STREPSILS CLASIC - PROSPECT

Prospectul pentru STREPSILS CLASIC - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STREPSILS CLASIC
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R02AA03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1253_12.12.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile
Cod cim: W01455002
Firma producătoare: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1253/2008/01-02                                                                

Anexa 1

 

                                                                                                                                                             Prospect                              

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

STREPSILS CLASIC pastile 

Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic 

 
 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui  

 

medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Strepsils Clasic şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Clasic 

3. 

Cum să luaţi Strepsils Clasic 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Strepsils Clasic 

6.       Conținutul ambalajului și alte informaţii 
 
 

1. 

Ce este Strepsils Clasic şi pentru ce se utilizează 

 

Strepsils Clasic aparţine unei grupe de medicamente denumite antiseptice 

 

Strepsils Clasic se utilizează ca adjuvant  în  tratamentul infecţiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea 
simptomelor provocate de acestea.  
Calmare rapidă (în 5 minute) şi de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât. 
Efect antibacterian, antifungic şi antiviral 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi

 

Strepsils Clasic  

 
Nu luaţi Strepsils Clasic 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol şi alcool 2,4-diclorbenzilic sau la oricare dintre  

 

celelalte componente ale medicamentului 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să luaţi Strepsils Clasic, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

 

dacă aveţi diabet zaharat  

 

Strepsils Clasic împreună cu alte medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
 


Page 2
background image

 

2

Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. 
 

Utilizarea Strepsils Clasic împreună cu alimente, bǎuturi şi alcool 

Strepsils Clasic nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Strepsils Clasic nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

Strepsils Clasic conţine glucoză şi zahǎr.

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveti intoleranţă 

la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
Strepsils Clasic conţine 1496.37 mg zahăr şi 1017,14 mg glucoză/pastilă.Acest lucru trebuie avut în vedere la 
pacienţii cu diabet zaharat. 

Strepsils Clasic conţine coloranţii carmoisinǎ (E 122) si Ponceau 4R (E 124).

 Poate provoca reacţii 

alergice. 
 
 

3. 

Cum să luaţi

 

Strepsils Clasic 

 
Luaţi întotdeauna Strepsils Clasic exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Doze  

 

Reacţiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficace necesare pentru a controla 
simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.  
Durata tratamentului  nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 5 zile deoarece pot apare dezechilibre ale florei microbiene de 
la nivelul cavitaţii bucale cu risc de producere a unor infecţii bacteriene sau fungice. 

 
Adul

ţ

i

 

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Clasic la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 
de ore. 
 

Popula

ț

ia pediatric

ă

 

Copii cu vârsta peste 6 ani: 

doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

 

 
Copii cu vârsta sub 6 ani 

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

 

 

Vârstnici  

Nu este necesarǎ ajustarea dozei la aceastǎ categorie de pacienţi. 
 

Mod de administrare 

 
Pentru administrare bucofaringiană. 
Pastilele se ţin în cavitatea bucalǎ pânǎ la dizolvare; nu  se mestecǎ şi nici nu se înghit întregi; se 
administreazǎ între mese. 
La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariţiei iritaţiilor locale, trebuie sǎ schimbaţi poziţia 
pastilei în gurǎ pânǎ la dizolvare. 
Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Clasic va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în 
gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheaţi. 

 

Dacă aţi luat mai mult Strepsils Clasic decât trebuie 


Page 3
background image

 

3

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul şi se iau mǎsurile de tratament simptomatic 
pentru aceasta adresaţi-vǎ medicului dumneavoastrǎ sau departamentului de primire urgenţe. 
 

Dacă aţi uitat să luaţi Strepsils Clasic 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi sǎ luaţi Strepsils Clasic 

Întreruperea prematurǎ a tratamentului nu vǎ afecteazǎ. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Strepsils Clasic poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) 
-reacţii de hipersensibilitate, greață, disconfort oral, diaree, erupții cutanate. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Strepsils Clasic 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se pǎstra la temperaturi sub 25º C, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
Ce conţine Strepsils Clasic 

Substanţele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg şi alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg pentru o pastilǎ. 

Celelalte componente sunt: acid tartric, levomentol, ulei de anason, ulei de mentă, Ponceau 4R (E 
124), carmoisină (E 122), zahăr, glucoză  

 

Cum arată Strepsils Clasic şi conţinutul ambalajului 

Strepsils Clasic se prezintǎ sub formă de pastile rotunde, culoare roşie, cu miros predominant de anason gust 
caracteristic şi logo S ştanţat.  
 
Este disponibil în cutii cu un blister sau cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile. 
 

 


Page 4
background image

 

4

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL 
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11 
Sectorul 1, București, România 

 

Fabricantul 

RB NL Brands B.V. 
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda 

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă:  
 
Reckitt Benckiser România SRL 
Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97  
Corpul A, Etaj 5, Sector 1, Bucureşti, România  
Tel: +4021 529 67 00 
[email protected] 
 

Acest prospect a fost aprobat în Mai, 2022.  


STREPSILS CLASIC se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 blist. PVDC-PVC/Al x 12 pastile