SONATA 5mg - PROSPECT

Prospectul pentru SONATA 5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SONATA 5mg
Substanța activă: ZALEPLONUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: N05CF03
Acțiune terapeutică: HIPNOTICE SI SEDATIVE MEDICAMENTE INRUDITE CU BENZODIAZEPINE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 100caps. ( blist. PVC/PVDC/Al perforate unidoza)
Cod cim: W51714004
Firma producătoare: WYETH MEDICA IRELAND - IRLANDA