DOTAREM 0,5 mmol/ml - PROSPECT

Prospectul pentru DOTAREM 0,5 mmol/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOTAREM 0,5 mmol/ml
Substanța activă: ACIDUM GADOTERICUM
Concentrația: 0,5mmol/ml
Cod atc: V08CA02
Acțiune terapeutică: CONTRAST MEDIA-REZONANTA MAGNETICA MEDII DE CONTRAST PARAMAGNETICE
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1988_30.09.09.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj.
Cod cim: W43810003
Firma producătoare: GUERBET - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1988/2009/01-02-03                                           

 Anexa

 

1

      

 

Prospect 

 

 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

Dotarem 0,5 mmol/ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută 

Acid gadoteric 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-1 recitiţi. 
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului sau radiologului dumneavoastră. 
- Dacă observaţi orice reacții adverse, vă rugăm să-i spuneţi medicului, radiologului sau 
farmacistului dumneavoastră. A se vedea pct. 4. 
 

 
Ce găsiţi în acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Dotarem şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Dotarem 

3.

 

Cum vi se va administra Dotarem

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Dotarem 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Dotarem și pentru ce se utilizează 

 
Dotarem este un medicament utilizat în scop diagnostic la adulți și copii. Aparţine unui grup de medii 
de contrast utilizate pentru pentru rezonanţa magnetică IRM (Imagistică prin rezonanţă magnetică). 
 
Dotarem  este  utilizat  pentru  a  intensifica  contrastul  imaginilor  obţinute  în  timpul  examinărilor  prin 
Imagistica prin Rezonanta Magnetică. Această intensificare a contrastului îmbunătăţeşte vizualizarea şi 
delimitarea leziunilor (defectelor) la nivel: 
- cerebral, al măduvei spinării şi țesuturilor adiacente, 
-  ficatului,  rinichilor,  pancreasului,  pelvisului,  plămânilor,  inimii,  sânilor  şi  sistemului 
musculoscheletic. 
-  a defectelor (leziunilor) sau îngustării (stenozei) arterelor non-coronariene (Angiografia RM) (doar la 
adulți). 
 
Dotarem este utilizat numai în scop diagnostic. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte de a vi se administra Dotarem 

  
 

Nu trebuie să vi se administreze Dotarem 

-  dacă  sunteţi  alergic  la  substanța  activă  sau  la  oricare  dintre  celelalte  ingrediente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6); 
- dacă sunteţi alergic la medicamente care conţin gadolinium (similar altor medii de contrast utilizate 
pentru pentru rezonanţa magnetică);  
  

Atenționări și precauții  

Adresaţi-vă medicului sau radiologului dumneavoastră dacă vi se aplică următoarele: 

 

aţi avut anterior o reacţie în timpul examinării cu o substanţă de contrast; 

 

aveți astm; 

 

aveţi alergii în antecedente (cum ar fi alergie la fructele de mare, urticarie, febra fânului); 


Page 2
background image

 

 

urmaţi  tratament  cu  un  betablocant  (medicament  pentru  tulburări  cardiace  şi  hipertensiune 

arterială, cum ar fi metoprolol); 

 

rinichii dvs. nu funcționează bine;  

 

ați suferit recent sau urmează să fiți supuși unui trasplant de ficat; 

 

aveţi o afecţiune a inimii sau vaselor de sânge; 

 

dacă aţi avut în trecut convulsii sau urmaţi tratament pentru epilepsie. 

 
În  toate  aceste  situaţii,  medicul  sau  radiologul  dumneavoastră  va  evalua  raportul  beneficiu/risc  şi  va 
decide  dacă vi se va administra Dotarem. Dacă vi se administrează  Dotarem, medicul sau radiologul 
dumneavoastră va lua precauţiile necesare şi va monitoriza atent injectarea Dotarem. 
 
Medicul sau radiologul dvs. poate decide să vi se efectueze o analiză de sânge pentru a evalua cât de 
bună este funcţia rinichilor dumneavoastră, mai ales dacă aveți 65 de ani sau mai mult. 
 
Nou-născuţi şi sugari 
Din cauza funcţiei renale imature a nou-născuţilor până la vârsta de 4 săptămâni şi a sugarilor până la 
vârsta de 1 an, Dotarem trebuie utilizat la aceşti pacienţi doar după ce s-a analizat cazul cu atenţie. 
 
Înaintea examinării, îndepărtaţi toate obiectele metalice pe care le purtaţi. Informaţi-1 pe medicul sau 
radiologul dumneavoastră dacă aveţi: 

 

un pacemaker, 

 

un clip fixat într-un vas de sânge,  

 

o pompă de perfuzie, 

 

 un stimulator nervos, 

 

un implant cohlear (implant în urechea internă),  

 

orice corp străin metalic suspectat, în special la nivelul ochiului. 

Este  important  deoarece  acestea  pot  determina  probleme  grave,  deoarece  dispozitivele  pentru  IRM 
utilizează un câmp magnetic foarte puternic. 

 

Dotarem împreună cu alte medicamente 

Vă rugăm să spuneţi medicului sau radiologului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente.  În  mod  special,  vă  rugăm  informaţi-l  pe  medicul,  radiologul  dumneavoastră  sau  pe 
farmacist dacă luaţi sau aţi luat recent medicamente pentru tulburări ale inimii şi ale tensiunii arteriale, 
cum  sunt  medicamentele  beta-blocante,  substanțe  vasoactive,  inhibitori  ai  enzimei  de  conversie  a 
angiotensinei, antagoniști ai receptorilor de angiotensină II. 
 

Dotarem împreună cu alimente şi băuturi 

Nu se cunosc interacţiuni  ale Dotarem cu alimente sau cu băuturi. Oricum, vă rugăm să verificați cu 
medicul, radiologul sau farmacistul dumneavoastră dacă este necesar să nu beți sau mâncați înainte de 
examinare. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă  medicului  sau  radiologului  dumneavoastră  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament.   
 

Sarcina 

Dotarem nu trebuie folosit pe durata sarcinii decât dacă este neapărat necesar. 
 

Alăptarea 

Medicul  sau  radiologul  dumneavoastră  va  discuta  dacă  trebuie  să  continuați  sau  întrerupeţi  alăptarea 
pentru 24 ore după administrarea Dotarem. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu sunt disponibile date cu privire la efectul Dotarem asupra cu privire la capacitatea de a conduce 
vehicule. Dacă vă simţiţi rău (de exemplu greață) după examinare, nu trebuie să conduceţi vehicule şi 
să folosiți utilaje. 
 


Page 3
background image

 

 
 

 

3.

 

Cum vi se va administra Dotarem 

 
Dotarem vi se va administra prin injectare intravenoasă. 

 

În timpul examinării, 

veţi fi ţinut sub supravegherea unui medic sau radiolog. Vi se va monta un ac în 

venă; aceasta va permite medicului sau radiologului dumneavoastră să vă injecteze, în caz de urgenţă, 
medicamentele necesare. Dacă aveţi o reacţie alergică, utilizarea Dotarem trebuie oprită. 

 

Dotarem poate fi injectat manual sau injector automat. La nou-născuţi şi sugari, medicamentul trebuie 
injectat numai manual. 
 
Procedura trebuie efectuată într-un spital, clinică sau policlinică privată. Personalul medical ştie care 
sunt precauţiile care trebuie luate pentru examinare. De asemenea, ei sunt avertizaţi asupra posibilelor 
complicaţii care pot să apară. 

 

Doze 

 

Medicul sau radiologul dumneavoastră va stabili doza care vi se va administra şi va supraveghea  
injectarea. 

 
Dozarea la populații speciale 

Utilizarea Dotarem nu este recomandată la pacienţii cu probleme renale severe şi la pacienţii cărora li s-
a  efectuat  sau  li  se  va  efectua  în  curând  un  transplant  hepatic.  Cu  toate  acestea,  dacă  utilizarea  este 
necesară, trebuie să vi se administreze o singură doză de Dotarem la un examen şi nu trebuie să vi se 
efectueze un al doilea examen timp de cel puţin 7 zile. 
 

Nou-născuți, sugari, copii și adolescenți 

Din cauza funcţiei renale imature a nou-născuţilor până la vârsta de 4 săptămâni şi a sugarilor până la 
vârsta  de  1  an,  Dotarem  trebuie  utilizat  la  aceşti  pacienţi  doar  după  ce  s-a  analizat  cazul  cu  atenţie. 
Copiilor nu trebuie să li se administreze mai mult de o doză de Dotarem la o scanare și nu trebuie să se 
repete injecția la mai puţin de 7 zile.  
Utilizarea pentru angiografie nu este recomandată la pacienți cu vârsta sub 18 ani. 

 
Vârstnici (65 de ani şi peste) 

Nu este necesară ajustarea dozei dacă aveţi vârsta de 65 de ani sau mai mult, dar este posibil să vi se 
efectueze o analiză de sânge pentru a evalua cât de bună este funcţia rinichilor dumneavoastră.

 

 
Dacă vi s-a administrat mai mult Dotarem decât trebuie  

Este  puţin  probabil  să  vi  se  administrează  o  doză  mai  mare  decât  cea  recomandată.  Dotarem  vă  este 
administrat  într-o  unitate  medicală,  de  către  personalul  medical  specializat.  În  cazul  unei  supradoze, 
Dotarem poate fi eliminat din organism prin hemodializă. 
 
Informaţii suplimentare cu privire la utilizarea şi manipularea de către medici sau personalul medical 
specializat vă sunt oferite la sfârşitul acestui prospect. 

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului  sau 

radiologului dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 4
background image

 

 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

După  administrare

, veţi fi ţinut sub observaţie timp de cel puţin o jumătate de oră. Cele mai multe 

dintre reacţiile adverse apar imediat sau uneori sunt întârziate. Unele reacții adverse pot apărea până la 
șapte zile de la administrarea Dotarem. 
 

Există un risc mic să aveți o reacție alergică la Dotarem. 

Astfel de reacţii pot fi severe şi 

în mod 

excepţional, evoluează spre şoc 

(caz foarte rar de reacţie alergică care vă poate pune viaţa în pericol). 

Următoarele  simptome  pot  fi  primele  semne  ale  unui  şoc.  Informaţi-1  imediat  pe  medicul 
dumneavoastră sau personalul medical dacă simţiţi vreuna dintre ele: 

-

 

umflare la nivelul feţei,  gurii sau  gâtului, care vă  poate  provoca dificultăţi la  înghiţit 
sau respiraţie 

-

 

umflarea mâinilor sau picioarelor 

-

 

senzaţie de amețeală (hipotensiune arterială)  

-

 

dificultăţi în respiraţie 

-

 

respiraţie şuierătoare  

-

 

tuse 

-

 

mâncărimi  

-

 

secreţie nazală 

-

 

strănut 

-

 

iritaţie oculară 

-

 

urticarie 

-

 

erupţie trecătoare pe piele 

 
Reacții adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane): 

-

 

reacții de hipersensibilitate 

-

 

durere de cap 

-

 

amețeli 

-

 

tulburări ale gustului 

-

 

somnolență 

-

 

senzație de furnicături, de căldură sau de rece și/sau de durere  

-

 

creșterea sau scăderea tensiunii arteriale 

-

 

greață 

-

 

durere abdominală 

-

 

erupție cutanată tranzitorie 

-

 

senzație de fierbinte, senzație de rece  

-

 

oboseală 

-

 

disconfort la locul de injectare, reacții la locul de injectare, senzație de rece la locul injectării, 
inflamarea locului injectării, difuzarea produsului în afara vaselor de sânge care poate duce la 
inflamație (înroșire și durere locală). 

 
Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 

-

 

anxietate, senzație de leșin (amețeală și senzația iminentă de pierdere a conștienței) 

-

 

umflarea pleoapelor 

-

 

palpitații 

-

 

strănut  

-

 

vărsătură 

-

 

diaree 

-

 

salivație excesivă 

-

 

urticarie, mâncărimea pielii, transpirații abundente 

-

 

durere în piept, frisoane. 

 
Reacţiile adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):  

-

 

reacții anafilactice sau anafilactoide 

-

 

agitație  


Page 5
background image

 

-

 

comă, convulsii, sincopă (pierdere de scurtă durată a conștienței), tulburări de miros (percepția 
unor mirosuri neplăcute), tremor 

-

 

conjunctivită, ochi înroșiți, vedere încețoșată, creșterea lăcrimării  

-

 

stop  cardiac,  bătăi  rapide  sau  rare  ale  inimii,  bătăi  neregulate  ale  inimii,  dilatarea  vaselor  de 
sânge, paloare 

-

 

 stop  respirator,  respirație  accelerată  sau  lentă,  respirație  dificilă,  respirație  șuierătoare,  nas 
înfundat, tuse, gât uscat, îngustarea căilor respiratorii cu senzație de sufocare, spasm respirator, 
inflamarea gâtului,  

-

 

 eczemă, înroșirea pielii, umflături buzelor și localizate la nivelul gurii 

-

 

 crampe musculare, slăbiciune musculară,durere de spate 

-

 

stare de rău, disconfort toracic, febră, umflarea feței, pătrunderea produsului în afara vasului de 
sânge, ceea ce poate duce la necroză la locul de injectare, inflamarea venei 

-

 

inflamația venelor superficiale, 

-

 

scăderea concentrației de oxigen din sânge. 

 
Au  fost  raportate  cazuri  de  fibroză  sistemică  nefrogenă  (care  cauzează  întărirea  pielii  și  care  poate 
afecta,  de  asemenea,  țesuturile  moi  și  organele  interne),  majoritatea  apărute  la  pacienți  cărora  li  s-a 
administrat Dotarem împreună cu alți agenți de contrast care conțin gadolinium. Dacă în săptămânile 
următoare examinării prin IRM, observaţi modificări de culoare şi/sau îngroşarea pielii în orice parte a 
corpului, informaţi-1 pe radiologul care a efectuat examinarea. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-
site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
  
 

5. 

Cum se păstrează Dotarem 

 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
A nu se congela. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe seringă și cutie, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Este puțin probabil să vi se solicite să eliminați deșeurile de Dotarem. 
 
 

6. Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Dotarem 

- Substanţa activă este acidul gadoteric. Un ml soluţie injectabilă conţine acid gadoteric 279,32 mg (sub 
formă de sare megluminică), echivalent cu 0,5 mmol de acid gadoteric (sub formă de sare 
megluminică). 
- Celelalte componente sunt: meglumină şi apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Dotarem şi conţinutul ambalajului 

Dotarem este o soluție limpede, incoloră până la galbenă, pentru injectare intravenoasă. 
Dotarem este disponibil în seringi preumplute cu 10, 15 şi 20 ml soluţie injectabilă.  
 
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. 
 
 
 
 


Page 6
background image

 

 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Guerbet BP 57400 
95943 Roissy Cd Cedex Franţa 
 

Fabricantul 

Guerbet 
BP 57400-95943 ROISSY Cd Cedex 
16-24 rue Jean Chaptal - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Franţa 
 

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 7
background image

 

 

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: 

 

Doze 

 
Adulţi 
IRM la nivel cerebral și al măduvei spinării 
In examinările neurologice, doza poate varia de la 0,1 la 0,3 mmol/kg, corespunzător unui interval de 
dozare cuprins între 0,2-0,6 ml/kg. După administrarea a 0,1 mmol/kg pacienţilor cu tumori cerebrale, o 
doză suplimentară de 0,2 mmol/kg poate îmbunătăţi descrierea caracteristicilor tumorii şi uşura luarea 
deciziei terapeutice. 
 
IRM la nivelul întregului corp şi angiografie 
Doza recomandată pentru injectare intravenoasă este 0,1 mmol/kg (adică 0,2 ml/kg) pentru a asigura un 
contrast adecvat pentru diagnostic. 
Angiografie: în situaţii excepţionale (de exemplu eşecul de a obţine imagini concludente ale unui 
teritoriu vascular întins), poate fi justificată administrarea consecutivă a unei a doua injectări de 0,1 
mmol/kg, echivalent cu 0,2 ml/kg. Cu toate acestea, dacă înainte de a începe angiografia este anticipată 
utilizarea a 2 doze consecutive de Dotarem, poate fi eficace utilizarea a 0,05 mmol/kg echivalent cu 0,1 
ml/kg pentru fiecare doză, în funcţie de echipamentul de scanare disponibil. 
 
Populaţia pediatrică (0-18 ani) 

IRM cerebral

ă

 

ş

i a coloanei vertebrale/IRM a întregului corp:

 doza recomandată şi maximă de 

Dotarem este de 0,1 mmol/kg de greutate corporală. Nu trebuie utilizată mai mult de o doză în timpul 
unei scanări. 
Din cauza funcţiei renale imature a nou-născuţilor până la vârsta de 4 săptămâni şi a sugarilor până la 
vârsta de 1 an, Dotarem trebuie utilizat la aceşti pacienţi doar după ce s-a analizat cazul cu atenţie, doza 
nedepăşind 0,1 mmol/kg de greutate corporală. Nu trebuie utilizată mai mult de o doză în timpul unei 
scanări. Din cauza lipsei de informaţii cu privire la administrarea repetată, injecţiile cu Dotarem nu 
trebuie repetate decât dacă intervalul dintre injecţii este de cel puţin 7 zile.  

Angiografie: 

Dotarem nu este recomandat pentru angiografie la copii sub 18 ani din cauza datelor 

insuficiente cu privire la eficacitatea acestuia şi siguranţa acestei indicaţii. 
 
Populații speciale: 
Pacienţi cu insuficienţă renală: doza pentru adulți se administrează la pacienții cu insuficiență renală 
ușoară până la moderată (RFG

30 ml/min/1,73m

2

). A se vedea și ”Insuficiența renală” mai jos. 

Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Se administrează doza pentru adulți la acesti pacienți. Se recomandă 
prudență, în special în perioada perioperatorie transplantului hepatic. 
 

Mod de administrare 

Medicamentul este indicat numai pentru administrarea intravenoasă.  
Viteza de perfuzare: 3-5 ml/min (în proceduri angiografice poate fi utilizată o viteză de 
perfuzare mare, până la 120 ml/min, adică 2 ml/secundă).  
Contrast optim: până la 45 de minute după injectare.  
Secvenţa optimă de contrast: secvenţe de scanare mediate Tl-ponderate.  
Administrarea intravasculară a mediului de contrast trebuie, dacă este posibil, să fie 
efectuată cu pacientul în decubit dorsal. După administrare, pacientul trebuie supravegheat 
pentru cel puţin 30 de minute, deoarece experienţa a demonstrat că majoritatea reacţiilor 
adverse apar în acest interval de timp. 
 
Se înşurubează tija de cauciuc a pistonului la capacul de cauciuc protector şi se injectează 
intravenos cantitatea de medicament necesară examinării. 
Pentru unică utilizare. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat. 
Soluţia injectabilă trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate numai 
soluţiile limpezi, fără particule.

  

 
 


Page 8
background image

 

 
Populaţia pediatrică (0-18 ani) 
În funcţie de cantitatea de Dotarem de administrat copilului, se recomandă utilizarea flacoanelor de 
Dotarem cu o seringă de unică folosinţă cu un volum adaptat acestei cantităţi pentru a avea o precizie 
mai mare a volumului injectat. 
În cazul nou-născuţilor şi al sugarilor, doza necesară trebuie să fie administrată manual. 
 

Insuficiență renală 
 

Înainte de administrarea Dotarem, se recomandă screeningul tuturor pacienţilor 

pentru depistarea disfuncţiei renale, prin analize de laborator. 
 

 

 

S-au raportat cazuri de fibroză sistemică nefrogenă (FSN) asociate cu utilizarea anumitor agenţi 

de contrast cu conţinut de gadoliniu la pacienţii cu disfuncţie renală severă acută sau cronică (RFG < 30 
ml/min/1,73m2). Pacienţii supuşi unui transplant hepatic sunt expuşi unui risc deosebit, întrucât 
incidenţa insuficienţei renale acute este mare la acest grup. Întrucât există posibilitatea apariţiei FSN la 
utilizarea Dotarem, acesta trebuie utilizat la pacienţii cu disfuncţie renală severă şi la pacienţii aflaţi în 
perioada perioperatorie a unui transplant hepatic numai după o analiză atentă a raportului risc/beneficiu 
şi dacă informaţiile de diagnosticare sunt esenţiale şi indisponibile prin examenul RMN fără agent de 
contrast. 
 
Hemodializa efectuată la scurt timp după administrarea Dotarem poate fi utilă în eliminarea Dotarem 
din organism. Nu există dovezi care să susţină iniţierea hemodializei în scopul prevenirii sau tratării 
FSN la pacienţii care nu urmează deja tratament prin hemodializă. 
 

Vârstnici 

Întrucât clearance-ul renal al acidului gadoteric poate fi afectat la persoanele vârstnice, este deosebit de 
important screeningul pacienţilor cu vârsta de 65 de ani şi peste, pentru depistarea disfuncţiei renale. 
 

Nou-născuți și copii 

A se vedea la Doze și mod de administrare, populație pediatrică. 
 

Sarcina şi alăptarea 

 
Dotarem nu trebuie utilizat în timpul sarcinii,  cu excepţia cazului cînd este absolut necesar. 
Continuarea sau întreruperea alăptării pe o perioadă de 24 de ore după administrarea Dotarem trebuie 
să se facă la discreţia medicului şi a mamei care alăptează. 
 

Instrucțiuni de manipulare 

Eticheta de urmărire decolabilă de pe flacoane trebuie lipită pe fişa pacientului, pentru a permite 
înregistrarea precisă a agentului de contrast pe bază de gadoliniu utilizat. Doza trebuie de asemenea 
înregistrată. Dacă sunt utilizate fişe electronice ale pacientului, numele produsului, numărul de lot şi 
doza trebuie introduse în fişa pacientului. 
 
 
 


DOTAREM 0,5 mmol/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 seringa preumpluta din sticla incolora, cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj.

Cutie cu 1 seringa preumpluta din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj.

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora, multidoza, cu capacitatea de 60 ml x 60 ml sol. inj.

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora, multidoza,cu capacitatea de 125 ml x 100 ml sol. inj.

Cutie x 1 flac. din sticla incolora, unidoza, cu capacitatea de 10 ml x 5 ml sol. inj.

Cutie x 1 flac. din sticla incolora, unidoza, cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj.

Cutie x 1 flac. din sticla incolora, unidoza, cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj.

Cutie x 1 flac. din sticla incolora, unidoza, cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj.

Cutie x 1 flac. din sticla incolora, unidoza, cu capacitatea de 60 ml x 60 ml sol. inj.