SINDOVIN 1 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SINDOVIN 1 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SINDOVIN 1 mg
Substanța activă: VINCRISTINUM
Concentrația: 1mg
Cod atc: L01CA02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE ALCALOIZI DIN VINCA SI ANALOGI
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6751_30.08.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla cu liof. pt. sol. inj./perf. i.v.
Cod cim: W52220001
Firma producătoare: SINDAN PHARMA SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6751/2006/01                                                                     Anexa 1 

Prospect 

 

 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

Sindovin 1 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă intravenoasă 

Vincristină 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră: 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse, , adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

 

Ce găsiți în acest prospect: 

1. Ce este Sindovin şi pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Sindovin  

3. Cum se administrează Sindovin  

4. Reacții adverse posibile 

5. Cum se păstrează Sindovin  

6. Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 

 

1.  Ce este Sindovin și pentru ce se utilizează 

 

Sindovin aparţine grupei de medicamente cunoscute sub denumirea de antineoplazice, alcaloizi din Vinca 

şi analogi. 

 

Sindovin este indicat pentru tratamentul următoarelor afecţiuni:  

  Boli  neoplazice  (ca  polichimioterapie):  leucemie  acută  limfoblastică,  boala  Hodgkin,  limfoame 

nehodgkiniene, cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân, cancer de col uterin, mielom multiplu, 

rabdomiosarcom,  neuroblastom,  nefroblastom,  tumori  embrionare  ale  copilului,  sarcom  Ewing, 

osteosarcom. 

  Purpură trombocitopenică idiopatică, rezistentă la tratamentul uzual (vincristina se administrează în 

monoterapie; nu trebuie utilizată niciodată ca tratament de primă intenţie; după 3-6 săptămâni de terapie, 

în absenţa răspunsului, se întrerupe administrarea). 

 

 

2.  Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Sindovin 

 

Nu luaţi Sindovin: 

 

-  dacă  sunteţi  alergic la  vincristină sau la oricare  dintre celelalte componente ale  acestui  medicament 

(enumerate la punctul 6); 

- dacă suferiţi de forme demielinizante ale sindromului Charcot-Marie-Tooth; 

- dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi. 

 

Atenționări și precauții 

Înainte  să  luați  Sindovin,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Administrarea 

vincristinei obligă la prudenţă: 

- dacă sunteţi în tratament asociat cu alte citostatice sau cu radioterapie,  

- dacă sunteţi pacient vârstnici, 

- dacă suferiţi de leucopenie şi trombocitopenie, 

- dacă suferiţi de boli de ficat, 

Page 2
background image

 

- dacă suferiţi de obstrucţie biliară, 

-  dacă  suferiţi  de  mielodepresie  datorită  unui  tratament  anterior  sau  afecţiunii  neoplazice  (riscul  de 

leucopenie şi trombocitopenie este mai mare), 

-  dacă  suferiţi  de  nevrite  sau  afecţiuni  neuromusculare  preexistente  (supraveghere  atentă;  eventual  se 

scade doza),

  

-  dacă  suferiţi  de  constipaţie  (în  timpul  tratamentului  sunt  necesare  măsuri  pentru  prevenirea 

constipaţiei). 

Informaţi medicul dacă vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii. Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să vă ajusteze dozele de Sindovin pe care le primiţi. 

 
Sindovin

 împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luați  orice  alte 

medicamente. 

 

Unele  medicamente,  dacă  sunt  luate  în  acelaşi  timp  cu  Sindovin,  pot  influenţa  modul  de  acţiune  al 

acestuia, sau Sindovin poate influenţa modul de acţiune al medicamentelor respective. 

 

 

Este contraindicată asocierea cu: 

itraconazol  sau  nifedipină,  (în  cazul  asocierii  s-a  semnalat  neurotoxicitate  crescută  la  copiii 

trataţi cu vincristină pentru leucemia limfoblastică acută);  

isoniazidă (din cauza riscului unor manifestări severe de neurotoxicitate). 

 

Se recomandă prudenţă în cazul administrării concomitente cu: 

asparaginază, (aceasta scade eliminarea hepatică a vincristinei, cu risc crescut de neurotoxicitate, 

este necesară administrarea vincristinei cu 12-24 ore înaintea asparaginazei); 

mitomicină C, (pot să apară dispnee şi bronhospasm); 

fenitoină, (riscul de reapariţie a crizelor epileptice, ca urmare a scăderii concentraţiei plasmatice 

a  antiepilepticului;  este  necesară  adaptarea  dozei  de  fenitoină  în  funcţie  de  concentraţia 

plasmatică); 

anticolinergice, (favorizează retenţia urinară - îndeosebi la vârstnici - ; acestea trebuie întrerupte, 

dacă este posibil, timp de câteva zile, după administrarea vincristinei);  

vaccinuri  cu  virusuri  vii  atenuate,  (riscul  de  imunodepresie)  -  sunt  de  preferat  vaccinurile  cu 

virusuri omorâte. 

cisplatina şi alte medicamente ototoxice, ( exista risc crescut de ototoxicitate); 

 
Sindovin

  împreună cu alimente şi băuturi: 

În timpul tratamentului cu Sindovin trebuie să evitaţi consumul de alcool. 

 

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 

 

Sarcina 

Dacă  sunteți  gravidă  sau  alăptați,  credeți  că  ați  putea  fi  gravidă  sau  intenționați  să  rămâneți  gravidă, 

adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 

medicament. 

Studiile asupra procesului de reproducere efectuate la animale, au pus in evidenta efecte teratogene. Nu 

există informații concludente privind riscul malformativ sau fetotoxic la femeia însărcinată.  

 

Dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă sau dacă aflaţi că sunteţi gravidă trebuie să vă adresaţi imediat 

medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să treceţi la altă terapie.  

Sindovin nu se administrează în timpul sarcinii decât strict la recomandarea medicului. Administrarea în 

timpul  sarcinii  obligă  la  multă  prudenţă;  este  necesară  evaluarea  raportului  risc  potenţial/beneficiu 

terapeutic  şi  supravegherea  prenatală.  Femeia  gravidă  trebuie  informată  asupra  riscului  fetal.  Se 

recomandă măsuri contraceptive. 

 

Alăptarea 

Sindovin  nu  se  administrează  în  timpul  alăptării.  Înainte  de  a  începe  tratamentul,  trebuie  să  încetaţi 

alăptarea.  

Adresaţi-vă medicului înainte de a utiliza orice medicament în perioada de alăptare. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Page 3
background image

 

Prin reacţiile sale adverse, Sindovin poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
Sindovin

 conține lactoză monohidrat 

Sindovin  conţine  lactoză  monohidrat.  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  spus  că  aveţi  o  intoleranţă  la 

unele categorii de glucide, contactaţi-l înainte să luaţi acest medicament. 

 

 

3.  Cum se administrează Sindovin 

 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră.  Discutaţi  cu 

medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 

 

Ca toate medicamentele antineoplazice, Sindovin trebuie administrat numai sub supravegherea medicilor 

specialişti, cu experienţă în chimioterapia antineoplazică. 

Înainte de administrare, pulberea se dizolvă în 10 ml apă distilată pentru preparate injectabile. Soluţia 

astfel obţinută se diluează în soluţie salină izotonă, apoi se administrează. 

Mărimea şi frecvenţa de administrare a dozelor vor depinde de boală şi de alte afecţiuni de care eventual 

suferiţi,  doza  fiind  calculată  prin  raportarea  la  greutatea  dumneavoastră.  Administrarea  se  va  face  în 

cicluri (cure) de tratament. 

 

Se va administra strict intravenos. 

Atenţie! Administrarea intratecală poate fi fatală. De asemenea, acest medicament nu trebuie administrat 

sub formă de injecţie intramusculară sau subcutanată. 

 

Se recomandă multă atenţie în calcularea dozei şi administrarea soluţiei;  

-  în  cazul  asocierii  cu  alte  chimioterapice  antineoplazice  frecvenţa  injectării  este  stabilită  în 

schema de administrare,  

-  în monoterapie se administrează o dată pe săptămână. 

 

Adulţi: 

Doza uzuală este de 1,4 mg/m

2

 (doza pentru o dată nu trebuie să depăşească 2 mg/m

2

). 

 

Copii cu greutatea peste 10 kg:  

Doza uzuală este de 1-2 mg/m

2

 

Copii cu greutatea egală cu sau mai mică de 10 kg:  

Doza iniţială este de 0,05 mg/kg o dată pe săptămână. 

La pacienţii cu insuficienţă hepatică sau când concentraţia bilirubinei serice depăşeşte 3 mg/100 ml, doza 

de vincristina trebuie scăzută la jumătate. 

 

Vincristina se administrează strict intravenos în decurs de 1 minut, fie prin injectare (folosind acul sau un 

cateter), fie prin introducere în tubul unei perfuzii. 

 

Înainte de începerea introducerii soluţiei este foarte important să se asigure că acul este introdus corect în 

venă.  În caz de extravazare se poate produce iritaţie  marcantă, chiar necroză, în această situaţie fiind 

necesară întreruperea imediată a injectării; cantitatea de medicament rămasă se administrează într-o altă 

venă. Injectarea locală de hialuronidază 250 U.I./ml (1 ml subcutanat în jurul leziunii) şi aplicarea locală 

de căldură moderată, facilitează difuzarea medicamentului şi poate reduce riscul de iritaţie. 

 

Utilizaţi  întotdeauna  Sindovin  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul  dumneavoastră.  Discutaţi  cu  medicul 

dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 

 

Dacă  vi  se  administrează  mai  mult  Sindovin  decât  trebuieDeoarece  tratamentul  cu  Sindovin  se 

efectuează  sub  strictă  supraveghere  medicală,  este  puţin  probabil  să  primiţi  doze  mai  mari  decât  este 

necesar.  

Totuşi, dacă din întâmplare a fost administrată o doză mai mare (supradozaj) se produc exacrebări ale 

reacţiilor adverse. Riscul toxic este mai mare la doze egale sau depăşind 3 mg/m

2

.  

Sunt necesare: 

-  supravegherea şi tratarea unei eventuale secreţii inadecvate de vasopresină; 

-  administrarea profilactică a unui anticonvulsivant; 

Page 4
background image

 

-  prevenirea şi tratarea ileusului paralitic; 

-  supravegherea aparatului cardiovascular; 

-  controlul zilnic al hemogramei. 

 

Dacă aţi uitat să utilizaţi Sindovin Deoarece Sindovin se administrează de către personalul medical, 

este puţin probabil să se uite administrarea unei doze. Totuşi, informaţi medicul dacă aveţi impresia că s-

a omis administrarea unei doze. 

 

Dacă încetaţi să luaţi Sindovin  

Medicul decide care este durata tratamentului. Dumneavoastră trebuie să urmaţi tratamentul atât timp 

cât medicul vă recomandă.  

Dacă  medicul  dvs.  consideră  că  nu  mai  aveţi  nevoie  de  tretamentul  cu  Sindovin,  ea/el  va  cere 

întreruperea completă a tratamentului. 

 

Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 

dumneavoastră. 

 

 

4.  Reacții adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament  poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele.  Aceste  efecte  pot  să  apară  în  timpul  administrării  medicamentului  sau  în  perioada  dintre 

administrări. 

 

S-au observat următoarele reacţii adverse cu următoarea frecvenţă: foarte frecvente (>1/10), frecvente 

(>1/100  şi  <1/10),  mai  puţin  frecvente  (>1/1000  şi  <1/100),  rare  (>1/10000  şi  <1/1000),  foarte  rare 

(<1/10000), inclusiv cazurile izolate. 

 

Reacţiile adverse sunt de regulă reversibile şi depedente de doză.  

 

Parte  din  reacțiile  adverse  au  apărut  în  condițiile  folosirii  vincristinei  în  cadrul  diferitelor  scheme 

polichimioterapice. Relaţia cauzală cu vincristina nu are caracter de certitudine.  

 

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat 

Reacţii adverse frecvente (>1/100 şi <1/10): căderea părului – are, de regulă, caracter tranzitor. 

 

Tulburări ale sistemului nervos 

Tulburările neurologice pot fi severe; ele reprezintă factorul limitant pentru doză şi sunt în funcţie de 

cantitatea totală de medicament şi de frecvenţa administrării.  

Micşorarea dozei reduce toxicitatea neuronală. 

Vincristina poate afecta toxic nervii periferici, sistemul nervos vegetativ şi sistemul nervos central. 

 

Afecţiunile sistemului nervos periferic se dezvoltă progresiv. Iniţial, apar senzaţii anormale constând în 

furnicături,  amorţeli,  senzaţii  de  frig  sau  de  cald,  constricţii  localizate  şi,  apoi,  dureri  la  nivelul 

trunchiurilor nervoase şi mai târziu tulburări motorii. Fenomenele pot persista în tot cursul tratamentului; 

ele sunt de cele mai multe ori reversibile după 4-6 săptămâni de la încetarea acestuia; deficitul motor 

cedează mai greu. 

 

Tulburările vegetative se pot manifesta prin constipaţie si dureri abdominale.  

Constipaţia poate avea aspect pseudo-ocluziv şi poate evolua către un ileus paralitic (mai ales la copii). 

Este în general reversibilă.  

O altă manifestare vegetativă nedorită constă în tulburări urinare - creşterea volumului de urină măsurat 

în 24 de ore, urinare dificilă şi dureroasă, imposibilitatea de a evacua, total sau parţial, urina conţinută în 

vezică (determinată de diminuarea tonicităţii normale a vezicii urinare). 

Asocierea cu medicamente anticolinergice favorizează asemenea manifestări. 

 

Reacţiile  adverse  la  nivelul  sistemului  nervos  central  constau  în  crize  convulsive  însotite  de 

hipertensiune  arterială  sau  afectarea  unor  perechi  de  nervi  cranieni  cu  tulburări  auditive,  vestibulare, 

vizuale sau laringiene.  

Au fost semnalate cazuri de cecitate corticală tranzitorie şi atrofie optică. 

Page 5
background image

 

 

Tulburări gastro-intestinale 

Greaţă,  vărsături,  scădere  în  greutate,  diminuarea  marcantă  sau  pierderea  apetitului,  diaree,  necroză 

şi/sau perforaţii intestinale. 

 

Tulburări ale sistemului imunitar 

Reacţii adverse rare (>1/10000 şi <1/1000): anafilaxie, erupții trecătoare pe piele şi edeme. 

 

Tulburări hematologice şi limfatice 

Vincristina  are  un  potenţial  hematotoxic  mic.  S-au  raportat  cazuri  de  scădere  a numărului  de  globule 

roşii în sânge, scădere a numărului de leucocite în sânge şi scădere a numărului de trombocite în sânge, 

îndeosebi la pacienţii cu afectarea anterioarăa măduvei hematopoietice. 

 

Tulburări endocrine 

Reacţii  adverse  rare  (>1/10000  şi  <1/1000):  diminuarea  nivelului  de  sodiu  din  sânge  în  legătură  cu 

sindromul de secreţie inadecvată a vasopresinei.  

Tratamentul constă în restricţia ingestiei de lichide la 300-1000 ml/zi; în cazuri severe tratamentul cu 

vincristină se întrerupe. 

 

Tulburări cardiovasculare  

Creşterea  sau  scăderea  tensiunii  arteriale,  dureri  anginoase,  infarct  miocardic  acut  (în  cadrul 

polichimioterapiei).  

În caz de infarct miocardic acut,tratamentul trebuie întrerupt. 

 

Tulburări respiratorii, toracice si mediastinale 

Dificultate în respiraţie  şi  bronhospasm sever, mai frecvent în cazul asocierii cu mitomicina C.  

Afecţiunile pulmonare preexistente favorizează reacţiile adverse pulmonare. 

 
Tulburări generale si la nivelul locului de administrare 

Dureri de cap şi febră.  

 
Tulburări ale aparatului genital şi sânului 

Absenţa totală a spermatozoizilor din spermă. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 

medicale.  Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi 

raporta reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul sistemului  naţional  de raportare,  ale  cărui  detalii  sunt 

publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http:/www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare 

privind siguranţa acestui medicament. 

 

 

5.  Cum se păstreză Sindovin 

 

A se păstra la frigider (2°C -8°C), în ambalajul original.  

 

După reconstituire, soluţia reconstituită este stabilă fizic şi chimic timp de 24 de ore la 2°C - 8°C.  

 

Din punct de vedere microbiologic, soluția reconstituită trebuie utilizată imediat. Dacă soluţiile nu sunt 

utilizate imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condițiile de folosire revine utilizatorului. 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Nu utilizaţi Sindovin dacă observaţi semne vizibile de deteriorare. 

 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncați medicamentele pe care nu le mai utilizați. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

Page 6
background image

 

 

 

6.  

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Sindovin  

Substanţa activă este sulfat de vincristină 1 mg.

 

Celelalte componente sunt: lactoză anhidră (sub formă de monohidrat). 

 

Cum arată Sindovin şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu un flacon din sticlă incoloră, cu capacitatea de 10 ml cu pulbere  

 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

ACTAVIS S.R.L. 

B-dul Ion Mihalache, nr. 11 

Sector 1, Cod 011171, Bucureşti, România 

Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77 

Fax: (+40) 21 312 44 99 

 

Fabricantul 

S.C. SINDAN PHARMA S.R.L. 

Bd. Ion Mihalache nr. 11, sector 1, cod 011171, Bucureşti, România 

Tel: (+40) 21 318 17 67; (+40) 21 318 17 77 

Fax: (+40) 21 312 44 99 

 

 

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2014. 

 

 

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 

 

Similar tuturor compuşilor potenţial toxici, sunt necesare precauţii speciale de manipulare a vincristinei 

înainte, în timpul şi după prepararea soluţiei. 

Prepararea  soluţiilor  injectabile  de  substanţe  citotoxice  trebuie  să  se  realizeze,  în  mod  obligatoriu,  de 

către  personal  specializat  care  cunoaşte  medicamentele  utilizate,  în  condiţii  care  asigură  protecţia 

mediului şi a personalului care le manipulează. Este obligatoriu să existe o arie de preparare rezervată 

acestui scop. În această arie este interzis să se fumeze, să se mănânce şi să se bea. 

 

Informaţii privind reconstituirea 

Pulberea se dizolvă în 10 ml apă distilată pentru preparate injectabile. Soluţia astfel obţinută se diluează 

în soluţie salină izotonă, apoi se administrează. Conţinutul flaconului se găseşte sub presiune negativă. 

Pentru a reduce formarea aerosolilor în timpul constituirii, acul va trebui inserat cu grijă. De asemenea, 

trebuie evitată inhalarea aerosolilor formaţi în timpul constituirii. 

 

După reconstituire, soluţia reconstituită este stabilă fizic şi chimic timp de 24 de ore la 2°C - 8°C. Din 

punct  de  vedere  microbiologic,  soluţia  reconstituită  trebuie  utilizată  imediat.  Daca  soluţiile  nu  sunt 

utilizate imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de folosire revine utilizatorului. 

 

Înaintea  administrării  soluţia  trebuie  controlată  pentru  a  decela  eventuala  prezenţă  de  precipitat  sau 

modificarea culorii. 

 

Vincristina se administrează strict intravenos în decurs de 1 minut, fie prin injectare (folosind acul sau un 

cateter), fie prin introducere în tubul unei perfuzii.  

Atenţie! Administrarea intratecală poate fi fatală. 

 

Măsuri de protecţie 

Din cauza toxicităţii acestei substanţe, se recomandă următoarele măsuri de protecţie: 

Page 7
background image

 

Personalul trebuie să înveţe tehnica adecvată pentru reconstituire şi manevrare; 

Femeile gravide din personal nu trebuie să manevreze acest medicament; 

Personalul care manevrează această substanţă trebuie să poarte echipament de protecţie: ochelari, 

halate, mănuşi de unică folosinţă şi măşti; 

Trebuie aleasă o arie specială, destinată constituirii (de preferat sub un sistem cu scurgere laminară); 

suprafaţa de lucru trebuie protejată cu hârtie absorbantă, plastifiată pe suprafaţa inferioară, de unică 

folosinţă; 

Toate  obiectele  folosite  pentru  constituire,  administrare  sau  curăţare,  inclusiv  mănuşile,  trebuie 

plasate în recipiente de reciclare a materialelor cu risc înalt, pentru a fi incinerate la temperatură 

mare; 

Soluţia  care  se  varsă  sau  se  scurge  trebuie  tratată  cu  soluţie  de  hipoclorit  de  sodiu  diluat  (1% 

clorură), preferabil prin înmuiere, iar apoi cu apă; 

Toate materialele folosite la curăţare trebuie tratate cum s-a menţionat mai sus; 

În cazul contactului cu pielea, spălaţi bine aria afectată cu săpun şi apă sau cu soluţie de bicarbonat 

de sodiu. Nu iritaţi pielea folosind la spălare o perie. 

După  contactul  accidental  cu  tegumentele  pot  să  apară  senzaţie  de  arsură,  furnicături  şi  înroşire 

locală. 

După  inhalare  accidentală  pot  să  apară  dispnee,  durere  toracică  şi  senzaţie  de  arsură  la  nivelul 

faringelui. 

În  caz  de  contact  cu  ochii,  ţineţi  pleoapele  ochiului(or)  afectat(ţi)  deschise  şi  spălaţi  cu  apă  din 

abundenţă timp de cel puţin 15 minute, apoi consultaţi un medic. 

Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini după scoaterea mănuşilor. 

 

Eliminarea reziduurilor 

Orice  cantitate  de  produs  neutilizată,  ca  şi  materialele  utilizate  pentru  reconstituire,  diluare  şi 

administrare, trebuie distruse conform procedurilor standard de tratare a deşeurilor citotoxice în unităţile 

medicale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind distrugerea deşeurilor toxice. 

Orice container spart trebuie tratat cu aceleaşi precauţii şi considerat deşeu contaminat. 

Deşeurile contaminate trebuie incinerate în containere rigide, special fabricate pentru această destinaţie.