ZONEGRAN 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru ZONEGRAN 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZONEGRAN 100mg
Substanța activă: ZONISAMIDUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: N03AX15
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 56caps. ( blist. PVC/PCTFE/Al )
Cod cim: W51780002
Firma producătoare: EISAI LIMITED - MAREA BRITANIE