OTEZLA - PROSPECT

Prospectul pentru OTEZLA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OTEZLA
Substanța activă: APREMILASTUM
Concentrația: -
Cod atc: L04AA32
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Pachet de initiere cu blist. PVC/Al inclus intr-un card 4x10 mg+4 x 20 mg+19 x 30 mg compr. film.
Cod cim: W64431001
Firma producătoare: CELGENE EUROPE LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

OTEZLA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC/Al x 56 mg compr. film.