OTEZLA - PROSPECT

Prospectul pentru OTEZLA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OTEZLA
Substanța activă: APREMILASTUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: L04AA32
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/Al x 56 mg compr. film.
Cod cim: W64432001
Firma producătoare: CELGENE EUROPE LIMITED - MAREA BRITANIE