STREPSILS LEMON FARA ZAHAR - PROSPECT

Prospectul pentru STREPSILS LEMON FARA ZAHAR - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STREPSILS LEMON FARA ZAHAR
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6526_06.06.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC/PVDC/Al x 8 pastile
Cod cim: W41694001
Firma producătoare: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6526/2014/01-02-03                                                        

Anexa 1' 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr

 

pastile 

Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  

 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 
4.  

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui  

 

medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

3.

 

Cum să utilizaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr şi pentru ce se utilizează 

 
Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr  aparţine unei grupe de medicamente denumite antiseptice. 

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr se utilizează ca adjuvant  în  tratamentul infecţiilor oro-faringiene, favorizând 
ameliorarea simptomelor provocate de acestea.  
Calmare rapidă (în 5 minute) şi de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât. 
Efect antibacterian, antifungic şi antiviral. 

 

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.  
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

 
Nu utilizaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol şi alcool 2,4-diclorbenzilic sau

 

la oricare 

dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Strepsils Lemon fără zahăr pastile, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.  
 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizaţi,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 
 


Page 2
background image

 

2

Strepsils lemon fǎrǎ zahǎr  împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr  nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi, ci între mese

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr conţine

 

maltitol (E 965).

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca 

aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr  

 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastra sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Doze  

Reacţiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficace necesare pentru a controla 
simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă. 
Durata  tratamentului    nu  trebuie  sǎ  depǎşeascǎ  5  zile  deoarece  pot  apărea  dezechilibre  ale  florei 
microbiene de la nivelul cavităţii bucale cu risc de producere a unor infecţii bacteriene sau fungice

 

 
Adul

ţ

i

 

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un 
interval de 24 de ore. 
 

Popula

ț

ia pediatric

ă

 

Copii cu vârsta peste 6 ani: 

doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

 

 

Copii cu vârsta sub 6 ani 

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

 

 
Vârstnici  

Nu este necesarǎ ajustarea dozei la aceastǎ categorie de pacienţi. 
 

Mod de administrare 

 
Pentru administrare bucofaringiană. 
Pastilele  se  ţin  în  cavitatea  bucalǎ  pânǎ  la  dizolvare;  nu  se  mestecǎ  şi  nici  nu  se  înghit  întregi;  se 
administreazǎ între mese. 
La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariţiei iritaţiilor locale, trebuie sǎ schimbaţi poziţia 
pastilei în gurǎ pânǎ la dizolvare. 
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr  va fi administrat numai copiilor care pot 
păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheaţi. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr decât trebuie 

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul şi se iau mǎsurile de tratament 
simptomatic- pentru aceasta adresaţi-vǎ medicului dumneavoastrǎ sau departamentului de primire 
urgenţe. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi sǎ luaţi Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

Întreruperea prematurǎ a tratamentului nu vǎ afecteazǎ. 
 


Page 3
background image

 

3

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate: 
Cu frecvenţă necunoscută ( nu poate fi estimată din datele disponibile) 

-

 

reacţii de hipersensibilitate, greață, senzaţie de disconfort la nivelul gurii, diaree, erupții cutanate. 

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

 

5. 

Cum se păstrează

 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr 

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr   

-

 

Substanţele active sunt amilmetacrezol şi alcool 2,4-diclorbenzilic. 
Fiecare pastilă conţine amilmetacrezol 0,6 mg şi alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg. 

-

 

Celelalte  componente  sunt:  acid  tartric,  aromă  de  lămâie,  zaharină  sodică,  izomalt  (E  953)  , 
maltitol lichid (E 965). 

 

Cum arată Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr şi conţinutul ambalajului 

Strepsils Lemon fǎrǎ zahǎr se prezintă sub formă de pastile rotunde de culoare albă spre galben deschis, 
cu gust caracteristic de lămâie, având ştanţată pe ambele feţe sigla Strepsils „S”. 
 
Ambalaj 
Cutie cu 1 blister din PVC-PVDC/Al cu 8 pastile 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 8 pastile  
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 pastile 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.  

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL 
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11 
Sectorul 1, București, România 


Page 4
background image

 

4

 

Fabricantul 

RB NL Brands B.V. 
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

 

 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 
Reckitt Benckiser (România) SRL 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A 
Etaj 5, Sector 1, 010624 Bucureşti, România 
Tel: +4021 529 67 00 
 

Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2022. 

 


STREPSILS LEMON FARA ZAHAR se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVC/PVDC/Al x 8 pastile

Cutie cu 3 blist. PVC/PVDC/Al x 8 pastile