DOTAGRAF 0,5 mmol/ml - PROSPECT

Prospectul pentru DOTAGRAF 0,5 mmol/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOTAGRAF 0,5 mmol/ml
Substanța activă: ACIDUM GADOTERICUM
Concentrația: 0,5mmol/ml
Cod atc: V08CA02
Acțiune terapeutică: CONTRAST MEDIA-REZONANTA MAGNETICA MEDII DE CONTRAST PARAMAGNETICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12899_27.01.20.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. multidoza din sticla incolora x 100 ml sol. inj.
Cod cim: W64046002
Firma producătoare: SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12899/2020/01-02-03-04                                                  

Anexa 1

 

                                                                                                                                                                       Prospect 

 

 
   
 

Prospect:  Informaţii pentru utilizator 

 

Dotagraf 0,5 mmol/ml soluţie injectabilă în flacon multidoză 

 

Acid gadoteric 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime  acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Păstraţi acest prospect.  S-ar putea să fie necesar să

-

1 recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră curant sau 

 

medicului radiolog.   

Dacă manifestaţi orice reacții adverse, adresați-vă medicului  dumneavoastră curant, 
 medicului radiolog sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse  nemenţionate 
în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect

 

1.  

Ce este Dotagraf şi pentru ce se utilizează 

2.  

Ce trebuie să știți înainte să se utilizeze Dotagraf 

3.  

Cum se utilizează Dotagraf 

4.  

Reacţii adverse posibile 

5.  

Cum se păstrează  Dotagraf 

6.  

Conţinutul  ambalajului  şi alte informaţii 

 

 
1.  

Ce este Dotagraf şi pentru ce se utilizează 

 
Dotagraf este o substanță de contrast care conţine acid gadoteric. Este utilizat numai  în scop 
diagnostic. 
 
Dotagraf este utilizat pentru intensificarea contrastului imaginilor obţinute în examinările prin 
Imagistică prin Rezonanţă Magnetică (IRM). Această intensificare a contrastului îmbunătăţeşte 
vizualizarea şi delimitarea la: 
 

Adul

ţ

i, copii 

ş

i adolescen

ţ

i (0-18 ani) 

 

IRM a Sistemulul Nervos Central  inclusiv a defectelor (leziunilor) cerebrale, măduvei spinării şi 

a țesuturilor adiacente; 

 

IRM a întreguluicorp, inclusiv a defectelor (leziunilor) ficatului, rinichilor, pancreasului, 

pelvisului, plămânilor, inimii, sânilor şi sistemului musculo-scheletic 

 

Adul

ţ

i

  

 

angiografia RM, inclusiv a defectelor (leziunilor) sau îngustării (stenoză) arterelor, cu 

excepţia  arterelor coronariene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Page 2
background image

 

2

 

 

 

2.  

Ce trebuie să știți înainte să se utilizeze  Dotagraf

 

 

NU trebuie să vi se administreze

 

Dotagraf

 

 

dacă sunteţi alergic la substanța  activă sau la oricare dintre celelalte ingrediente  ale acestui 

 

medicament  (enumerate  la punctul 6). 

 

dacă sunteţi alergic la medicamente  care conţin gadoliniu  (similar altor medii de contrast  
utilizate   pentru imagistica  prin rezonanţa  magnetică). 

 

Atenționări  și precauții

 

Spuneţi  medicului  d u m n e a v o a s t r ă   c u r a n t   sau medicului radiolog  dacă vi se aplică 
următoarele: 
•  

aţi avut anterior o reacţie în timpul examinării  cu o substanţă  de contrast 

•  

aveți astm 

•  

aveţi alergii în antecedente  (cum ar fi alergie la fructele de mare, urticarie, febra fânului) 

•  

urmaţi tratament  cu un betablocant  (medicament  pentru tulburări ale inimii şi 

 

tratamentul tensiunii arteriale, cum ar fi metoprolol) 

•  

rinichii dumneavoastră nu funcționează  bine 

•  

ați suferit recent sau urmează să efectuați un transplant hepatic 

•  

aveţi o  boală a inimii sau vaselor de sânge 

•  

dacă aţi avut în trecut convulsii sau urmaţi tratament  pentru epilepsie. 

 
În toate aceste situaţii, medicul dumneavoastră  curant sau medicul radiolog  va evalua raportul 
beneficiu/risc  şi va decide dacă vi se va administra  Dotagraf.  Dacă vi se administrează 
Dotagraf,  medicul dumneavoastră curant sau medicul radiolog va lua măsurile de precauţie 
necesare şi va monitoriza  atent administrarea Dotagraf. 
 
Medicul dumneavoastră curant sau medicul radiolog  poate decide dacă să vi se efectueze  o 
analiză de sânge pentru a evalua cât de bună este funcţia rinichilor dumneavoastră,  mai ales 
dacă aveți 65 de ani sau mai mult. 
 

Nou-născuţi  şi sugari 

Din cauza funcţiei renale incomplet dezvoltate a nou-născuţilor  până la vârsta de 4 săptămâni  şi 
a sugarilor  până la vârsta de 1 an, acidul gadoteric  trebuie utilizat la aceşti pacienţi doar după o 
analiză atentă. 
 
Înaintea examinării,  îndepărtaţi  toate obiectele  metalice pe care le purtaţi. Informaţi-1  pe 
medicul dumneavoastră curant sau medicul radiolog  dacă aveţi: 

•  

un pacemaker 

•  

un clip fixat într-un vas de sânge 

•  

o pompă de perfuzie 

•  

un stimulator  nervos 

•  

un implant cohlear (implant în urechea internă) 

•  

orice corp străin metalic suspectat,  în special la nivelul ochiului. 

Este important deoarece acestea pot determina  probleme  grave, deoarece dispozitivele  pentru IRM 
utilizează  un câmp magnetic foarte puternic. 
 

Dotagraf împreună cu alte medicamente

 

Vă rugăm să spuneţi medicului  dumneavoastră curant  sau medicului radiolog  dacă luaţi, aţi luat 
recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente. 
 
 
 
 


Page 3
background image

 

3

 

 

 
 
 
În mod special, vă rugăm informaţi-l  pe medicul dumneavoastră curant, pe medicul radiolog sau 
pe farmacist  dacă luaţi sau aţi luat recent medicamente  pentru tulburări ale inimii şi tratamentul 
tensiunii arteriale, cum sunt medicamentele  beta-blocante,  substanțe  vasoactive,  inhibitori  ai 
enzimei de conversie  a angiotensinei,  antagoniști  ai receptorilor  de angiotensină  II. 
 

Dotagraf cu alimente şi băuturi

 

Nu se cunosc interacţiuni  ale Dotagraf cu alimente sau cu băuturi. Oricum, vă rugăm să 
verificați cu medicul dumneavoastră curant, medicul radiolog  sau farmacistul  dacă este necesar 
să nu beți sau să nu mâncați înainte de examinare. 
 

Sarcina şi alăptarea

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi  să rămâneţi 
gravidă, adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  c u r a n t   sau medicului radiolog  pentru 
recomandări  înainte de a lua acest medicament. 
 

Sarcina 

Dotagraf nu trebuie utilizat pe durata sarcinii decât dacă este neapărat necesar. 
 

Al

ă

ptarea 

Medicul dumneavoastră curant sau medicul radiolog  va discuta cu dumneavoastră 
dacă trebuie să continuați  sau să întrerupeţi  alăptarea pentru 24 ore după administrarea 
Dotagraf. 
 

Conducerea  vehiculelor  şi folosirea  utilajelor 

Nu sunt disponibile  date cu privire la efectul Dotagraf asupra capacităţii  de a conduce vehicule. 
Dacă  prezentați greață după examinare,  nu trebuie să conduceţi  vehicule şi să folosiţi utilaje. 

 
 

3.  

Cum se utilizează  Dotagraf

 

 
Dotagraf  vi se va administra  prin injectare intravenoasă. 
 

În timpul examinării, 

veţi fi ţinut sub supravegherea  unui medic curant sau medic radiolog. Vi 

se va monta un ac în venă; aceasta va permite medicului curant sau  m e d i c u l u i   radiolog  să vă 
injecteze,  în caz de urgenţă, medicamentele  necesare.  Dacă aveţi o reacţie alergică, utilizarea 
Dotagraf trebuie oprită. 
 
Dotagraf poate fi injectat manual sau prin intermediul unui injector automat.  La nou-născuţi 
şi sugari medicamentul trebuie injectat numai manual. 
 
Procedura  trebuie efectuată într-un spital, clinică sau policlinică  privată. Personalul  medical ştie 
care sunt precauţiile  care trebuie luate pentru examinare.  De asemenea,  ei sunt avertizaţi  asupra 
posibilelor complicaţii  care pot să apară. 
 

Doza

 

Medicul dumneavoastră curant sau medicul radiolog va stabili doza care vi se va administra 
şi va supraveghea injectarea. 
 

Utilizarea la grupe speciale de pacienţi

 

Utilizarea  Dotagraf nu este recomandată  la pacienţii  cu probleme renale severe şi la pacienţii 
cărora li s-a efectuat sau li se va efectua în curând un transplant  hepatic. Cu toate acestea, dacă 
utilizarea  este necesară,  trebuie să vi se administreze  o singură doză de Dotagraf la un examen 


Page 4
background image

 

4

 

 

şi nu trebuie să vi se efectueze un al doilea examen timp de cel puţin 7 zile. 
 
 
 

Nou-n

ă

scu

ț

i, sugari, copii 

ș

i adolescen

ț

Din cauza funcţiei renale incomplet dezvoltate la nou-născuţi  până la vârsta de 4 săptămâni şi 
sugari până la vârsta de 1 an, Dotagraf trebuie utilizat la aceşti pacienţi doar după o analiză 
atentă a medicului. La nou-născuți şi  sugari nu trebuie să se administreze mai mult de o doză la o 
scanare şi nu trebuie să se administreze a doua injecţie în mai puţin de 7 zile.  
Utilizarea pentru angiografie nu este recomandată  la copii cu vârsta sub 18 ani. 
 

Vârstnici (65 de ani 

ş

i peste) 

Nu este necesară ajustarea dozei dacă aveţi vârsta de 65 de ani sau mai mult, dar este posibil să vi 
se efectueze o analiză de sânge pentru a evalua cât de bună este funcţia rinichilor dumneavoastră. 
 

Dacă vi s-a administrat  mai mult Dotagraf decât trebuie

 

Este puţin probabil să vi se administreze  o doză mai mare. Dotagraf vă este administrat  într-o 
unitate medicală,  de către personalul  medical instruit.  În cazul unei supradoze,  Dotagraf 
poate fi eliminat din organism prin hemodializă ( curățarea sângelui). 
 
Informaţii  suplimentare  cu privire la utilizarea şi manipularea  de către medici sau personalul 
medical specializat  vă sunt oferite la sfârşitul acestui prospect. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare  cu privire la acest medicament,  adresaţi-vă 

medicului  dumneavoastră curant sau medicului radiolog. 
 
 

4.  

Reacţii adverse posibile  

 
Ca toate medicamentele,  acest medicament  poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 

După administrare

,  veţi fi ţinut sub observaţie  timp de cel puţin o jumătate de oră. Cele mai 

multe dintre reacţiile adverse apar imediat sau, uneori, sunt întârziate.  Unele reacții adverse pot 
apărea până la 7 zile de la administrarea  Dotagraf. 
 

Există un risc mic să aveți o reacție alergică la Dotagraf.  Astfel de reacţii pot fi severe şi 
evoluează  spre şoc anafilactic 

(o reacţie alergică care vă poate pune viaţa în pericol). 

Următoarele  simptome  pot fi primele semne ale unui şoc. Informaţi-1  imediat pe medicul 
dumneavoastră curant, medicul radiolog sau personalul  medical dacă simţiţi oricare dintre 
aceste simptome: 

 

umflare la nivelul feţei, gurii sau gâtului, care vă poate provoca dificultăţi  la înghiţit sau 

 

respiraţie 

 

umflarea  mâinilor sau picioarelor 

 

senzaţie de leşin (tensiune  arterială scăzută) 

 

dificultăţi  în respiraţie 

 

respiraţie  şuierătoare 

 

tuse 

 

mâncărime 

 

secreții nazale în exces 

 

strănut 

 

iritaţie la nivelul ochilor 

 

urticarie 

 

erupţie trecătoare  pe piele 


Page 5
background image

 

5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Reacții adverse mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 

 

hipersensibilitate (reacție alergică) 

 

dureri de cap 

 

gust neobişnuit în gură 

 

amețeală 

 

somnolenţă (senzaţie de somn) 

 

senzaţie de furnicături, cald/arsură, rece şi/sau durere 

 

tensiune  arterială crescută sau scăzută 

 

greaţă (senzaţie de rău) 

 

durere de stomac 

 

erupţie trecătoare  pe piele 

 

senzaţie de fierbinte, senzaţie de rece 

 

astenie (pierderea energiei, slăbiciune) 

 

disconfort la locul injectării,  reacție la locul injectării,  senzaţia de rece la locul injectării, 

 

umflături la locul de injectare, 

difuzarea produsului în afara vaselor de sânge, care poate duce la 

 

inflamație (înroșire și durere la nivel local

 

 
Reacții adverse rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 

 

stare de nelinişte (anxietate), senzație de leșin (ameţeală și senzație de pierdere iminentă a 

conștienței) 

 

umflarea pleoapelor 

 

palpitaţii 

 

strănut 

 

vărsături (stare de rău) 

 

diaree 

 

secreție salivară în exces 

 

urticarie, transpirație în exces 

 

durere în piept, frisoane 

 
Reacţiile  adverse foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 

 

reacţii anafilactice sau reacţii de tip anafilactic (reacţie gravă care poate pune viaţa în pericol) 

 

agitație 

 

comă, convulsii,  sincopă (pierderea  temporară  a conștienței),   modificări ale mirosului  (adesea, 

 

perceperea  unor mirosuri  neplăcute), mişcări involuntare (tremor) 

 

conjunctivită,  ochi roșii, vedere încețoșată,  secreție  lacrimală crescută 

 

stop cardiac, bătăi accelerate ale inimii sau încetinite,  bătăi neregulate ale inimii, dilatarea 

 

vaselor de sânge, aspect palid al feţei (paloare) 

 

stop respirator,  edem pulmonar,  dificultăți  de respirație,   

 

respirație șuierătoare,  nas înfundat, tuse, senzație de uscăciune la nivelul gâtului, constricție la 

 

nivelul gâtului cu senzaţie de sufocare, spasme respiratorii, umflarea gâtului 

 

eczemă, roşeaţă pielii, umflarea buzelor şi umflături localizate la nivelul gurii 

 

crampe musculare,  slăbiciune  musculară,  dureri de spate 

 

stare generală de rău, disconfort  la nivelul pieptului,  febră, umflarea feței,  difuzarea 

 

medicamentului în afara vaselor de sânge care poate duce la necroză la locul injectării, 

 

inflamaţia  unei vene 

 

scăderea  val orilor de oxigen din sânge 

 


Page 6
background image

 

6

 

 

Au fost raportate cazuri de fibroză sistemică  nefrogenă  (care cauzează  întărirea pielii și care 
poate afecta, de asemenea,  țesuturile  moi și organele interne),  majoritatea  apărute la pacienți 
cărora li s-a administrat  Dotagraf împreună  cu alte substanțe de contrast care conțin gadoliniu.   
 
 
 
 
 
Dacă în săptămânile următoare  examinării  prin IRM, observaţi  modificări  de culoare şi/sau 
îngroşare a  pielii în orice parte a corpului, informaţi-1  pe medicul radiolog  care a efectuat 
examinarea. 
 

Raportarea  reacţiilor  adverse

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, 
http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
 
5.  

Cum se păstrează  Dotagraf 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament  nu necesită condiții speciale de păstrare. 
 
Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată pentru 72 de ore la temperatura 
camerei. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. În cazul în care nu 
este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea 
utilizatorului şi, în mod normal, nu ar trebui să depăşească 24 de ore la temperatura de 2 - 8° C, cu 
excepţia cazului în care deschiderea flaconului a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate. 
 
Nu utilizaţi acest medicament  după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe flacon, după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Dotagraf

 

 

Substanţa activă este acid gadoteric. Fiecare mililitru soluţie injectabilă conţine acid  

 

gadoteric  279,32 mg (sub formă de sare megluminică),  echivalent  cu 0,5 mmol   (sub 

 

formă de sare megluminică). 

Celelalte  componente  sunt: meglumină, l,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7,10-acid tetraacetic 

(DOTA)  şi apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Dotagraf  şi conţinutul  ambalajului

 


Page 7
background image

 

7

 

 

Dotagraf  est e o soluţie pentru injectare intravenoasă limpede, incoloră până la galben 

Dotagraf este disponibil  în cutii cu un flacon sau 10 flacoane a câte 60 sau 100 ml soluţie 

injectabilă. 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul  autorizaţiei  de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 

Deţinătorul  autorizaţiei  de punere pe piaţă

 

Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Germania 
 

Fabricantul

 

Sanochemia Pharmazeutika GmbH 
Landegger Strasse 7, 2491 Neufeld an der Leitha,  
Austria 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre EEA sub următoarele denumiri: 

Dotagraf 0,5 mmol/ml Injektionslösung (Austria, Germania) 
Dotagraph 0,5 mmol/ml oplossing voor injectie / solution injectable / Injektionslösung (Belgia) 
Dotagraf 0.5 mmol/ml solution for injection (Bulgaria) 
Dotagraf LV 0,5 mmol/ml otopina za injekciju (Croația) 
Dotagraf (Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Portugalia) 
Republica Cehă (Dotagraf vícedávkový 0,5 mmol/ml) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml injektioneste, liuos (Finlanda) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml oldatos injekció, többadagos (Ungaria) 
Dotagraf 279.32 mg/ml solution for injection (Irlanda) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml šķīdums injekcijām (vairākkārtējai lietošanai)(Letonia) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml injekcinis tirpalas (Lituania) 
Dotagraph 0,5 mmol/ml solution injectable (Luxemburg) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml (voor meervoudig gebruik), oplossing voor injectie (Olanda) 
Dotagraf multidose (Polonia) 
Dotagraf viacdávkový 0,5 mmol/ml injekčný roztok (Slovacia) 
Dotagraf LV 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje (Slovenia) 
Dotagraf 0,5 mmol/ml solución inyectable EFG (Spania)

 

Dotagraf (stor injektionsflaska) (Suedia) 
 

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2020. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Următoarele  informaţii  sunt destinate  numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 

Doze 

Trebuie utilizată cea mai scăzută doză care furnizează un contrast suficient în scop diagnostic. Doza 
trebuie calculată pe baza greutății corporale a pacientului și nu trebuie să depășească doza recomandată 
pe kilogram de greutate corporală detaliată la acest punct.

 

 

IRM la nivel encefalic 

ș

i spinal

: în examinările neurologice, doza poate varia de la 0,1 la 0,3 

 

mmol/kg corp, corespunzător  unui interval de dozare cuprins între 0,2 și 0,6 ml/kg corp. După 

 

administrarea la pacienţii cu tumori cerebrale a 0,1 mmol/kg corp, o doză suplimentară de 0,2 

 

mmol/kg corp poate îmbunătăţi descrierea caracteristicilor  tumorii şi poate facilita luarea    
deciziei terapeutice. 

 

IRM la nivelul întregului corp 

ş

i angiografie

: doza recomandată pentru injectare intravenoasă 


Page 8
background image

 

8

 

 

 

este 0,1 mmol/kg corp (adică 0,2 ml/kg corp) pentru a asigura un contrast adecvat pentru 

 

diagnostic. 
Angiografie: în situaţii excepţionale (de exemplu eşecul în obţinerea imaginilor concludente 
ale   unui teritoriu vascular întins), poate fi justificată administrarea  consecutivă  a unei a 2-a 
injectări   de 0,1 mmol/kg corp, echivalent cu 0,2 ml/kg corp. Cu toate acestea, dacă înainte 
de a începe   angiografia este anticipată utilizarea a 2 doze consecutive de Dotagraf, poate fi 
eficace utilizarea   a 0,05 mmol/kg echivalent cu  0,1 ml/kg pentru fiecare doză, în funcţie de 
echipamentul  pentru   imagistică disponibil. 

 

Copii 

ș

i adolescen

ţ

i

:  IRM la nivel encefalic şi spinal / la nivelul întregului corp: doza  

recomandată şi doza maximă de Dotagraf este de 0,1 mmol/kg corp. Nu trebuie utilizată mai 

mult de o doza în   timpul unei scanări. 
Din cauza funcţiei renale incomplet dezvoltate a nou-născuţilor până la vârsta de 4 săptămâni 
şi a  sugarilor până la vârsta de 1 an, Dotagraf trebuie utilizat la aceşti pacienţi doar după o 
evaluare  atentă, doza nedepăşind  0,1  mmol/kg  corp.  Nu trebuie  utilizată  mai  mult  de o 
doză  în timpul  unei scanări. Din  cauza  lipsei  de  informaţii cu  privire  la  administrarea 
repetată, injecţiile cu  Dotagraf nu trebuie repetate decât dacă intervalul  dintre injecţii este de 
cel puţin 7 zile. 

 

Dotagraf nu este recomandat pentru angiografie la copiii cu vârsta mai mică de 18 ani din cauza 

 

datelor insuficiente cu privire la eficacitatea acestuia şi siguranţa acestei indicaţii. 

 

Pacien

ţ

i cu insuficien

ţă

 renal

ă

: se administrează doza pentru adulți la pacienții cu 

insuficiență renală ușoară până la moderată (RFG ≥ 30 ml/min şi 1,73m²). Vezi mai jos pct. 

”Insuficien

ț

a renal

ă

”.

 

 

Pacien

ţ

i cu insuficien

ţă

 hepatic

ă

: se administrează doza pentru adulți la aceşti pacienți. Se 

 

recomandă prudență, în special în perioada perioperatorie transplantului hepatic. 

 

Mod de administrare 

Dotagraf este indicat numai pentru administrarea intravenoasă. Nu trebuie utilizat pe cale intratecală. 
Aveţi grijă să menţineţi administrarea strict intravenos: extravazarea poate duce la reacţii de 
intoleranţă locală, necesitând îngrijire locală obişnuită. 
Viteza de perfuzare: 3-5 ml/min (în proceduri angiografice poate fi utilizată o viteză de 
perfuzare mare, până la 120 ml/min, de exemplu 2 ml/secundă). 
Contrast optim: până la 45 de minute după injectare. 
Secvenţa optimă de contrast: secvenţe de scanare mediate T1-ponderate.  
Administrarea intravasculară a mediului de contrast trebuie, dacă este posibil, să fie efectuată cu 
pacientul în decubit dorsal. După administrare, pacientul trebuie supravegheat pentru cel puţin 
30 de minute, deoarece experienţa a demonstrat că majoritatea reacţiilor adverse apar în acest 
interval de timp. 
Se pregăteşte o seringă cu ac. Se îndepărtează  discul  de plastic.  După curăţarea dopului  cu un 
tampon îmbibat în alcool etilic se puncţionează capacul flaconului cu acul seringii. Se extrage 
cantitatea de medicament  necesară pentru examinare şi se injectează intravenos. 
Numai pentru o singură utilizare; orice cantitate de soluţie neutilizată se aruncă. Soluţia injectabilă 
trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate numai soluţiile limpezi, fără particule 
vizibile. 
 
Copii şi adolescenţi  
În funcţie de cantitatea de Dotagraf care va fi administrată la copii, este de preferat utilizarea Dotagraf 
unidoză folosind o seringă de unică folosinţă de volum adaptat la cantitatea respectivă pentru a avea o 
precizie mai bună a volumului injectat.  
La nou-născuţi şi sugari doza necesară trebuie administrată manual. 

 
Insuficiența renală 
 
Înainte de administrarea Dotagraf, se recomandă screening-ul tuturor pacienţilor pentru 
depistarea disfuncţiei renale, prin analize de laborator. 
 


Page 9
background image

 

9

 

 

S-au  raportat  cazuri  de  fibroză  sistemică   nefrogenă  (FSN)  asociate  cu  utilizarea anumitor  
agenţi  de contrast cu conţinut  de gadoliniu, la pacienţii  cu disfuncţie renală severă acută sau  
cronică  (RFG  < 30 ml/min şi 1,73m

2

).  Pacienţii   cărora li se efectuează un  transplant  hepatic sunt 

expuşi  unui  risc  deosebit,  întrucât  incidenţa  insuficienţei  renale  acute  este  mare  la  acest grup. 
Întrucât  există  posibilitatea apariţiei FSN la utilizarea Dotagraf, acesta trebuie utilizat la pacienţii cu 
disfuncţie renală severă şi la pacienţii aflaţi în perioada perioperatorie a unui transplant hepatic numai 
după o analiză atentă a raportului beneficiu/risc şi dacă informaţiile de diagnosticare  sunt esenţiale şi 
nu sunt disponibile prin examenul IRM fără substanţă de contrast. Dacă este necesară utilizarea 
Dotagraf, doza nu trebuie să depăşească 0,1 mmol/kg corp. Nu trebuie  utilizată  mai  mult  de o doză 
în timpul  unei scanări. Din  cauza  lipsei  de  informaţii cu  privire  la  administrarea  repetată, injecţiile 
cu  Dotagraf nu trebuie repetate decât dacă intervalul  dintre injecţii este de cel puţin 7 zile. 
Hemodializa efectuată la scurt timp după administrarea Dotagraf poate fi utilă în eliminarea 
Dotagraf din organism. Nu  există  dovezi  care  să  susţină  iniţierea  hemodializei  în  scopul 
prevenirii sau tratării FSN la pacienţii care nu urmează deja tratament prin hemodializă. 
 

Vârstnici 

Întrucât clearance-ul renal al acidului gadoteric poate fi afectat la persoanele vârstnice, este 
deosebit de important screeningul pacienţilor cu vârsta de 65 de ani şi peste, pentru depistarea 
insuficienței renale. 
 

Nou-născuți și sugari 

Vezi pct. Doze şi mod de administrare, copii și adolescenţi

 

 

 

Sarcina şi alăptarea 

Dotagraf nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care condiţia clinică a 
pacientei necesită utilizarea acidului gadoteric. 
Continuarea sau întreruperea alăptării pe o perioadă de 24 de ore după administrarea Dotagraf 
trebuie să se facă la alegerea medicului şi a mamei care alăptează. 

 

Instrucțiuni de manipulare 

Eticheta de urmărire decolabilă de pe flacoane trebuie lipită pe fişa pacientului,  pentru a permite 
înregistrarea  precisă a substanţei de contrast utilizată pe bază de gadoliniu. Doza trebuie, de 
asemenea, înregistrată. Dacă  sunt  utilizate  fişe  electronice ale  pacientului, numele  produsului,  
numărul  de  lot  şi doza trebuie introduse  în fişa pacientului. 
 


DOTAGRAF 0,5 mmol/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. multidoza din sticla incolora x 60 ml sol. inj.

Cutie cu 10 flac. multidoza din sticla incolora x 60 ml sol. inj.

Cutie cu 10 flac. multidoza din sticla incolora x 100 ml sol. inj.

Cutie cu 1 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj.

Cutie cu 1 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj.

Cutie cu 1 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj.

Cutie cu 10 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj.

Cutie cu 10 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj.

Cutie cu 10 flac. unidoza din sticla incolora, cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj.