YTTRIGA - PROSPECT

Prospectul pentru YTTRIGA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: YTTRIGA
Substanța activă: YTRIUM HYDROCHLORIDE
Concentrația: 0,1-300GBq/ml
Cod atc: V04CXN1
Acțiune terapeutică: ALTE MED.UTILIZATE IN SCOP DIAGNOSTIC ALTE MED.UTILIZATE IN SCOP DIAGNOSTIC
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 0,02-5ml sol.
Cod cim: W52769001
Firma producătoare: QSA GLOBAL GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: