STREPSILS PLUS - PROSPECT

Prospectul pentru STREPSILS PLUS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STREPSILS PLUS
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7022_17.10.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 12 pastile
Cod cim: W01459002
Firma producătoare: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7022/2014/01-02-03                                                            

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Strepsils Plus

 

pastile 

Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic/clorhidrat de lidocaină 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  

 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 
4.  

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui  

 

medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Strepsils Plus şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Plus 

3.

 

Cum să utilizaţi Strepsils Plus 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Strepsils Plus 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Strepsils Plus şi pentru ce se utilizează 

 
Strepsils Plus aparţine unei grupe de medicamente denumite antiseptice. 

 

În tratamentul simptomatic al infecţiilor bacteriene care apar la nivelul mucoasei cavităţii bucale şi 
farigiene incluzând durerea severă a gâtului. 
Conţine 2 agenţi antibacterieni plus un anestezic local puternic 
Efect antibacterian, antifungic şi antiviral. 
Calmare rapidă (în 5 minute) şi de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii puternice în gât. 
Reduce dificultăţile la înghiţire. 
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Plus 

 
Nu utilizaţi Strepsils Plus 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanțele active sau

 

la oricare dintre celelalte componente 

ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă aveți istoric de  alergii la anestezice locale 

dacă ați avut  sau  prezentați  risc de methemoglobinemie. 

dacă suferiți de astm sau brochospasm 

la copii cu vârsta sub 12 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Strepsils Plus, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 

dacă aveţi diabet zaharat  

 

Strepsils Plus împreună cu alte medicamente 


Page 2
background image

 

2

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente, în special dacă utilizați eritromicină, itraconazol, cimetidină, 
fluvoxamină, beta blocante, alte medicamente antiaritmice (de exemplu metilexină), deoarece acestea pot 
crește toxicitatea lidocainei. 
 

Strepsils Plus împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Strepsils Plus nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi, ci între mese

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

Deşi siguranţa administrării acestui medicament în timpul sarcinii sau alăptarii nu a fost stabilită, 
medicamentul poate fi administrat la gravide sau femei care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

Strepsils Plus nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

Strepsils Plus conţine

 glucoză şi zahǎr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveti intoleranţă 

la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

Strepsils Plus conţine

 1523,4000 mg zahăr şi 980,9000 mg glucoză per pastilă. Acest lucru trebuie avut 

în vedere la pacienţii cu diabet zaharat. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Strepsils Plus

 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastra sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

 
Doze  

Reacţiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficace necesare pentru a controla 
simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă. 

 

Durata tratamentului nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 5 zile, deoarece pot apărea dezechilibre ale florei 
microbiene de la nivelul cavităţii bucale cu risc de producere a unor infecţii bacteriene sau fungice. 
A nu se depăşi doza zilnică recomandată. 

 
Adul

ţ

i  

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils la fiecare 2 ore; nu se administrează mai mult de 8 pastile în 
24 ore. 
 

Popula

ț

ia pediatric

ă

 

C

opii cu vârsta peste 12 ani: 

doza recomandată este similară cu cea pentru adulți. 

 

Copii cu vârsta sub 12 ani 

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani. 
 

Vârstnici 

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienţi. 

 
Mod de administrare 

Pentru administrare bucofaringiană. 
 
Pastilele se ţin în cavitatea bucalǎ pânǎ la dizolvare; nu se mestecǎ şi nici nu se înghit întregi; se 
administreazǎ între mese. 
Similar altor pastile, pentru a evita riscul apariţiei iritaţiilor locale, pacientul va fi sfătuit să schimbe 
poziţia pastilei în gurǎ pânǎ la dizolvare. 
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Plus trebuie administrat numai copiilor care pot păstra 
pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheaţi. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Strepsils Plus decât trebuie 


Page 3
background image

 

3

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul şi se iau mǎsurile de tratament 
simptomatic- pentru aceasta adresaţi-vǎ medicului dumneavoastrǎ sau departamentului de primire 
urgenţe. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Strepsils Plus 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi sǎ luaţi Strepsils Plus 

Întreruperea prematurǎ a tratamentului nu vǎ afecteazǎ. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) 
-

 

reacţii de hipersensibilitate, greață, disconfort oral, durere abdominală, erupții cutanate. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

 

5. 

Cum se păstrează

 

Strepsils Plus

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Strepsils Plus 

-

 

Substanţele active sunt amilmetacrezol, alcool 2,4-diclorbenzilic şi clorhidrat de lidocaină. Fiecare 
pastilă conţine amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg şi clorhidrat de lidocaină 
10,00 mg. 

 

-

 

Celelalte componente sunt: acid tartric, zaharină sodică, levomentol natural, ulei de mentă, ulei de 
anason, galben de chinolină (E 104), indigo carmin (E 132), zahăr şi glucoză. 

 

Cum arată Strepsils şi conţinutul ambalajului 

Strepsils se prezintă sub formă de pastile rotunde

de culoare albastră-verzuie pală, cu gust caracteristic, 

ştanţate cu logo „S” pe ambele feţe. 
 
Ambalaj 
Cutie cu 1 blister din PVC-PVDC/Al a 12 pastile 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 8 pastile 


Page 4
background image

 

4

Cutie cu 3 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 8 pastile 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL 
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11 
Sectorul 1, București, România 

 

Fabricantul 

RB NL Brands B.V. 
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 
Reckitt Benckiser (România) SRL 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A 
etaj 5, sector 1, 010624 Bucureşti, România 
Tel: +4021 529 67 00 
 

Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2022. 

 


STREPSILS PLUS se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 8 pastile

Cutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 8 pastile