25°C. 
Din punct de vedere microbiologic, produsul diluat trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, 
condiţiile de păstrare în regim de utilizare fac parte din responsabilităţile utilizatorului şi nu trebuie să fie 
mai mari de 24 de ore, la temperaturi de 2-8°C, doar dacă diluarea a avut loc într-un spaţiu controlat şi 
validat din punct de vedere al condiţiilor aseptice. 
 
Administrarea este continuată pe durata alimentaţiei parenterale. 

 
Observa

ţ

ie: 

Diareea  poate  duce  la  creşterea  pierderii  intestinale  de  zinc  şi  în  acest  caz  trebuie  monitorizate 
concentraţiile serice. 
Deficitele individuale de oligoelemente trebuie corectate în mod selectiv dacă este posibil. 


TRACUTIL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 suport x 5 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf.