HEMORZON - PROSPECT

Prospectul pentru HEMORZON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEMORZON
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: C05AA01
Acțiune terapeutică: ANTIHEMOROIDALE PENTRU UTILIZARE LOCALA PREPARATE CONTININD CORTICOSTEROIZI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13383_10.08.20.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub din Al x 18 g ung.
Cod cim: W01826001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13383/2020/01                                                             

Anexa 1 

                                                                                                                                                                     Prospect 

 

 
 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Hemorzon 10 mg/5 mg/4 mg/g unguent 

Tetraciclină/acetat de hidrocortizonă/benzocaină  

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semen de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Hemorzon și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hemorzon  

3.

 

Cum să utilizați Hemorzon  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Hemorzon  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Hemorzon şi pentru ce se utilizează 

 

Hemorzon unguent face parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de antihemoroidale 
pentru  utilizare  locală,  preparate  conţinând  corticosteroizi.  Hemorzon  unguent  se  utilizează  pentru 
atenuarea durerii şi  mâncărimilor de la nivel anal, în special în crizele hemoroidale şi tromboflebită 
hemoroidală. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Hemorzon 

 
Nu utilizaţi Hemorzon 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la hidrocortizon, tetraciclină, benzocaină sau la oricare dintre 
celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă aveţi infecţii ano-rectale bacteriene (inclusiv tuberculoase), virale, fungice și parazitare. 

dacă aveţi leziuni ano-rectale suprainfectate. 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizaţi Hemorzon unguent, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Dacă  simptomele  nu  cedează  după  7  zile  sau  apare  o  hemoragie  locală,  întrerupeţi  tratamentul  şi 
adresaţi-vă medicului. Acesta vă poate recomanda efectuarea unui examen proctologic. 

 

Utilizarea  prelungită  de  medicamente  antibacteriene  poate  determina  dezvoltarea  suprainfecţiilor, 
inclusiv cele determinate de ciuperci (fungi), rezistente la tratament. 
Dacă apare o iritaţie locală după administrarea acestui medicament, întrerupeţi tratamentul. 
Tratamentul cu Hemorzon unguent nu înlocuieşte tratamentul specific al afecţiunii anale. 


Page 2
background image

 

2

 
Nu utilizaţi Hemorzon unguent timp îndelungat. Acesta conţine hidrocortizon care, în urma absorbţiei, 
poate determina efecte adverse la nivelul întregului organism.

 

 
Copii 
Nu se recomandă administrarea Hemorzon unguent la copii. 
 

Hemorzon împreună cu alte medicamente  

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
Nu este  recomandată utilizarea simultană a Hemorzon unguent cu  alte medicamente cu administrare 
intrarectală.

 

Utilizarea  concomitentă  cu  alte  medicamente  care  conţin  corticosteroizi  cu  administrare  topică  sau 
orală, poate creşte riscul de apariţie a efectelor sistemice. 
 

Hemorzon împreună cu alimente şi băuturi 

Nu se cunosc interacţiuni între Hemorzon şi alimente sau băuturi.

 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Deoarece hidrocortizonul se excretă în laptele matern, nu se recomandă utilizarea medicamentului la 
femeile care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Hemorzon nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

 

 
 

3.

 

Cum să utilizaţi Hemorzon 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
Doza recomandată este de o aplicare în regiunea anală, preferabil după defecaţie şi după toaleta locală, 
seara la culcare. La nevoie, doza poate fi crescută la 2 - 3 aplicări unguent pe zi.  
Tratamentul  se  continuă  încă  o  săptămână  după  dispariţia  simptomelor  locale,  prin  aplicare  de  
Hemorzon unguent o dată la două zile. 

 

Dacă aţi utilizat mai mult Hemorzon decât trebuie  

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu Hemorzon. Totuşi, dacă suspectaţi acest lucru, adresaţi-vă 
imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe.  

 

Dacă aţi uitat să utilizaţi Hemorzon 

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Hemorzon 

Întrerupeţi tratamentul cu Hemorzon doar la recomandarea medicului.  
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului  
dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  Hemorzon  unguent  poate  determina  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la 
toate persoanele. 
Rar  pot  apărea  reacţii  alergice, reacţii  locale iritative şi atrofie a  mucoasei rectale,  precum şi reacţii 
determinate  de  cantitatea  crescută  sistemic  de  corticosteroizi  (sindromul  Cushing,  hiperglicemie, 
glicozurie). 


Page 3
background image

 

3

 
Reacţiile adverse au fost clasificate în funcţie de frecvenţa de apariţie, astfel: 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane. 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Hemorzon 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
Nu utilizați mai mult de 8 săptămâni după prima deschidere a tubului. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  menajere  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul  cum  să  aruncaţi  medicamentele  pe  care  nu  le  mai  folosiţi.  Aceste  măsuri  vor  ajuta  la 
protejarea mediului.  
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Hemorzon 

- Substanţele active sunt: tetraciclina (sub formă de clorhidrat de tetraciclină), acetat de 
hidrocortizonă, benzocaină. 
Un gram unguent conţine tetraciclină 10 mg (sub formă de clorhidrat de tetraciclină 10,820 mg), acetat 
de hidrocortizonă 5,00 mg, benzocaină 4,00 mg. 
- Celelalte componente sunt: ceară galbenă de albine,vaselină albă. 
 

Cum arată Hemorzon şi conţinutul ambalajului 

Hemorzon se prezintă sub formă de unguent omogen, de culoare galbenă până la galben-brun. 
Cutie cu un tub din Al vernisat la interior cu lac polifenolic și închis cu capac din polipropilenă 
continand 18 g unguent. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iaşi, România 
 


Page 4
background image

 

4

Acest prospect a fost aprobat în august 2020.

 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/

 

 
 
 
 
 
 
 
 


HEMORZON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 folii termoformate PVC/PE x 3 supoz.

Cutie cu 2 folii termoformate PVC/PE x 6 supoz.