ZONTIVITY 2 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ZONTIVITY 2 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZONTIVITY 2 mg
Substanța activă: VORAPAXAR
Concentrația: 2mg
Cod atc: -
Acțiune terapeutică: -
Prescripție: -
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al pt. eliberarea unei unitati dozate x 10x1 compr. film.
Cod cim: W61976002
Firma producătoare: SCHERING PLOUGH LABO N.V. - BELGIA