HEMORZON - PROSPECT

Prospectul pentru HEMORZON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEMORZON
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: C05AA01
Acțiune terapeutică: ANTIHEMOROIDALE PENTRU UTILIZARE LOCALA PREPARATE CONTININD CORTICOSTEROIZI
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13384_10.08.20.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 folii termoformate PVC/PE x 6 supoz.
Cod cim: W56319002
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13384/2020/01-02-03                                                    

Anexa 1 

                                                                                                                                                                 Prospect 

 

 
 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Hemorzon 20 mg/10 mg/8,3 mg supozitoare 

Tetraciclină/acetat de hidrocortizonă/benzocaină  

 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  dați  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Hemorzon și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hemorzon  

3.

 

Cum să utilizați Hemorzon  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Hemorzon  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. Ce este Hemorzon şi pentru ce se utilizează 
 

Hemorzon,  supozitoare  face  parte  din  clasa  de  medicamente  cunoscută  sub  denumirea  de 
antihemoroidale  pentru  utilizare  locală,  combinaţii.  Hemorzon  supozitoare  se  utilizează  pentru 
atenuarea  durerii  şi  mâncărimilor  de  la  nivel  anal,  în  special  în  crizele  hemoroidale,  tromboflebită 
hemoroidală, proctite, criptite. 
 
 

2. Ce trebuie să știti înainte să utilizaţi

 

Hemorzon 

 
Nu utilizaţi Hemorzon 

-dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  hidrocortizon,  tetraciclină,  benzocaină  sau  la  oricare  dintre 
celelalte componente ale acestui  medicament (enumerate la pct 6). 
-dacă aveţi infecţii ano-rectale bacteriene (inclusiv tuberculoase), virale, fungice și parazitare. 
-dacă aveţi leziuni ano-rectale suprainfectate. 
 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizaţi Hemorzon, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Hemorzon dacă simptomele nu cedează rapid. Dacă simptomele nu 
cedează după 7 zile sau apare hemoragie, întrerupeţi tratamentul şi adresaţi-vă medicului. Acesta vă 
poate recomanda efectuarea unui examen proctologic. 

 

Tratamentul cu Hemorzon nu înlocuieşte tratamentul specific al afecţiunii anale.

 

Copii: 

Nu se recomandă administrarea Hemorzon supozitoare la copii.  

 


Page 2
background image

 

2

Sportivi: 

Acest  medicament  conţine  hidrocortizon  care  poate  determina  pozitivarea  testelor 

antidoping. 
 

Hemorzon împreună cu alte medicamente  

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
Nu este recomandată utilizarea simultană a altor medicamente cu administrare intrarectală.

 

Utilizarea  concomitentă  cu  alte  medicamente  care  conţin  corticosteroizi  cu  administrare  topică  sau 
orală, poate creşte riscul de apariţie a efectelor sistemice. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Deoarece hidrocortizonul se excretă în laptele matern, nu se recomandă utilizarea medicamentului la 
femeile care alăptează. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Hemorzon supozitoare nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

 

 
 

3. Cum să utilizaţi Hemorzon 

 
Utilizaţi  întotdeauna  Hemorzon  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră  sau  farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
Doza  uzuală  este  de  1  supozitor  de  Hemorzon  intrarectal,  o  dată  pe  zi,  preferabil  după  defecaţie  şi 
după toaleta locală. La nevoie doza poate fi crescută până la 2- 3 supozitoare pe zi. 
Pentru a introduce supozitorul, îndepărtaţi folia protectoare. 
Continuaţi  tratamentul  cu  Hemorzon  supozitoare  (1  supozitor  la  2  zile),  timp  de  o  săptămână  după 
dispariţia completă a simptomelor locale.   
Nu utilizaţi Hemorzon supozitoare timp îndelungat.   
 

Dacă utilizaţi mai mult Hemorzon decât trebuie   

Nu  au  fost  raportate  cazuri  de  supradozaj  cu  Hemorzon  supozitoare.  Totuşi,  dacă  suspectaţi  acest 
lucru, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe.  

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Hemorzon 

Dacă aţi uitat să utilizați o doză, folosiți medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul 
pentru următoarea doză, utilizați-o doar pe aceasta. Este important să nu utilizați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Hemorzon 

Întrerupeţi tratamentul cu Hemorzon 

 

supozitoare doar la recomandarea medicului.  

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
 

4. Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Hemorzon supozitoare poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele.  
Rar  pot apărea: reacţii alergice, reacţii  locale iritative şi atrofie a  mucoasei rectale precum şi reacţii 
determinate  de  cantitatea  crescută  de  corticosteroizi  sistemic  (sindromul  Cushing,  hiperglicemie, 
glicozurie). 
 
Reacţiile adverse au fost clasificate în funcţie de frecvenţa de apariţie, astfel: 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 


Page 3
background image

 

3

Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane. 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile. 
  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. Cum se păstrează Hemorzon 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. Conținutul ambalajului și alte informații 
 
Ce conţine Hemorzon 

-Substanţele active sunt: tetraciclină (sub formă de clorhidrat de tetraciclină), acetat de hidrocortizonă, 
benzocaină.  Un  supozitor  conţine  20  mg  de  tetraciclină  (sub  formă  de  clorhidrat  de  tetraciclină 
21,64 mg), acetat de hidrocortizonă 10 mg, benzocaină 8,3 mg. 
 
-Celelalte componente sunt: gliceride de semisinteză (Suppocire AM). 
 

Cum arată Hemorzon şi conţinutul ambalajului 

Hemorzon se prezintă ca şi supozitoare sub formă de torpilă cu suprafaţa netedă onctuoasă, de culoare 
galben-deschis. 
 
Este disponibil în  
Cutie cu 2 folii termosudate opace din PVC/PE a câte 3 supozitoare. 
Cutie cu 2 folii termosudate opace din PVC/PE a câte 6 supozitoare. 
Cutie cu 1 folie termosudată opacă din PVC/PE cu 6 supozitoare. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iaşi, România 
 

Acest prospect a fost aprobat în august 2020.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/ 


HEMORZON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 folii termoformate PVC/PE x 3 supoz.

Cutie cu 1 tub din Al x 18 g ung.