ERIVEDGE 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru ERIVEDGE 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ERIVEDGE 150mg
Substanța activă: VISMODEGIB
Concentrația: 150mg
Cod atc: L01XX43
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon HDPE cu capac cu filet securizat pentru copii x 28 capsule
Cod cim: W64376001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: