AMPICILINA ATB 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru AMPICILINA ATB 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AMPICILINA ATB 500 mg
Substanța activă: AMPICILLINUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: J01CA01
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE BETA-LACTAMICE, PENICILINE PENICILINE CU SPECTRU LARG
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9181_02.08.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 100 flac. din sticla incolora continand pulb. pt. sol. inj.
Cod cim: W00433001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9180/2016/01-02-03-04

                                                           Anexa

 

1

 

                                                                                 9181/2016/01-02-03-04 
                                                                                 9182/2016/01-02-03-04

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Ampicilină Atb 250 mg pulbere pentru soluţie injectabilă 
Ampicilină Atb 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă 

Ampicilină Atb 1000 mg pulbere pentru soluţie injectabilă 

ampicilină

 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament,

 

deoarece 

conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

 

1.

 

Ce este Ampicilină Atb şi pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Ampicilină Atb  

3.

 

Cum să utilizaţi Ampicilină Atb  

4.

 

Reacţii adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Ampicilină Atb  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.

 

Ce este Ampicilină Atb şi pentru ce se utilizează  
 

Ampicilină  Atb  este  un  medicament  pentru  tratamentul  infecţiilor  bacteriene  (un  antibiotic).  Ampicilina 
aparţine unui grup de medicamente denumite antibiotice beta-lactamice, peniciline cu spectru extins. 
Ampicilină Atb este utilizată pentru tratamentul următoarelor afecţiuni: 
-  infecţii  respiratorii:  epiglotită,  faringită,  traheită,  pneumonie  bacteriană,  bronşită  acută,  bronşită  cronică 
acutizată;  
- infecţii ORL: otită medie, sinuzită;  
- infecţii uro-genitale: infecţii urinare (cistită,  pielonefrită), uretrită acută  gonococică, infecţii ginecologice 
(anexită, salpingită, endometrită, parametrită, avort septic, febră puerperală), prostatită;  
-  infecţii  ale  aparatului  digestiv:  gastroenterită  bacteriană,  dizenterie,  infecţii  biliare,  ca  alternativă 
terapeutică în febra tifoidă şi paratifoidă;  
-  alte  infecţii  cu  germeni  sensibili:  septicemie,  endocardită  bacteriană,  meningită  bacteriană,  leptospiroză, 
listerioză, peritonită. 
 
Luaţi în considerare ghidurile oficiale privind utilizarea antibioticelor. 

 

 
 
 
 


Page 2
background image

 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Ampicilină Atb  

 

Nu utilizaţi Ampicilină Atb  
 

-dacă sunteţi alergic la ampicilină, la alte peniciline sau la oricare dintre celelalate componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6); 
-dacă  aţi  avut  în  trecut  reacţii  severe  alergice  (de  exemplu  reacţii  anafilactice)  la  alte  antibiotice  beta-
lactamice (de exemplu: cefalosporine, carbapeneme sau monobactami); 
-dacă  aveţi  mononucleoză  infecţioasă    (febră  glandulară),  infecţie  cu  virus  citomegalic  sau  leucemie 
limfatică. 
 

Atenţionări şi precauţii  
 

Înainte să utilizaţi Ampicilină Atb, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Întrerupeţi  imediat  tratamentul  cu  acest  medicament  şi  anunţaţi  medicul  dacă  observaţi  apariţia  oricărei 
reacţii alergice. Utilizaţi cu prudenţă acest medicament dacă aţi avut alergii în trecut. 
 
Adresaţi-vă medicului dacă apare diaree sau durere abdominală în timpul tratamentului cu ampicilină. 
 
Ca şi în cazul altor medicamente antibacteriene, pot apărea suprainfecţii cu germeni rezistenţi.  
Dacă apar infecţii secundare, de exemplu candidoză, trebuie instituite măsuri adecvate. 
 
Dacă  suferiţi  de  afectarea  gravă  a  funcţiei  renale,  medicul  dumneavoastră  va  ajusta  doza  de  antibiotic 
recomandată şi va supraveghea funcţia renală în timpul tratamentului. 
 
Dacă urmaţi tratament pe termen lung, cu doze mari, medicul dumneavoastră va supraveghea funcţionarea 
ficatului şi a rinichilor dumneavoastră, în  cazul în care există afectare renală în antecedente sau dacă apar 
reacţiile alergice la nivelul pielii. De asemeni, medicul va monitoriza testele sanguine. 
 
Dacă  urmaţi  tratament  cu  anticoagulante,  poate  apărea  prelungirea  timpului  de  protrombină.  De  aceea  se 
recomandă monitorizarea adecvată. Poate fi necesară ajustarea dozelor de anticoagulant. 
 

Ampicilină Atb împreună cu alte medicamente  

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
În  cazul  administrării  ampicilinei  în  asociere  cu  o  aminoglicozidă,  nu  combinaţi  cele  două  antibiotice  în 
aceeaşi seringă sau în perfuzie. 
Nu asociaţi penicilinele cu acţiune bactericidă cu antibiotice bacteriostatice. În urma rezultatelor testelor de 
sensibilitate se pot asocia alte antibiotice bactericide (cefalosporine, aminoglicozide). 
Nu administraţi concomitent acest medicament cu alopurinol.  
Ampicilina poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale care conţin estrogeni.  
Utilizaţi cu precauţie ampicilină, împreună cu probenecid, atenolol, warfarină, fenitoină, metotrexat, digoxin. 
Eficacitatea  vaccinului  pentru  febra  tifoidă  poate  fi  redusă  atunci  când  este  administrat  în  asociere  cu 
ampicilina. 
La doze mari, ampicilina poate modifica rezultatele dozării glicemiei şi glicozuriei, precum şi a proteinelor 
serice totale, în cazul utilizării metodelor colorimetrice. Metodele enzimatice de dozare a glucozei nu sunt 
influenţate.  
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 


Page 3
background image

 
 
Sarcina 
Ampicilina traversează bariera placentară. Studii efectuate la animale nu au evidenţiat efecte embriotoxice 
sau fetotoxice. Deoarece nu există studii controlate la om care să evidenţieze eventualele efecte teratogene, 
nu administraţi ampicilină în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.  
Alăptarea 
Deoarece  ampicilina  se  excretă  în  laptele  matern  şi  poate  produce  reacţii  alergice  la  sugar,  luaţi  în 
considerare fie întreruperea alăptării, fie întreruperea tratamentului cu acest medicament.  
Fertilitatea 
În studiile pe animale, s-a observat că ampicilina nu influenţează fertilitatea. 
  

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  

Ampicilina nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de 
a folosi utilaje. 
 

Ampicilină Atb conţine

 

sodiu.

  

Ampicilină Atb 250 mg  
Fiecare flacon cu ampicilină 250 mg (sub formă de sare de sodiu) conţine sodiu 0,7 mmoli (16,45 mg). Acest 
medicament conţine sodiu < 1 mmol (23 mg) pe doză, adică practic „nu conţine sodiu”.  
Ampicilină Atb 500 mg  
Fiecare flacon cu 

ampicilină 500 mg (sub formă de sare de sodiu) conţine sodiu 1,4 mmoli (32,9 mg). 

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții care urmează o dietă cu restricție de sodiu. 

Ampicilină Atb 1000 mg  
Fiecare flacon cu 

ampicilină 1000 mg (sub formă de sare de sodiu) conţine sodiu 2,8 mmoli (65,8 

mg). Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții care urmează o dietă cu restricție de sodiu. 

 

 
3. Cum să utilizaţi Ampicilină Atb

  

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza  de  ampicilină  depinde  de  vârsta  pacientului,  de  greutate  şi  de  funcţia  renală,  de  severitatea  şi 
localizarea infecţiei şi de microorganismele patogene presupuse sau identificate. 
 
Dozele recomandate sunt : 
 
Injectare intravenoasă sau intramusculară 

Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

500 mg administrate la interval de 4 până la 6 ore (în caz de infecţie severă doza zilnică poate fi crescută 
până la 12 g).  
 
Injectare sau perfuzare intravenoasă 

Copii cu vârsta cuprins

ă

 între 1 lun

ă

 

ş

i 12 ani

  

25  -  50  mg/kg  (maximum  1  g),  administrată  la  interval  de  6  ore  (în  caz  de  infecţie  severă  doza  poate  fi 
dublată).  

 
Nou-n

ă

scu

ţ

i cu vârsta cuprins

ă

 între 21-28 zile 

30 mg/kg administrate la interval de 6 ore (în caz de infecţie severă doza poate fi dublată).  
 

Nou-n

ă

scu

ţ

i cu vârsta cuprins

ă

 între 7-21 zile 

30 mg/kg administrate la interval de 8 ore (în caz de infecţie severă doza poate fi dublată).  
 

Nou-n

ă

scu

ţ

i cu vârsta sub 7 zile 

30 mg/kg administrate la interval de 12 ore (în caz de infecţie severă doza poate fi dublată).  

 


Page 4
background image

Doze speciale şi recomandări de utilizare 

Insuficien

ţă

 renal

ă

 

Nu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu clearance al creatininei (Cl Cr) mai mare de 30 ml/min. 
În caz de insuficienţă renală severă cu o rată a filtrării glomerulare de 30 ml/min şi mai mică, se recomandă o 
reducere a dozei, deoarece se anticipează o acumulare a ampicilinei: 
-la un clearance al creatininei cuprins între 20 şi 30 ml/min, doza normală trebuie redusă la ⅔, 
-la un clearance al creatininei sub 20 ml/min, doza normală trebuie redusă la ⅓. 
La un clearance al creatininei sub 10 ml/min, intervalul dintre administrări trebuie crescut la 12-15 ore. 
Ca regulă generală, în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală severă  nu trebuie depăşită o  doză  de  1  g  de 
ampicilină administrată la interval de 8 ore. 
 
Mod de administrare: 
Durata  tratamentului  depinde  de  evoluţia  afecţiunii.  Ca  regulă  generală,  ampicilina  se  administrează  în 
interval de 7-10 zile, şi timp de cel puţin alte 2-3 zile după ce simptomele s-au ameliorat. 
 
Pentru tratamentul infecţiilor cu streptococ beta-hemolitic, se recomandă extinderea tratamentului din motive 
de  siguranţă  la  cel  puţin  10  zile  pentru  a  preveni  complicaţiile  ulterioare  (de  exemplu:  febră  reumatică, 
glomerulonefrită). 
 
Tratamentul  injectabil  poate  fi  continuat  cu  administrare  orală,  atunci  când  starea  clinică  a  pacientului  se 
ameliorează.  
La  copii  şi  nou-născuţi  se  recomandă  iniţierea  tratamentului  sub  formă  de  perfuzie  intravenoasă,  pentru 
minim 3 zile, urmat de administrare intramusculară.  
 

Dacă utilizaţi mai multă Ampicilină Atb decât trebuie 

Dacă  credeţi  că  vi  s-a  administrat  prea  mult  din  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră, 
asistentei  medicale  sau  farmacistului.  Pot  apărea  manifestări  renale  (hematurie,  cristalurie,  cistită 
hemoragică,  nefrită  interstiţială,  oligurie,  hiperpotasemie  şi/sau  insuficienţă  renală).  Dacă  concentraţia  în 
lichidul cefalorahidian este mare, pot apărea simptome neurologice (incluzând convulsii). 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Ampicilină Atb 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Ampicilină Atb

  

Nu  întrerupeţi  tratamentul  chiar  dacă  simptomele  dumneavoastră  dispar,  decât  la  recomandarea  medicului 
dumneavoastră, deoarece simptomele pot reapărea. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. Acestea pot fi: 
Reacţii  adverse  foarte  frecvente:  reacţii  cutanate  (mâncărimi,  erupţii  cutanate  tranzitorii,  exantem),  dureri 
abdominale, greaţă, vărsături, balonare, scaune moi, diaree. 
 
Reacţii adverse frecvente: exantem şi enantem la nivelul gurii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, balonare, 
scaune moi, diaree. 
 
Reacţii  adverse  mai  puţin  frecvente:  suprainfecţii  cu  organisme  rezistente  sau  fungi,  febră  indusă 
medicamentos, boala serului, edem angioneuronic, edem laringean, anemie hemolitică, vasculită sau nefrită 
alergică,  reacţii  veziculare  cutanate  (dermatită  exfoliativă,  sindrom  Lyell,  eritem  multiform  exudativ, 
sindrom Stevens Johnson), creşterea moderată şi tranzitorie a transaminazelor serice, cristalurie, nefrită acută 
interstiţială (la doze mari după administrare intravenoasă). 
 


Page 5
background image

Reacţii  adverse  rare:  ameţeală,  cefalee,  mioclonii  şi  convulsii  (în  cazul  administrării  în  insuficienţă  renală 
sau  la  doze  foarte  mari),  hepatită,  icter  colestatic  (similar  administrării  altor  antibiotice  beta-lactamice), 
durere şi umflătură la locul de injectare, flebită. 
 
Reacţii  adverse  foarte  rare:  modificarea  numărului  celulelor  sanguine,  de  exemplu  trombocitopenie, 
agranulocitoză,  leucopenie,  eozinofilie.  Poate  să  apară:  anemie,  prelungire  a  timpului  de  sângerare  şi  a 
timpului  de  protrombină.  Aceste  fenomene  sunt  de  obicei  reversibile  la  întreruperea  tratamentului.  Alte 
reacţii: reacţii anafilactice, colită pseudomembranoasă (în cele mai multe cazuri determinată de 

Clostridium 

difficile

), dureri articulare. 

 
Reacţii  adverse  cu  frecvenţă  necunoscută:  reacţie  Jarisch-Herxheimer  (când  sunt  tratate  febra  tifoidă, 
leptospiroza sau sifilisul), glosită, stomatită (similar altor peniciline). 

 

 

 S-a folosit următoarea convenţie pentru exprimarea frecvenţei: 

- foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane, 
- frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane, 
- mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane, 
- rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane, 
- foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane, 
- cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile adverse, 

puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
  
 

5.

 

Cum se păstrează Ampicilină Atb 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

  

 

 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  ambalaj,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original. 
Soluţia reconstituită se utilizează imediat după preparare.   
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Ampicilină Atb 

Substanţa activă este ampicilina (sub formă de sare de sodiu). 

 

Ampicilină Atb 250 mg  
Fiecare flacon con

ţ

ine 

 

ampicilină 250 mg (sub formă de sare de sodiu). 

Nu conţine excipienţi. 
Ampicilină Atb 500 mg  
Fiecare flacon conţine 

 

ampicilină 500 mg (sub formă de sare de sodiu). 

Nu conţine excipienţi. 
Ampicilină Atb 1000 mg  
Fiecare flacon conţine 

 

ampicilină 1000 mg (sub formă de sare de sodiu). 

Nu conţine excipienţi. 


Page 6
background image

 

Cum arată Ampicilină Atb şi conţinutul ambalajului 

 
Pulbere de culoare albă sau aproape albă. 
Un flacon din sticlă incoloră conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă. 

 
Ambalajul 

Ampicilin

ă

 Atb 250 mg  

Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  închis  cu  dop  din  cauciuc  şi  capsă  din  aluminiu,  conţinând  pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 100 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
 

Ampicilin

ă

 Atb 500 mg  

Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  închis  cu  dop  din  cauciuc  şi  capsă  din  aluminiu,  conţinând  pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 100 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
 

Ampicilin

ă

 Atb 1000 mg  

Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  închis  cu  dop  din  cauciuc  şi  capsă  din  aluminiu,  conţinând  pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 100 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere 
pentru soluţie injectabilă 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

Antibiotice SA  
Str. Valea Lupului Nr.1, 707410, 
Iaşi, România  
 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 7
background image

 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 

Incompatibilit

ăţ

i  

Soluţia injectabilă de ampicilină nu se amestecă cu preparate de sânge, hidrolizate proteice, emulsii lipidice 
destinate introducerii intravenoase; nu se amestecă cu antibiotice aminoglicozidice în aceeaşi seringă.  
 

Prepararea solu

ţ

iei pentru injectare intramuscular

ă

  

 
Ampicilină Atb 250 mg  
Soluţia se obţine dizolvând conţinutul unui flacon în 1,5-2 ml apă pentru preparate injectabile sau clorură de 
sodiu izotonă sterilă. Conţinutul flaconului se agită bine până se obţine o soluţie limpede.  
Ampicilină Atb 500 mg 
Soluţia se obţine dizolvând conţinutul unui flacon în 1,5-2 ml apă pentru preparate injectabile sau clorură de 
sodiu izotonă sterilă. Conţinutul flaconului se agită bine până se obţine o soluţie limpede.  
Ampicilină Atb 1000 mg 
Soluţia se obţine dizolvând conţinutul unui flacon în 3,5 ml apă pentru preparate injectabile sau clorură de 
sodiu izotonă sterilă. Conţinutul flaconului se agită bine până se obţine o soluţie limpede.  
 

Prepararea solu

ţ

iei pentru injectare intravenoas

ă

 

 

Ampicilină Atb 250 mg 
Soluţia  se  obţine  dizolvând  conţinutul  unui  flacon  în  5  ml  solvent  (apă  pentru  preparate  injectabile  sau 
clorură de sodiu izotonă sterilă). 
Ampicilină Atb 500 mg 
Soluţia  se  obţine  dizolvând  conţinutul  unui  flacon  în  5  ml  solvent  (apă  pentru  preparate  injectabile  sau 
clorură de sodiu izotonă sterilă). 
Ampicilină Atb 1000 mg 
Soluţia  se  obţine  dizolvând  conţinutul  unui  flacon  în  10  ml  solvent  (apă  pentru  preparate  injectabile  sau 
clorură de sodiu izotonă sterilă).  
 
După  reconstituire  se  va  administra  intravenos  lent,  în  3-5  minute  (pentru  dozele  de  250  mg  şi  500  mg), 
respectiv  10-15  minute  (pentru  doza  de  1000  mg).  Administrarea  rapidă  poate  determina  apariţia 
convulsiilor.  
 

Prepararea solu

ţ

iei pentru perfuzie intravenoas

ă

  

Ampicilină Atb 1000 mg 
Conţinutul unui flacon se dizolvă în 10 ml apă pentru preparate injectabile. Se agită bine până se obţine o 
soluţie limpede. Soluţia astfel preparată se diluează cu următoarele soluţii pentru administrare intravenoasă: 
clorură de sodiu izotonă, soluţie Ringer lactat, soluţie 10% glucoză în apă, soluţie 5% glucoză în apă. 
 
Soluţiile  trebuie  preparate  întotdeauna  înainte  de  utilizare.  Soluţia  reconstituită  se  utilizează  imediat  după 
preparare. Se vor utiliza numai soluţiile limpezi. Nu se vor utiliza soluţii tulburi sau care prezintă precipitate. 


AMPICILINA ATB 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. PVC/Al x 10 caps.

Cutie cu 100 blist. PVC/Al x 10 caps.

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora continand pulb. pt. sol. inj.

Cutie cu 50 flac. din sticla incolora continand pulb. pt. sol. inj.