SOLUTIE PERFUZABILA RINGER - PROSPECT

Prospectul pentru SOLUTIE PERFUZABILA RINGER - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOLUTIE PERFUZABILA RINGER
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05BB01
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII IMPLICATE IN BALANTA HIDROELECTROLITICA (B05XA)
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14377_31.03.22.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 flacoane din PE x 1000 ml sol. perf.
Cod cim: W08418003
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

1

 

 

 

 

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR 

 

Soluţie Ringer B. Braun soluţie perfuzabilă

 

Clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de calciu 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate  face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

 Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiți în acest prospect 
 

1.

 

Ce este Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 

3.

 

Cum să utilizaţi Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 
 
 

1.

 

Ce este Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă şi pentru ce se utilizează

 

 

Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă este o soluţie pentru aprovizionarea cu lichid și săruri a 
organismului. 
Concentraţia în sodiu,  potasiu şi calciu este similară cu cea din sângele dumneavoastră. 
 
Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă este utilizată pentru a completa necesarul de fluide şi 
săruri, dacă: 

 

aveți un nivel scăzut de cloruri și un pH anormal de mare la nivelul sângelui (alcaloză 
hipocloremică)   

 

aveţi pierderi de clorură (în urma stărilor severe de vomă)  

 

sunteți deshidratat și nivelul dumneavostră de sodiu este anormal de mic la nivelul sângelui (deshidratare 
hipotonă) 

 

sunteți deshidratat (deshidratare izotonă) 

 

aţi pierdut sânge şi este necesară înlocuirea lui pe termen scurt. 
 
Este, de asemenea, folosit ca soluţie vehicul atunci când medicul dorește să vă administreze un alt 
medicament. 

 

 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 14377/2022/01-02

Anexa 1

Prospect


Page 2
background image

2

 

Nu utilizaţi Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă

 

 

dacă aveţi o cantitate prea mare de apă în organism 

 

dacă suferiți de insuficiență cardiacă severă 

 

dacă suferiți de insuficiență renală severă 

 

dacă aveți un nivel foarte crescut de sodiu în sânge 

 

dacă aveți un nivel foarte crescut de cloruri în sânge 
 

Atenționări și precauții 

 
Înainte să utilizați Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă, adresați-vă medicului dumneavostră sau 
farmacistului. 

 

Medicul dumneavoastră vă va administra cu precauţie Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă în 
următoarele cazuri: 

 

dacă pierdeți apă, păstrând în acelaşi timp sărurile, 

 

dacă aveţi concentraţii crescute de sodiu şi clorură în sânge, 

 

dacă aveți condiții care pot fi asociate cu concentrații crescute de potasiu, de exemplu boala Addison 
sau anemie cu celule în seceră 

 

dacă suferiți de afectare a funcţiei rinichilor , în special dacă aceasta ar putea duce la o creştere a 
concentraţiei potasiului în sânge, 

 

în alte  condiţii  în  care  nivelul  sodiului  trebuie  să  fie  scăzut,  cum  ar  fi  insuficienţă  cardiacă, 
umflături,  apă  la  plămâni,  presiune  crescută  a  sângelui,  aldosteronism  sau  preeclampsie  (vezi 
secţiunea  "Sarcina şi alăptarea") 

 

în orice condiții în care aportul de calciu trebuie să fie scăzut, cum ar fi sarcoidoza. 
 
În timpul administrării Soluţiei Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă, concentraţia de săruri şi 
echilibrul hidric vă vor fi monitorizate. 
 
Pentru a evita afectarea creierului (sindromul de demielinizare osmotică) medicul dumneavoastră se 
va asigura că nivelul de sodiu nu va crește prea repede. 
Dacă soluția este utilizată ca vehicul pentru a transporta alți electroliți sau medicamente, medicul 
dumneavoastră va lua în considerare informațiile de siguranță ale medicamentului care va fi dizolvat 
sau diluat în Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă.   
 

Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă împreuna cu alte medicamente

 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, ați luat recent sau s-ar putea să 
luați orice alte medicamente. 
Medicul dumneavoastră va avea o grijă deosebită dacă primiți/luați medicamente care rețin sodiu (de 
exemplu corticosteroizi sau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene), deoarece acestea pot cauza 
acumulare de lichid în țesuturi (edem). 
Acesta va avea, de asemenea, o grijă deosebită dacă primiți/luați medicamente care rețin potasiu (de 
exemplu diuretice care economisesc potasiu, inhibitori ai ECA, antagoniști ai receptorilor angiotensinei 
II, antiinflamatoare nesteroidiene, ciclosporină, tacrolimus, suxametoniu), deoarece acestea pot cauza 
probleme cardiace (aritmii cardiace). ACTH-ul, corticosteriozii sau diureticele de ansă pot crește 
eliminarea potasiului la nivelul rinichilor. 
Dacă luați medicamente pentru inimă (glicozide cardiotonice), Soluție Ringer B. Braun, soluție 
perfuzabilă poate perturba mecanismul lor de acțiune și poate fi necesară reevaluarea dozei. 
Medicul dumneavoastră va avea o grijă deosebită dacă luați diuretice tiazidice și vitamina D, deoarece 
acestea vă pot determina rinichii să consume mai mult calciu. 
Acest medicament poate interacționa cu unele antibiotice (de exemplu tetraciclinele) determinându-le să 


Page 3
background image

3

 

nu-și mai facă efectul. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

 

 

Sarcina

 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Este 
sigur să vi se administreze Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă, cu excepția cazului în care 
suferiți de preeclampsie (stare posibilă în trimestrul III de  sarcină, când pacienta prezintă tensiune 
arterială mare, umflături şi eliminare de proteine prin urină). 
 

Al

ă

ptarea

 

Vă rugăm să informaţi medicul dacă alăptaţi. Este sigur să vi se administreze Soluție Ringer B. 
Braun, soluție perfuzabilă. 
 

Fertilitatea 

Nu există date; cu toate acestea nu se așteaptă să apară efecte negative. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

Acest medicament nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 

  

 

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur. 

 

Administrare  
 

Acest medicament vi se va administra sub formă de picături, direct într-o venă (perfuzie 
intravenoasă). Soluţie  Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă se va administra numai de către un 
medic sau o asistentă medicală. 
 

Doză

 

 

Utilizarea la adul

ţ

i

 

Medicul dumneavoastră va decide asupra dozei de Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă, în 
funcţie de vârstă, greutate şi alte  condiţii. 
Doza zilnică recomandată pentru un adult este de maximum 40 ml/kg corp/zi. În mod normal, vi 
se vor  administra până la 5 ml/kg corp/oră. 
 

Utilizarea la copii 

ş

i b

ă

trâni

 

La copii şi bătrâni doza optimă se va identifica în funcţie de necesităţile individuale ale pacientului. 
 

Dacă aţi utilizat mai multă Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă decât trebuie

 

 

O supradoză poate duce la un exces de lichid în corpul dumneavoastră care va fi urmat de o creștere 
a tensiunii la nivelul pielii, congestie venoasă, umflături, inclusiv la nivelul creierului, apă la plămâni, 
dezechilibre hidro-electrolitice și ale balanței acido-bazice. 
Dacă  apare  o  supradoză,  perfuzia  va  fi  oprită  și  medicul  dumneavoastră  vă  va  administra  orice 
tratament necesar. 


Page 4
background image

4

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 

Ca toate medicamentele, Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă poate provoca reacţii adverse, 
cu toate că nu apar  la toate persoanele. 
Reacţiile adverse sunt cauzate în mare parte datorită dozei sau ratei de perfuzare inadecvate. Frecvenţa 
lor este dependentă de  doză. În aceste cazuri, în timpul administrării poate crește nivelul clorurii în 
sânge. 
 

Raportarea reacţiilor adverse

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate  pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/.   

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478-RO 
Tel: +4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Soluție Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă

 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon (după EXP:).   
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
Nu  utilizaţi  dacă  soluţia  este  tulbure  şi  prezintă  particule  vizibile.  Nu  utilizaţi  dacă  flaconul 
este  deteriorat. 
Flacoanele sunt destinate unei singure utilizări. Aruncați recipientul  și orice soluție neutilizată pe 
care o conține după utilizare. Nu reconectați flacoanele parțial utilizate. 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum 
să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații

 

 

Ce conţine Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă 
 

Substanțele active sunt : 
Fiecare 1000 ml de soluție conțin: 
Clorură de sodiu 

8,60 g, 

Clorură de potasiu 

0,30 g,   

Clorură de calciu dihidrat  0,33 g. 


Page 5
background image

5

 

 
Concentraţia în electroliţi:  
Sodiu 

147 mmol/l 

Potasiu 

4,0 mmol/l 

Calciu 

2,2 mmol/l 

Clorură 

156 mmol/l   

 
Osmolaritate teoretică: 309 mOsm/l 
Aciditate (titrare la pH 7.4): ˂ 0,3 mmol/l  
pH: 5,0 – 7,0 
 
Celălalt ingredient este apa pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Soluţie Ringer B. Braun, soluție perfuzabilă şi conţinutul ambalajului

 

 

Aceasta este o soluție incoloră de săruri în apă. 
 
Conținutul ambalajului: 
 

 

Cutie cu 10 flacoane din polietilenă a câte 1000 ml soluție perfuzabilă 

 

Cutie cu 10 flacoane din polietilenă a câte 500 ml soluție perfuzabilă 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanții

 

 
Deținătorul autorizației de punere pe piață 

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, 
34212 Melsungen,   
Germania 
 

Fabricanții 

B. BRAUN Melsungen AG, 
Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen,  
Germania 
 
B. BRAUN MEDICAL S.A. 
Carretera de Terrassa, 12108191 Rubi,  
Spania 

 
 

Acest prospect a fost revizuit în martie 2022. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății : 

 

Pentru a preveni dezvoltarea sindromului de demielinizare osmotică, creșterea nivelului de sodiu seric 
nu trebuie să depășească 9 mmol/l/zi. Ca recomandare generală, o rată de corecție de 4 până la 6 
mmol/l/zi este rezonabilă în majoritatea cazurilor, în funcție de starea pacientului și factorii de risc 


Page 6
background image

6

 

concomitenți. 
 
Trebuie să se acorde atenție prevenirii extravazării în timpul perfuziei intravenoase, deoarece calciul din 
spațiul extravascular poate provoca reacții locale până la necroză. 
 
Atenționări speciale privind conținutul de aer al flaconului 
Flacoanele din polietilenă conțin un volum important de aer. Pentru a evita riscul de embolie gazoasă, 
tot aerul trebuie expulzat înainte de a începe o perfuzie sub presiune. 


SOLUTIE PERFUZABILA RINGER se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 flacoane din PE x 500 ml sol. perf.