ACID IBANDRONIC TEVA 6 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ACID IBANDRONIC TEVA 6 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACID IBANDRONIC TEVA 6 mg
Substanța activă: ACIDUM IBANDRONICUM
Concentrația: 6mg
Cod atc: M05BA06
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZARE BIFOSFONATI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8440_27.11.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 flac. din sticla incolora cu dop din cauciuc si capsa de culoare turcoaz (albastru verzui) x 6 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W58937002
Firma producătoare: MERCKLE GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8440/2015/01-02                                                           Anexa 1 

    

                                                                                                                                                         Prospect 

 
 

Prospect: Informații pentru pacient 

 

ACID IBANDRONIC TEVA 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Acid ibandronic 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Acid ibandronic Teva şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Acid ibandronic Teva  

3. 

Cum se administrează Acid ibandronic Teva  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Acid ibandronic Teva  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Acid ibandronic Teva și pentru ce se utilizează 

 
Acid ibandronic Teva conţine substanţa activă acid ibandronic. Aceasta aparţine unui grup de 
medicamente numit bifosfonaţi. 
 
Acid ibandronic Teva este utilizat la pacienţii adulţi şi vă este prescris dacă aveţi cancer de sân care s-
a răspândit în oase (numite “metastaze” osoase). 

Ajută la prevenirea ruperii oaselor (fracturi). 

Ajută la prevenirea altor probleme ale oaselor care pot necesita intervenţii chirurgicale sau 
radioterapie. 

 
De asemenea, Acid ibandronic Teva poate fi prescris dacă aveţi concentraţii crescute ale calciului în 
sânge din cauza unei tumori. 
 
Acid ibandronic Teva acţionează prin scăderea cantităţii de calciu care este pierdută din oasele 
dumneavoastră. Medicamentul împiedică oasele dumneavoastră să îşi piardă rezistenţa. 
 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Acid ibandronic Teva 

 
Nu trebuie să vi se administreze Acid ibandronic Teva: 

dacă sunteţi alergic la acid ibandronic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament enumerate la pct. 6 

dacă aveţi sau aţi avut în trecut concentraţii scăzute ale calciului în sânge 

 
Nu trebuie să vi se administreze acest medicament dacă oricare dintre cele de mai sus sunt valabile în 
cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 
înainte de a vi se administra acid ibandronic. 

Page 2
background image

 

 

2

 
Atenţionări şi precauţii 
 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau cu asistenta medicală înainte de a vi se 
administra Acid ibandronic Teva: 

dacă sunteţi alergic la oricare alt bifosfonat 

dacă aveţi concentraţii crescute sau scăzute ale vitaminei D, calciului sau ale oricăror alte 
minerale în sânge 

dacă aveţi probleme cu rinichii 

dacă aveți afecțiuni ale inimii, iar medicul v-a recomandat să scădeți consumul zilnic de lichide  

dacă urmaţi un tratament stomatologic sau chirurgical sau ştiţi că veţi avea nevoie în viitor, 
spuneţi medicului stomatolog că urmați un tratament cu acid ibandronic pentru cancer  

 
La pacienţii cărora li s-a administrat acid ibandronic intravenos, au fost raportate cazuri grave, uneori 
letale, de reacţie alergică.  
Dacă manifestați unul dintre următoarele simptome, cum sunt: scurtarea respiraţiei/dificultăţi la 
respirație, senzaţie de nod în gât, umflare a limbii, ameţeli, senzaţie de pierdere a conștienței, înroşire 
sau umflare a feţei, erupţii trecătoare pe piele, greaţă şi vărsături, trebuie să informaţi imediat medicul 
sau asistenta medicală (vezi pct. 4). 
 
Copii şi adolescenţi 
Acidul ibandronic nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani. 
 
Acid ibandronic Teva împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. Acest lucru este necesar deoarece acidul ibandronic poate influenţa acţiunea 
altor medicamente. De asemenea, alte medicamente pot influenţa acţiunea acidului ibandronic. 
 
În special, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă vi se administrează un tip de 
antibiotic injectabil numit “aminoglicozid”, cum este gentamicina. Acest lucru este necesar deoarece 
atât aminoglicozidele cât şi acidul ibandronic pot să scadă concentraţiile de calciu din sânge. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Nu trebuie să vi se administreze acid ibandronic dacă sunteţi gravidă, intenţionaţi să rămâneţi gravidă 
sau dacă alăptaţi. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte 
de a lua acest medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Puteţi conduce vehicule şi folosi utilaje deoarece este de aşteptat ca acidul ibandronic să nu aibă nicio 
influenţă sau să aibă o influenţă neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi 
utilaje. Discutaţi mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă doriţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi 
utilaje sau unelte. 
 
Acid ibandronic Teva conţine sodiu sub 1 mmol (23 mg) per flacon, adică practic “nu conţine 
sodiu”. 
 
 
3. 

Cum se administrează Acid ibandronic Teva 

 
Administrarea medicamentului 
-  

Acidul ibandronic este administrat în mod normal de către un medic sau un alt profesionist din 
domeniul sănătăţii specializat în tratamentul cancerului. 

-  

Medicamentul se administrează în perfuzie într-o venă. 

Medicul dumneavoastră vă poate face periodic analize de sânge în timpul tratamentului cu acid 
ibandronic pentru a verifica dacă vi se administrează doza corectă de medicament. 
 
Cât Acid ibandronic Teva vi se va administra 
Medicul dumneavoastră va decide cât acid ibandronic vi se va administra în funcţie de boala 

Page 3
background image

 

 

3

dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi cancer de sân care s-a răspândit în oase,atunci doza recomandată este de 1 flacon (6 mg) la 
fiecare 3-4 săptămâni, administrată în perfuzie într-o venă în decurs de cel puţin 15 minute. 
 
Dacă aveţi concentraţii crescute ale calciului în sânge din cauza unei tumori, atunci doza recomandată 
este de 2 mg sau 4 mg administrate într-o singură priză, în funcţie de severitatea bolii dumneavoastră. 
Medicamentul trebuie administrat în perfuzie într-o venă, în decurs de două ore. Poate fi luată în 
considerare repetarea dozei în cazul unui răspuns insuficient sau dacă boala dumneavoastră reapare. 
 
Medicul dumneavoastră vă poate modifica doza și durata perfuziei intravenoase dacă aveţi afecţiuni 
ale rinichilor. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră sau cu asistenta medicală dacă observaţi oricare 
dintre următoarele reacţii adverse grave - puteţi avea nevoie de tratament medical de urgenţă: 
 
Rare 
(pot afecta până la 1 din 1000 de pacienţi)  
•  

inflamaţie şi durere persistentă la nivelul ochilor  

•  

durere nouă, senzaţie de slăbiciune sau disconfort la nivelul coapsei, şoldului sau zonei 
inghinale. Puteţi avea semnele timpurii ale unei fracturi neobișnuite de femur. 

 
Foarte rare 
(pot afecta până la 1 din 10000 de pacienţi)  
•  

durere sau leziuni la nivelul gurii sau maxilarului. Puteţi avea semnele timpurii ale unor 
probleme severe ale maxilarului (necroza (moartea ţesutului osos) osului maxilarului).  

•  

mâncărimi, umflare a feţei, buzelor, limbii şi gâtului, cu dificultăţi de respiraţie. Puteţi avea o 
reacţie alergică gravă, care vă poate pune viaţa în pericol (vezi pct. 2).  

 
Frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)  
•  

criză de astm bronşic  

 
Alte reacţii adverse posibile 
 
 
Frecvente 
(pot afecta până la 1 din 10 pacienți):  
•  

simptome asemănătoare gripei, inclusiv febră, tremurături şi frisoane, senzaţie de disconfort, 
oboseală, dureri la nivelul oaselor, muşchilor şi articulaţiilor. De regulă, aceste simptome dispar 
în câteva ore sau zile. Discutaţi cu asistenta medicală sau cu medicul dumneavoastră dacă vreun 
simptom devine supărător sau durează mai mult de câteva zile.  

•  

creștere a temperaturii corpului  

•  

durere de stomac sau durere abdominală, indigestie, senzație de rău, vărsături sau diaree (scaune 
moi)  

•  

concentraţii scăzute de calciu sau fosfor în sânge  

•  

modificări ale rezultatelor analizelor de sânge cum sunt gamma-GT sau creatinină 

•  

tulburare a bătăilor inimii numită bloc de ramură  

•  

dureri osoase sau musculare  

•  

durere de cap, senzație de amețeală sau slăbiciune  

•  

senzaţie de sete, durere în gât, modificări ale gustului  

•  

umflare a picioarelor și a labelor picioarelor  

•  

dureri ale articulaţiilor, artrită, sau alte probleme ale articulaţiilor  

Page 4
background image

 

 

4

•  

afecțiuni ale glandei paratiroide  

•  

vânătăi  

•  

infecţii  

•  

o afecţiune a ochilor numită cataractă  

•  

afecţiuni ale pielii  

•  

afecţiuni dentare.  

 
Mai puţin frecvente 
(pot afecta mai puţin de 1 din 100 pacienți):  
•  

tremurături sau frisoane  

•  

scădere prea mare a temperaturii corpului (hipotermie)  

•  

o afecţiune a vaselor de sânge din creier numită tulburare cerebrovasculară (atac vascular 
cerebral sau sângerare la nivelul creierului)  

•  

tulburări circulatorii şi ale inimii (incluzând palpitaţii, infarct miocardic, hipertensiune arterială 
(presiune ridicată a sângelui) şi varice)  

•  

modificări ale celulelor sângelui (anemie)  

•  

o concentraţie crescută a fosfatazei alcaline în sânge  

•  

acumulare de lichid şi umflare (limfedem)  

•  

lichid în plămâni  

•  

afecţiuni ale stomacului cum sunt gastroenterită sau gastrită  

•  

calculi biliari (pietre la nivelul veziculei biliare)  

•  

imposibilitatea de a urina, cistită (inflamare a vezicii urinare)  

•  

migrenă  

•  

durere la nivelul nervilor, leziuni ale rădăcinii nervilor  

•  

surditate  

•  

creştere a sensibilităţii la sunet, gust sau atingere sau modificări ale mirosului  

•  

dificultăţi la înghiţire  

•  

ulceraţii orale, inflamaţia buzelor (cheilită), candidoză la nivelul cavităţii bucale  

•  

mâncărimi sau senzaţie de furnicături în jurul gurii  

•  

durere pelvină, secreţie, mâncărimi sau durere vaginală  

•  

o formaţiune la nivelul pielii numită tumoră benignă a pielii  

•  

pierderi de memorie  

•  

tulburări de somn, anxietate, instabilitate emoţională sau dispoziție schimbătoare  

•  

erupție trecătoare pe piele  

•  

cădere a părului  

•  

leziune sau durere la nivelul locului de injectare  

•  

pierdere în greutate  

•  

chist la nivelul rinichilor (pungă cu lichid la nivelul rinichilor) 

 
Raportarea reacţiilor adverse  
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare: 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected]
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Acid ibandronic Teva 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe etichetă, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

Page 5
background image

 

 

5

După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă timp de 24 ore la 2-8°C (la frigider). 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că soluţia nu este limpede sau conţine particule. 
 
 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Acid ibandronic Teva 
Substanța activă este acidul ibandronic. Un flacon cu 6 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de ibandronat sodic monohidrat 6,75 mg). 
 
Un ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 1 mg (sub formă de ibandronat 
sodic monohidrat 1,13 mg). 
 
Celelalte componente sunt clorură de sodiu, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), acid acetic 
glacial, acetat de sodiu trihidrat şi apă pentru preparate injectabile. 
 
Cum arată Acid ibandronic Teva şi conţinutul ambalajului 
Acid ibandronic Teva concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede şi incoloră. 
 
Este disponibil în cutii a câte 1 sau 5 flacoane din sticlă transparentă, incoloră 
 
Flacoanele sunt închise cu dop din cauciuc. Flacoanele au capsă de culoare turquoise (albastru-verzui). 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
Teva Pharmaceuticals S.R.L. 
Str. Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2, Bucureşti 
România  
Telefon: 021 230 65 24 
Fax: 021 230 65 23  
 
Fabricanţi 
Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania 

 

Synthon Hispania SL 
Castellò 1, Poligono Las Salinas, 08830  
Sant Boi de Llobregat, Spania 

 

Synthon BV 
Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Olanda 
 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow, Polonia 
 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 
DE 

Ibandronsäure-CT 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 

HU 

Ibandronsav Teva 6 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz 

NL 

Ibandroninezuur Teva 6 mg/6 ml, concentraat voor oplossing voor infusie 

IT 

Acido Ibandronico Teva Italia 

LU 

Ibandronsäure ratiopharm 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 

Page 6
background image

 

 

6

PL 

Ibandronic Acid Teva Pharma 

RO 

Acid ibandronic Teva 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

UK  

Ibandronic Acid 6mg/6ml Concentrate for solution for infusion 

 
Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2015. 

Page 7
background image

 

 

7

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Următoarele informaţii se adresează doar profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Doze: prevenirea evenimentelor osoase la pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase 
La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenirea 
evenimentelor osoase este de 6 mg, administrată intravenos, la interval de 3-4 săptămâni. Această doză 
trebuie administrată în perfuzie cu durata de cel puţin 15 minute. 
 
Pacienţi cu insuficienţă renală 
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară (Cl

cr

 ≥50 şi <80 ml/min). La 

pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase trataţi pentru prevenirea evenimentelor osoase, 
având şi insuficienţă renală moderată (Cl

cr

 ≥30 şi <50 ml/min) sau insuficienţă renală severă 

(Cl

cr

 <30 ml/min) trebuie respectate următoarele recomandări cu privire la doze: 

 

Clearance-ul creatininei 

(ml/min) 

Doză / Timp de perfuzare 

1

 

Volumul de perfuzat 

2

 

Cl

cr

 ≥50 şi <80 ml/min 

6 mg / 15 minute 

100 ml 

Cl

cr

 ≥30 şi <50 ml/min 

4 mg / 1 oră 

500 ml 

<30 

2 mg / 1 oră 

500 ml 

1

 Administrare la interval de 3 până la 4 săptămâni. 

2

 soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5% 

 
La pacienţii cu neoplasm cu Cl

Cr

 < 50 ml/min nu a fost studiată administrarea perfuziei cu o durată de 

15 minute . 
 
Doze: hipercalcemia indusă de tumori 
Acidul ibandronic se administrează, în general, în spital. Doza este stabiliă de medic, având în vedere 
următorii factori. 
 
Înaintea iniţierii tratamentului cu acid ibandronic, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu soluţie de 
clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul 
de tumoră.. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată pentru albumină* ≥ 
3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică eficace este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată 
(calcemia corectată pentru albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai 
mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus niciun beneficiu 
suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea. 
*Reţineţi, calcemia corectată pentru albumină este calculată după cum urmează: 
 
Calcemia corectată 
pentru albumină 
(mmol/l) 

calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 

sau 

Calcemia corectată 
pentru albumină (mg/dl) 
 

calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] 

 
Pentru a transforma valoarea calcemiei corectată pentru albumină din nmol/l în mg/dl înmulțiți 
valoarea cu 4. 
În cele mai multe cazuri un nivel crescut al calcemiei poate fi redus la normal în 7 zile. Timpul median 
până la recădere (creșterea din nou a calcemiei corectată pentru albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-
19 zile pentru dozele de 2mg si 4mg. Timpul median până la recădere a fost de 26 de zile pentru doza 
de 6mg. 
 
Modul şi calea de administrare 
Acidul ibandronic concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă. 
În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie utilizat după cum urmează: 

Page 8
background image

 

 

8

  Hipercalcemie - adăugare la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 500 ml soluţie 

glucoză 5% şi administrare în perfuzie în decurs de 1-2 ore. 

  Prevenţia evenimentelor osoase - adăugare la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 

100 ml soluţie glucoză 5% şi administrare în perfuzie în decurs de cel puţin 15 minute. A se 
vedea, de asemenea, secţiunea anterioară care prezintă dozele pentru pacienţii cu insuficienţă 
renală. 

 
Notă: 
Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, acidul ibandronic concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%. Soluțiile care 
conțin calciu nu trebuie amestecate cu acidul ibandronic concentrat pentru soluţie perfuzabilă.  
 
Soluţia diluată este indicată doar pentru o singură utilizare. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, 
fără particule. 
 
Se recomandă ca după diluare, medicamentul să fie utilizat imediat (vezi punctul 5 al acestui prospect 
“CUM SE PĂSTREAZĂ ACID IBANDRONIC TEVA”). 
 
Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a acidului ibandronic concentrat 
pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea intraarterială inadecvată a medicamentului, 
nerecomandată în mod special pentru aceste indicaţii, cât şi administrarea paravenoasă pot determina 
leziuni tisulare. 
 
Frecvenţa administrării 
Pentru tratamentul hipercalcemiei induse de tumori, acidul ibandronic concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă se administrează, în general, într-o singură perfuzie. 
 
Pentru prevenirea evenimentelor osoase la pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, perfuzia 
cu acid ibandronic se repetă la interval de 3-4 săptămâni. 
 
Durata tratamentului 
La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru tratamentul 
hipercalcemiei. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în 
considerare repetarea tratamentului. 
 
La pacienţii cu neoplasm mamar şi metastaze osoase, perfuzia cu acid ibandronic trebuie administrată 
la intervale de 3-4 săptămâni. În studiile clinice, tratamentul a fost continuat până la 96 săptămâni. 
 
Supradozaj 
Până în prezent, nu există experienţă privind intoxicaţia acută cu acid ibandronic concentrat pentru 
soluţie perfuzabilă. Funcţiile renală şi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul 
au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice efectuate cu doze mari. 
 
Hipocalcemia relevantă clinic (concentraţii plasmatice foarte mici ale calciului) trebuie corectată prin 
administrarea intravenoasă de gluconat de calciu. 

ACID IBANDRONIC TEVA 6 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu dop din cauciuc si capsa de culoare turcoaz (albastru verzui) x 6 ml conc. pt. sol. perf.