ZOLPIDEM ATB 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ZOLPIDEM ATB 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZOLPIDEM ATB 10 mg
Substanța activă: ZOLPIDEMUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: N05CF02
Acțiune terapeutică: HIPNOTICE SI SEDATIVE MEDICAMENTE INRUDITE CU BENZODIAZEPINE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12396_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 compr. film.
Cod cim: W53913001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12396/2019/01-02                               

                          Anexa 1 

                                                                                                                                                                   Prospect 

 

PROSPECT: INFORMATII PENTRU PACIENT 

 

Zolpidem Atb 10 mg comprimate filmate 

tartrat de zolpidem 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

       Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Zolpidem Atb şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Zolpidem Atb 

3.

 

Cum să utilizaţi Zolpidem Atb 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Zolpidem Atb 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Zolpidem Atb şi pentru ce se utilizează 

 
Zolpidem Atb conţine o substanţă activă denumită tartrat de zolpidem. Aceasta face parte din clasa de 
medicamente  cunoscută  sub  denumirea  de  psiholeptice;  hipnotice  şi  sedative;  produse  înrudite  cu 
benzodiazepine. 
Zolpidem Atb este indicat în tratamentul de scurtă durată al insomniei.   
 
 

2.  Ce trebuie să ştiţi inainte să luați Zolpidem Atb 
 
Nu luați Zolpidem Atb 

- dacă sunteţi alergic la zolpidem sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament; 
- dacă suferiţi de boli respiratorii sau hepatice grave; 
- dacă suferiţi de o afecţiune care se manifestă prin oprirea respiraţiei în timpul somnului; 
- dacă aţi fost diagnosticat cu miastenia gravis. 
Nu administraţi acest medicament copiilor sau persoanelor cu afecţiuni psihotice. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Luați întotdeauna Zolpidem Atb aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. 
Cauza insomniei trebuie identificată de cîte ori este posibil şi tratamentul cu zolpidem trebuie să fie de 
durată cât mai scurtă, la dozele minime eficace.

 

Medicul nu vă va recomanda zolpidem mai mult de 7-14 

zile. Dacă insomnia nu dispare în acest interval de timp, adresaţi-vă din nou medicului dumneavoastră 
pentru o evaluare mai amănunţită.  
Dacă utilizaţi zolpidem mai mult timp, poate să apară dependenţă fizică şi psihică. Este important să luaţi 
acest medicament doar la recomandarea medicului. Factorii care favorizează apariţia dependenţei sunt: 
durata  tratamentului,  doza,  antecedente  ale  altor  dependenţe  medicamentoase,  alcoolice,  toxicomanii. 
Farmacodependenţa poate apărea la doze terapeutice şi/sau la pacienţi fără factori de risc individualizaţi. 
Aceşti pacienţi trebuie supravegheaţi cu atenţie. 


Page 2
background image

 

2

La  întreruperea  bruscă  a  tratamentului  poate  să  apară  un  fenomen  de  sevraj,  manifestat  printr-o 
simptomatologie  diversă.  Anumite  simptome  sunt  frecvente  şi  aparent  banale:  insomnie,  cefalee, 
anxietate importantă, mialgii, tremurături, iritabilitate. Alte simptome sunt mai rare: agitaţie, episoade 
confuzionale,  parestezii  ale  extremităţilor,  hiperreactivitate  la  lumină,  depersonalizare,  fenomene 
halucinatorii,  convulsii.  Simptomele  de  sevraj  se  pot  manifesta  în  ziua  de  după  întreruperea 
tratamentului.  Deoarece  durata  de  acţiune  a  zolpidemului  este  scurtă,  simptomele  de  sevraj  se  pot 
manifesta chiar şi în intervalul de timp dintre două prize. Asocierea  mai  multor benzodiazepine sau 
substanţe  înrudite,  oricare  ar  fi  indicaţiile  (fie  anxiolitice,  fie  hipnotice),  creşte  riscul  de 
farmacodependenţă.  Zolpidemul poate  determina efect de rebound. Acest  sindrom tranzitor se poate 
manifesta sub forma exacerbării insomniei. 
În câteva ore de la administrarea zolpidem pot apărea alterări ale funcţiilor psihomotorii. 
Înainte  de  a  lua  zolpidem,  asiguraţi-vă  condiţii  de  somn  pentru  o  durată  neîntreruptă  de  7-8  ore, 
deoarece este posibil să suferiţi de amnezie anterogradă (să nu ţineţi minte ce aţi făcut la câteva ore 
după administrarea medicamentului).  
În  cursul  tratamentului  cu  zolpidem,  la  unii  pacienţi,  mai  ales  la  vârstnici,  pot  apărea  reacţii 
paradoxale, manifestate prin: agravarea insomniei, nervozitate, agitaţie, agresivitate, delir, coşmaruri, 
somnambulism,  halucinaţii,  comportament  inadecvat.  În  aceste  situaţii,  întrerupeţi  administrarea  de 
zolpidem şi adresaţi-vă medicului.   
Efectul  sedativ  sau  hipnotic  al  benzodiazepinelor  şi  al  medicamentelor  înrudite  poate  diminua 
progresiv în timpul utilizării unei doze constante în cazul administrării timp de mai multe săptămâni.   
În  timpul  tratamentului  cu  zolpidem  se  pot  produce  tulburări  de respiraţie,  uneori  chiar  periculoase. 
 

 

Înainte să luaţi Zolpidem Atb, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă vă regăsiți în  

urm

ă

toarele grupe de pacien

ţ

i cu risc: 

-

 

Pacien

ţ

i în vârst

ă

La  persoanele  în  vârstă  sau  la  cei  care  suferă  de  insuficienţă  renală  sau 

hepatică,  timpul  de  înjumătăţire  al  zolpidemului  poate  creşte  considerabil.  La  aceşti  pacienţi  este 
necesară adaptarea posologiei. 

 

Benzodiazepinele şi medicamentele înrudite se vor utiliza cu prudenţă la pacienţii vârstnici, datorită 
riscului  sedării  şi  a  efectului  miorelaxant,  care  pot  favoriza  căderi  cu  consecinţe  uneori  grave  la 
această categorie de vârstă. 

 

-

 

Pacien

ţ

i depresivi 

ş

i psihotici: 

 

Administrarea  de  zolpidem  poate  accentua  stările  depresive  şi  astfel  poate  creşte  riscul  suicidar.  De 
aceea se recomandă prudenţă în administrarea zolpidemului la pacienţii depresivi şi psihotici. 

-

 

Pacien

ţ

ii cu isuficien

ţă

 respiratorie:  

Hipnoticele  pot  altera  funcţia  respiratorie.  Utilizarea  zolpidemului  la  pacienţii  cu  insuficienţă 
respiratorie severă sau acută este contraindicată. 

 

-

 

Pacien

ţ

ii cu insuficien

ţă

 hepatic

ă

insuficienţa hepatică severă este o contraindicaţie. 

 
Copii 

ș

i adolescen

ț

i  

Nu s-a stabilit siguranţa şi eficacitatea zolpidemului la populaţia pediatrică (sub 18 ani). De aceea nu 
se va administra zolpidem acestei categorii de vârstă. 
 

 

Zolpidem Atb împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea sa luaţi 
orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
Dacă utilizaţi acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acţiune. 
Zolpidemul  nu  trebuie  administrat  concomitent  cu  alcool.  Efectul  sedativ  poate  fi  potenţat  dacă 
produsul este utilizat în asociere cu alcool. 
Medicul va ţine cont de posibila accentuare a efectelor depresive în cazul administrării concomitente a 
zolpidemului cu antipsihotice (neuroleptice), hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepresive, derivaţi de 
morfină (analgezice şi antitusive), antiepileptice, anestezice, antihistaminice H

1

 sedative.  

Zolpidemul  interacţionează  cu  sertralina.  Această  interacţiune  determină  accentuarea  somnolenţei. 
Deasemenea au fost raportate cazuri izolate de halucinaţii vizuale.  
În  cazul  administrării  zolpidem  concomitent  cu  narcotice  analgezice  pot  apărea  stări  de  euforie 
crescută care pot duce la dependenţă psihică.  


Page 3
background image

 

3

Medicamentele  care  inhibă  anumite  enzime  hepatice  (în  special  citocrom  P450),  pot  determina 
creşterea  activităţii  benzodiazepinelor  şi  a  substanţelor  înrudite.  Efectul  zolpidemului  este  diminuat 
dacă  acesta  este  administrat  în  asociere  cu  inductori  ai  CYP3A4,  de  exemplu  rifampicina.  Cu  toate 
acestea,  când  zolpidemul  a  fost  administrat  împreună  cu  itraconazol  (un  alt  inhibitor  al  CYP3A4), 
farmcocinetica şi farmacodinamia lui nu au fost modificate semnificativ. Semnificaţia clinică a acestor 
rezultate nu este cunoscută. 

 
Zolpidem Atb împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Nu  consumaţi  băuturi  alcoolice  în  timpul  tratamentului  cu  Zolpidem  Atb.  Zolpidemul  intensifică 
efectul alcoolului. 
Evitaţi consumul de grapefruit sau de suc de grapefruit în timpul tratamentului cu zolpidem. Sucul de 
grapefruit poate determina creşterea concentraţiei medicamentului în organismul dumneavoastră.  
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Sarcina 
Nu  luaţi  Zolpidem  Atb  dacă  sunteţi  însărcinată  sau  planificaţi  să  rămâneţi  însărcinată.  Consultaţi 
medicul în prealabil. Există riscul apariţiei la copil a dificultăţilor respiratorii, precum şi a sindromului 
de sevraj.  
Alăptarea 
Zolpidemul  se  excretă  în  laptele  matern.  Nu  alăptaţi  în  timpul  tratamentului  cu  acest  medicament. 
Dacă  acest  medicament  este  esenţial  pentru  sănătatea  dumneavoastră,  medicul  vă  poate  recomanda 
întreruperea alăptării pe perioada tratamentului.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Zolpidem Atb are influență majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
Conducătorii de autovehicule şi operatorii de utilaje, trebuie avertizaţi că, asemănător altor hipnotice, 
poate  exista  un  risc  de  somnolenţă  în  dimineaţa  ulterioară  administrării  zolpidem.  Capacitatea  de  a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje poate fi afectată prin sedare, amnezie, scăderea capacităţii de 
concentrare sau slăbiciune musculară. De aceea nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje în timpul 
tratamentului cu zolpidem. Consultaţi medicul în prealabil.

 

 

Zolpidem Atb conţine lactoză

.  

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. Cum sa luați Zolpidem Atb 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
Tratamentul cu Zolpidem Atb este un tratament individualizat, în funcţie de răspunsul fiecărui pacient, 
de  aceea  tineţi  cont  de  recomandările  medicului  dumneavoastră.  Trebuie  să  discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Tratamentul trebuie să înceapă de la cea mai 
mică  doză  care  determină  un  răspuns  şi  pe  durată  cât  mai  scurtă.  În  general  durata  tratamentului 
variază  de  la  cîteva  zile  la  câteva  săptămîni,  iar  durata  maximă  a  unui  tratament  nu  trebuie  să 
depaşească 4 săptămâni, inluzînd perioada de reducere treptată a dozelor. Luaţi Zolpidem Atb imediat 
înainte de culcare.  
Doza zilnică totală de zolpidem nu trebuie să depăşească 10 mg.  
Respectaţi programările la medic, pentru a se reevalua indicaţia de tratament cu regularitate. 
 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Zolpidem nu se administrează copiilor sub 18 ani.  
 

Dacă luaţi mai mult Zolpidem Atb decât trebuie 


Page 4
background image

 

4

Administrarea  oricărui  medicament  în  exces  poate  avea  serioase  consecinţe.  Dacă  suspectaţi 
supradozajul cu zolpidem, anunţaţi de urgenţă medicul. Simptomele supradozajului sunt: tulburări ale 
stării de conştienţă, precum şi somnolenţă până la comă uşoară. Dacă luati în exces zolpidem, singur 
sau împreună cu alcool ori cu alte medicamente cu acţiune la nivelul sistemului nervos, acest lucru vă 
poate fi fatal. Se vor iniţia măsuri suportive generale, precum şi lavaj gastric imediat.   
Nu se vor administra sedative chiar în cazul stărilor de agitaţie.  
În funcţie de severitatea simptomelor, se poate administra flumazenil, antagonist al benzodiazepinelor, 
asigurîndu-se măsurile necesare de resuscitare în mediu spitalicesc (ventilaţie, acces venos). 
 

 
Dacă uitaţi să luaţi Zolpidem Atb 

Daca  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi  medicamentul  imediat  ce  vă  amintiţi.  Totuşi,  dacă  este  timpul 
pentru următoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 

Dacă încetaţi să luaţi Zolpidem Atb 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
Nu  întrerupeţi  brusc  tratamentul  cu  zolpidem.  Încetaţi  administrarea  zolpidem  doar  conform 
recomandării medicului.  

 
 

4. Reacţii adverse posibile 

Ca  toate  medicamentele,  Zolpidem  Atb  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. Reacţiile adverse au fost clasificate astfel: 
 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 

Foarte rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Frecvente: 

-halucinaţii, agitaţie, coşmaruri, somnolenţă, cefalee, vertij, insomnie exacerbată, amnezie anterogradă 
(efectele amnezice pot fi asociate cu comportament anormal), diaree, oboseală. 

Mai pu

ţ

in frecvente: 

-stare confuzională, iritabilitate, diplopie. 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

-edem  angioneurotic,  nelinişte,  agresivitate,  iluzii,  furie,  comportament  anormal,  somnambulism, 
dependenţă, afectarea libidoului, un nivel scăzut al stării de conştienţă, creşterea nivelului enzimelor 
hepatice, erupţii cutanate tranzitorii, prurit, urticarie, oboseală musculară, tulburări de mers, toleranţă 
la  medicamente,  căderi  (în  special  la  pacienţii  vârstnici  cărora  nu  li  s-a  administrat  zolpidem  în 
concordanţă cu recomandările). 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro/

.  

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 


Page 5
background image

 

5

e-mail: [email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5. Cum se păstrează Zolpidem Atb 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne vizibile de deteriorare. 
 
Nu aruncaţi nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 

6.    Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  
 
Ce conţine Zolpidem Atb 

 

-Substanţa activă este tartratul de zolpidem. Fiecare comprimat filmat conţine tartrat de zolpidem 10 

mg. 

-Celelalte componente sunt: 

nucleu

 - lactoză monohidrat 93% cu povidonă 3,5% şi crospovidonă 3,5%, 

celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu, stearat de magneziu,

 film

 - alcool polivinilic parţial 

hidrolizat,  macrogol/PEG  3350,  dioxid  de  titan  (E171),  talc,  indigo  Carmine  FD&Blue#2  lac  de 
aluminiu (E132), oxid galben de fer (E172), oxid negru de fer (E172). 

 

Cum arată Zolpidem Atb şi conţinutul ambalajului 

 
Comprimate filmate de culoare gri deschis, rotunde, biconvexe, cu o linie de rupere pe una din feţe. 
Comprimatul poate fi divizat în două părţi egale.  
 
Cutie cu 1 blister din PVC/Al cu 10 comprimate filmate 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate filmate 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul  
 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410

 

Iaşi, România 

 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410

 

 Iaşi, România 

 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2022.  

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/