NYLEX® - PROSPECT

Prospectul pentru NYLEX® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NYLEX®
Substanța activă: CALCITONINUM (SOMON)
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: H05BA01
Acțiune terapeutică: PREPARATE ANTIHORMONI PARATIROIDIENI PREPARATE CONTINAND CALCITONINA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1813_23.03.01.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 fiole x 1ml
Cod cim: W08119001
Firma producătoare: PROEL E.P. CORONIS SA - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR.1813/2001/01                                                                    Anexa 1 
                                                                                                                                                                     
Prospect 

 
 
 
 

NYLEX

®

 

        s

oluţie injectabilă 100 UI/ml 

 

 

Compoziţie  
 

1  ml  soluţie  injectabilă  conţine  calcitonină  de  somon  100  UI  şi  excipienţi:  acid  acetic 

glacial, acetat de sodiu trihidrat, clorură de sodiu, apă distilată pentru preparate injectabile.  

 

Proprietăţi 
 

Grupa farma

coterapeutică : produse pentru homeostazia calciului, hormoni 

antiparatiroidieni, preparate de calcitonină. Cod ATC : H05B A01 

Calcitonina este un hormon secretat de către celulele C, care la om sunt situate în principal 

în  tiroidă  (parafolicular)  şi,  în  măsură  mai  mică,  în  paratiroide  şi  timus.  Calcitonina  este  o 

peptidă  cu  masă  moleculară  relativă  3600,  compusă  din  32  aminoacizi,  care  prezintă  o  punte 

disulfidică între radicalii cisteinici din poziţiile 1 şi 7. Structura hormonului variază cu specia. 
Calc

itonina de somon se obţine prin sinteză. Hormonul se dozează în unităţi (folosind acţiunea 

hipocalcemiantă la şobolan). 

Secreţia de calcitonină este de 14 – 30 μg pe zi atunci când calciul plasmatic este normal. 

În această situaţie, nivelul hormonului în plasmă este de 5 – 50 pcg/ml, în funcţie de metoda de 

dozare. Creşterea concentraţiei calciului determină dublarea sau triplarea secreţiei, probabil ca 

urmare a măririi cantităţii de AMPc în celulele C. Diferiţi hormoni gastrointestinali stimulează, 
de asem

enea, secreţia de calcitonină. 

Calcitonina este considerată ca un hormon hipocalcemiant, antagonist al paratironinei. Ea 

acţionează în principal prin inhibarea osteolizei şi a eliberării de calciu din oase, ca urmare a 

diminuării activităţii osteoclaştilor. Excreţia urinară a hidroxiprolinei, care reflectă procesul de 

distrucţie  osoasă,  este  micşorată.  Calcitonina  creşte  fosfaturia.  Administrată  în  perfuzie 

intravenoasă  lentă  măreşte  calciuria,  dar  tratamentul  de  lungă  durată  determină  scăderea 

eliminării urinare a calciului. Absorbţia calciului din intestin este crescută (posibil ca urmare a 

favorizării  formării  de  metaboliţi  activi  ai  colecalciferolului  sub  influenţa  beta-hidroxilazei 

renale). În ansamblu, calcitonina este un hormon de cruţare a calciului, care protejează oasele. 

Intervenţia  sa  fiziologică  este  importantă  mai  ales  la  copiii  în  creştere,  în  timpul  sarcinii  şi 

alăptării. La adultul normal efectul hipocalcemiant este minor, iar metabolismul osos este puţin 

influenţat. 

În boala Paget tratamentu

l prelungit cu calcitonină determină o ameliorare clinică marcată, 

în  decurs  de  câteva  săptămâni  sau  luni.  Durerea  se  atenuează,  riscul  complicaţiilor  (fracturi 

patologice, deficite neurologice) este micşorat. Se produce scăderea fosfatazei alcaline serice şi a 

hidroxiprolinei din urină. 

In osteoporoza post-menopau

ză calcitonina este eficace mai ales când turnover-ul osos este 

mare. Poate fi utilă la femeile care refuză tratamentul estrogenic. Beneficiul se manifestă prin 

creşterea masei osoase şi conţinutului în minerale al vertebrelor, micşorarea frecvenţei fracturilor 

şi atenuarea durerilor provocate de fracturi.  

 

Datorită structurii sale polipeptidice, calcitonina se degradează în tractul gastrointestinal şi, 

de aceea, trebuie administrat

ă parenteral.  

Nu au fost încă stabilite concentraţiile plasmatice terapeutice. După injectarea subcutanată 

a 200 UI calcitonin

ă  de somon s-au realizat concentraţii plasmatice de 0,1 –0,4 ng/ml. După 

Page 2
background image

 

 

administrare intravenoas

ă,  acţiunea produsului începe imediat, iar  după  administrare 

intramuscular

ă  sau subcutanată  în aproximativ 15 minute. După  administrarea intramusculară 

sau subcutanat

ă,  efectul  maxim  se  realizează  în  aproximativ  4  ore.  Durata  de  acţiune a 

calcitoninei de somon este de 8-24 de ore dup

ă administrare intramusculară sau subcutanată şi de 

30 minute - 12 ore dup

ă administrarea intravenoasă 

Calcitonina se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 30-40%. 
Nu exist

ă informaţii despre pătrunderea calcitoninei umane sau calcitoninei de somon în 

lichidul cefal

orahidian sau în laptele matern. Se pare că hormonul nu transversează placenta. 

Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 70-90 minute. 
Calcitonina este metabolizat

ă  şi  este  excretată  în  proporţie  de  95%  prin  rinichi  (2%  ca 

atare).   
 

Indicaţii terapeutice 
 

NYLEX este indicat în: 
-  boala Paget forme moderate-severe; 
-  hipercalcemii de etiologii diferite – 

hipercalcemie  idiopatică  a  sugarului, 

hipervitaminoză  D,  hipercalcemie  post-imobilizare (îndeosebi la copii), hiperparatiroidie, 
hipertiroidie, mielom multipl

u şi metastaze osoase; 

osteoporoză post-menopauză în asociere cu aport adecvat de calciu şi vitamina D; 

profilaxia  osteoporozei  în  timpul  unei  imobilizări  prelungite,  îndeosebi  în  caz  de 

paraplegie; 

tratament adjuvant în fractura prin tasare osteoporotică a corpului vertebral, recentă şi 

dureroasă; 

-  algodistrofie; 

hiperfosfatemie familială. 

 
Contraindica

ţii 

 

Hipersensibilitate la calcitonina de somon sau la oricare dintre componenţii produsului. 
 

Precauţii  
 

Inainte de începerea tratamentului cu calcitonină de somon, trebuie efectuat un test cutanat. 
 

Interac

ţiuni  

 

Nu se cunosc. 
 

Atenţionări speciale 

 

La copii administrarea calcitoninei de somon este limitată la perioade de câteva săptămâni, 

datorită riscului teoretic de tulburări ale creşterii osoase. 

 
Sarc

ina şi alăptarea 

Cu toate că rezultatele studiilor de teratogenitate efectuate la animale sunt negative, aceste 

date  nu  permit  anticiparea  efectelor  la  om.  Calcitonina  nu  pare  să  traverseze  bariera 

fetoplacentară. Ca măsură de prudenţă, calcitonina de somon nu trebuie administrată în timpul 
sarcinii.  

Nu există date privind excreţia calcitoninei în lapte, dar ca măsură de prudenţă alăptarea 

este contraindicată în timpul administrării. 

 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Nylex nu are e

fecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  

Page 3
background image

 

 

Doze şi mod de administrare 

 
NYLEX 

se administrează prin injectare subcutanată sau intramusculară. 

Doza variază în funcţie de greutatea corporală a pacienţilor, natura şi gravitatea afecţiunii 

şi răspunsul la tratament. Dozele sunt similare atât la adulţi cât şi la copii. 

Atunci când volumul de soluţie administrată prin injecţie intramusculară depăşeşte 2 ml 

sunt necesare mai multe locuri de injectare. Calea de administrare subcutanată este de preferat la 

pacienţii care îşi administrează singuri produsul. Pacienţii şi/sau persoanele care administrează 

calcitonina de somon trebuie instruiţi cu grijă asupra tehnicii de injectare. Deoarece tratamentul 

cu calcitonină se utilizează timp îndelungat, este necesară alternarea locurilor de injectare. 

Boala Paget  

La adult doza iniţială uzuală este de o fiolă Nylex

  (

100 UI calcitonină de somon) zilnic. 

Eficacitatea tratamentului trebuie monitorizată prin determinări periodice ale valorilor serice ale 

fosfatazelor  alcaline  şi  ale  excreţiei  urinare  de  hidroxiprolină,  precum  şi  prin  evaluarea 
simptomelor. Ameliorare

a stării clinice şi a valorii analizelor biochimice este evidentă, de regulă, 

în decursul primelor luni de tratament. Atunci când se produ

ce ameliorarea clinică şi biochimică, 

se poate continua cu o doză de întreţinere de 50 UI zilnic sau 50-100 UI de 3 ori pe săptămână; 

administrarea  de  100  UI  zilnic  trebuie  continuată  la  pacienţii  cu  deformări  osoase  severe  sau 

afectare neurologică. Beneficiile tratamentului pe termen lung cu calcitonină persistă, în general, 
s

ăptămâni  sau  luni  după  întreruperea  administrării,  apoi  se  revine  la  starea  clinică  anterioară 

tratamentului. 

Hipercalcemie 

Doza iniţială recomandată este de 4 UI calcitonină de somon/kg la intervale de 12 ore. În 

cazul în care răspunsul la această doză nu este satisfăcător după 1 - 2 zile, doza poate fi crescută 

la 8 UI/kg la intervale de 12 ore. Dacă răspunsul rămâne nesatisfăcător după încă 2 zile, doza 

poate fi crescută până la cel mult 8 UI/kg la intervale de 6 ore. 

Osteoporoză post-menopauză 

Atunci când calcitonina se utilizează în asociere cu un aport adecvat de vitamina D, doza 

recomandată este de o fiolă Nylex (100 UI calcitonină de somon) la 1-2 zile. 

Algodistrofie 

Doza  iniţială  este  de  o  fiolă  Nylex  (100 UI calcitonină  de  somon)  pe  zi,  timp  de  3 

săptămâni; se continuă cu o fiolă Nylex de 3 ori pe săptămână. 

Hiperfosfatemie familială 

Doza uzuală este de o fiolă Nylex (100 UI calcitonină de somon) pe zi. 
 

Reacţii adverse  
 

In ti

mpul  primelor  administrări  de  calcitonină  pot  să  apară  câteva  manifestări  digestive 

(greaţă,  vărsături,  dureri  abdominale,  diaree)  sau  bufeuri  vasomotorii  cu  congestia  feţei  şi  a 

extremităţilor, care se atenuează sau dispar în general pe parcursul tratamentului. 

Calcitonina,  hormon  polipeptidic,  poate  provoca  în  cazuri  foarte  rare  reacţii  de 

hipersensibilitate locale sau generale (sistemice). In acest caz tratamentul trebuie întrerupt. 

  

Supradozaj 
 

Deşi uneori s-au utilizat doze foarte mari de calcitonină (10000 UI pe zi), fără apariţia unor 

fenomene toxice, administrarea subcutanată a 1000 UI poate provoca greaţă şi vărsături. În acest 

caz se administrează tratament simptomatic. 

 

Păstrare 
 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

A se păstra la temperaturi între 2-8°C, în ambalajul original. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Page 4
background image

 

 

Ambalaj 
 

Cutie cu 5 fiole conţinând câte 1 ml soluţie injectabilă. 

 

Producător 

 

PROEL EP G. CORONIS S.A., Grecia 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă 
 

PROEL EP G. CORONIS S.A. 
STR. DILOU 9, 121 34 Atena, Grecia 

 

Data ultimei verificări a prospectului 
 

Martie 2001 

 

 

NYLEX® se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon din sticla prevazut cu pompa dozatoare cu aplicator nazal x 2 ml