STREPSILS MENTA - PROSPECT

Prospectul pentru STREPSILS MENTA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STREPSILS MENTA
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6311_31.03.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile
Cod cim: W60662001
Firma producătoare: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6311/2014/01-02                                                               Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 

Prospect: 

Informaţii pentru utilizator 

Strepsils 

Mentă pastile 

Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoare

ce conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 

dumneavoastră sau farmacistului  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  

 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 
4.  

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui  

 

medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Strepsils 

Mentă şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Strepsils Mentă 

3. 

Cum s

ă utilizați Strepsils Mentă 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Strepsils Mentă 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii suplimentare 

 
 
1. 

Ce este Strepsils 

Mentă şi pentru ce se utilizează 

 
Strepsils 

Mentă aparţine unei grupe de medicamente denumite antiseptice 

 
Strepsils 

Mentă se utilizează ca adjuvant  în  tratamentul infecţiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea 

simptomelor provocate de acestea.  

Calmare rapidă (în 5 minute) şi de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât. 

Efect antibacterian, antifungic şi antiviral 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Mentă 

 
Nu utiliza

ţi Strepsils Mentă 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol şi alcool 2,4-diclorbenzilic sau

 

la oricare 

dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Strepsils 

Mentă împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizaţi,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 

utilizaţi orice alte medicamente. 
Nu se c

unosc interacţiuni cu alte medicamente. 

 
Strepsils 

Mentă împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Strepsils 

Mentă nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese

 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

Page 2
background image

 

Deşi siguranţa administrării acestui medicament în timpul sarcinii sau alăptarii nu a fost 

stabilita,medicamentul poate fi administrat la gravide sau femei care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Strepsils 

Mentă nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 
Strepsils 

Mentă conține glucoză şi zahǎr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveti 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
Strepsils 

Mentă conține 1496.37 mg zahăr şi 1017,14 mg glucoză/pastilă.Acest lucru trebuie avut în 

vedere la pacienţii cu diabet zaharat. 
Strepsils 

Mentă conține carmoisinǎ (E 122) si Ponceau 4R (E 124) poate provoca reacţii alergice. 

 
 
3. 

Cum 

să utilizaţi Strepsils Mentă 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastra sau farmacistul. D

iscutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Adulţi şi copii cu vârsta peste 6 ani 

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Mentă la 2-3 ore; pastilele se ţin în cavitatea bucalǎ pânǎ la 

dizolvare; nu  se mestecǎ şi nici nu se înghit întregi; se administreazǎ între mese. 

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariţiei iritaţiilor locale, trebuie sǎ schimbaţi poziţia 

pastilei în gurǎ pânǎ la dizolvare. 
 
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils 

Mentă va fi administrat numai copiilor care pot păstra 

pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheaţi. 
 
Vâstnici  

Nu este necesarǎ ajustarea dozei la aceastǎ categorie de pacienţi. 
 

Durata tratamentului  nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei 

microbiene de la nivelul cavităţii bucale cu risc de producere a unor infecţii bacteriene sau fungice. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Strepsils Mentă decât trebuie 
Poate ap

ărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul şi se iau mǎsurile de tratament 

simptomatic- 

pentru aceasta adresaţi-vǎ medicului dumneavoastrǎ sau departamentului de primire 

urgenţe. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Strepsils Mentă 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi sǎ luaţi Strepsils Mentă  

Întreruperea prematurǎ a tratamentului nu vǎ afecteazǎ. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4.  

Reacţii adverse posibile 

 

Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Pot ap

ărea reacţii alergice, tulburǎri digestive sau diaree. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin int

ermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

. Raportând 

Page 3
background image

 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

 

5. 

Cum se păstrează Strepsils Mentă 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Strepsils Mentă 

Substanţele  active  sunt  amilmetacrezol  şi  alcool  2,4-diclorbenzilic.  Fiecare  pastilă  conţine 
amilmetacrezol 

0,6 mg şi alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg. 

Celelalte componente sunt: acid tartric, levomentol, ulei de anason, ulei de mentă, Ponceau 4R (E 

124), carmoisină (E 122), zahăr, glucoză.  

 

Cum arată Strepsils Mentă şi conţinutul ambalajului 
Strepsils 

Mentă se prezintă sub formă de pastile rotunde de culoare roşie, cu miros predominant de anason 

şi gust caracteristic acid. 
 
Ambalaj 
Cutie cu un blister din Al/PVC-PVDC a 12 pastile.  
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile.  
 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă  
Reckitt Benckiser Healthcare  International Ltd 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH 
Marea Britanie 
 
Fabricantul 
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited 
Nottingham Site Thane Road NG90 2DB Nottingham 
Marea Britanie 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 
Reckitt Benckiser (România) SRL 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A 
etaj 5, sector 1, 010624 

Bucureşti, România 

Tel: +4021 529 67 00 
 
Acest prospect a fost revizuit în Martie 2014. 

 

STREPSILS MENTA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile