AZATRIL 250 mg - PROSPECT

Prospectul pentru AZATRIL 250 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AZATRIL 250 mg
Substanța activă: AZITHROMYCINUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: J01FA10
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7420_26.02.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. Al/PVC x 8 caps.
Cod cim: W42271002
Firma producătoare: BALKANPHARMA RAZGRAD AD - BULGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7420/2015/01-02                                                                       Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Azatril 250 mg capsule 

a

zitromicină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dum

neavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile 

reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Azatril 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azatril  

3. 

Cum să utilizaţi Azatril  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Azatril 

6. 

C

onţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Azatril 

şi pentru ce se utilizează  

 
Azitromicina 

aparţine unui grup de antibiotice denumite macrolide. Antibioticele sunt folosite în tratamentul 

infecţiilor cauzate de microorganisme de tipul bacteriilor. 
 

Azitromicina este utilizată pentru tratamentul anumitor infecţii cauzate de bacterii sensibile la azitromicină, 
cum ar fi: 

infecţii ale căilor respiratorii inferioare, ale gâtului sau infecţii nazale (cum ar fi bronşită, 
pneumonie, a

migdalită, dureri în gât (faringită) şi sinuzită); 

infecţii ale urechilor; 

infecţii la nivelul pielii şi ţesuturilor moi, cu excepţia plăgilor arse infectate  

infecţii ale tubului care conduce urina din vezica urinară (uretră) sau ale colului uterin (cervix), 
determinate de Chlamydia trachomatis (o bacterie). 

Infecții digestive determinate de Helicobacter pylori 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Azatril 

 
Nu ut

ilizaţi Azatril: 

sunteţi  alergic  la  azitromicină  dihidrat,  eritromicină,  alte antibiotice macrolide sau ketolide  sau  la 
oricare dintre celelalte componentele ale medicamentului (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Adresaţi-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua Azatril dacă: 

-  aveţi probleme severe ale rinichilor sau ficatului 

Page 2
background image

-  aveţi probleme severe ale inimii sau probleme cu bătăile inimii, cum ar fi sindromul de QT prelungit 

(vizibil pe electrocardiogramă sau pe aparatul de EKG) 

-  nivelurile de potasiu sau magneziu din sângele dumneavoastră sunt prea mici 

-  prezentaţi simptome ale unei alte infecţii 

-  aveţi tulburări ale sistemului imunitar 

-  utilizaţi derivaţi de ergot, cum ar fi ergotamina (folosită în tratamentul migrenelor), deoarece aceste 

medicamente nu trebuie utilizate concomitent cu azitromicina (vezi pct. Azatril împre

ună  cu  alte 

medicamente) 

-  aveţi un anumit tip de slăbiciune musculară, numită miastenia gravis 

-  aveţi probleme cu nervii (neurologice) sau mentale (psihice). 

 
Azatril 

împreună cu alte medicamente 

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice alte 

medicamente. 
 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente. 

-  antiacide - folosite pentru arsuri gastrice şi indigestie. Azatril trebuie luat cu cel puţin 1 oră înainte sau 

la 2 ore după ce aţi luat medicamentul antiacid 

-  ergotamină - (folosită în tratamentul migrenelor) nu trebuie luată în acelaşi timp, deoarece pot surveni 

reacţii adverse grave (amorţeală sau senzaţie de furnicături la nivelul membrelor, crampe musculare, 
dureri de cap, convulsii, dureri abdominale sau în piept) 

-  medicamente care reduc colesterolul (statine) 

-  warfarină sau alte medicamente similare- utilizate pentru subţierea sângelui. Azatril poate subţia 

sângele şi mai mult 

-  cisapridă - (folosită în tratamentul afecţiunilor stomacului) - nu trebuie luată concomitent, deoarece 

poate cauza probleme severe ale inimii (vizibile pe electrocardiogramă sau pe aparatul de EKG) 

-  terfenadină - (utilizată în tratamentul febrei fânului) - nu trebuie luată concomitent, deoarece poate 

cauza probleme severe ale inimii (vizibile pe electrocardiogramă sau pe aparatul de EKG)  

-  zidovudină sau nelfinavir- folosite în tratamentul infecţiilor cu HIV. Utilizarea de nelfinavir odată cu 

Azatril poate provoca exacerba

rea reacţiilor adverse menţionate în acest prospect 

-  rifabutină- folosită în tratamentul tuberculozei (TBC) 

-  chinidină- folosită în tratamentul problemelor de ritm ale inimii 

-  ciclosporină- utilizată pentru a împiedica organismul să respingă un organ transplantat. Medicul  

dumneavoastră va monitoriza regulat nivelul de ciclosporină din sângele dumneavoastră şi eventual, 

vă va modifica doza. 

-  bromocriptină (medicament utilizat în tulburările menstruale şi de infertilitate sau boala Parkinson) 

 

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi  oricare  dintre  următoarele  medicamente. 

Azatril poate potenţa efectele acestora. Medicul dumneavoastră vă poate modifica doza: 

-  alfentanil- un analgezic folosit de exemplu în timpul intervenţiilor chirurgicale 

-  teofilină- utilizată pentru problemele de respiraţie cum ar fi astmul sau boala pulmonară obstructivă 

cronică (BPOC) 

-  digoxină – folosită pentru tratamentul afecţiunilor inimii 

-  astemizol – folosit pentru tratamentul febrei fânului 

-  pimozidă – folosită în tratamentul problemelor psihice 

 
Azatril 

împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Azatril se administrează în doză unică zilnică și trebuie administrată cu cel puțin 1 oră înainte sau la 2 ore 
postprandial.  
 
Sarcina 

și alăptarea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-

vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Page 3
background image

Nu sunt disponibile date suficiente în legătură cu utilizarea de azitromicină în timpul sarcinii. 

De aceea, nu trebuie să utilizaţi azitromicină în timpul sarcinii, decât dacă medicul dumneavoastră v-a 
recomandat în mod explicit acest lucru. 
 
Azitromicina se ex

cretă paţial în laptele matern, prin urmare azitromicina nu trebuie utilizată dacă alăptaţi. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu sunt disponibile date privind influenţa azitromicinei asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a 
folosi u

tilaje. Totuşi, comprimatele de azitromicină pot provoca ameţeli şi convulsii; înainte de a conduce 

vehicule 

sau de a folosi utilaje trebuie să vă asiguraţi că nu sunteţi afectat. 

 
Azatril 

conţine lactoză anhidră și amidon de grâu 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 
î

ntrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

Poate fi administrat pacienţilor cu boală celiacă. 

Pacienţii care au alergie la grâu (afecţiune diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament. 
 
 
3. 

Cum s

ă utilizaţi Azatril 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi şi tineri cu greutate mai mare de 45 kg: 

Doza uzuală este de 500 mg o dată pe zi timp de trei zile, doza totală de azitromicină fiind de 1500 mg. 

Medicul dumneavoastră poate decide să vă prescrie doza totală de 1500 mg pe o perioadă de 5 zile, cu 500 

mg în prima zi şi 250 mg în zilele 2 până la 5. 
 

Infecţiile ale uterului şi colului uterin determinate de Chlamidia trachomatis:  

Doza este de 1000 mg, luată odată. 
 

Infecții gastro-duodenale determinate de Helicobacter pylori 
S

e administrează o doză de 1 g (4 capsule) o dată pe zi, timp de 3 zile în cadrul unui tratament complex în 

asociere cu alte medicamente c

um sunt cele pentru scăderea acidităţii gastrice. 

 

Copii şi adolescenţi cu greutatea corporală sub 45 kg:  
Azatril capsule nu este recomandat la 

copii şi adolescenţi cu greutatea corporală sub 45 kg. Aceștia trebuie să 

folosească alte forme farmaceutice ale acestui medicament. 
 

Pacienţi cu probleme ale rinichilor sau ficatului: 

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi probleme cu rinichii sau cu ficatul, deoarece poate fi 

necesar ca medicul dumneavoastră să modifice doza uzuală. 
 
Doza la vârstnici: 

Pentru vârstnici doza este aceeaşi ca şi pentru adulţi. 
 
Administrare: 

Comprimatele trebuie luate cu o jumătate de pahar cu apă. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Azatril decât trebuie 

Dacă  aţi  luat  mai  mult  Azatril  decât  doza  recomandată,  contactaţi  imediat  medicul  dumneavoastră  sau 

farmacistul sau mergeţi la cel mai apropiat spital. 

Simptomele supradozajului sunt: pierderea auzului, greaţă, vărsături şi diaree. În caz de supradozaj poate fi 

necesară internarea în spital. 
 
 
 

Page 4
background image

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Azatril 

Dacă  aţi  luat  mai  mult  Azatril  decât  doza  recomandată,  contactaţi  imediat  medicul  dumneavoastră  sau 

farmacistul sau mergeţi la cel mai apropiat spital. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Azatril 

Nu  întrerupeţi  niciodată  tratamentul  cu  Azatril  înainte  de  a  discuta  cu  medicul  dumneavoastră.  Dacă 

tratamentul prescris nu este finalizat complet, infecţia poate să reapară. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Dacă apar oricare dintre următoarele simptome ale unei reacţii alergice severe, opriţi utilizarea acestui 

medicament şi adresaţi-vă imediat medicului sau mergeţi la cel mai apropiat spital: 

-  dificultate bruscă la respiraţie, vorbire sau înghiţire 

-  umflarea buzelor, limbii, feţei şi a gâtului 

-  ameţeli puternice sau cădere 

-  erupţie pe piele, gravă sau însoţită de mâncărimi, în special dacă apar băşici şi dureri de ochi, gură sau 

organe genitale 

 

Adresaţi-vă imediat medicului dacă apar oricare dintre următoarele reacţii adverse: 

-  diaree gravă, de lungă durată sau cu sânge, însoţită de dureri abdominale şi febră. Acesta poate fi 

semnul unei inflamaţii grave a intestinului. Acest lucru se întămplă rar după utilizarea de antibiotice. 

-  îngălbenirea pielii sau a albului ochilor, cauzate de probleme ale ficatului 

-  inflamaţia pancreasului, care provoacă dureri mari în abdomen sau spate 

-  cantitate de urină crescută sau diminuată sau urme de sânge în urină 

-  erupţie pe piele, cauzată de sensibilitate la lumina solară 

-  vânătăi neobişnuite sau sângerări 

-  bătăi neregulate ale inimii 

 

Toate acestea sunt reacţii adverse grave. Este posibil să aveţi nevoie urgent de intervenţie medicală. Efectele 

adverse grave sunt mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 de pacienţi), sau frecvenţa lor nu poate 

fi estimată din datele disponibile. 
 

Alte reacţii adverse includ: 
 
Foarte frecvente (pot afecta mai mult 

de 1 din 10 pacienţi) 

-  diaree 

 
Frecvente (

pot afecta până la 1 din 10 pacienţi) 

-  dureri abdominale 

-  senzaţie de rău (greaţă) 

-  vărsături 

-  lipsa poftei de mâncare (anorexie) 

-  dureri de cap 

-  modificări ale numărului de celule albe din sânge şi ale concentraţiei sangvine de bicarbonat 

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de pacienţi) 

-  candidoză (o infecţie fungică) 

-  infecţii fungice 

Page 5
background image

-  infecţii bacteriene 

-  inflamaţia gâtului (faringită) 

-  oprirea respiraţiei, dureri în piept, respiraţie şuierătoare şi tuse (afecţiune respiratorie) 

-  inflamaţia mucoasei din interiorul nasului (rinită) 

-  gripa stomacului (gastroenterită)  

-  inflamaţia interiorului vaginului (vaginită) 

-  pneumonie 

-  scăderea numărului de celule albe din sânge 

-  angioedem 

-  hipersensibilitate 

-  stare de nervozitate 

-  senzație de amorțeală și furnicături 

-  pierderea gustului 

-  somnolenţă 

-  dificultatea de a dormi (insomnie) 

-  tulburări de vedere 

-  afecţiuni ale urechilor 

-  senzaţie de învârtire (vertij) 

-  pierderea auzului sau ţiuit în urechi 

-  palpitaţii 

-  bufeuri 

-  scurtarea respiraţiei 

-  sângerări la nivelul nasului 

-  inflamaţia mucoasei gastrice (gastrită) 

-  constipaţie 

-  dificultăţi la înghiţire 

-  abdomen umflat 

-  uscăciune a gurii 

-  eructaţie 

-  ulceraţii ale gurii 

-  secreţie salivară accentuată 

-  erupție trecătoare pe piele, mâncărime, urticarie 

-  inflamația pielii 

-  piele uscată 

-  durere, umflare şi mobilitate redusă la nivelul articulaţiilor (osteoartrită) 

-  dureri musculare 

-  dureri la nivelul spatelui 

-  dureri la nivelul gâtului 

-  creşterea concentraţiei ureei din sânge 

-  durere sau dificultate la urinare 

-  dureri în partea superioară a spatelui (dureri de rinichi) 

-  sângerări vaginale 

-  afecţiuni testiculare 

-  urticarie 

-  oboseală 

-  dureri de spate 

-  umflare a feţei 

-  febră 

-  tumefiere (edem) 

-  senzaţie sau stare generală de rău 

-  slăbiciune (astenie) 

-  modificarea valorilor enzimelor ficatului sau a valorilor sangvine 

-  complicaţii postprocedurale 

 
Rare (

pot afecta până la 1 din 1000 de pacienţi) 

-  senzaţie de agitaţie, de irealitate a propriei persoane sau a propriilor senzaţii 

Page 6
background image

-  funcţionare anormală a ficatului 

-  îngălbenire a pielii și albului ochilor 

-  reacţii alergice la nivelul pielii 

 

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa lor nu poate fi estimată din datele disponibile) 

-  infecţii ale intestinului (colonului) (colită pseudomembranoasă) 

-  număr redus de celule roşii din sânge ca urmare a distrugerii lor (anemie hemolitică); număr redus de 

plachete (trombocitopenie) 

-  reacţii anafilactice 

-  furie, agresivitate 

-  anxietate 

-  delir 

-  confuzie 

-  halucinaţii 

-  leşin (sincopă) 

-  crize epileptice (convulsii) 

-  hiperactivitate 

-  modificări ale mirosului (anosmie, parosmie) 

-  modificări ale gustului (ageuzie) 

-  exacerbarea sau agravarea slăbiciunii musculare (miastenia gravis) 

-  diminuarea auzului, inclusiv surditate 

-  țiuit în urechi 

-  bătăi ale inimii rapide (tahicardie ventriculară) sau neregulate, uneori care pun în pericol viaţa, 

modificări ale ritmului inimii vizibile la electrocardiogramă (prelungirea segmentului QT sau torsada 
vârfurilor) 

-  tensiune arterială scăzută 

-  inflamaţia pancreasului (pancreatită) 

-  modificări ale culorii limbii sau dinţilor 

-  insuficienţă hepatică 

-  reacţii severe la nivelul pielii 

 

Următoarele reacţii adverse au fost raportate la utilizarea azitromicinei în profilaxia infecţiilor cu complexul 
Mycobacterium avium (MAC): 
 

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi): 

diaree  

dureri abdominale  

senzaţie de rău (greaţă) 

vânturi (

flatulenţă) 

disconfort abdominal  

scaune moi 

 

Reacţii adverse frecvente (afectează până la 1 din 10 pacienţi): 

lipsa poftei de mâncare (anorexie) 

ameţeli 

dureri de cap 

senzaţie de înţepături sau amorţeală (parestezie) 

modificări ale gustului 

tulburări vizuale 

surditate 

erupţii pe piele şi prurit 

dureri articulare (artralgie) 

oboseală 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează până la 1 din 100 de pacienţi): 

simţ tactil diminuat 

diminuarea auzului sau sunete în urechi 

Page 7
background image

palpitaţii 

probleme ale ficatului, de exemplu hepatită 

înroşire severă a pielii 

reacţii alergice severe la nivelul pielii, precum sensibilitate la lumina soarelui, piele roşie, exfoliată şi 

umflată 

senzaţie sau stare generală de rău 

slăbiciune (astenie) 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se 

păstrează Azatril 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
ar

uncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Azatril 

Substanţa activă este azitromicină. Fiecare capsulă conține azitromicină 250 mg sub formă de 

azitromicină dihidrat. 

Celelalte componente sunt: c

onținutul capsulei - lactoză anhidră, amidon de grâu, stearat de magneziu 

laurilsulfat de sodiu ; c

orpul și  capul capsulei - azorubină (E 122), dioxid de titan (E 171), gelatină. 

 

Cum arată Azatril şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de capsule gelatinoase nr. 0, cu capul şi corpul de culoare roz; conţin pulbere albă 

până la aproape albă. 
Este disponibil în cutii cu un blister din PVC/Al  a câte 6 capsule, respectiv 8 capsule. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
BALKANPHARMA RAZGRAD AD 
68 Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad,  
Bulgaria 
 
Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2015. 
 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  

AZATRIL 250 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. Al/PVC x 6 caps.